Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.А. Обов’язковість виконання закону, обмежена певним часом, простором і колом осіб, на які він поширюється.

Б. Неможливість для особи власними діями набувати цивільних прав і створювати для себе цивільні обов’язки.

В. Система юридичних норм, що регулює певну групу однорідних відносин у рамках галузі права.

Г. Закріплена у законодавстві й забезпечена державою можливість суб’єкта мати права і обов’язки.

Ґ. Різновид правової поведінки, що характеризується як соціальне відхилення від норм, зловживання.

Доповніть твердження.

______________ - це сукупність норм права, які складають відособлену частину системи права; регулюють якісно однорідні суспільні відносини специфічним методом правового регулювання.

Різновид юридичних фактів, який виникає незалежно від волі суб’єктів правовідносин, - це

ІІ рівень (3 бали)

Виправте помилки.

Під час контрольної роботи з правознавства Сергій написав наступне:

«Держава для регулювання відносин між людьми встановлює соціальні норми - правові та моральні, підтримання яких покладається на громадські органи. Правовим нормам властиві такі ознаки, як нормативність, формальна визначеність, індивідуальність, системність, відповідність ідеалам справедливості і свободи.

Об’єктивно зумовленою внутрішньою організацією права є система права. Вона (система права) залежить від волі законодавця. Норми права знаходять своє закріплення в законах та інших нормативно-правових актах. Уся система чинних взаємодіючих нормативно-правових актів утворює систему правознавства. За юридичною силою нормативно- правові акти поділяються на закони та підзаконні акти».

ІІІ рівень (2 бали)

Порівняйте поняття.

• Правопорядок - громадський порядок.

• Система права - система законодавства.

IV - рівень (3 бали)

Визначте об’єкти, суб’єкти та юридичний зміст правовідносин. Визначте юридичні факти, які стали підставою виникнення правовідносин.

A. Купівля автомобіля.

Б. Поїздка в громадському транспорті.

В. Заняття в платній спортивній секції.

 


 

ВАРІАНТ 15

І рівень (4 бали)

І. Виконайте тестові завдання.

1. Яке поняття визначає такий спосіб конституційно-правового регулювання, що дає можливість відповідному суб’єктові діяти за тих чи інших обставин на свій розсуд?

А. Метод установлення.

Б. Метод зобов’язання.

В. Метод дозволяння.

Г. Метод заборони.

2. Назвіть ту сферу суспільних відносин, яка не належить до тих, що регулюються конституційно-правовими інститутами.

A. Зобов’язальне право.

Б. Основи правового статусу людини і громадянина.

B. Пряме волевиявлення.

Г. Територіальний устрій.

3. Який вид конституції за способом прийняття розроблений без участі представницького органу та дарований народу монархом?

A. Народна.

Б. Інкорпорована.

B. Монарша.

Г. Октройована.

4. Визначте назву держави, за існування якої було прийнято чотири Універсали 1917-1918 рр.

A. Українська Народна Республіка.

Б. Західноукраїнська Народна Республіка.

B. Українська Держава.

Г. Українська Соціалістична Радянська Республіка.

5. Назвіть документ, що вперше проголосив «верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади в межах території держави та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах» України.

A. Закон України «Про правонаступництво».

Б. Декларація про державний суверенітет України.

B. Акт проголошення незалежності України.

Г. Конституція України.

6. Визначте форму правління, що існує в Україні після внесення змін до Конституції України Законом від 8 грудня 2004 р.

A. Президентська республіка.

Б. Президентсько-парламентська республіка.

B. Парламентсько-президентська республіка.

Г. Парламентська республіка.

ІІ. рівень 3 бали.

Порівняйте поняття.

• Методи конституційно-правового регулювання.

Види конституцій за порядком внесення змін та доповнень.

ІІІ рівень 2 бали.

Прочитайте текст Декларації про державний суверенітет України. Аргументовано доведіть, що цим документом гарантується державний і народний суверенітет.

ІV рівень 3 бали.

Дайте загальну характеристику політичного режиму, форми правління і територіального устрою України.


 

ВАРІАНТ 16

І рівень (4 бали)

І. Виконайте тестові завдання.

Назвіть ту сферу суспільних відносин, яка не належить до тих, що регулюються конституційно-правовими інститутами.

C. Зобов’язальне право.

Б. Основи правового статусу людини і громадянина.

D. Пряме волевиявлення.

Г. Територіальний устрій.

Яке поняття визначає такий спосіб конституційно-правового регулювання, що дає можливість відповідному суб’єктові діяти за тих чи інших обставин на свій розсуд?

А. Метод установлення.

Б. Метод зобов’язання.

В. Метод дозволяння.

Г. Метод заборони.

Який вид конституції за способом прийняття розроблений без участі представницького органу та дарований народу монархом?

C. Народна.

Б. Інкорпорована.

D. Монарша.

Г. Октройована.

Визначте назву держави, за існування якої було прийнято чотири Універсали 1917-1918 рр.

C. Українська Народна Республіка.

Б. Західноукраїнська Народна Республіка.

D. Українська Держава.

Г. Українська Соціалістична Радянська Республіка.

Який вид конституції за способом прийняття розроблений без участі представницького органу та дарований народу монархом?

E. Народна.

Б. Інкорпорована.

F. Монарша.

Г. Октройована.

Назвіть документ, що вперше проголосив «верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади в межах території держави та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах» України.

C. Закон України «Про правонаступництво».

Б. Декларація про державний суверенітет України.

D. Акт проголошення незалежності України.

Г. Конституція України.

Визначте форму правління, що існує в Україні після внесення змін до Конституції України Законом від 8 грудня 2004 р.

C. Президентська республіка.

Б. Президентсько-парламентська республіка.

D. Парламентсько-президентська республіка.

Г. Парламентська республіка.

ІІ рівень 3 бали.

Порівняйте поняття.

• Методи конституційно-правового регулювання.

Види конституцій за порядком внесення змін та доповнень.

ІІІ рівень 2 бали.

Прочитайте текст Декларації про державний суверенітет України. Аргументовано доведіть, що цим документом гарантується державний і народний суверенітет.

ІV рівень 3 бали.

Охарактеризуйте основні етапи розвитку української державності.


 

ВАРІАНТ 17

І рівень (4 бали)

І. Виконайте тестові завдання.

Який вид конституції за способом прийняття розроблений без участі представницького органу та дарований народу монархом?

G. Народна.

Б. Інкорпорована.

H. Монарша.

Г. Октройована.

Визначте назву держави, за існування якої було прийнято чотири Універсали 1917-1918 рр.

E. Українська Народна Республіка.

Б. Західноукраїнська Народна Республіка.

F. Українська Держава.

Г. Українська Соціалістична Радянська Республіка.

Назвіть документ, що вперше проголосив «верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади в межах території держави та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах» України.

А.Закон України «Про правонаступництво».

Б. Декларація про державний суверенітет України.

В. Акт проголошення незалежності України.

Г. Конституція України.

Назвіть ту сферу суспільних відносин, яка не належить до тих, що регулюються конституційно-правовими інститутами.

E. Зобов’язальне право.

Б. Основи правового статусу людини і громадянина.

F. Пряме волевиявлення.

Г. Територіальний устрій.

Яке поняття визначає такий спосіб конституційно-правового регулювання, що дає можливість відповідному суб’єктові діяти за тих чи інших обставин на свій розсуд?

А. Метод установлення.

Б. Метод зобов’язання.

В. Метод дозволяння.

Г. Метод заборони.

 

Визначте форму правління, що існує в Україні після внесення змін до Конституції України Законом від 8 грудня 2004 р.

E. Президентська республіка.

Б. Президентсько-парламентська республіка.

F. Парламентсько-президентська республіка.

Г. Парламентська республіка.

ІІ рівень 3 бали.

Порівняйте поняття.

• Методи конституційно-правового регулювання.

Види конституцій за порядком внесення змін та доповнень.

ІІІ рівень 2 бали.

Прочитайте текст Декларації про державний суверенітет України. Аргументовано доведіть, що цим документом гарантується державний і народний суверенітет.

ІV рівень 3 бали.

Назвіть основні інститути та джерела конституційного права.


 

ВАРІАНТ 18

І рівень (4 бали)

І. Виконайте тестові завдання.

1. Визначте групу прав, до якої відносять право на недоторканність житла.

А. Громадянські.

Б. Політичні

В. Соціально-економічні.

Г. Культурні.

2. Яке поняття розкриває таке визначення: «Стійкий правовий зв’язок фізичної особи з Українською державою, внаслідок чого особа і держава набувають взаємних прав і обов’язків»?

A. Правовий статус особи.

Б. Підданство.

B. Громадянство.

Г. Репатріація.

3. Яка підстава припинення громадянства не передбачена українським законодавством?

A. Втрата.

Б. Позбавлення.

B. Вихід.

Г. Оптація чи трансферт.

4. Визначте поняття, що характеризується як об’єктивно обумовлена вимога держави до особи діяти чітко визначеним у законі чином або утримуватися від здійснення певних дій.

A. Право.

Б. Свобода.

B. Гарантія.

Г. Обов’язок.

5. Укажіть назву міжнародного акта, який «відображає загальну домовленість народів світу і є зобов’язанням для членів міжнародного співтовариства», що був прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 р.

A. Статут ООН.

Б. Загальна декларація прав людини.

B. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права.

Г. Конвенція про права дитини.

6. Який державний орган за Конституцією України є гарантом додержання прав і свобод людини і громадянина?

A. Верховна Рада України.

Б. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

B. Президент України.

Г. Конституційний Суд України.

ІІ. рівень 3 бали.

Порівняйте поняття.

Права - свободи людини і громадянина.

• Права - обов’язки людини і громадянина.

• Правовий статус особистості - громадянство.

**Громадянин - підданий.

III.рівень 2 бали.

Розгляньте ілюстрації.

 

Подумайте, які права їх характеризують. До якої групи прав вони належать? Підберіть статтю Конституції України, що відображає їх зміст.

IV.3 рівень 3 бали.

Прочитайте уривки з наукової літератури. Подумайте, які права людини порушувалися в той чи інший період нашої історії.

• «Згідно з наказом Рейхскомісара України користування залізницею особам не німецького підданства заборонено» - оголошення німецької окупаційної влади 1942 р.

• «Пропускання книг малоруською мовою, як духовного змісту, так і навчальних, і взагалі призначених для початкового читання народу, припинити» - Валуєвський циркуляр 1863 р.

• «Як вірний син України я вирішив взяти на себе тимчасово всю повноту влади. Цією грамотою я оголошую себе гетьманом всієї України» - «Грамота до всього українського народу» від 29 квітня 1918 р.

• «На місце старшого, який більше не буде (вибиратися) з-посеред козаків, ми будемо ставити старшого комісара, від сейму до сейму, людину, яка була б народжена в шляхетському стані, в лицарській справі досвідчена, підтримувала б у війську лад, запобігала б усяким бунтам, і з розпорядження гетьмана приходила б у той час і на призначене місце, де потребуватиме Річ Посполита...» - «Ординація війська Запорізького реєстрового.» від 1638 р.

• «Стаття 6. Керівною та спрямовуючою силою радянського суспільства, ядром його політичної системи, державних і громадських організацій є Комуністична партія Радянського Союзу» - Конституція УРСР 1978 р.

«Стаття 13. Основу особистої власності громадян України становлять трудові доходи. В особистій власності можуть бути предмети вжитку, особисто

го споживання, комфорту і підсобного домашнього

господарства, жилий будинок і трудові заощадження.

У користуванні громадян можуть бути ділянки землі, які надаються в установленому законом порядку для ведення підсобного господарства» - Конституція УРСР 1978 р.

 


 

ВАРІАНТ 19

І рівень (4 бали)

І. Виконайте тестові завдання.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.014 с.)