Курс можезміцнюватися, але цязмінанезначна.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Курс можезміцнюватися, але цязмінанезначна.
 


Задача 4.У таблицінаведеніданіекспорту-імпортуокремихвидівпослуг за 2006-2007 рр. однією з країнсвіту.

Таблиця. Обсягиекспорту-імпортупослуг у 2006-2007 рр., у тис. дол. США

 

 

Завдання:Наосновінаведенихданихрозрахуйте по коленійгалузі:

1) темпи зростання зовнішньоторговельного обігу;

2) темпи приросту зовнішньоторговельногообігу;

3) торговельне сальдо у 2006 і 2007 рр.

4) проаналізуйтерозрахованіпоказники.

Відповідь:

 

 

 


 

Задача 5.У трьохсвітовихвалютних центрах встановленонаступніобміннікурси валют:

У Нью-Йорку 2,2 долари США = 1 британський фунт стерлінгів.

УЛондоні 400 японськихєн = 1 британський фунт стерлінгів.

УТокіо 410 японськихєн = 2 долар США.

Завдання:Проілюструйте можливість отримання прибутку з використаннямтрьохсторонньогоарбітражу, на суму 10 000 доларів США.

Відповідь:Починаємо з кінця

10000USD= 2050000єн= 5125 фунтівстерлінгів= 11275 (Прибуток 1275)


 

Задача 6.Відомо, що ВВП України у 2007році становив 712 945 млн. грн.,обсягекспортупослуг - 9038,9 млн.дол.США, експортутоварів - 49 296,1 млн.дол.США; імпортупослуг - 4980,6 млн.дол.США, імпортутоварів - 60 618 млн.дол.США.

Завдання:Розрахуйтеекспортну, імпортну та зовнішньоторговельнуквоти, якщосередньорічнийвалютний курс 1 дол.США = 5,4 грн. На основіпроведенихрозрахунківзробітьвисновокщодорівнязовнішньоекономічноївідкритостіУкраїни.

Відповідь: Екпортна квота=(Експорт тов. та послуг/ВВП)*100%

9038,9*5,4=48810,06 млн. грн.

49 296,1*5,4=266198,94 млн. грн.

Екпортна квота=[(48810,06 +266198,94)/ 712 945]*100%=44,18

Імпортна квота=(Імпорт тов. та послуг/ВВП)*100%

4980,6*5,4=26895,24 млн. грн.

60 618*5,4=327337,2 млн. грн.

Імпортна квота=[(26895,24+327337,2)/ 712 945]*100%=49,69

Зовнішньоторгівельна квота=[(Е+І)/ВВП]*100%

Зовнішньоторгівельна квота=(669241,44/712 945)*100%= 93,87

Ціпоказникисвідчать про частковузалежністьгалузівідкон'юнктури на світових ринках.


 

Задача 7.Використовуючидані, наведені в таблиці, визначити, до якоїгрупикраїн за класифікацієюСвітового банку належать зазначенікраїни:

а) за рівнемдоходів;

б) за рівнемзовнішньоїзаборгованості

 

 

 

Поточнавартістьобслуговуваннязовн боргу/ВНП>80% (для країн з високим та середнімрівнемзаборгованості)

Високийрівеньзаборгованості,якщоперші два показникиперевищуютьграничнімежі

Середнійрівеньзаборгованості,якщо один або два останніпоказникиперевищують 60%, але не перевищуютьграничну межу

Низькийрівеньзаборгованості,якщоперші два показникименшеграничнихзначень

 


 

Задача 1.Бразилія вводить 25% імпортнемито на готові авто і 0% на імпортнікомплектуючі. Мексика 10% на комплектуючі і 0% на авто. Цінаготових авто 9000 дол.США, а комплектуючих 7000 дол.США.Завдання: розрахуватиефективну ставку імпортного тарифу(фактичнийрівень)

Розв'язок:

Ефективна ставка імпортного тарифу Те=(Тн-Тім*Аім)/(1-Аім), де Тн – тариф номінальний на готовупродукцію, Тім – тариф на імпортнікомплектуючі, Аім - часткавартостіімпортних комплектуючих по готовійпродукції, Аім=X.

 

Аім=7000/9000=0,78

Бразилія: Те=(25-0*0,78)/(1-0,78)=113,6%

Мексика: Те=(0-10*0,78)/(1-0,78)=-35,45%

Отже, Бразиліяздійснюєефективнийзахиствітчизнянихвиробників.

 


 

Задача 2.Курс акцій в Нім.компанії на 1 січня 2009 склав 600 євро. Приватнийінвесторотримуєінформацію і купує 310 опціонів з ціноювиконання 200 євро і строком 4 місяці. Вартістьопціону(пут) 20 євро. Завдання: Якийприбуток(збитки) отримаєінвестор: а) якщо курс акційкомпаніїзменшиться до 580 Евро. б) 575 євро. в) залишиться 600 євро.

Відповідь:Витратинакупівлюопціонів=310*20=6200 євро. Різниця курсу акційкомпанії=600-580=20 євро. Прибутоквідреалізаціїопціону=20*310=6200

а) 6200-6200=0 євро – інвестор не втратив.

б) 600-575=25 євро. 25*310=7750 євро. 7750-6200=1550 євро – інвесторотримавприбуток.

в) 600-600=0 євро. 0-6200=-6200 євро – інвесторотримавзбитки.

 


 

Задача 3.Українськакомпанія «Нано-технології» продає до Угорщиниобладнаннявартістю 3 000 000 грн. на умовах DAF кордон України та Угорщини. Угорський партнер, компанія «Угроімпорт» пропонуєрозрахуватись в кредит простим векселем на суму 250 000 євро з терміномпогашення 1 рік та % ставкою у розмірі 8,5% річнихабонегайно чеком на суму 240 000 євро. Поточний курс валют становить12,5 грн. за 1 євро, прогнозований курс через рік становить 14,5 грн. за 1 євро.Завдання:визначте, якийваріантрозрахунку є більшвигідним для вітчизняноїкомпанії, якщовітчизняні банки приймаютьдепозити в гривніпід 12% річних.

Відповідь:

Варіант1.Векселем: 250 000+8,5%=271 250 євро*14,5=3 933 125грн (вигідно)

Варіант2. Чеком: 240 000*12,5=3 000 000+12%=3 360 000грн.


 

Задача 4. Відомо, що ВВП України у 2006р. становив 544 153 млн. грн., обсягекспортупослуг - 7505,5 млн.дол.США, експортутоварів 38 368,0 млн.дол.США; імпортупослуг - 3719,4 млн.дол.США, імпортутоварів - 45 038,6 млн. дол. США. Розрахуватиекспортну, імпортну та зовнішньоторговельнуквоти, якщосередньорічнийвалютний курс 1 дол.США = 5,0 грн. На основіпроведенихрозрахунківзробитивисновокщодорівнязовнішньоекономічноївідкритостіУкраїни.

Експортна квота = (7505,5*5 + 38368,0*5)/544153*100% = 42,15%

Імпортна квота = (3719,4*5 + 45038,6*5)/544153*100% = 44,8%

Зовнішньоторговельна квота = (7505,5*5 + 38368,0 *5+ 3719,4*5 + 45038,6*5)/544153*100% = 86,95%

 


 

Задача 5. Розрахунокмитноївартості товару та нарахуваннямитнихплатежів (метод додавання).

Розрахуватисукупнівитратиекспортера, щопов'язаніізнарахуванняммитноївартості, якщозагальнаціна товару за контрактом становить 100 тис.дол. США., імпортнемито - 10%, митнізбори - 0,2% відсуми контракту, ставка акцизу - 15%, ПДВ – 20%, вартістьтранспортуваннядо кордону становить 500 дол. США, від кордону - до пункту призначенняімпортера в Україні – 450 дол. США. Базиснімовипостачання - франко-завод (Інкотермс - 2000).

Розв'язок

Митнавартість (МВ) = 100 000 + 500 = 100 500 (дол.)

Всіплатежі на митницісплачуються у національнійвалюті. 1 дол.США = 7,5 грн.

МВ = 100 500 * 7,5 = 753 750 грн.

Мито (МТ) = 753 750 * 10% /100% = 75375 (грн.)

Митнізбори (Мз) = 753750 * 0,002 = 1507,5 (грн.)

Акцизнийзбір (Аз) = (МВ+Мт+Мз)*Аз% /100% = (753750 + 75375 + 1507,5) *0,15 = 124594,87 (грн.)

ПДВ = (МВ+Мт+Мз+Аз)*0,2 =191045,47 (грн.)

Витратиімпортера= МВ+МТ+Мз+Аз+ витративід кордону до місцяпризначення = 753750 + 75375 + 1507,5 + 124594.87 +

191045,47 + 450 = 1146722,8 (грн.)


Задача6. Розрахунокмитноївартості товару та нарахуваннямитнихплатежів (метод віднімання).

Фірма-посередникплануєздійснитиімпортну поставку товару в Україну. Необхіднорозрахуватимаксимальнуціну товару, якуфірмаможезаплатитисвоїмпостачальникамізурахуванням таких умов (у розрахунку на одиницю товару):

1) максимальна цінанавнутрішньому ринку становить 70 дол. США;

2) торговельнанацінка - 30%;

3) витрати на транспортуваннявідпостачальникадо кордону - 4 дол. США, від кордону до пункту призначення (імпортера) – 3 дол.США

4) ПДВ – 20%

5) Ставка акцизу – 10%

6) імпортнемито - 5%;

7) митнізбори - 0,2%.
Розв'язок

1) 70 дол. - 130 % (оскількиданацінавключаєторгівельнунацінку)

X - 100 %; ціна товару без націнки = 70 * 100 / 130 = 53,85

2) 53,85 - 3 = 50,85 (дол.) - ціна без внутрішньоготранспортування

3) 50,85 -120%

X - 100%; ціна без ПДВ = 42,38 (дол.)

4) 42,38-110%

X - 100%; цінабез акцизу = 38,53 (дол.)

5). Оскількимито і митнізборинараховуються на одну базу, то і зніматисямаютьодночасно:

38,53 - 105,2%

X - 100%;

ціна без мита і митнихзборів = МВ = 36,65 дол.

6). Знімаємо трансп. витратидо кордону: 36,65 - 4 = 32,65 (дол.)

 

Задача 7.

Дано:

1) Експорттоварів, послуг

2) Імпорттоварів, послуг

3) Пряміінвестиції в Україну

4) Пряміінвестиції з України

5) Портфельніінвестиції з України

6) Портфельніінвестиції в Україну

Розв’язок:

А) Сальдо торговельного балансу = 1-2

Б) Сальдо рухукапіталу = 3-4-5+6

В) Рух резервнихактивів = А-Б

Формули: Темп росту ВВП=(ВВПзв/ВВПбаз)*100%

Темп приросту ВВП=(ВВПзв-ВВПбаз)/ВВПбаз*100%

Темп росту зовнішньоторг. Обігу=(Езв+Ізв)/(Еб+Іб)*100%

Сальдо торгівельного балансу=Е-І

Зовнішньоторг. пробіг=Е+І


 

Задача 8.Американськакомпанія «Соncord» замовила у Великобританіїтоварів на суму 500 000 британськихфунтів з умовою поставки рівно через один рік . На момент укладання угоди 1 фунт = 1,7 дол. США.

Фінансовий менеджер американськоїкомпаніїпрогнозуєзростання курсу британського фунта стерлінгів. У зв'язку з цим, компанія «Соncord» купує 5000 опціонівколл, кожний на 100 фунтів, з ціноювиконання 1,8 Доларів 1га строкомвиконання 1 рік. Вартість кожного опціонускладає 10 дол. США.

Завдання:визначте, в якомувипадкуопціонизахистятькомпаніювіднегативноїреакціївідзростання курсу фунту стерлінгів, якщоприпустити, щозначення спот-курсу через рік складе: 1) 1,70 дол.США; 2) 1,80 дол.США; 3) 1,90 дол.США; 4)2,0 дол.США.

Відповідь:5000*1,8*100=900 000+50 000=950 000 дол. США

1) 500 000*1,7=850 000 дол.США

2) 500 000*1,8=900 000 дол.США

3) 500 000*1,9=950 000 дол.США

4) 500 000*2=1 000 000 дол.США

У цьомувипадкуопціонизахистятькомпаніювіднегативноїреакціївідзростання курсу фунту стерлінгів.

 

21. Французька фірма укладає з українською фірмою контракт на поставку обладнання навігаційного наведення на суму 12 млн. євро, валюта платежу – долар США. Визначити суму платежу в гривнях, якщо:

1 євро – 10,8405-10,8712 грн.

1 долар – 7,9498-7,9512 грн.

1) 12 000 000,00 * 10,8712 = 130454400

 

22. Англійський банк котирує наступні курси валют:

непряме котирування долар США 1,5850-1,5680; канадський долар 1,8705-1,8495; євро 1,3121-1,3002.

Визначити скільки фунтів стерлінгів заплатить або отримає англійська фірма при проведенні експортних або імпортних операцій, якщо:

1) купує 8 340 000 дол. США; імп ?:?

2) продає 15 200 000 дол. США; експ ?

3) купує 27 500 000 канадських доларів;

4) продає 850 000 канадських доларів;

5) купує 2 400 000 євро;

6) продає 860 200 євро.

 

1) сума в гр. од. = 8340000 / 1,5850 = 5261830

2) сума в доларах США = 15 200 000 / 1,5680 = 96933878

3) ) сума в гр. од. = 27 500 000 / 1,8705 = 14701951

4) сума в канад. Дол. = 850 000 / 1,8495 = 459583,7

5) ) сума в гр. од. = 2 400 000 / 1,3121 = 1829129

6) сума в евро = 860 200 / 1,3002. = 661590,5

Дальше не пойму что делать

 

24. Сербія експортує та імпортує чотири групи товарів. Обсяги зовнішньоторговельних операцій країни наведено в таблиці 1.

Обсяги експортно-імпортних операцій Сербії

Товар Експорт, млн. дол. США Імпорт, млн. дол. США
І
ІІ
ІІI
IV

Визначити тип зовнішньоторговельних операцій та розрахувати рівень внутрішньогалузевої торгівлі Сербії. Зробити висновки.

3) Якщо збалансована

де xi mi — відповідно абсолютні величини експорту та імпорту і-го товару (або товарної категорії).

It=1-(112-357+415-711+175-154+912-125)/ (112+357+415+711+175+154+912+125) = 0,909828

 

Оскільки індекс наближається до 1, то зовнішня торгівля країни А характеризується високим рівнем внутрішньогалузевої торгівлі

4) Якщо незбалансована

де хі, mі — відповідно абсолютні величини експорту та імпорту і-го товару (або товарної категорії);

х, m — весь експорт та імпорт відповідно.

 

Товар Експорт, млн. дол. США Імпорт, млн. дол. США
І
ІІ
ІІI
IV
всього
     

 

It =1- ((112/1614-357/1347)+(415/1614-711/1347)+(175/1614-154/1347)+(912/1614-125/1347))/ ((112/1614+357/1347)+(415/1614+711/1347)+(175/1614+154/1347)+(912/1614+125/1347)) = 1

 

Оскільки індекс 1 , то зовнішня торгівля країни А характеризується високим рівнем внутрішньогалузевої торгівлі.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.017 с.)