Чистий приріст споживанн в результаті скасув.мита.



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чистий приріст споживанн в результаті скасув.мита.



Рішення:

Р(після)=200*1,3=260

Q
S
D
C
B
F
E
P
A
D
1,4
2,7
М
N

 

 


1) Скасування тарифного мита призводить до того, що споживання зростає, і споживачі витрачають на 60 дол. меньше за кожну одиницю товару.

NMCD Виграш споживачів від скасування мита = (2,7+3) / 2 * (260-200) = 171 млн.

2) Зменшення цін на внутрішньому ринку приводить до зменшення обсягів національного виробництва, а значить – до втрати національних виробників.

ABMN Втрати голландських виробників від скасування мита = (1 + 1,4) / 2 * (260-200)= 72 млн.

3) Тарифне мито є податком на імпорт і тому облась EBCF відображає втрати державного бюджету

EBCF Втрати бюджету від скасування мита = (260 - 200)*1,3=78 млн.

4) Області CFD та ВЕА є чистим прирістом суспільства від скасування мита.

CFD Виграш суспільства = ((260-200)*(3-2,7))/2=9 млн.

ВЕА Виграш суспільства через ефективну д-ть виробників=(1,4-1)*(260-200)/2=24 млн.

Чистий приріст споживання в результаті скасування мита= 9 + 24 = 33 млн.

 

 


Задача 27. Імпортне мито кінцевого продукту становить 24%; зважене середнє значення мита на імпортовані складові кінцевого продукту, які становлять 1/5 його ціни, дорівнює 10%. Якою буде фактична ставка мита на кінцевий продукт? Обґрунтувати відповідь.

 

Для адекватної оцінки впливу тарифу важливо знати не тільки його номінальний рівень, але й фактичний. Номінальний рівень митного захисту цікавий насамперед споживачу даного товару. Фактичний рівень захисного тарифу важливий для виробника, що приймає управлінські рішення.

Тф = (24 – 0,2 * 10) / (1-0,2) = 27,5 %

Як ми бачимо, при використанні імпортних компонентів (А>0), фактичний рівень захисного тарифу не дорівнює номінальному рівню. Ставка фактичного рівня захисного тарифу більша від номінальної Тф>Тн (27,5%>24%) за рахунок того, що ставка митного тарифу на кінцеву продукцію більша за ставку тарифу на імпортні компоненти товару Тн>Тін (24%>10%)

 


Задача 28. Ставка мита на іноземний одяг складає 30 %, а на тканини – 5 %. Вартість тканини складає 30 % вартості одягу. Розрахувати ефективний рівень тарифу:

1) при вище наведених умовах;

2) якщо тариф на одяг скоротився до 20 %;

3) якщо тариф на тканини скоротився до 0,9 %.

 

Ефективний рівень митного захисту ще називають рівнем ефективного протекціонізму чи фактичним рівнем захисного тарифу оцінює вплив на виробника не окремого тарифу, а всієї діючої тарифної системи. По суті, тут оцінюється вплив тарифу на доходи зайнятих у даній галузі, тобто на додану вартість.

Фактичний рівень захисного тарифу розраховується за формулою:

1) Тф = (30 – 0,3 * 5) / (1-0,3) = 40,71 %

2) Тф = (20 – 0,3 * 5) / (1-0,3) = 26,43 %

3) Тф = (30 – 0,3 * 0,9) / (1-0,3) = 42,47 %

За наступними розрахунками можна спостерігати такі тенденції.

Ставка фактичного рівня митного тарифу Тф зростає в міру падіння тарифу на імпортні компоненти (Тін), і навпаки. (40,71 => 42,47, 5% => 0,9%)

Ставка фактичного рівня митного тарифу Тф знижується в міру падіння тарифу на кінцевий товар (Тн), і навпаки. (40,71% => 26,43%, 30% => 20%)

Даний приклад ілюструє два основних принципи, на яких ґрунтуються концепції сукупного ефекту протекціонізму, — доходи галузі або її додана вартість перебувають під впливом торговельних бар'єрів, що стають не тільки на шляху конкуруючої імпортної продукції, але й матеріалів, які використовуються у процесі виробництва даної продукції. 1 якщо кінцева продукція галузі захищається більш високим митом, ніж її проміжна продукція, фактичний рівень захисного тарифу перевищує його номінальний рівень. Тому необхідно розглядати не захист окремого суб'єкта, а господарської системи загалом в контексті витрати - виробництво.

 


Населення України в 2009 р. становило 46,1 млн. ос. Народжуваність складала 512,5 тис. ос., смертність – 706,7 тис. ос. Кількість іммігрантів склала 32,917 тис. ос., кількість емігрантів дорівнювала 19,47 тис. ос. Розрахувати коефіцієнти природного та міграційного руху населення України в 2009 р. Який з двох видів руху населення більшою мірою позначається на його кількості?

Відтворення населення - процес безперервного відновлення поколінь людей.
Природний рух населення - узагальнююче поняття низки демографічних процесів, пов'язаних зі зміною чисельності та складу населення «природним шляхом», тобто через процеси народжуваності і смертності. До Е.д.н. також відносять процеси шлюбності і розлучуваності, які пов'язані з процесами народжуваності і смертності, але не змінюють загальної чисельності населення. Е.д.н. для окремих територій може бути перелічені як різниця між загальним і міграційним приростом населення.
Міграція населення - будь-територіальне переміщення, що відбувається між різними населеними пунктами однієї або кількох адміністративно-територіальних одиниць незалежно від тривалості, регулярності та цільової спрямованості.

 

Природний рух населення =Народжуванність/смертність

Кп.п= 512,5/706,7=0,72

Міграційний рух=іммігранти-емігранти/100

Км.р=(32,917-19,47)/100=0,13

 

Аналізуючи обчислені дані за 2009 рік,розрахувавши природний та міграційний рух,то можимо зробити висновок,що з двох видів руху населення більшою мірою позначається природний рух на його кількості.

 



Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.180.223 (0.005 с.)