Зовн торгівля Укр у минул році характМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зовн торгівля Укр у минул році характПоказ КраїниСНД Інш країни Разом

Етов 8841 6706 15547

Утов 12913 6930 19843

Роз-ти щодо кожної групи країни:

А) торг баланс

Б) торг оборот

В) відн частку країн СНД в Укр Єі У

Г) інш країн в Укр Є і У

Торг баланс = 19843-15547 або 8841-12913

Торг оборот= 15547+19843 або 8841+12913

 

Задача 1. Бразилія вводить 25% імпортне мито на готові авто і 0% на імпортні комплектуючі. Мексика 10% на комплектуючі і 0% на авто. Ціна готових авто 9000 дол.США, а комплектуючих 7000 дол.США. Завдання: розрахувати ефективну ставку імпортного тарифу(фактичний рівень)

Розв'язок:

Ефективна ставка імпортного тарифу Те=(Тн-Тім*Аім)/(1-Аім), де Тн – тариф номінальний на готову продукцію, Тім – тариф на імпортні комплектуючі, Аім - частка вартості імпортних комплектуючих по готовій продукції, Аім=X.

Аім=7000/9000=0,78

Бразилія: Те=(25-0*0,78)/(1-0,78)=113,6%

Мексика: Те=(0-10*0,78)/(1-0,78)=-35,45%

Отже, Бразилія здійснює ефективний захист вітчизняних виробників.

 

Задача 2. Курс акцій в Нім.компанії на 1 січня 2009 склав 600 євро. Приватний інвестор отримує інформацію і купує 310 опціонів з ціною виконання 200 євро і строком 4 місяці. Вартість опціону(пут) 20 євро. Завдання: Який прибуток(збитки) отримає інвестор: а) якщо курс акцій компанії зменшиться до 580 Евро. б) 575 євро. в) залишиться 600 євро.

Відповідь: Витрати на купівлю опціонів=310*20=6200 євро. Різниця курсу акцій компанії=600-580=20 євро. Прибуток від реалізації опціону=20*310=6200

а) 6200-6200=0 євро – інвестор не втратив.

б) 600-575=25 євро. 25*310=7750 євро. 7750-6200=1550 євро – інвестор отримав прибуток.

в) 600-600=0 євро. 0-6200=-6200 євро – інвестор отримав збитки.

 

Задача 3. Українська компанія «Нано-технології» продає до Угорщини обладнання вартістю 3 000 000 грн. на умовах DAF кордон України та Угорщини. Угорський партнер, компанія «Угроімпорт» пропонує розрахуватись в кредит простим векселем на суму 250 000 євро з терміном погашення 1 рік та % ставкою у розмірі 8,5% річних або негайно чеком на суму 240 000 євро. Поточний курс валют становить12,5 грн. за 1 євро, прогнозований курс через рік становить 14,5 грн. за 1 євро. Завдання: визначте, який варіант розрахунку є більш вигідним для вітчизняної компанії, якщо вітчизняні банки приймають депозити в гривні під 12% річних.

Відповідь:

Варіант 1. Векселем: 250 000+8,5%=271 250 євро*14,5=3 933 125грн (вигідно)

Варіант 2. Чеком: 240 000*12,5=3 000 000+12%=3 360 000грн.

 

Задача 4. Відомо, що ВВП України у 2006р. становив 544 153 млн. грн., обсяг експорту послуг - 7505,5 млн.дол.США, експорту товарів 38 368,0 млн.дол.США; імпорту послуг - 3719,4 млн.дол.США, імпорту товарів - 45 038,6 млн. дол. США. Розрахувати експортну, імпортну та зовнішньоторговельну квоти, якщо середньорічний валютний курс 1 дол.США = 5,0 грн. На основі проведених розрахунків зробити висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості України.

Експортна квота = (7505,5*5 + 38368,0*5)/544153*100% = 42,15%

Імпортна квота = (3719,4*5 + 45038,6*5)/544153*100% = 44,8%

Зовнішньоторговельна квота = (7505,5*5 + 38368,0 *5+ 3719,4*5 + 45038,6*5)/544153*100% = 86,95%

 

Задача 5. Розрахунок митної вартості товару та нарахування митних платежів (метод додавання).

Розрахувати сукупні витрати експортера, що пов'язані із нарахуванням митної вартості, якщо загальна ціна товару за контрактом становить 100 тис. дол. США., імпортне мито - 10%, митні збори - 0,2% від суми контракту, ставка акцизу - 15%, ПДВ – 20%, вартість транспортування до кордону становить 500 дол. США, від кордону - до пункту призначення імпортера в Україні – 450 дол. США. Базисні мови постачання - франко-завод (Інкотермс - 2000).

 

Розв'язок

Митна вартість (МВ) = 100 000 + 500 = 100 500 (дол.)

Всі платежі на митниці сплачуються у національній валюті. 1 дол.США = 7,5 грн.

МВ = 100 500 * 7,5 = 753 750 грн.

Мито (МТ) = 753 750 * 10% /100% = 75375 (грн.)

Митні збори (Мз) = 753750 * 0,002 = 1507,5 (грн.)

Акцизний збір (Аз) = (МВ+Мт+Мз)*Аз% /100% = (753750 + 75375 + 1507,5) *0,15 = 124594,87 (грн.)

ПДВ = (МВ+Мт+Мз+Аз)*0,2 =191045,47 (грн.)

Витрати імпортера = МВ+МТ+Мз+Аз+ витрати від кордону до місця призначення = 753750 + 75375 + 1507,5 + 124594.87 +

191045,47 + 450 = 1146722,8 (грн.)

 

Задача 6. Розрахунок митної вартості товару та нарахування митних платежів (метод віднімання).

Фірма-посередник планує здійснити імпортну поставку товару в Україну. Необхідно розрахувати максимальну ціну товару, яку фірма може заплатити своїм постачальникам із урахуванням таких умов (у розрахунку на одиницю товару):

1) максимальна ціна на внутрішньому ринку становить 70 дол. США;

2) торговельна націнка - 30%;

3) витрати на транспортування від постачальника до кордону - 4 дол. США, від кордону до пункту призначення (імпортера) – 3 дол.США

4) ПДВ – 20%

5) Ставка акцизу – 10%

6) імпортне мито - 5%;

 

7) митні збори - 0,2%.

Розв'язок

 

1) 70 дол. - 130 % (оскільки дана ціна включає торгівельну націнку)

X - 100 %; ціна товару без націнки = 70 * 100 / 130 = 53,85

2) 53,85 - 3 = 50,85 (дол.) - ціна без внутрішнього транспортування

3) 50,85 -120%

X - 100%; ціна без ПДВ = 42,38 (дол.)

4) 42,38-110%

X - 100%; ціна без акцизу = 38,53 (дол.)

5). Оскільки мито і митні збори нараховуються на одну базу, то і зніматися мають одночасно:

38,53 - 105,2%

X - 100%;

ціна без мита і митних зборів = МВ = 36,65 дол.

6). Знімаємо трансп. витрати до кордону: 36,65 - 4 = 32,65 (дол.)

 

Задача 7.

Дано:

1) Експорт товарів, послуг

2) Імпорт товарів, послуг

3) Прямі інвестиції в Україну

4) Прямі інвестиції з України

5) Портфельні інвестиції з України

6) Портфельні інвестиції в Україну

 

Розв’язок:

А) Сальдо торговельного балансу = 1-2

Б) Сальдо руху капіталу = 3-4-5+6

В) Рух резервних активів = А-Б

Формули: Темп росту ВВП=(ВВПзв/ВВПбаз)*100%

Темп приросту ВВП=(ВВПзв-ВВПбаз)/ВВПбаз*100%

Темп росту зовнішньоторг. Обігу=(Езв+Ізв)/(Еб+Іб)*100%

Сальдо торгівельного балансу=Е-І

Зовнішньоторг. пробіг=Е+І

 

Задача 8. Американська компанія «Соncord» замовила у Великобританії товарів на суму 500 000 британських фунтів з умовою поставки рівно через один рік . На момент укладання угоди 1 фунт = 1,7 дол. США.

Фінансовий менеджер американської компанії прогнозує зростання курсу британського фунта стерлінгів. У зв'язку з цим, компанія «Соncord» купує 5000 опціонів колл, кожний на 100 фунтів, з ціною виконання 1,8 Доларів 1га строком виконання 1 рік. Вартість кожного опціону складає 10 дол. США.

Завдання: визначте, в якому випадку опціони захистять компанію від негативної реакції від зростання курсу фунту стерлінгів, якщо припустити, що значення спот-курсу через рік складе: 1) 1,70 дол.США; 2) 1,80 дол.США; 3) 1,90 дол.США; 4) 2,0 дол.США.

Відповідь: 5000*1,8*100=900 000+50 000=950 000 дол. США

1) 500 000*1,7=850 000 дол.США

2) 500 000*1,8=900 000 дол.США

3) 500 000*1,9=950 000 дол.США

4) 500 000*2=1 000 000 дол.США

У цьому випадку опціони захистять компанію від негативної реакції від зростання курсу фунту стерлінгів.
 

 

 

Семінарське заняття №1

ЗАДАЧА 1.Використовуючи дані, наведені в таблиці, визначити, до якої групи країн за класифікацією Світового банку належать зазначені країни:

А) за рівнем доходів;

Б) за рівнем зовнішньої заборгованості

Країна ВНД на душу населення, дол., 2007р. ВНД, млн. дол., 2007р. Експорт, млн. дол., 2007р. Зовнішній борг, млн. дол.2007р. Поточна вартість обслугову-вання боргу, % ВНД
Танзанія
Таїланд
Литва
Франція -

Розв’язання

за рівнем доходів = (Зовнішній борг/ Експорт)*100%

за рівнем зовнішньої заборгованості =(Зовнішній борг/ ВНД)*100%

за рівнем доходів Визначення за рівнем зовнішньої заборгованості Визначення
196,77% Вище сер. 26,9% Низький
39,39% Низький 27,38% Нижче сер.
158,27% Нижче сер. 81,23% Вище сер.
805,13% Високий 179,64% Високий

ЗАДАЧА 2.Використовуючи дані, наведені в таблиці, визначити, до якої групи країн за класифікацією Світового банку належать зазначені країни:

А) за рівнем доходів;

Б) за рівнем зовнішньої заборгованості

Країна ВНД на душу населення, дол., 2007р. ВНД, млн. дол., 2007р. Експорт, млн. дол., 2007р. Зовнішній борг, млн. дол. 2007р. Поточна вартість обслугову-вання боргу,% ВНД
Таджикистан
Марокко
Латвія
Фінляндія -

Розв’язання

за рівнем доходів Визначення за рівнем зовнішньої заборгованості Визначення
97,14% Низький 50,27% Середній
156,17% Нижче сер 28,71% Нижче сер.
411,76% Високий 148,40% Вище сер.
301,63% Високий 115,49% Вище сер.

ЗАДАЧА 3.Використовуючи дані, наведені в таблиці, визначити, до якої групи країн за класифікацією Світового банку належать зазначені країни:

А) за рівнем доходів; Б) за рівнем зовнішньої заборгованості.

Країна ВНД на душу населення, дол., 2007р. ВНД, млн. дол., 2007р. Експорт, млн. дол., 2007р. Зовнішній борг, млн. дол.2007р. Поточна вартість обслугову-вання боргу,% ВНД
Кот Д‘Івуар
Індонезія
Хорватія
Данія -

Розв’язання

за рівнем доходів Визначення за рівнем зовнішньої заборгованості Визначення
162,69% Середній 78,60% Вище сер.
118,64% Нижче сер. 37,52% Нижче сер.
366,88% Високий 99,73% Вище сер.
486,76% Високий 164,30% Високий

ЗАДАЧА 4.Використовуючи дані, наведені в таблиці, визначити, до якої групи країн за класифікацією Світового банку належать зазначені країни:

А) за рівнем доходів;

Б) за рівнем зовнішньої заборгованості

Країна ВНД на душу населення, дол., 2007р. ВНД, млн. дол., 2007р. Експорт, млн. дол., 2007р. Зовнішній борг, млн. дол. 2007р. Поточна вартість обслугову-вання боргу, % ВНД
Кенія
Азербайджан
Чилі
Бельгія -

Розв’язання

за рівнем доходів Визначення за рівнем зовнішньої заборгованості Визначення
162,66% Середній 26,26% Нижче сер.
11,47% Низький 11,15% Низький
85,16% Нижче сер. 41,55% Нижче сер.
407,51% Високий 303,56% Високий

 

ЗАДАЧА 5.Використовуючи дані, наведені в таблиці, визначити, до якої групи країн за класифікацією Світового банку належать зазначені країни:

А) за рівнем доходів;

Б) за рівнем зовнішньої заборгованості

Країна ВНД на душу населення, дол., 2007р. ВНД, млн. дол., 2007р. Експорт, млн. дол., 2007р. Зовнішній борг, млн. дол. 2007р. Поточна вартість обслугову-вання боргу,% ВНД
Бенін
Албанія
Аргентина
Австрія -

Розв’язання

за рівнем доходів Визначення за рівнем зовнішньої заборгованості Визначення
204,78% Вище сер. 23,44% Низький
144,05% Нижче сер. 14,82% Низький
243,46% Вище сер. 56,86% Нижче сер.
464,22% Високий 211,92% Високий

ЗАДАЧА 6.Використовуючи дані, наведені в таблиці, визначити, до якої групи країн за класифікацією Світового банку належать зазначені країни:

А) за рівнем доходів;

Б) за рівнем зовнішньої заборгованості

 

 

Країна ВНД на душу населення, дол., 2007р. ВНД, млн. дол., 2007р. Експорт, млн. дол., 2007р. Зовнішній борг, млн. дол. 2007р. Поточна вартість обслугову-вання боргу, % ВНД
Бангладеш
Молдова
Боснія та Герцеговина
Австралія -

Розв’язання

за рівнем доходів Визначення за рівнем зовнішньої заборгованості Визначення
170,52% Середній 28,29% Нижче сер.
242,47% Вище сер. 76,34% Вище сер.
158,71% Середній 47,08% Нижче сер.
581,56% Високий 109,34% Вище сер.

Семінарське завдання № 2

ЗАДАЧА 1.Відомо, що ВВП Туманії у 2007 р. становив 267 344 млн. тум, обсяг експорту послуг – 4 248,0 млн.дол.США, експорту товарів – 23 066,8 млн.дол.США; імпорту послуг – 1 458,0 млн.дол.США, імпорту товарів – 23 020,1 млн. дол. США.

Завдання:Розрахувати експортну, імпортну та зовнішньоторговельну квоти, якщо середньорічний валютний курс 1 дол.США = 4,2 тум. На основі проведених розрахунків зробити висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості Туманії.

Розв’язання

ВВП =тум./дол. => 267344/4,2= 63653,33 млн.$

ЗТО=Еxр.т.+Іmр.т.+Еxр.п.+Іmр.п.=23066.8+26020.1+4278+1458=51792.9млн$ Qexp=((exp.т.+ exp.п.)/BBП)*100%=42,91%

Qimp=((imp.т.+ imp.п.)/BBП)*100%=38,46%

Qзто=(ЗТО/ВВП)*100%=81,37% або Qexp+ Qimp

Високий показник зовнішньоекономічної відкритості.

 

ЗАДАЧА 2.Відомо, що ВВП Персії у 2007 р. становив 345 113 млн.монат., обсяг експорту послуг – 5 307,9 млн.дол.США, експорту товарів – 32 666,1 млн.дол.США; імпорту послуг – 2 058,6 млн.дол.США, імпорту товарів – 28 996,8 млн. дол. США.

Завдання:Розрахувати експортну, імпортну та зовнішньо-торговельну квоти, якщо середньорічний валютний курс 1 дол.США = 4,6 монат. На основі проведених розрахунків зробити висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості Персії.

Розв’язання

ВВП =монат./дол. => 345113/4,6= 75024,57 млн.$

ЗТО=Еxр.т.+Іmр.т.+Еxр.п.+Іmр.п.=32 666,1+28 996,8+5307,9+2058,6=69029,4млн$; Qexp=((exp.т.+ exp.п.)/BBП)*100%=50,62%

Qimp=((imp.т.+ imp.п.)/BBП)*100%=41,39%

Qзто=(ЗТО/ВВП)*100%=92,01% або Qexp+ Qimp

Високий показник зовнішньоекономічної відкритості.

 

ЗАДАЧА 3.Відомо, що ВВП Бджоляндії 2007 р. становив 441 452 млн. талерів, обсяг експорту послуг – 6134,7 млн.дол.США, експорту товарів – 34 228,4 млн.дол.США; імпорту послуг – 2935,0 млн.дол.США, імпорту товарів – 36 136,3 млн. дол. США.

Завдання:Розрахувати експортну, імпортну та зовнішньоторговельну квоти, якщо середньорічний валютний курс 1 дол.США = 4,8 талерів. На основі проведених розрахунків зробити висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості Бджоляндії

Розв’язання

ВВП =талерів./дол. => 441452/4,8= 91969,17 млн.$

ЗТО=Еxр.т.+Іmр.т.+Еxр.п.+Іmр.п.=34228,4+36136,2+6134,7+2965=79434,4

млн$; Qexp=((exp.т.+ exp.п.)/BBП)*100%=43,89%

Qimp=((imp.т.+ imp.п.)/BBП)*100%=42,48%

Qзто=(ЗТО/ВВП)*100%=86,37% або Qexp+ Qimp

Високий показник зовнішньоекономічної відкритості.

 

ЗАДАЧА 4.Відомо, що ВВП Тундрастану у 2007 році становив 544 153 млн. дукат., обсяг експорту послуг – 7505,5 млн.дол.США, експорту товарів – 38 368,0 млн.дол.США; імпорту послуг – 3719,4 млн.дол.США, імпорту товарів –45038,6 млн.дол.США.

Завдання:Розрахувати експортну, імпортну та зовнішньоторговельну квоти, якщо середньорічний валютний курс 1 дол.США = 5,0 дукат. На основі проведених розрахунків зробити висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості Тундрастану.

Розв’язання

ВВП =дукат./дол. => 544153/5= 108830,6 млн.$

ЗТО=Еxр.т.+Іmр.т.+Еxр.п.+Іmр.п.=7505,5+45038,6+544153+38368=94631,5

млн$; Qexp=((exp.т.+ exp.п.)/BBП)*100%=42,15%

Qimp=((imp.т.+ imp.п.)/BBП)*100%=44,8%

Qзто=(ЗТО/ВВП)*100%=86,95% або Qexp+ Qimp

Високий показник зовнішньоекономічної відкритості.

ЗАДАЧА 4.Відомо, що ВВП України у 2007 році становив 712 945 млн. грн., обсяг експорту послуг – 9038,9 млн.дол.США, експорту товарів – 49 296,1 млн.дол.США; імпорту послуг – 4980,6 млн.дол.США, імпорту товарів – 60 618 млн.дол.США.

Завдання:Розрахуйте експортну, імпортну та зовнішньоторго-вельну квоти, якщо середньорічний валютний курс 1 дол.США = 5,4 грн. На основі проведених розрахунків зробіть висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості України.

Розв’язання

ВВП =дукат./дол. => 712945/5,4= 132026,85 млн.$

ЗТО=Еxр.т.+Іmр.т.+Еxр.п.+Іmр.п.=49296,1+60618+9038,9+4980,6=123933,6

млн$; Qexp=((exp.т.+ exp.п.)/BBП)*100%=44,18%

Qimp=((imp.т.+ imp.п.)/BBП)*100%=49,69%

Qзто=(ЗТО/ВВП)*100%=93,87% або Qexp+ Qimp

Високий показник зовнішньоекономічної відкритості.

ЗАДАЧА 5. У таблиці наведені дані експорту-імпорту окремих видів послуг за 2006-2007 рр. однією з країн світу.

Таблиця «Обсяги експорту-імпорту послуг у 2006-2007 рр., у тис. дол. США»

  Експорт Імпорт
Транспортні послуги 5354754,9 6111729,8 788967,5 1118368,9
Подорожі 248341,3 342227,1 230090,8 326701,6
Послуги зв‘язку 258121,1 237058,6 90917,8 89314,7
Будiвельнi послуги 164262,2 98534,8 181745,6 109123,9
Страхові послуги 70496,2 86167,0 103635,3 138780,7
Фiнансовi послуги 80095,7 322245,3 406999,9 887317,0
Комп’ютерні послуги 86770,7 158021,1 111628,5 159789,2

Завдання:На основі наведених даних розрахуйте по кожній галузі:

1) темпи зростання зовнішньоторговельного обігу; 2) темпи приросту зовнішньоторговельного обігу; 3) торговельне сальдо у 2006 і 2007 рр. 4) проаналізуйте розраховані показники.

Розв’язання

темпи зростання Тзт. ЗТО % темпи приросту Тпр. ЗТО % торговельне сальдо
2006 р. 2007р.
117,68 17,68 4565787,4 4993360,9
139,82 39,82 18250,5 15525,5
93,51 -6,49 167203,3 147743,9
60,02 -39,98 -17483,4 -10589,1
129,18 29,18 -33139,1 -52613,7
248,32 148,32 -326904,2 -565071,7
160,19 60,19 -24857,8 -1768,1

Темпи зросту зовнішньоторговельного обігу Тзт.ЗТО=(ЗТОз.б /ЗТОб.р.)*100%

Темпи приросту Тпр.ЗТО=( Тзт.ЗТО-100%).

Сольдо =(Ехр-Імр).

Сальдо від’ємне в більшості випадках, це погано, темпи приросту і зросту в деяких галузях від’ємне, а цілому непогані.

ЗАДАЧА 6.У таблиці наведені дані обсягів торгівлі послугами Норманії та по світу в цілому.

Таблиця «Обсяги експорту-імпорту послуг у 2007 р., млн.дол.США.»

  Експорт Імпорт
млн. дол. США у % до 2006р. млн. дол. США у % до 2006р.
Норманія 3 706 783,1 107,4 808 306,3 115,1
Всього по світу 8 989 155,7 119,8 8 878 259,2 131,2

Завдання:Враховуючи наведені дані: 1) розрахуйте зовнішньоторговельний обіг послуг країни та світу; 2) розрахуйте сальдо торговельного балансу послугами країни та світу; 3) розрахуйте частку Норманії у світовій торгівлі послугами; 4)проаналізуйтетемпи росту експорту, імпорту послуг країни та світу.

Розв’язання

Країна ЗТО Сальдо т.б.п.
Норманія 4155089,4 2898476,8
Всього по світу 17867414,9 110896,5

Частка Нормандії у світі % =(ЗТО Нормандії /ЗТО всього світу)*100%=25,27% (1/4);

Темпи росту експорту, імпорту послуг країни та світу достатні.

 

ЗАДАЧА 7.Україна виробляє 2 тон пшениці та 5 тон вугілля, використовуючи при цьому 1 одиницю ресурсу. Молдова виробляє 1 тону пшениці та 4 тони вугілля при аналогічному використанні 1 одиниці ресурсів.

Завдання: 1)Визначте абсолютні та порівняльні переваги України та Молдови у виробництві зазначеної продукції. 2)Якій країні доцільно спеціалізуватись на вирощуванні пшениці? Яка країна буде експортувати вугілля?

Розв’язання

1.1 . Абсолютні переваги України в пшениці (2>1) та вугіллі (5>4) над Молдовою. Молдові має абсолютних переваг в вугіллі і так само і в пшениці.

1.2 . Порівняльні переваги:

Україна Молдова
Пшениця 2т. Вугілля 5т. Пшениця 1т. Вугілля 4т.
2/5=0,4 5/2=2,5 1/4=0,25 4/1=4

 

 

України краще спеціалізуватися на пшеницю, а Молдові вугілля.

ЗАДАЧА 8. В таблиці представлено дані, які характеризують витрати праці в Україні і Російській Федерації на виробництво 1 тонни рослинної олії і 1 тонни синтетичного машинного масла для автомобілів:

Таблиця«Витрати праці на виробництво рослинної олії і машинного

синтетичного масла для автомобілів в Україні і Росії»

Країна Рослинна олія Синтетичне машинне масло для автомобілів
Україна 16 годин 40 годин
Російська Федерація 20 годин 10 годин

Завдання: 1)Визначте абсолютні та порівняльні переваги України та Російської Федерації у виробництві зазначеної продукції. 2)Яка з країн має спеціалізуватися на експорті рослинної олії, а яка – синтетичного машинного масла?

 

Розв’язання

1.1. Абсолютні переваги України в машинному маслі (40>10) над Російською Федерацією. Російська Федерація має переваги в рослинній олії (20>10).

1.2. Порівняльні переваги:

Україна Російська Федерація
Олія 16 год. машинне масло 40год. Олія 20 год. машинне масло 10год.
16/40=0,4 40/16=2,5 20/10=2 10/20=0,5

Україні краще спеціалізуватися в машинному маслі, а Російській Федерації в рослинній олії.

ЗАДАЧА 9.У таблиці наведено дані, які характеризують виробництво двох товарів – автомобілів і медичного обладнання у США і Японії за кількістю робочих днів, витрачених для виробництва однакового обсягу продукції.

Таблиця «Витрати на виробництво автомобілів і медичного обладнання у США і Японії»

Показники США Японія
автомобілі медичне обладнання автомобілі медичне обладнання
Кількість робочих днів, витрачених для вироб-ництва 100 тис.одиниць продукції

Завдання: 1)Визначте абсолютні та порівняльні переваги США і Японії у виробництві автомобілів і медичного обладнання. 2)Яка з країн має спеціалізуватися на експорті автомобілів, а яка – медичного обладнання?

Розв’язання

1.1. Абсолютні переваги США в автомобілях (240>160) надЯпонією. Японія має переваги в медичне обладнання (360>400).

1.1. Порівняльні переваги:

США Японія
Автомобілі 240 тис.од. Мед. облад. 400 тис.од Автомобілі 160 тис.од Мед. облад. 360 тис.од
240/400=0,6 400/240=1,67 160/360=0,44 160/360=2,25

 

США краще спеціалізуватися в автомобілях, а Японії в медичне обладнання.

 

Семінар 5

ЗАДАЧА 1. У трьох світових фінансових центрах встановлено наступні обмінні курси валют:

1.У Сінгапурі 100 фунтів стерлінгів = 220 сінгапурських долари.

2.У Цюріху 0,9 сінгапурських доларів = 1 швейцарський франк.

3.У Лондоні 1 фунт стерлінгів = 2,5 швейцарських франки.

Завдання:Проілюструйте можливість отримання прибутку з використанням трьохстороннього арбітражу на суму 15 000 фунтів стерлінгів.

Розв’язання

1 фунтів стерлінги =220/100=2,2 сін.

1)11500*2,2=33тис.сін.

2)33000*0,9=297000 ш.ф.

3)29700/2,5=11880 ф.с.

4)11880-15000=-3120 ф.с.

Невигідно при проведені трьохстороннього арбітражу, так як будуть збитки.

 

ЗАДАЧА 2. У трьох світових валютних центрах встановлено наступні обмінні курси валют:

1.У Нью-Йорку 2 долари США = 1 британський фунт стерлінгів.

2.У Лондоні 410 японських єн = 1 британський фунт стерлінгів.

3.У Токіо 200 японських єн = 1 долар США.

Завдання:Проілюструйте можливість отримання прибутку з використанням трьохстороннього арбітражу, на суму 10 000 доларів США.

Розв’язання

1 ф.с. =1/2=0,5 дол.

1)10000*0,5=5000 ф.с.

2)5000*410=2050000 єн.

3)2050000/200=10250 дол.

4)10250-10000=250 дол.

Вигідно при проведені трьохстороннього арбітражу, так як будуть дохід.

 

Семінар №6

ЗАДАЧА 1.Українська компанія «Нано-технології» продає до Угорщини обладнання вартістю 3 000 000 гривень на умовах DAF кордон України та Угорщини. Угорський партнер, компанія «Угроімпорт» пропонує розрахуватися в кредит простим векселем на суму 250 000 євро з терміном погашенням 1 рік та процентною ставкою у розмірі 8,5% річних або негайно чеком на суму 240 000 євро. Поточний курс валют становить 12,5 гривень за 1 євро, прогнозований курс через рік становить 14,5 гривень за євро.

Завдання: визначте, який варіант розрахунку є більш вигідним для вітчизняної компанії, якщо вітчизняні банки приймають депозити в гривні під 12% річних.

Розв’язання

1)векселем=250000*1,085*14,5=3933125грн.

2)чеком=240000*12,5*1,12=360000грн.

Для української компанії вигідно чеком.

ЗАДАЧА 2. Бельгійська компанія («Masider») замовила у швейцарської фірми товарів на суму 200 000 швейцарських франків, з умовою постачання через 1 рік. На момент укладання угоди курс 1-го швейцарського франку дорівнював 1,2 євро.

Фінансовий аналітик бельгійської компанії прогнозує зростання курсу швейцарського франку, тому компанія-імпортер купує 2500 опціонів колл, кожний на 80 франків, з ціною виконання 1,23 євро та строком виконання 1 рік. Вартість кожного опціону = 3 швейцарські франки.

Завдання:визначити, в якому випадку опціони захистять компанію від можливих втрат внаслідок зростання курсу швейцарського франка, якщо припустити, що спот-курс на кінцеву дату виконання угоди становитиме: 1) 1,23 євро; 2) 1,24 євро; 3) 1,25 євро; 4) 1,26 євро.

Розв’язання

1. Вартість опціонів колл =2500*3=7500Є.

1)(1,23-1,2)*200000-7500=-1500Є.

2)(1,24-1,2)*200000-7500=500Є.

3)(1,25-1,2)*200000-7500=2500Є.

4)(1,26-1,2)*200000-7500=4500Є.

Опціони захистять компанію у випадках:2-4.

ЗАДАЧА 3.Обсяги експорту товарів з Тюльпанії за 2007 рік складали 35,5 млрд.дол.США, експорту послуг – 3,5 млрд.дол.США, імпорту товарів та послуг - 49,5 млрд.дол.США. Кількість емігрантів склала 3,3 млн.осіб, іммігрантів – 1,9 млн.осіб. Емігранти перерахували на батьківщину на 2,9 млрд.дол.США більше коштів ніж сплатили іммігранти. Чистий приплив капіталу в країну склав 2,6 млрд.дол.США.

Завдання: 1) за наявними даними визначить сальдо платіжного балансу; 2) визначить міграційне сальдо країни; 3) обґрунтуйте можливий напрямок руху курсу національної валюти цієї країни.

Розв’язання

1) сальдо платіжного балансу = (35,5+3,5)-49,5=-5;

2) міграційне сальдо країни = 1,9-3,3– 1,4;

3) знецінення, девальвація, адже маємо хоча і незначне, але від’ємне сальдо платіжного балансу.

ЗАДАЧА 4.Обсяги експорту товарів з Бананланду за 2007 рік складали 15,5 млрд.дол.США, експорту послуг – 3,5 млрд.дол.США, імпорту товарів та послуг - 29,5 млрд.дол.США. Кількість емігрантів склала 1,3 млн.осіб, іммігрантів – 1,9 млн.осіб. Емігранти перерахували на батьківщину на 1,9 млрд.дол.США більше коштів ніж сплатили іммігранти. Чистий приплив капіталу в країну склав 1,6 млрд.дол.США.

Завдання: 1) за наявними даними визначить сальдо платіжного балансу; 2) визначить міграційне сальдо країни; 3) обґрунтуйте можливий напрямок руху курсу національної валюти цієї країни.

Розв’язання

1) сальдо платіжного балансу = (15,5+3,5)-29,5=-10,5;

2) міграційне сальдо країни = 1,9-1,3=0,6;

3) стабілізація, сальдо платіжного балансу з плюсом.

ЗАДАЧА 5.Наведені показники характеризують стан платіжного балансу України за 2007 рік.

Таблиця «Показники платіжного балансу України, млн.грн.»

Експорт товарів та послуг 64 001 Прямі інвестиції з України
Імпорт товарів та послуг 71 877 Портфельні інвестиції з України 5 753
Прямі інвестиції в Україну 9 891 Портфельні інвестиції в Україну

Завдання: 1) Визначте яким був рух резервних активів, який врівноважив платіжний баланс країни? 2) Обґрунтуйте можливий напрямок руху курсу національної валюти.

Розв’язання

1.1.64001-71877=-7877млн.грн.

1.2.(9891+29)-(673+5753)=3494 млн.грн.

1.3.-7877+3494=-4382 млн.грн.

Вниз, напрямок руху курсу національної валюти інфляційний процеси.

 

ЗАДАЧА 6.Наведені показники характеризують стан платіжного балансу Бананії за 2007 рік.

Таблиця «Показники платіжного балансу Бананії, млн.доларів»

Експорт товарів та послуг 68 001 Прямі інвестиції з Бананії 2 673
Імпорт товарів та послуг 71 877 Портфельні інвестиції в Бананію 5 753
Прямі інвестиції в Бананію 5 891 Портфельні інвестиції з Бананії

Завдання: 1) Визначте яким був рух резервних активів, який врівноважив платіжний баланс країни? 2) Обґрунтуйте можливий напрямок руху курсу національної валюти.

Розв’язання

1.1.68001-71877=-3877млн.грн.

1.2.(5891+929)-(2673+5753)=-1606 млн.грн.

1.3.-3877-1606=-5483 млн.грн.

Вниз, напрямок руху курсу національної валюти, інфляційний процеси в краіні.

 

39. Підприємство має можливість інвестувати у комерційні векселя, виражені у євро або у фунтах стерлінгів, 1 млн. доларів США. За комерційними векселями, вираженими в євро, доходність складає 1% на місяць, за вираженими у фунтах стерлінгів – 1,2% на місяць. Термін погашення векселів – 3 місяці. На момент здійснення вкладень курси євро та фунту стерлінгів становили EUR/1,3488 USD та GBP(фунт стерлінгів)/1,8128 USD відповідно. Прогнозовані курси євро та фунту стерлінгів на момент погашення векселів становлять EUR/1,3441 USD та GBP/1,8018 USD відповідно.

Вибрати комерційні векселі для здійснення інвестицій у тій валюті, у який підприємство отримає найбільший дохід.

Розв’язок

1)На момент здійснення вкладень

1000000 USD *1,3488 = 1348800 евро

1000000 дол* 1,8128= 1812800 фунт.ст

2) на момент погашення векселів

1000000 USD *1,3441 = 1344100 евро

1000000 дол* 1,8018= 1801800 фунт.ст

Отже, підприємство отримає найбільший дохід в євро, тому що різниця на момент здійснення вкладень і на момент погашення складає 4700 євро, що говорить про незначні коливання курсу валют за короткий період.

А різниця фунт.стерл. складає 11000, з чого можна зробити висновок про значий спад курсу і його зміну.

 

 

Задача 16

Курс долару в Франкфурті-на-Майні = 0,75 євро та в Цюриху = 1,33 швейцарського франку. Визначити крос-курс євро в Цюриху та швейцарського франку у Франкфурті-на-Майні.

Розв’язок:

Франк.-на-Майні Цюрих

0,75 євро = 1 дол 1,33 шв.франк = 1 дол

1 дол = 1,33 шв.франку 1 дол = 0,75 євро

1 шв.франк = Х євро 1 євро = Х шв. франк

1 швейцарський франк = 1 євро =(1,33*1*1)/(0,75*1)=

(0,75*1*1)/(1*1,33)=0,56 євро =1,77 шв.фр

 

 

ЗАДАЧА 14Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.79 (0.039 с.)