Хуліганством є грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмомМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Хуліганством є грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом4. Установіть відповідність між органом державної влади та його повноваженнями.

1. Верховна Рада України А. Офіційне тлумачення Конституції

України та законів України.

Б. Затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку областей і районів.

В.Прийняття рішень про прийняття до громадянства

України та припинення громадянства України.

Г. Затвердження переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Ґ. Забезпечення рівних умов розвитку всіх форм власності.

5. Доповніть твердження.

Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за

ініціативою жителів створювати ___________________________________ ,

_________________ , та інші органи самоорганізації населення.

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є

II рівень (3 бали)

Виправте помилки.

На контрольній роботі з правознавства Дмитро написав:

«Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Її територія в межах існуючого кордону є цілісною і непорушною. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладається на Службу безпеки України. Права, свободи і обов’язки людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної одноманітності. В Україні визначається і діє принцип верховенства закону».

III рівень (2 бали)

Порівняйте поняття.

• Загальне природокористування - спеціальне природокористування.

• Органи судової влади України - правоохоронні органи України.

IV рівень (3 бали)

Розв’яжіть юридичну ситуацію.

Громадянин Велеречивий звернувся до Конституційного Суду України зі скаргою на порушення його конституційного права діями і рішеннями міського голови щодо неправомірно встановлених тарифів за надані комунальні послуги. У скарзі він просив Конституційний Суд України перевірити законність встановлення тарифів та відмінити їх. Але Конституційний Суд України відмовив Велеречивому в прийнятті скарги.

Чи правомірна відмова в прийнятті скарги? Відповідь обґрунтуйте.


ВАРІАНТ 29

І рівень (4 бали)

Виконайте тестові завдання.

1. Загальний строк позовної давності складає:

A. 1 рік.

Б. 2 роки.

B. З роки.

Г. 5 років.

2. Моментом припинення шлюбу при його розірванні в судовому порядку є:

A. Видача органом РАЦСу свідоцтва про розірвання шлюбу.

Б. День оголошення рішення суду про розірвання шлюбу.

B. День реєстрації рішення суду про розірвання шлюбу. Г. День вступу в законну силу рішення суду про розірвання шлюбу.

3. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням:

1. Реально існуючі предмети А.Строк, матеріального світу, щодо яких можуть виникати Б.Термін, цивільні В. Речі.

права та обов’язки. Г. Користування.

2. Певний момент у часі, Ґ. Володіння.

з настанням якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

3. Певний період у часі, зі сплином якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Фактичне, законне або протиправне, перебування майна у конкретної фізичної або юридичної особи.

4. Установіть відповідність між характеристикою фізичної особи та видом дієздатності:

1. Фізична особа, яка не досягла А. Недієздатність. 14 років (малолітня особа). Б. Неповна

дієздатність.

2. Фізична особа у віці від В. Повна

14 до 18 років. дієздатність.

3. Фізична особа, яка досягла Г. Часткова

18 років (повноліття). дієздатність.

Ґ. Обмежена дієздатність.

4. Фізична особа, що страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.

5. Доповніть твердження.

Власник володіє,___________________ ,_____________ своїм майном

на власний розсуд.

_____________ - один з видів юридичної відповідальності, який полягає в покладенні на правопорушника невигідних майнових наслідків за невиконання, неналежне виконання зобов’язань або за інші проступки.

IIрівень (3 бали)

Виправте помилки.

Під час контрольної роботи з правознавства Євгенія, демонструючи свої знання з правознавства, навела приклад застосування норм сімейного права на практиці:

«16-річна Марченко Оксана і 17-річний Осийенко Богдан вирішили зареєструвати шлюб і звернулися до церкви із заявою. Але їм відмовили, оскільки вони ще не досягли шлюбного віку, і порадили звернутися до виконкому міської ради із заявою про зниження шлюбного віку. Працівник виконкому сказав, що шлюбний вік може бути знижений тільки на 1 рік, але як виняток. Дозвіл було одержано, і молодята попрямували до міського РАЦСу. Працівники органу РАЦСу прийняли заяву і призначили дату реєстрації через 4 місяці. Проте дата реєстрації не влаштовувала Богдана, тому що в цей день він повинен був працювати на шахті і добувати вугілля. Працівник органу РАЦСу запропонував зареєструвати шлюб через представника*.

IIIрівень (2 бали)

Порівняйте поняття.

• Адміністративна відповідальність - дисциплінарна відповідальність.

• Власники земельних ділянок - землекористувачі.

IV рівень (3 бали)

Розв'яжіть юридичну ситуацію.

Савченко, у зв’язку з аварією тролейбуса, спізнився на роботу на години. Адміністрація заводу видала наказ про розірвання з ним трудового договору за прогул. Він не погодився з таким рішенням і, вважаючи звільнення незаконним, звернувся з позовом до суду.

Яке рішення прийме суд? Відповідь обґрунтуйте.

ВАРІАНТ 30

І рівень (4 бали)

Виконайте тестові завдання.

1. Баба та дід, як з боку батька, так і з боку матері, є спадкоємцями:

A. Першої черги.

Б. Другої черги.

B. Третьої черги.

Г. Четвертої черги.

2. Виключно за згодою фізичної особи проводиться:

A. Встановлення патронату.

Б. Встановлення опіки.

B. Визнання недієздатності.

Г. Обмеження дієздатності.

3. Установіть відповідність між характеристикою та видом правочину.

1.Правочин, для вчинення якого достатньо А. Фідуціарний

лише досягнення. сторонами згоди за всіма Б. Реальний,

істотними умовами. В. Абстрактний,

Г. Каузальний.

2. Правочин, який вважається Ґ. Консенсу- тоді, коли вчиненим лише альний. відбудеться передача речі.

3. Правочин, дійсність якого залежить від наявності конкретної підстави.

4. Правочин, для дійсності якого підстава не має значення.

4. Установіть відповідність між конкретним фактом порушення встановлених законом умов укладання шлюбу та формою відмови держави від визнання укладеного шлюбу як юридично значущого акта:

1. Шлюб з особою, яка приховала свою тяжку хворобу А. Дійсний шлюб,

2.Шлюб між особами, які є родичами прямої лінії Б. Недійсний шлюб.

споріднення, рідними братом В. Шлюб, що визна ється

і сестрою. недійсним.

3.Шлюб, зареєстрований без вільної згоди жінки Г. Шлюб, що може

або чоловіка бути визнаним недійсним за

рішенням суду.

5. Доповніть твердження.

Правочин називається ____________________ , якщо його недійсність прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, а тому він може бути визнаний судом недійсним.

Частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами - це________________

IIрівень (3 бали)

Виправте помилки.

Під час контрольної роботи з правознавства Олеся, демонструючи свої знання з правознавства, навела приклад застосування норм права на практиці:

♦Олексій Олександрович раптово розбагатів: він орендував земельну ділянку та території підсобного господарства коледжу, де вирощував сільськогосподарські культури, а коли строк оренди минув, ділянка перейшла йому у власність. Потім він її вигідно продав. З отриманими грошима Олексій Олександрович поїхав до Києва, де познайомився з резидентом США і купив у нього ліцензію на торгівлю спиртними напоями. Після повернення додому він був притягнутий до матеріальної відповідальності прокуратурою міста за порушення правил внутрішнього розпорядку коледжу*.

IIIрівень (2 бали)

Порівняйте поняття.

• Цивільно-правова відповідальність - матеріальна відповідальність.

• Трудовий договір - колективний договір.

IVрівень (3 бали)

Розв'яжіть ситуацію.

Розкішна придбала в одному з магазинів міста меблі на кухню. Магазин взяв на себе зобов’язання з доставки меблів у квартиру Розкішної. Підчас транспортування автомобіль потрапив під дощ, що призвело до безповоротного пошкодження товару. Розкішна попросила адміністрацію магазину замінити меблі. Але адміністрація відмовила покупцеві, мотивуючи це тим, що після оплати вартості меблів Розкішна стала власницею речі і, як наслідок, сама відповідає за випадкове пошкодження меблів під час перевезення. Розкішна подала позов до суду.

Як буде вирішено справу? Відповідь обґрунтуйте.


 

Критерії

оцінювання комплексної контрольної роботи з предмета

«Основи правових знань»

 

Рівні завдань Кількість балів за рівень
1 рівень 4 бали
2 рівень
3 рівень
4 рівень

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.223 (0.012 с.)