Пряме, обернене котирування,крос курсМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пряме, обернене котирування,крос курс7. Склалися такі значення обмінних курсів доларів США

Іноземна валюта Пряме котирування Обернене котирування
GBP 1.8  
VEB   4.5

Рішення:

Крос курс = (на основании обратной котировки)

1 GBP = 1.8 $

1$ = 4.5 VEB

1GBP = 1.8 $

1GBP = 1.8$

0.56GBP = 1$

4.5VEB = 1$

1VEB =

4.5VEB = 1$

1VEB = 0.22$

Крос курс

 

 

Б-21

Магнітофони є відносно трудомістким товаром, вони вима­гають для виробництва 30 год праці та 6 га землі та продаються за 90 дол. США кожний. Авокадо — товар, що потребує відносно більших втгтрлт землі. На виробництво 1 т авокадо необхідно 1.5 год праці та 6 га землі, при цьому 1 т авокадо можна продати за 6 дол. США.

А. Якщо в США 180 мли працівників та 300 млн га землі, а в Мексиці — 60 млн працівників та 75 мли га землі, то в якому співвідношенні, буде здійснюватись торгівля двома товарами між США та Мексикою?

Б. Чому спеціалізація в реальній торгівлі може бути цілком іншою, ніж випливає з теорії співвідношення факторів виробництва?

А. Відповідно до теорії Хекшера — Оліна США виявляються краще наділеними землею, ніж Мексика (оскільки 300/180 > 75/60) і мають продукувати та експортувати авокадо — товар, що потребує відносного надлишку землі (6/1,5 > 6/30), тоді як Мексика краще, ніж США. забезпечена трудовими ресурсами (60/75 > 180/300) і має експортувати магнітофони — трудо­місткий толар (30/6 > 1.5/6).

Умови торгівлі між США та Мексикою:

магнітофон — 90 дол. США;

1 т авокадо — 6 дол. США;

90/6 - 15:

1 магнітофон = 15 т авокадо.

Б. У реальному житті — усе навпаки відповідно до парадокса В.Леонтьєва. Однією з причин цього може бути помилкове об'єд­нання в одну категорією кваліфікованої ти некваліфікованої праці. Виробництво авокадо потребує більше некваліфікованої праці, тоді як виробництво магнітофонів — більше кваліфікова­ної праці, яка має розглядатись як категорія капіталу.

Задача 4

Процентна ставка в Росії становить 40 % річних, а о Латвії —10%. Прогнозується, що за рік. курс рубля відносно лата впаде з 10руб./лат до 14 руб./лат. За інших рівних умов в якій 5 двох країн вигідніше інвестувати гроші?


Б-21

Затрати праці, (у год) на виробництво шинки і пива в Україні та Чехії такі:

Україна Чехія

Шинка (кг/год) 10 2

Пиво (л/год) 2 6

А. У виробництві якого товару Україна мас абсолютну перева­гу?У виробництві якого товару Чехія мас абсолютну перевагу? Чому?

Б.Підрахуйте виграш від торгівлі відповідно України та Чехії, якщо вони обміняють 10 кг шинки на 6 л пива. (Б-22)

В. Підрахуйте виграш від торгівлі відповідно України та Чехії, якщо вони обміняють 10 кг шинки на 12 л пива. (Б-25)

А. Україна мас абсолютну перевагу у виробництві пшики. оскільки за 1 год вона продукує 10 кг шинки, тоді як Чехія - тільки 2 кг. Чехія має абсолютну перевагу у виробництві пива, оскільки вона за 1 год продукує 6 л пива, тоді як Україна — тільки 2 л пива.

Б. В умовах відсутності торгівлі Україна може обміняти 10 кг шинки тільки на 2 л вітчизняного пива. Якщо ж вона торгує з Чехією, то ті ж 10 кг шинки вона зможе обміняти вже на 6 л пива. Тим самим виграш України становить 6 - 2 = 4 л пива, або 6/2 = 3 год праці.

Чехія, зі свого боку, отримає від України 10 кг шинки, на ви­робництво якої їй довелося б витратити 5 год. Замість цього вона витрачає ці 5 год на виробництво 5*6 = 30 л пива. Тим самим виграш Чехії від торгівлі з Україною становить 30 - 6 = 24 л, або 24/6 = 4 год праці.

В. Україна виграє 12 - 2 = 10 л пива. Оскільки в Чехії 10 кг шинки дорівнюють за трудозатратами 30 л пива, а щоб отримати 10 кг шинки з України, Чехії необхідно віддати усього 12 л пива, виграш Чехії становить 30 - 12 - 18 л пива.

Задача 13

Країна А оформляє державний борг з країною Б (в іноземній валюті, у валюті країни Б) на суму 100 млн дол. СШЛ. Сума боргу зараховується на кореспондентський рахунок комерційно­го банку країни А, відкритий у банку країни Б. Як буде відобра­жено цю операцію у платіжному балансі країни А?

 

Поточний рахунок Кредит Дебет
Рахунок операцій із капіталом та фінансових операцій: інші інвестиції, пасиви (боргові зобов’язання перед країною Б)      
Інші інвестиції, активи (на кореспондентських рахунках у країни Б)    

 

 


Задача 7

Зміни валютного курсу й ефективність експортно- імпортних операцій.

Ситуація 1: 18 листопада І967 р. курс GBP офіційно знизився з 2.8 до 2.1 USD.

Визначити відсоток девальвації і змушеної ревальвації валют.

Як відобразилась на англійських імпортерах і експортерах зміна валютного кургу?

Ситуація 2: з 1980 по 1984рр. курс дол. США зріс майже на 80 %. За оцінкою експертів, курс долара був фактично завище­ний порівняно з його купівельною спроможністю.

Як відобразилось підвищення курсу на імнортерах і експортерах товарів у США; приплив капіталу?

Ситуація 1

Девальвація GBP: Д = (2,8 – 2,4)/2,8 * 100% = 14,3%

Розмір змушеної ревальвації USD: Р = (1/2,4 – 1/ 2,8) / 0,35*100% = 17,14%

Англійські експортери отримують девальваційну премію (за інших незмінних умов) у розмірі 17,14 %. Стимулювання англій­ського експорту.

Англійські імпортери зазнають збитків (за інших незмінних умов) внаслідок збільшення вартості валюти платежу на 14,3 %. Подорожчання і можливе скорочення імпорту в Англію.

Ситуація 2

Подешевшення і зростання імпорту, збільшення припливу іно­земних капіталів, менша цінова конкурентоспроможність товарів, проблеми з експортом.


Задача 6

Пряме й обернене котирування курсу. Розрахунок крос-курсів.

Вихідні дані

Нехай склалися такі значення обмінних курсів дол. США

Іноземна валюта Пряме котиру- вавння Обернене коти­рування  
 
Британський фунт, GВР 1,8    
Південнокорейський чон, KRW   700,0  
Німецька марка, DEM   1,5  
Канадський долар, CAD 0,86    
Швейцарський франк, СНР   1.9  
Французький франк, FRF 0,15    
Ріал Саудівської Аравії, SAR   3,5  
Італійська ліра, ITL 0.0007    
Японська єна, JPY 0,0052    
Мексиканське песо, MXN 0,012    
Норвезька крона, NOK   5,85  
Бразильське крузейро, BRL 0,0092    
Шведська крона, SEKI   6,5  
Венесуельский болівар, VEB   4,5  
Заповніть пусті клітини таблиці. Визначити методом крос-курсу такі валютні курси: СВР/FRF; FRF/JPY; JPY/GBP; KRW/SEK; SEK/DEM; DEM/CHF; DEM/SEK.
Іноземна валюта Пряме котирування Обернене котирування  
Британський фунт, GВР 1,8 0,55  
Південнокорейський чон, KRW 0.0014 700,0  
Німецька марка, DEM 0,6666 1,5  
Канадський долар, CAD 0,86 1,1627  
Швейцарський франк, СНР 0,5263 1,9  
Французький франк, FRF 0,15 6,6666  
Ріал Саудівської Аравії, SAR 0,2587 3,5  
Італійська ліра, ITL 0,0007 1428,57  
Японська єна, JPY 0,0052 192,30  
Мексиканське песо, MXN 0,042 23,8095  
Норвезька крона, NOK 0,1709 5,85  
Бразильське крузейро, BRL 0,0092 108,69  
Шведська крона, SEKI 0,1538 6,5  
Венесуельский болівар, VEB 0,2222 4,5  
           

 

Крос-курси:

GBP/FRF/JPY = 6,6666/0,55 = 12,12/0,0346 = 350,28 JPY за 1 GBP;

KRW/SEK/DEM = 0.0092 / 4,3333 = 0,0021 DEM за 1 KRW;

CHF/DEM/SEK = 0.7894/0.2923 = 2.70 SEK за 1 CHF.


Задача 4

Як вплине на торговий баланс 10-відсоткова девальвація, якщо:

а) >0, = 1 ( — еластичність експорту, — еластичність імпорту);

б) = 0, < 1; '

в) = 0, = 1?

Умова Маршалла-Лернера — зниження вартості націойальної валюти (девальвація) приводить до поліпшення торгового балансу, якщо сума абсолютних значень еластичності національ­ного попиту на імпорт й іноземного попиту на національний експорт більше одиниці.

Варіант а) приведе до поліпшення, тому що умова виконуєть­ся:(0.00Х+ +1)>1.

Варіант б) не приведе до поліпшення, тому що умопп не вико­нується: (0 + 1 - 0.00Х) > 1.

Варіант в)не приведе до поліпшення, тому що умова не вико­нується: (0 + 1) > 1

Задача 1

А. Ні, оскільки з урахуванням тарифу ціна колеса, імпортова­ного з Росії, дорівнює 120 дол. США, а з Польщі — 160 дол., що значно більше вартості колес, які виготовлені в Україні.

Б. України буде імпортувати колеса з Росії за ціною 60 дол. США і відмовиться від власного виробництва або імпорту колєс з Польщі, які у зв'язку з тарифом коштуватимуть 160 дол.

В. Виникає ефект створення торгівлі, оскільки менш ефектив­не внутрішнє виробництво України заміщується більш ефектив­ним імпортом з Росії, якого до того не було.

Г. Так, оскільки з урахуванням тарифу ціна колеса, імпорто­ваного з Росії — 90 дол. СШЛ, що менше собівартості колес, які виготовлені в Україні або імпортовані з Польщі.

Д. Україна припинить власне виробництво і буде імпортувати колеса з Польщі за ціною 80 дол. США, відмовиться від імпорту з Росії, оскільки їх ціна буде 90 дол.

Е. Виникають обидва ефекти. Ефективність інтеграції зале­жить від співвідношення частки кожного з них.

 

Задача 7

Ціна GВР у доларах і відповідний обсяг попиту па GВР наво­дяться,

Ціна GBP, дол 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5
Обсяг попиту, млн GBP

 

Припустимо, що уряд Англії встановив валютний курс 1 GВР=2.4 USD.Кількість запропонованих па ринку GBР дорівнює 180 мли. Чи має у цій ситуації англійський уряд купувати або продавати GBP?

У цій ситуації англійський уряд має купувати GBP у кількості 20 млн, щоб утримати їх курс на рівні 2,4 USD за 1 GBP.

 

Задача 5

НБУ приймає, рішення збільшити грошону масу на 4 % протягом року на тлі прогнозованого зростання реального ВНП цього року також на 4%. У результаті курс національної валюти:

а) не зміниться:

б) зросте;

в) впаде;

г) відбудеться гіперреакція.

Очікуваний дохід від інвестицій становить

деRd-процентна ставка всередині країни;Rtпроцентна ставка закордоном;Etобмінний курс національної валюти в мо­мент часу t;Et+1 обмінний курс національної валюти вмомент часу і + 1.

Оскільки різниця від’ємна, то гроші вигідніше вкладати в Латвії.

 

Задача5

Згідно з кількісною теорією грошей

де Р — рівень цін; У — сукупний обсяг виробництва: М - кількість грошей; V— швидкість обігу грошей.

Виходячи з цього, курс національної валюти не зміниться.

 

 


ЗАДАЧА

Зятряти праці (у годинах) на виробництво печива та цукерок в Україні та Польщі такі:

Печиво Цукерки

Україна . 12 4

Польща 2 8

А. У виробництві якого товару Україна має відносну перевагу і чому?

Б. Розрахуйте альтернативну ціну цукерок, виражену через ціну печива, для України та для Польщі.

В. В якому інтервалі буде знаходитись ціна рівноваги на цукерки у випадку розвитку торгівлі між двома країнами?

Г. Якщо відносна ціна рівноваги на цукерки внаслідок торгівлі буде дорівнювати 4, на якому з товарів буде спеціалізуватися кожна з країн і чому?

Д. Підрахуйте виграш Польщі від торгівлі, якщо вона буде спеціалізуватися на виробництві печива.

ВІДПОВ

А. Україна має відносну перевагу у виробництві цукерок, тому що (4/12) < (8/2).

Б. Для України альтернативна ціна становить (4/12) = (1/3), для Польщі ціна заміщення становить 8/2 = 4.

В. Ціна рівноваги на цукерки в торгівлі між двома країнами (Р) буде знаходитись у інтервалі між цінами заміщення, які діють в умовах відсутності торгівлі, тобто (1/3) < Р < 4.

Г. При відносній ціні рівноваги, що дорівнює 4, товар спеці­алізації кожної з країн буде визначатися співвідношенням за­робітних плат у промисловості, що продукує печиво, і у промис­ловості, що продукує цукерки. Український робітник, продукую­чи цукерки і торгуючи ними з Польщею, зможе заробити 4/4 — 1 (відносна ціна рівноваги, поділена на затрати праці), тоді як про­дукуючи печиво і торгуючи ними із Польщею при тій самій ціні рівноваги, він заробить лише 4/12 = 1/3. Оскільки робітники захочуть отримувати більш високу заробітну плату, то вони пе­рейдуть у промисловість з виробництва цукерок, що приведе до спеціалізації України на цьому товарі.

Д. У розрахунку на 1 год Польща може виробити 1/2 печива або 1/8 цукерки. При повній спеціалізації Польщі на вироб­ництві печива (1/2 печива за 1 год) в Україні вона зможе купити за 1/2 печива 1/4 цукерки, що у 2 рази більше, ніж якби вона продукувала цукерки самостійно.


ЗАДАЧА3

Затрати робочого часу в Україні та ФРН на виробництво товарів А, В, В, Г такі:

ФРН Україна

А 3 36

Б б 54

В 12 72

Г 45 90

А. За якими товарами ФРН має .найбільшу та найменшу абсо­лютну перевагу перед Україною?

Б.Якщо німецька заробітна плата в 7 разів вище української, які товари будуть продукуватися у ФРН, а які — в Україні?

В. Покажіть вигідність торгівлі для кожної з країн.

Г.Як зміниться торгівля, якщо різниця у заробітних платах скоротиться до 6 разів?

 

А. ФРН мають абсолютну перевагу щодо всіх товарів: найбільшу в товарах А ((30/3) = 12) і найменшу в товарах Г ((90/45) = 2)

Б. При співвідношенні заробітних плат України і ФРН 1:7 товари А та Б будуть продукуватися у ФРН, оскількі відносні затрати праці на них вище співвідношення заробітних плат (30/3 > 7 і 54/6 > 7), а товари В та Г в Україні, оскільки відносні затрати праці на них нижчі співвідношення заробітних плат (72/12 < 7 і 90/45 < 7) і там продукувати їх відносно дешевше.

В. Виграш від торгівлі досягається внаслідок відносно дешев­шого імпорту товару з-за кордону порівняно з місцевим вироб­ництвом. Так, виробництво товару В потребує в Україні 72 год праці порівняно з 12 год праці у ФРН. Але, враховуючи різницю у зарплаті у 7 разів, відносна вартість товару В у ФРН старовитиме 12*7 = 84, тоді як в Україні тільки 72*1 = 72. Тому вироб­ництво товару в Україні буде на 84 - 72 = 12 відносних вартісних одиниць дешевше. Аналогічно щодо усієї решти товарів.

Г. При співвідношенні заробітних плат в Україні й ФРН 1:6. ФРН буде виробляти товари А, Б та В, Україна — товар Г. При цьому через те, що відносні затрати праці на товар В точно (72/12=6) збігаються із співвідношенням заробітних плат, то­вар В буде вироблятися в обох країнах. Приклад показує, що уразі наближення української заробітної плати до німецької без відповідного збільшення продуктивності (зниження трудовитрат на одиницю продукції) Україна може втратити відносну перевагу.


ЗАДАЧА

Ставка українського імпортного тарифу на закордонний одяг становить 10 %, на тканини — 1 %. Вартість тканин становить 15 % вартості одягу. Розрахуйте ефективний рівень тарифу:

а) за умов, вказаних вище;

б) якщо імпортне мито на готовий одяг зросте до 30 %;

в) якщо мито на тканини збільшиться до 10 %',

г) якщо мито на одяг зменшиться до 5 %;

д) якщо мито на тканини зменшиться до 0,3 %.

Які висновки можна зробити на основі цих розрахунків?.

Ефективний тариф дорівнює:

де Тп — номінальний тариф; Ах — частка вартості імпортованих компонентів у вартості кінцевого продукту; Тimномінальна ставка тарифу на імпортовані компоненти.

 

 

Україна виробляє цукор, використовуючи два фактори виробництва — землю і працю. Граничний продукт праці кожного робітника, виражений у грн, скорочується зі зростанням їх кількості таким чином:

Кількість робітників
Граничний продукт

А. Від чого залежить реальна заробітна плата робітників?

Б. Якщо власник землі наймає трьох українських працівників, якою буде їхня сукупна заробітна плата?

В. Якщо власник землі, крім того, наймає ще і трьох іммігрантів з В'єтнаму, як зміняться його доходи?

А. Від розміру граничного продукту одиниці праці - чим він є більшим, тим вища заробітна плата.

Б. 3*8 = 24 грн. В. Взагалі 6 осіб будуть отримувати тільки 6*2 = 12 дол., що збільшить доходи землевласники мінімум на 24 - 12 = 12 грн.


 

ЗАДАЧА

Розрахувати рівень внутрішньогалузевої торгівлі, якщо країна А експортує та імпортує три групи товарів при збалансованій зовнішній торгівлі (зовнішньоторгове сальдо дорівнює нулю):

 

Товар Експорт, дол. США Імпорт, дол. США
І
ІІ
III

 

до Xi,Mi - абсолютні величини експорту та імпорту і-го товару(або товарної категорії) відповідно; Іt – індекс внутрішньогалузевої торгівлі.

Оскільки індекс близький до 1, то це свідчить про те, що країна А характеризується досить високим рівнем внутрішньогалузевої торгівлі.

 


ЗАДАЧА

Розрахувати рівень внутрішньогалузевої торгівлі, якщо країна А експортує та імпортує три групи товарів при незбалансованій зовнішній торгівлі:

Товар Експорт, дол. США Імпорт, дол. США
І
ІІ
III
Всього

 

де Xi,Mi — абсолютні величини експорту та імпорту i-го товару (або товарної категорії) відповідно; It — індекс внутрішньогалузевої торгівлі; X,M — весь експорт і імпорт відповідно.

Оскільки індекс близький до 0,5, то це свідчить про те, що країна А характеризується середнім рівнем внутрішньогалузевої торгівлі.


Задача № 1

Затрати праці на вир-во печіва і цукерок в Укр і Польші.

Печиво цукерки

У 12 4

П 2 8

1) у вир-во якого товару Укр має відносну перевагу і чому?

2) Розрах альтер ціну цукерок, вир через ціну печива і цук для У і П.

3) В якому інтервалі буде знах ціна рівноваги у випадку розв країни між 2-ма країнами.

4) Якщо відносна ціна власн торгівлі буде дорівн 4, на якому з товарів буде спеціал кожна країна і чому?

5) Розрах виграш П якщо вона буде на вир-во печіва.

1) 4/12=1/3 (Укр має відносну перевагу у вир-ві цукерок)

8/2 =4

2) для Укр 4/12=1/3

для П 8/2=4

Якщо мал ціна – не має зн-ня для Укр замін цукерки печивом

Для П необ робн цукерки, ніж печіва.

3) якщо не має торгівлі, то 1/3<Р<4

4) при відн ціні рівноваги 4, товар спеціал кожної з країн буде вир-ся співвідн з/п у пром-ті що продукує печіво і що продукує цукерки.

Укр робітник продук цукерки і торгуючи ними з П зможе заробити

4/4=1 – Відн ціна рівноваги поділена на затрати праці, тоді як продукуючи печиво і торгуючи ним із П при тій самій ціні рівноваги, він заробить лише 4/12=1/3. Оскільки робітники захочуть отрим більш високу з/п то вони передують у вир-во цукерок- до спеціал Укр на цьому товарі.

5) у розрах на 1 год П може виробити ½ (печива) або 1/8 (цукерки) при рівній спеціал П на вир-ві печіва вона зможе закупити в Укр за ½ печ, ¼ цукерку, що у 2 рази більше ніж якби вона продук цукерки сам.

 

Задача №2

НБУ ­ и %

ВНП ­ и % Курс не змін.

 

 


Задача №3

Д і S на роб силу на ринку праці країни

X QS = 45 P-90 P- в дол за 1 рік

QD= 170-20 P Q – кіл-ть прац (млн осіб)

Після скасу заборони вїзд робіт емігрувало 16 млн осіб виз-ти яку частку становлять працівники емігрант в заг кіль-ті робітників.

45P- 90>170-20P

65P=260

P=4 (дол)

QS= 45*4-90=90 (млн) в межах країна в X 90+16=106 з урах емігрантів

90-100% а емігранти становл.

16-X 106-100%

X= 1600/90 16-X

X=1600/106=15%

 

Задача №4Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.21.182 (0.032 с.)