Розрахуйте сальдо торгівельного балансу; сальдо поточних операцій; сальдо капітальних операцій; сальдо платіжного балансу.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахуйте сальдо торгівельного балансу; сальдо поточних операцій; сальдо капітальних операцій; сальдо платіжного балансу.Рішення:

Торгівельне сальдо = тов. експорт – тов. імпорт = 23813 – 25784 = -1974

Сальдо поточних операцій = - 1971 + 8500 – 7500 + 5200 – 3500 + 2750 – 4500 = - 1021

Сальдо капітальних операцій = 15418 + 4800 – 1500 = 18718

Сальдо платіжного балансу = - 1021 + 18718 = 17697


Пряме, обернене котирування,крос курс

Склалися такі значення обмінних курсів доларів США

Іноземна валюта Пряме котирування Обернене котирування
GBP 1.8  
VEB   4.5

Рішення:

Крос курс = (на основании обратной котировки)

1 GBP = 1.8 $

1$ = 4.5 VEB

1GBP = 1.8 $

1GBP = 1.8$

0.56GBP = 1$

4.5VEB = 1$

1VEB =

4.5VEB = 1$

1VEB = 0.22$

Крос курс


 

Абсолютні та відносні переваги

1.1. Україна та Польща виробляють 2 товари: цукор та борошно. Обсяг продукції на одиницю ресурсу подано в таблиці.

  цукор Борошно
Україна 75 (кг)
Польща

Визначити абсолютні або відносні переваги у виробництві борошна і цукру, яке мінове співвідношення між цукром та борошном склалося в Україні за відсутності зовнішньої торгівлі.

У яких межах встановляться умови торгівлі між Україною та Польщею (межі ціни).

Рішення:

По Сахару і борошну в Україні – абсолютна перевага.

75=100

1ц =1,33

50=50

1ц=1Б порівняльні переваги по цукру у Польщі

1б=0,75ц порівняльні переваги по борошну в Україні

Для України

0.75ц<1Б<1Ц

1<1Ц<1,33

 


 

Країни А і Б виготовляють велосипеди та тенісні ракетки

Витрати праці в годинах на одиницю продукції

  А Б
велосипеди 60 год. 120 год.
ракетки 30 год. 40 год.

Рішення:

1 велосипед в країні А = 2 ракетки

1 ракетка = 0,5 велосипед – відносні переваги по велосипедам

У країни А – абсолютні переваги

Для країни Б

1 велосипед = 3 ракетки

1 ракетка = 0,33 велосипеда – відносні переваги по ракеткам

Вартість товару з урахуванням валютного курсу

2.Чи вигідно експортувати укр. Хміль в Німеччину, якщо витрати виробництва 500 грн за тону. Купівельна ціна в Німеччині 140 євро за тону, транспортні витрати 650 грн за 1 вагон (62 тон). Курс 100 євро = 546.17 грн

Рішення:

Загальні витрати на виробництво та експортування = 500 грн/т + + = 510,48 грн

100 є = 546,17 грн

Х – 510,48

Це економічно – вигідне виробництво


Світовий ринок

3.1. В країні А функції попиту і пропозиції задани рівняннями. Кількість попиту QD = 8 - P

QS = P – 1

Іноземні фірми можуть постачати на ринок країни необмежену кількість комп’юторів за світовою ціною – 2 тис. $ за 1 один.

Визначити:

А) внутрішню рівноважну ціну та обсяг за умов закритої економіки

Б) внутр. споживання, вітчизн. виробництво та імпорт в умовах відкритої економіки

8 – р = р – 1

2р = 9р

Р = 4,5

Qd = 8 – 4,5 = 3,5

Qs = р – 1 = 2 – 1 = 1

Qd = 8 – 2 = 6

6 – 1 = 5

Графік для 3.1.

3.2.Дві країни А і Б виробляють та споживають товар Х. Якою буде світова ціна товару В в умовах вільної торгівлі. Хто експортує і яку кількість?

Характеристики ринків наведені в таблиці:

  А Б
Р
Qd
Qs

Графік для країни А Графік для країни В

Суспільний ринок

P
Qd
Qs

Графік для суспільного ринку


Задачі на криву виробничих і торгівельних можливостей

4. В таблице представлены производственные возможности стран Х и У

Х У
варианты компьютеры Нефть (тис. тон) варианты Компьютеры (тис. шт) Нефть (тис. Тон)
А А
Б Б
В В
Г Г
Ж Д
Е Е

 

До установления торговых отношений оптимальной структурой для страны Х был вариант Б, а для страны У – вариант Г.

11) Имеются ли основания для взаимной торговли и кто на чем должен специализироваться.

12) Каков будет общий прирост произволдства компьютеров и нефти в результате полной специализации каждой из стран

13) Определите пределы условий торговли компьютерами

14) Предположим, что реальными условиями торговли являються 1 компьютер = 1,5 т нефти

И что 4 тис. шт компьютеров обмениваються на 6 тис т нефти. Каким будет выиграш от специализации каждой страны по каждому товару?

5) Постройте график производственных и торгових возможностей страны Х и покажите на нем величину ее выиграша от внешней торговки

Рішення:

1) (Специализация нефть) Х= (30 к = 30 Н)

(1к = 1Н)

 

(Специализация компьютеры) У (10к = 20Н)

(1к = 2Н)

(0,5К = 1Н)

 

Х У
2) 30 24+4 = 28 Приріст виробництва комп’ютерів +2 3) Межа ціни комп’ютера 1н<1к<2н 15) 1к = 1,5 Н 4к = 6н 1к = 1н 0,5н*4 = 2н 2)20 6 + 12 = 18 Приріст нафти + 2 3) Межа ціни нафти 0,5к<1н<1к 4) 1н = 0,5к 1н = 0,7к Виграш 0,2 0,2к*6 = 1,2к

Криві виробничих та торгівельних можливостей для країни Х

Криві виробничих та торгівельних можливостей для країни У


Митне регулювання

5. Міністерством торгівли Бразилії рассматривается целесообразность отмены 5% импортного тарифа (митного тарифу).

Имеется следующая информация о внурт. рынке мотоциклов.

Бразилии считается большой страной на мировом рынке мотоциклов

  5% тариф Без тарифа Для маленькой страны без тарифа
Мировая цена
Импортн. тариф (мито)
Внутр. цена на мотоциклы
Число реализации мотоциклов
Внутреннее производство мотоциклов (тыс)
Импорт мотоциклов

 

А) Постройте график внутр. рынка мотоциклов в Бразилии и с его помощью рассчитайте выиграш или потери потребителей мотоциклов от отмены тарифа, пошлины.

Б) Выиграш или потери Бразильских произв. мотоциклов от отмены тарифа

В) Возможности изменения в поступлениях в бюджетПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.76.226 (0.023 с.)