За поданими нижче схемами з’ясуйте, яку форму територіального устрою держави вони зображують. Підберіть 2-3 приклади до кожної схеми.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

За поданими нижче схемами з’ясуйте, яку форму територіального устрою держави вони зображують. Підберіть 2-3 приклади до кожної схеми.В

 

10. Які ознаки характеризують Ватикан як монархію, а які не можуть вказувати на монархічну форму правління в цій державі?


 

ВАРІАНТ 4

 

І Рівень 4 бали.

1. Яке поняття характеризує підвид демократичного режиму, особливостями якого є вірність традиціям та небажання здійснювати будь-які перетворення?

A. Демократично-ліберальний.

Б. Демократично-радикальний.

B. Демократично-традиційний.

Г. Демократично-консервативний.

2. Порядок політичного життя суспільства, за якого державна влада здійснюється з дотриманням основних прав людини, з урахуванням інтересів усіх соціальних груп населення через демократичні інститути, - це________________________________

A. Демократичний режим.

Б. Перехідний режим.

B. Авторитарний режим.

Г. Тоталітарний режим.

3. Яка ознака є характерною для авторитарного режиму?

A. Здійснюється цілковитий контроль над економікою.

Б. Допускається обмежений плюралізм (без реальної боротьби за владу).

B. Відсутня будь-яка можливість для вільного волевиявлення і врахування інтересів усіх груп населення.

Г. Держава втручається у приватне життя людини і громадянина.

4. Яке визначення найбільше відповідає поняттю «політичний режим»?

A. Засоби і методи правління.

Б. Розподіл влади між складовими частинами держави.

B. Спосіб організації вищих державних органів влади. Г. Взаємодія гілок влади, їх реальне співвідношення.

5. Установіть відповідність між режимом і його характерною рисою.

1. Демократично-ліберальний.- А. Може бути встановлена як командна, так і

ринкова економіка.

2. Демократично-радикальний. Б. Відчуження народу від влади.

3. Авторитарний. В. Права людини – найвища соціальна цінність.

4. Тоталітарний. Г. Основна увага приділяється здійсненню реформ

і перетворень.

 

 

6. Установіть відповідність між режимом і його прикладом.

1. Демократичний. А. Україна на початку 90-х

років XX ст.

2. Перехідний. Б. СРСР 30-50-х років XX ст.(сталінізм).

3. Авторитарний. В.СРСР кінця 50-х-початку 60-х років XX ст.

4. Тоталітарний. («відлига»).

Г. Швеція на початку XXI ст.

 

ІІ Рівень 3 бали

7. Порівняйте поняття «тоталітаризм» та «авторитаризм», додавши характерні риси режимів до таблиці.

 

 

Тоталітаризм Авторитаризм
  Відсутність єдиної ідеології
Єдина добре організована масова партія  
  Допускається обмежений плюралізм* (без реальної боротьби за владу)
Влада не обмежена законом, спирається на терор і репресії  
  Може бути як командна, так і ринкова економіка
«Активна» несвобода особи (держава примушує особу діями демонструвати лояльність до режиму)  
Приклади: Приклади:
Загальні риси:

 

III. рівень 2 бали.

8. Поміркуйте, чи може абсолютна монархія бути демократичною державою.

IV. рівень 3 бали.

9.Прочитайте уривки з політичних портретів. Подумайте, які режими склалися за часів перебування при владі цих політиків. Підтвердіть свої думки конкретними фактами з поданих текстів.

Пол Пот (справжнє ім’я Салот Сар)

(1925-1998) - камбоджійський політик, лідер «червоних кхмерів» та прем’єр-міністр Камбоджі

Народився в епоху французької колонізації. Отримавши атестат про середню освіту в місцевій французькій школі, вступив до Паризького університету, де захопився ліворадикальними ідея-Плюралізм (від лат. pluralis - множинний)ми. Повернувшись до Камбоджі, заснував рух, відомий під назвою «червоні кхмери», який у 1967 р. почав антиурядову партизанську війну. У 1975 р. загони Пол Пота захопили столицю Камбоджі Пномпень. У країні встановився режим жорстокого терору проти представників вищого класу та інтелігенції. Були фізично знищені науковці, учителі, лікарі. Всіх мешканців міст було виселено до сільської місцевості, щоб вони займалися примусовою працею - вирощували рис. Важка праця повинна була виховати «нового громадянина». Із цією метою було знищено всі механізовані прилади, увесь парк сільськогосподарської техніки.

За 3,5 року перебування при владі Пол Пота кількість населення зменшилася на 26 % (було репресовано більше 2 млн камбоджійців). У 1979 р. Пол Пота було скинуто в’єтнамськими військами, що вторглися до країни.

 

Франклін Делано Рузвельт

(1882-1945) - 32 президент США (1933-1945)

Коли Рузвельт вступив на посаду, США перебували в небувалій кризі. У лютому 1933 р. всій банківській системі загрожував крах. Однією з галузей, куди відразу після вступу на посаду втрутився уряд Рузвельта, була система грошового і кредитного обігу США. Президент започаткував політику «Нового курсу». Усі заходи в цій галузі служили таким цілям: радикальна реформа банківської справи, нагляд і контроль за торгівлею цінними паперами.

Рузвельт чотири рази переобирався на пост президента країни (що є рекордом в історії США, тому що за Конституцією президент обирається не більше ніж на 2 строки поспіль) і займав його до самої смерті.

З його іменем пов’язана також одна з найвизначніших сторінок в історії зовнішньої політики США, зокрема встановлення та нормалізація дипломатичних відносин з Радянським Союзом, участь США в антигітлерівській коаліції. Велика заслуга Рузвельта у втіленні в життя так званого «Нового курсу» всередині країни, що відіграло важливу роль у стабілізації економічної та соціальної ситуації в період після економічної кризи 1929-1933 рр., дозволило уникнути тяжких соціально-політичних потрясінь. Рузвельт проявив себе як неординарний, гнучкий політик, який здатний своєчасно реагувати на зміну настрою всіх верств суспільства. Він робив усе, щоб зберегти і розвинути існуючий суспільно-економічний лад у країні і зміцнити домінуюче становище США в усьому світі.

 

 

Народився 1942 р. у бедуїнській родині. Згадуючи своє дитинство, Каддафі зізнався: «Я виріс у чистому оточенні, не зараженому інфекціями сучасного життя». У 1961 р. військовий курсант Муаммар створив підпільну організацію, що ставила за мету скинення монархії.

1 вересня 1969 р. загони під керівництвом Ради революційного командування у складі 12 офіцерів на чолі з Каддафі встановили контроль над основними державними і військовими об’єктами. В ефір вийшло відоме «Комюніке № 1», що починалося словами 27-річного полковника Муаммара Каддафі: «Громадяни Лівії! У відповідь на потаємні сподівання і мрії, що переповнюють ваші серця, у відповідь на ваші безперестанні вимоги змін і духовного відродження, прислухаючись до вашого заклику про повстання, віддані вам армійські сили узяли на себе це завдання і повалили реакційний і корумпований режим».

Багата природними ресурсами, але зубожіла, відстала Лівія, з якої в перші роки правління Каддафі «виганяли» атрибути західного життя, була оголошена країною особливого напрямку розвитку. Офіційна ідеологія була сумішшю крайнього етнічного націоналізму, планового соціалізму і державного ісламу при декларованому народовладді. Опорою режиму були армія, держапарат і сільське населення.

Концепція суспільного розвитку викладена в праці Каддафі - «Зеленій книзі». Джамахірія (офіційна назва державного ладу Лівії) у перекладі з арабської означає «влада народних мас». У березні 1977 р. була прийнята Декларація, яка проголосила нову назву країни Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамахірія (СНЛАД), законодавство якої ґрунтується на Корані. Проте найвищий законодавчий орган - Загальний народний конгрес - не зміг вибрати свого голову. У генеральний секретаріат було вибрано Каддафі (генеральний секретар) і чотирьох його найближчих соратників. Рівно за два роки п’ятірка керманичів пішла у відставку з державних посад, поступившись професійним управлінцям. З того часу вся п’ятірка вождів іменується Революційним керівництвом. Муаммар Каддафі офіційно є лише лідером лівійської революції, хоча його реальний вплив на процес ухвалення політичних, економічних і військових рішень дуже вагомий

 


 

ВАРІАНТ 5

 

І. Рівень - 4 бали.

1. Яке поняття характеризує особу, що не є громадянином держави, на території якої знаходиться в конкретний час, а є громадянином (підданим) іншої держави або держав?

A. Іноземець.

Б. Апатрид.

B. Біпатрид.

Г. Біженець.

2. Назвіть спосіб набуття громадянства за волевиявленням особи.

A. Філіація.

Б. Натуралізація.

B. Репатріація.

Г. Трансферт.

3. У якій державі до населення застосовується термін «піддані»?

A. Унітарна держава.

Б. Федеративна держава.

B. Республіка.

Г. Монархія.

4. Позначте принцип, який не характеризує правовий статус особистості за Конституцією України.

A. Принцип рівності людей у своїй гідності та правах.

B. Б. Принцип вичерпності конституційного переліку

прав і свобод.

C. Принцип невідчуженості і непорушності прав і свобод людини.

Г. Принцип єдності прав людини та її обов’язків перед суспільством.

5. Установіть відповідність між терміном та його визначенням.

1. Людина як носій свідомості, суб’єкт пізнання, активного перетворення навколишнього світу, що відзначається неповторною сукупністю соціально значущих якостей.

2. Людина, що має стійкий правовий зв’язок з конкретною державою, що проявляється у взаємних правах та обов’язках.

3. Жива розумна істота, яка має волю, дар мислення та користується ними.

4. Суб’єкт правовідносин.

6. Назвіть термін, за яким умовою припинення громадянства є натуралізація в іншій державі.

A. Вихід з громадянства.

Б. Втрата громадянства.

B. Позбавлення громадянства.

Г. За підставами, передбаченими міжнародними договорами.

ІІ. Рівень 3 бали.

7. Порівняйте понття.

• Людина - особистість - громадянин.

• Філіація - натуралізація - репатріація.

• Іноземець - особа без громадянства - громадянин.

III. Рівень – 2 бали.

8. Розв’яжіть ситуацію.

Іноземець Владайтіс П. ухилився від виїзду з України після

* закінчення відповідного терміну перебування. Чи е це діяння правопорушенням? Чи буде Владайтіс П. відповідати за дане правопорушення? Який вид відповідальності за даний проступок передбачено українським законодавством?

Як зміниться ситуація, якщо стане відомо, що його наміром було набути статусу біженця і він перебувае на території України протягом часу, необхідного для звернення до відповідного органу міграційної служби із заявою про надання йому статусу біженця?

Для розв’язання ситуації скористайтеся Кодексом про адміністративні правопорушення або документами, розміщеними на сайті Державного департаменту з питань громадянства http://www.ddgirfo.org.ua

IV. рівень – 3 бали.

9. Запитання для самоперевірки.

1. Чим схожі і чим відрізняються поняття «людина», «особистість», «особа», «громадянин»?

2. У чому полягає сутність взаємовідносин особи і суспільства, особи і держави?

3. Що включає в себе зміст поняття «правовий статус особи»?

4. Які ви знаєте способи набуття та припинення громадянства? Охарактеризуйте їх.

5. Які особи визнаються іноземцями, особами без громадянства, особами з подвійним громадянством?

ВАРІАНТ 6

 

І. Рівень - 4 бали.

1. Яке поняття означає систему всіх політичних явищ, що взаємодіють у суспільстві з метою завоювання, утримання або участі у політичній владі?

A. Громадянське суспільство.

Б. Політична система суспільства.

B. Державні органи.

Г. Політичні відносини.

2. Закінчіть думку за Конституцією України: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні_ ».

A. Найбільшим пріоритетом.

Б. Надбанням правової держави.

B. Результатом існування громадянського суспільства.

Г. Найвищою соціальною цінністю.

3. Назвіть науковців, що запровадили в науковий і політичний обіг термін «правова держава».

A. Г. Гегель та І. Кант.

Б. Г. Гроций та Б. Спіноза.

B. К.-Т. Велькер та Р. фон Моль.

Г. Т. Гоббс та Дж. Локк.

4. Яка теза не є ознакою правової держави?

A. Існування ієрархічно побудованої партійно-державної еліти.

Б. Закріплення широкого спектру прав і свобод особи.

B. Верховенство закону в усіх сферах життя суспільства.

Г. Ефективна діяльність правоохоронних органів.

5. Який науковець запровадив у 1850 р. у науковий обіг термін «соціальна держава»?

А. Ф. Хаєк.

Б. Ф. Тарановський.

В. Л. фон Штайн.

Г. М. Драгоманов.

6. Установіть відповідність поняття та його визначення.

1. Держава, яка прагне до забезпечення кожному громадянину - А. Громадянське суспільство.

умов гідних існування, однакових можливостей

самореалізації особистості. Б. Політична система суспільства.

 

2. Система всіх політичних явищ, що взаємодіють у суспільстві В. Правова держава.

з метою завоювання, утримання або участі у політичній владі. Г. Соціальна держава.

Ґ. Демократична держава.

3. Спільнота всіх громадян, їх вільних об’єднань, що характеризуються високим рівнем суспільної свідомості, політичної культури, які перебувають за межами регулювання держави,

але охороняються та гарантуються нею.

4. Політична форма організації суспільного життя, в якій реально забезпечене максимальне здійснення та захист прав і свобод особистості, а державна влада здійснюється у правових формах.

II. Рівень 3 бали.

7. Порівняйте поняття.

• Держава - громадянське суспільство.

• Правова держава - соціальна держава.

 

III. Рівень 2 бали.

8. Прочитайте подані тексти з інформаційних та наукових видань. Згадайте ознаки правової держави. З’ясуйте, чи підпадають під визначення «правова держава» країни, характеристика яких запропонована для аналізу.

У листопаді 2008 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, яка закликає Іран зупинити порушення прав людини в країні. У цій резолюції підкреслюється, що іранський уряд має дотримуватися міжнародних стандартів стосовно прав людини і покласти край практиці смертної кари для малолітніх злочинців, яка ганьбить образ Ірану як цивілізованої держави. Порушення прав людини в Ірані відбувається в різних формах - від ув’язнення журналістів і членів опозиції до повішень засуджених злочинців. Іран нині є у світі одним із рекордсменів за числом страт.

 

 

Скандинавська модель суспільного устрою - це

бажаний соціалізм. Завжди намагаєшся зрозуміти: чому у них не крадуть, не беруть хабара, не кричать на дітей, не б’ють затриманих, витрачають величезні кошти на навчання інвалідів і ввічливо поводяться з ув’язненими? Навіть в’язниці в Данії специфічні: двох типів - відкриті і закриті. У в’язницях закритого типу містяться ув’язнені, яких засуджено на термін понад пять років, або ті, хто порушив умови перебування у в’язницях відкритого типу. На території є церква, тренажерний зал, бібліотека, лікарняне відділення, майданчик для прогулянок. Але данці дуже цінують свободу, тому й показники злочинності дуже низькі навіть порівняно з іншими країнами Західної Європи.

IV. Рівень 3 бали.

 

9. Запитання та завдання для самоперевірки.

1. У чому полягає сутність взаємовідносин суспільства і держави?

2. З яких елементів складається політична система суспільства?

3. Назвіть основні ознаки і дайте визначення правової держави.

4. Назвіть основні ознаки і дайте визначення соціальної держави.


 

ВАРІАНТ7

І рівень (4 бали)

Виконайте тестові завдання.

1. Укажіть назву теорії походження держави, сутністю якої є твердження: «Держава походить від сім’ї, є результатом розростання сім’ї, де батьківська влада над дітьми трансформується у владу монарха над своїми підданими».

A. Географічна.

Б. Патріархальна.

B. Психологічна.

Г. Органічна.

2. Яку функцію не виконують органи законодавчої влади?

A. Представницьку.

Б. Контрольну.

B. Правосуддя.

Г. Законодавчу.

3. Установіть відповідність між поняттям та визначенням.

1. Іноземний громадянин або особа без громадянства, А. Громадянин.

які внаслідок обґрунтованих побоювань стати Б. Іноземець.

жертвами переслідувань за ознаками раси, В. Особа без громадянства.

національності, ставлення до релігії чи іншими Г. Біпатрид.

вимушені залишити територію держави, громадянами Ґ. Біженець.

якої вони є, та щодо яких прийняте рішення про

надання їм відповідного статусу.

2. Особа, яка має особливий правовий зв’язок з державою, що породжує для них взаємні права і обов’язки.

3. Особа, яка не є громадянином держави, на території якої знаходиться в конкретний час, а є громадянином (підданим) іншої держави або держав.

4. Особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином.

4. Установіть відповідність між формою державного устрою й конкретною державою.

1. Унітарна (проста). А. Австро-Угорщина.

2. Федерація. Б. Німеччина.

3. Конфедерація. В. Україна.

4. Імперія. Г. Швейцарія.

 

5. Доповніть твердження.

Спосіб організації верховної дер-жавної влади, порядок її утворення та діяльності, компетенція та взаємозв’язок органів, а також взаємовідносини з населенням країни називається

За визначеністю суб’єктів правовий статус особи буває наступних видів: , ,

ІІ рівень (3 бали)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.011 с.)