Задача 5. Розрахунок митної вартості товару та нарахування митних платежів (метод додавання).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Задача 5. Розрахунок митної вартості товару та нарахування митних платежів (метод додавання).Розрахувати сукупні витрати експортера, що пов'язані із нарахуванням митної вартості, якщо загальна ціна товару за контрактом становить 100 тис. дол. США., імпортне мито - 10%, митні збори - 0,2% від суми контракту, ставка акцизу - 15%, ПДВ – 20%, вартість транспортування до кордону становить 500 дол. США, від кордону - до пункту призначення імпортера в Україні – 450 дол. США. Базисні мови постачання - франко-завод (Інкотермс - 2000).

Розв'язок

Митна вартість (МВ) = 100 000 + 500 = 100 500 (дол.)

Всі платежі на митниці сплачуються у національній валюті. 1 дол.США = 7,5 грн.

МВ = 100 500 * 7,5 = 753 750 грн.

Мито (МТ) = 753 750 * 10% /100% = 75375 (грн.)

Митні збори (Мз) = 753750 * 0,002 = 1507,5 (грн.)

Акцизний збір (Аз) = (МВ+Мт+Мз)*Аз% /100% = (753750 + 75375 + 1507,5) *0,15 = 124594,87 (грн.)

ПДВ = (МВ+Мт+Мз+Аз)*0,2 =191045,47 (грн.)

Витрати імпортера = МВ+МТ+Мз+Аз+ витрати від кордону до місця призначення = 753750 + 75375 + 1507,5 + 124594.87 +

191045,47 + 450 = 1146722,8 (грн.)


Задача 6. Розрахунок митної вартості товару та нарахування митних платежів (метод віднімання).

Фірма-посередник планує здійснити імпортну поставку товару в Україну. Необхідно розрахувати максимальну ціну товару, яку фірма може заплатити своїм постачальникам із урахуванням таких умов (у розрахунку на одиницю товару):

1) максимальна ціна на внутрішньому ринку становить 70 дол. США;

2) торговельна націнка - 30%;

3) витрати на транспортування від постачальника до кордону - 4 дол. США, від кордону до пункту призначення (імпортера) – 3 дол.США

4) ПДВ – 20%

5) Ставка акцизу – 10%

6) імпортне мито - 5%;

7) митні збори - 0,2%.

Розв'язок

1) 70 дол. - 130 % (оскільки дана ціна включає торгівельну націнку)

X - 100 %; ціна товару без націнки = 70 * 100 / 130 = 53,85

2) 53,85 - 3 = 50,85 (дол.) - ціна без внутрішнього транспортування

3) 50,85 -120%

X - 100%; ціна без ПДВ = 42,38 (дол.)

4) 42,38-110%

X - 100%; ціна без акцизу = 38,53 (дол.)

5). Оскільки мито і митні збори нараховуються на одну базу, то і зніматися мають одночасно:

38,53 - 105,2%

X - 100%;

ціна без мита і митних зборів = МВ = 36,65 дол.

6). Знімаємо трансп. витрати до кордону: 36,65 - 4 = 32,65 (дол.)


Задача 7.

Дано:

Експорт товарів, послуг

Імпорт товарів, послуг

Прямі інвестиції в Україну

Прямі інвестиції з України

Портфельні інвестиції з України

Портфельні інвестиції в Україну

Розв’язок:

А) Сальдо торговельного балансу = 1-2

Б) Сальдо руху капіталу = 3-4-5+6

В) Рух резервних активів = А-Б

Формули: Темп росту ВВП=(ВВПзв/ВВПбаз)*100%

Темп приросту ВВП=(ВВПзв-ВВПбаз)/ВВПбаз*100%

Темп росту зовнішньоторг. Обігу=(Езв+Ізв)/(Еб+Іб)*100%

Сальдо торгівельного балансу=Е-І

Зовнішньоторг. пробіг=Е+І

 

Задача 8. Американська компанія «Соncord» замовила у Великобританії товарів на суму 500 000 британських фунтів з умовою поставки рівно через один рік . На момент укладання угоди 1 фунт = 1,7 дол. США.

Фінансовий менеджер американської компанії прогнозує зростання курсу британського фунта стерлінгів. У зв'язку з цим, компанія «Соncord» купує 5000 опціонів колл, кожний на 100 фунтів, з ціною виконання 1,8 Доларів 1га строком виконання 1 рік. Вартість кожного опціону складає 10 дол. США.

Завдання: визначте, в якому випадку опціони захистять компанію від негативної реакції від зростання курсу фунту стерлінгів, якщо припустити, що значення спот-курсу через рік складе: 1) 1,70 дол.США; 2) 1,80 дол.США; 3) 1,90 дол.США; 4) 2,0 дол.США.

Відповідь: 5000*1,8*100=900 000+50 000=950 000 дол. США

1) 500 000*1,7=850 000 дол.США

2) 500 000*1,8=900 000 дол.США

3) 500 000*1,9=950 000 дол.США

4) 500 000*2=1 000 000 дол.США

У цьому випадку опціони захистять компанію від негативної реакції від зростання курсу фунту стерлінгів.

 

Задача 1

  США Россия
Ед. оборудования 1 раб. день 4 раб. дня
Единица сырья 3 раб. дня 2 раб. дня

 

США имеет абсолютные преимущества в пр-ве оборудования, поскольку на создание его единицы им надо затратить всего один раб. день по сравнению с 4 днями в России. Рос. производители имеют абсолютные преимущества в пр-ве сырья, поскольку они тратят на добычу его единицы 2 раб. дня, по сравнению с США, которые тратят 3 раб. дня.

Допустим, что рос. производителям сырья надо где-то купить оборудование, а Америк. производителям оборудования – купить сырьё. Вариантов 2: покупать внутри страны или за границей. Америк. производители оборудования, покупая сырьё в США, сможет обменять единицу своего оборудования, на пр-во которого затрачен один день, на 1/3 единицы америк. сырья. Если же он импортирует то же сырьё из России, на ту же единицу оборудования, он сможет получить больше – уже ½ единицы сырья. Рос. производитель сырья, покупая оборудование в России, получит за единицу своего сырья 2/4 = ½ единицы отечественного оборудования, а покупая его в США – значительно больше, уже 2/1 = 2 единицы америк. оборудования. Поэтому рос. производителям купить оборудование в США, а америк. – купить сырьё в России выгоднее, чем на внутреннем рынке.

Альтернативная цена – рабочее время, необходимое на производство единицы одного товара выраженное через рабочее время , необходимое для производства единицы другого товара.

Альтернативные издержки на производство товара 1, выраженные через количество часов, необходимое для создания товара 2, составит: А1/А2.

Пусть альтернативные издержки на производство одних и тех же товаров стране 1 ниже, чем в стране 2, т.е.:

А1/А2< А11 / А21 (1) или

А1/ А11<А2/ А21

Формула (1) – формула относительного преимущества, показывающая, что затраты на производство товара 1, выраженные через затраты на производство товара 2 у себя дома, ниже, чем затраты на производство того же товара, выраженные через затраты на производство товара 2, за рубежом.

Теория сравнительных преимуществ – если страны специализируются на производстве тех товаров, которые они могут производить с относительно более низкими издержками, то торговля будет взаимовыгодной для обеих стран независимо от того, является ли производство в одной из них абсолютно более эффективным, чем в другой.


Задача 2

  США Россия
Ед.оборудования 1 раб.д. 3 раб.д.
Ед.сырья 2 раб.д. 4 раб.д.

США имеет абсолютное преимущество в производстве как сырья, так и оборудования, так как на ед. сырья им требуется затратить всего 2, а России – 4 раб.д., а на единицу оборудования США тратят 1, а Россия – 3 раб.д. Казалось бы, США должны производить и экспортировать в Россию и сырьё, и оборудование, а у России шансов нет. Если по каким-то причинам США не торгуют с Россией, то американский работник за 1 раб. день сможет произвести эквивалент единицы оборудования и ½ единицы сырья. Работник в России окажется в худшем положении: он за день работы сможет произвести только ¼ единицы сырья и 1/3 единицы оборудования.

Относительная цена единицы сырья в США, выражаемая через стоимость единицы оборудования, составит 2/1 единицы оборудования, а в России меньше – 4/3 единицы оборудования. Это означает, что если американский машиностроитель захочет купить сырьё, то на внутреннем американском рынке ему придется отдать за единицу сырья 2 единицы своего оборудования, а покупая это же сырье в России – только 4/3 единицы оборудования. Выигрыш американского производителя в результате торговли составит 2-4/3=2/3 единицы сырья. Поэтому США будут импортировать сырье из России, а Россия – экспортировать его в США – оно в России относительно дешевле.

Относительная цена единицы оборудования в России, выражаемая через стоимость единицы сырья, составит ¾ единицы сырья, а в США меньше – ½. Это означает, что если рос. добывающее предприятие захочет купить оборудование, то на внутреннем рос. рынке ему придется отдать за единицу оборудования ¾ единицы своего сырья, а покупая это же оборудование в США – только ½ единицы сырья. Выигрыш рос. добывающего предприятия в результате торговли составит ¾ - ½ =1/4 единицы оборудования. Поэтому Россия будет импортировать оборудование из США, а США – экспортировать его в Россию – оно в США относительно дешевле.

Для работника и в США, и в России торговля означает ↑ потребления и сырья, и оборудования. обе страны остались в выигрыше. Однако американская добывающая промышленность испытает на себе конкуренцию со стороны более дешевого рос. сырья. И ели она не сможет понизить цены на свое сырье, то вполне вероятно, что часть амер. добывающих предприятий разорится и их рабочие перейдут в индустриальный сектор. Аналогичная картина возникнет и в России : конкуренция со стороны дешевого амер. оборудования заставит рос. машиностроение снизить цены. Иначе оно разорится и работники переместятся в добывающие отрасли.

 


Теория взаимного спроса – цена импортного товара определяется через цену товара, который нужно экспортировать, чтобы оплатить импорт; поэтому конечное соотношение цен при торговле определяется внутренним спросом на товары в каждой из торгующих стран.

Q1 – объем производства товара 1 страной 1 ;

Q2 – объем производства товара 2 страной 1 ;

Q11 – объем производства товара 1 страной 2 ;

Q21 – объем производства товара 2 страной 2 ;

Р1 – мировая цена товара 1;

Р2 – мировая цена товара 2.

Относительное кол-во товара 1, производимого обеими странами: (Q1+ Q11 )/( Q2+ Q21).

Относительная мировая цена товара 1: Р1/Р2.

Страна 1 имеет относительное преимущество в производстве товара1. Относительное предложение товара 1 зависит от того, каково соотношение внутренних относительных цен на него в странах 1 и 2 и его относительной цены на мировом рынке. Теоретически возможно несколько вариантов:

1)Если относительная мировая цена товара 1 меньше его относительной цены в стране 1 (Р1/Р2<А1/А2) и уж тем более в стране 2, то товар 1 вообще производиться не будет, т.к. продать его с прибылью некуда, (в мире только 2 страны). Обе страны будут специализироваться на пр-ве товара 2. Графика относительного предложения товара 1 нет.

График

2) Если относительная мировая цена товара 1 = его относительной цене в стране 1 (Р1/Р2=А1/А2), то это значит, что работники в стране 1 получают такую же цену за товар 1, что и за товар 2. Поэтому им все равно, какой из двух товаров производить. (Нижняя горизонтальная часть графика относительного предложения RS).

3) Если относительная мировая цена товара 1 больше его относительной цены в стране 1 (Р1/Р2>А1/А2), последняя будет специализироваться на производстве товара 1. В то же время до тех пор, пока мировая относительная цена товара 1 меньше его относительной цены в стране 2 (Р1/Р2< А11 / А21), страна 2 будет специализироваться на пр-ве товара 2 (вертикальная часть кривой относительного предложения RS). Поскольку кол-во трудовых ресурсов в каждой стране (L и L1 ) ограничено, то при специализации страны 1 на товаре 1 объем его производства составляет L/A1 и при специализации страны 2 на товаре 2 объём его произ-ва равен L1 / А21.

Поэтому, если относительная цена товара 1 находится в промежутке от А1/А2, то А11 / А21 ,относит. объём произ-ва товара 1 сост. : (L/A1) /( L1/ А21).

4) если относ. мировая цена товара 1 равна его относ. цене в стране 2 (Р1/Р2= А11 / А21), то стране 2 все равно, какой товар производить: и за товар 1, и за товар 2 она получит равную цену (верхняя гориз. часть кривой относит. предложения RS).

5) ели относит. мировая цена товара 1 больше его отностит. цены в стране 2 (Р1/Р2>А11 / А21) и уж тем более в стране 1, то обе страны будут специализироваться на произ-ве только товара 1, а товар 2 вообще произ-ся не будет. График относит. предложения товара 1 стремится к бесконечности.

 

Выигрыш от торговли -экон. эффект, который получает каждая из участвующих в торговле стран. Если каждая из них спец. на торговле тем товаром, в прои-ве которого она имеет относит. преимущество.

Выигрыш от торговли возникает в результате того, что страна в состоянии получить за свои товары больше необходимых ей иностр. товаров из-за рубежа, чем у себя на внутр. рынке.


Задача 3

Пусть Россия может, отказавшись от добычи 10 ед. сырья, произвести дополнительно 3 ед. оборудования, т.е. график трансформации – 10/3. В США график производственных альтернатив ино – отказавшись от 10 ед. сырья, там могут произвести 8 ед. оборудования (10/8). Предположим, что издержки производства остаются неизменными, в результате чего отношения кол-ва сырья, которое должно быть пожертвовано, чтобы обеспечить производство дополнительных единиц оборудования, всегда будет составлять 10/3 в России и 10/8 в США. Поскольку 10/3 >10/8, т.е. сырье относительно дешевле в России, она имеет относительное преимущество в производстве сырья. Поскольку 3/10<8/10, т.е. оборудование относительно дешевле в США, они имеют относительное преимущество в производстве оборудования. По каким ценам Россия будет экспортировать сырье в США, а США, соответственно, - покупать его?

При относительной цене мирового рынка больше, чем 10/3, рос. добывающие предприятия предпочтут не торговать с США и, как прежде, получать от местных производителей 3 ед. рос. оборудования и 10 ед. своего сырья. Это все же лучше, чем покупать на внешнем рынке по соотношению в 10/1 или 10/2, когда 10 ед. сырья удастся получить только 1 или 2 ед. оборудования. Более того, при такой относительной цене мирового рынка Россия сама начнет производить и экспортировать оборудование, поскольку за каждые 1-2 ед. экспортированного оборудования она сможет получить 5-10 ед. сырья, тогда как, не торгуя, она получает в лучшем случае 10/3 или 3,33 ед. сырья от рос. производителей. В США ситуация еще менее благоприятна: амер. машиностроители получат за каждую единицу своего оборудования всего 10/8 или 1,25 ед. сырья от амер. производителей, поэтому при относительной цене сырья 10/1 еще больше, чем роияне, захотят продавать оборудование и покупать сырье. В результате на мировом рынке предлагалось бы только оборудование, а спрос был бы только на сырье. Поэтому относительная цена сырья в двусторонней торговле не может быть более 10/3. Обратная ситуация может возникнуть, если относительная мировая цена сырья будет менее, чем 10/8, и США и Россия захотят экспортировать только сырье и импортировать оборудование. на мировом рынке будет предлагаться только сырье, а спрос будет только на оборудование. В результате этих экстремальных вариантов относительных цен никакой торговли не получится.

Очевидно, что конечная цена на сырье должна установиться где-то посредине между меновыми отношениями, существующими внутри каждой страны до начала торговых отношений, - в пределах от 10/3(в России) до 10/8 (в США). Если спрос на сырье будут повышаться, то его относительная цена установится ближе к верхнему пределу – 10/3, если же спрос на сырье будет падать, то его относительная цена будет тяготеть к нижнему пределу – 10/8. За этими пределами торговли не будет вообще.


Задача 4.

На основе соотношения D и S на сырье и оборудование меновое соотношение между США и Россией составит 10/6. При этом Россия переключается на пр-во только сырья, а США – только на оборудование. В результате:

сырье оборудование

Р1/Р2 пр-во потребл. экс + имп - пр-во потребл. экс + имп -
Рос. 10/3
США 10/8
Мир -
В результате торговли
Рос. 10/6 +60 -36
США 10/6 -60 +36
Мир 10/6
Выигрыш от торговли
Рос. - - +10 - - +15 -
США- - +10 - - +4 -
мир - +20 - +19 +19 -

 

До установления торговых отношений при соотношении внутр. цен между сырьем и оборудованием 10/3 Россия производила и сама потребляла 30 ед. сырья и 21 ед. оборудования. США при соотношении внутр. цен 10/8 – 50 ед. сырья и 80 ед. оборудования. Тем самым общемировое пр-во и потребление сырья составляло 80 ед. (30+50) и оборудования 101 ед. (21+80).

Россия и США установили торг. отношения, обменивая сырье на оборудование в соотношении 10/6. Россия концентрируется только на пр-ве сырья (100 ед.) и не производит оборудование вообще, США бросают все свои силы на пр-во оборудования (120 ед.) и вообще не производят сырье. В результате выигрывают обе стороны.

При соотношении цен 10/6 вместо 10/3, как было до торговли, учитывая спрос на внутр. рынке, Россия будет потреблять: 40 ед. сырья, экспортировав оставшиеся 60 в США, и 36 ед. оборудования, импортировав их из США, т.к. своего пр-ва нет. В результате Россия получит выигрыш, на 10 ед. увеличив свое потребление сырья (40-30) и на 15 ед. увеличив свое потребление оборудования (36-21). При соотношении цен 10/6 вместо 10/8 как до торговли, учитывая спрос на внутр. рынке, США будут потреблять оставшиеся у них 84 ед. оборудования (120-36), экспортировав 36 в России, и за него из России они получат 60 ед. сырья. В результате США получат выигрыш, на 4 ед. увеличив свое потребление оборудования (84-80) и на 10 ед. увеличив свое потребление сырья (60-50). Мир в целом только выиграл от торговли: пр-во и потребление сырья в двух случаях возросло на 20ед. (100-80), а оборудование – на 19 ед. (120-101).

 

 


Задача 5.

  Ком- ры самолеты Ав Текстиль Бумага Древесина
США
Росс
США/Росс 1/6 1/2 5/9 5/8 7/6 3/2

В США более эффективно прои-дят ПК, поскольку на про-во требуется только 1/6 того времени, которое нужно, чтобы произвести их в России. В России выгоднее про-дить древесину. Таблица показывает, что относ. преимущ. США уменьшается слева направо, тогда как относит. преим. России – справа налево. Поэтому, конечно США будут прои-ть товары, которые тяготеют к левой стороне таблицы, а Россия – те, которые находятся ближе к правой. Ответ на вопрос, на каких товарах будет специализироваться каждая страна, зависит от соотн. уровней зарплат в каждой стране, которое опред. уровень внутр. спроса на каждый из товаров и наз. относит. зарплатой. Если з/п в России и США равны, то есть соотношение з/п сост. 1/1, то США будут прои-дить ПК, самолеты, авто и текстиль, а Россия – бумагу и древесину. Если же з/п в России превысит уровень США и сост. более 7/6, то Россия потеряет сравнительное преимущество по бумаге и будет специализироваться только на древесине, а США будут производить все остальное. Если, напротив, з/п в России будет меньше, чем в США, и их соотношение сост. менее 5/9, то США потеряют относит. преимущество по текстилю и авто и будут про-ть только ПК и самолеты, а все остальное Россия. Другой способ определения разделения труда: принять за ед. с-ть любого из перечисленных в табл. товаров (принять его с-ть =1) и пересчитать с-ть всех остальных товаров, как отношения к 1. В этом случае не трудно показать, что водораздел может пройти где-то через текстиль, которых будет в результате в каких-то объёмах про-ся в обеих странах.

При относит. соотношении з/п между США и Россией равном 1, разделение труда понятно: США будут произ-ть те товары, по которым относит. затраты труда меньше 1(ПК, самолеты, авто и текстиль), а Россия – те по которым они больше (бумагу, древесину). Как только по каким либо причинам соотношение з/п изменится и станет меньше чем 5/8, США перестанут про-ть текстиль, а Россия начнет его про-ть.

 

міжнароднаекономіказадачірозв'язок

Задача 1.У таблиці наведено дані, якіхарактеризуютьвиробництводвохтоварів-автомобілів і медичногообладнання у США і Японії за кількістюробочихднів, витрачених для виробництваоднаковогообсягупродукції.

Таблиця «Витрати на виробництвоавтомобілів і медичногообладнання у США іЯпонії»

Завдання: 1)Визначтеабсолютні та порівняльніпереваги США і Японії у виробництвіавтомобілів і медичногообладнання. 2) Яка з країнмаєспеціалізуватися на експортіавтомобілів, а яка - медичногообладнання?

Відповідь:

Абсолютні - обидватовариЯпонія

Порівняльні - Японія - автомобілі (160/360<240/400), США - медобладнання

(400/240<360/160)


 

Задача 2.Обсягиекспортутоварів зКраїни А за 2007 рікскладали 15,5 млрд.дол.США, експортупослуг - 3,5 млрд.дол.США, імпортутоварів та послуг - 29,5 млрд.дол.США. Кількістьемігрантівсклала 1,3 млн.осіб, іммігрантів - 1,9 млн.осіб. Емігрантиперерахували на батьківщину на 1,9 млрд.дол.СШАбільшекоштівніжсплатилиіммігранти. Чистийприпливкапіталу в країнусклав 1,6 млрд.дол.США. Завдання: 1) за наявнимиданимивизначить сальдо платіжного балансу; 2) визначитьміграційне сальдо країни; 3) обґрунтуйтеможливийнапрямокруху курсу національноївалютицієїкраїни.

Відповідь:

15,5+3,5-29,5+1,9+1,6=-7;

2) 1,3-1,9=-0,6;

3) знецінення, девальвація, адже -7.


 

Задача 3.Українськакомпанія «Кокоджамбо» продає до Уругваю обладнаннявартістю 200 000 гривень на умовах СІF порт Лімасол. Іноземний партнер, компанія «Полімпорт» пропонуєрозрахуватися в кредит простим векселем на суму 90 000 євро з терміномпогашенням 1 рік та процентною ставкою у розмірі 8% річнихабонегайно чеком на суму 80 000 євро. Поточний курс валют становить 2,5 гривень за 1 євро, прогнозований курс через рік становить 3,0 гривень за євро. Завдання:визначте, якийваріантрозрахунку є більшвигідним для вітчизняноїкомпанії, якщовітчизняні банки приймаютьдепозити в гривніпід 12% річних.

Відповідь:

Варіант1 векселем - 90 000+8%=97200 євро*3=291600грн(вигідно)

Варіант2 чеком - 80 000*2,5=200 000+12%=224000


 

Задача.Наведеніпоказникихарактеризують стан платіжного балансу Ананасії за 2007 рік.

Таблиця. Показникиплатіжного балансу Бананії, млн. доларів

 

Завдання: 1)Визначте яким був рух резервних активів, який врівноваживплатіжний баланс країни? 2) Обґрунтуйтеможливийнапрямокруху курсу національноївалюти.

Відповідь:

18 001-21 877+5 891-2 673+1 753-929=166Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.98.69 (0.013 с.)