У відповідях під якими номерами правильно вказано законодавчі акти, що складалиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У відповідях під якими номерами правильно вказано законодавчі акти, що складалиСистему Судових статутів 1864 р.?

Звід законів цивільних

Статут про покарання, що накладаються мировими суддями

Статут пропокарання кримінальні та виправні

Статут цивільного судочинства

Статут кримінального судочинства

#245

№ 1018, 10, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно вказано законодавчі акти, що складали

Систему Судових статутів 1864 р.?

Звід законів цивільних

Установлення судових установ

Статут про промисловість

Статутпро покарання, що накладаються мировими суддями

Статут про покарання кримінальні та виправні

Статут цивільного судочинства

Статут кримінального судочинства

#135

№ 1019, 10, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно названі категорії справ, на які не

Поширювався принцип гласності судочинства за Судовою реформою 1864 р.?

Про богохульство, образу святині і осуду віри

Про злочини проти особи, вчинені з надмірною жорстокістю

Про злочини проти прав сімейних

Про розбещену поведінку, протиприродні пороки і звідництво

Про службові злочини

#2

№ 1020, 10, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно названо покарання, що могли призначати

Мирові судді відповідно до Судових статутів 1864 р.?

Ув’язнення в тюрмі на строк не більше 2 роки

Арешт на строк не більше 3 місяців

Догана і зауваження

Грошове стягнення на суму не вища 500 крб.

Конфіскація майна

Позбавлення всіх прав стану

#23

№ 1021, 10, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно названо покарання, що могли призначати

Мирові судді відповідно судових статутів 1864 р.?

Ув’язнення в тюрмі на строк не більше 2 роки

Арешт на строк не більше 3 місяців

Догана і зауваження

Грошове стягнення на суму не вища 500 крб.

Конфіскація майна

#145

№ 1022, 10, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно названі вимоги до кандидатів у присяжні

Засідателі згідно із судовою реформою 1864 р.?

Вік від 25 до 70 р.

Юридична освіта

Знання російської мови

Стаж юридичної роботи 2 р.

Вік від 30 до 70 р.

Російське підданство

#136

№ 1023, 10, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно названі вимоги до кандидатів у присяжні

Засідателі згідно із судовою реформою 1864 р.?

Вік від 25 до 70 р.

Юридична освіта

Знання російської мови

Стаж юридичної роботи 2 р.

Вік від 30 до 70 р.

Російське підданство

#245

№ 1024, 10, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно названо органи, що входили до системи

Земського самоврядування відповідно до земської реформи 1864 р.?

Волоські земські збори

Повітові земські управи

Повітові земські збори

Волосні земські управи

Всеросійські земські збори

#23

№ 1025, 10, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно названо органи, що входили до системи

Земського самоврядування відповідно до земської реформи 1864 р.?

Волоські земські збори

Повітові земські управи

Повітові земські збори

Волосні земські управи

Губернські земські збори

Губернські земські управи

#14

№ 1026, 10, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно названо органи, що входили до системи

Міського самоврядування відповідно до міської реформи 1879 р.?

Міські ради

Міський голова

Міський комітет

Міська управа

Міські сходи

Міське правління

#24

№ 1027, 10, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно названо органи, що входили до системи

Міського самоврядування відповідно до міської реформи 1879 р.?

Міські ради

Міський голова

Міський комітет

Міська управа

Міські думи

#13

№ 1028, 10, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно названо зміни, які відбулися у кримінально-

Процесуальному праві відповідно до судової реформи 1864 р.?

Введено систему формальних доказів

Проголошено принцип презумпції невинуватості

Розгляд справ в окружному суді з участю присяжних засідателів

Закритість судових засідань по розгляду резонансних справ

Введено систему вільної оцінки доказів за внутрішнім переконанням суддів

Відсутність розмежування цивільного і кримінального судочинства

Відсутність стадії судового слідства як частини судового розгляду

#235

№ 1029, 10, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно названо зміни, які відбулися у

Кримінально-процесуальному праві відповідно до судової реформи 1864 р.?

Введено систему формальних доказів

Проголошено принцип презумпції невинуватості

Розгляд справ в окружному суді з участю присяжних засідателів

Закритість судових засідань по розгляду резонансних справ

Введено систему вільної оцінки доказів за внутрішнім переконанням суддів

Відсутність розмежування цивільного і кримінального судочинства

#146

№ 1101, 11, 1, 1, 60

Коли було створено Центральну Раду?

Січень 1917 р.

Лютий 1917 р.

Квітень 1917 р.

Березень 1917 р.

Січень 1918 р.

#4

№ 1102, 11, 1, 1, 60

Хто став головою Центральної Ради?

С. Єфремов

М. Грушевський

В. Винниченко

С. Петлюра

М. Петровський

#2

№ 1103, 11, 1, 1, 60

Коли було прийнято І Універсал Центральної Ради?

Квітень 1917 р.

Червень 1917 р.

Травень 1917 р.

Травень 1918 р.

Червень 1918 р.

#2

№ 1104, 11, 1, 1, 60

Хто очолив Генеральний Секретаріат Центральної Ради?

М. Грушевський

С. Петлюра

В. Голубович

В. Винниченко

С. Єфремов

#4

№ 1105, 11, 1, 1, 60

Яку назву носив перший уряд автономної України на початку ХХ ст.?

Державний Секретаріат

Генеральний Секретаріат

Народний Секретаріат

Рада народних міністрів

5) Рада народних комісарів"

#2

№ 1106, 11, 1, 1, 60

Хто був Генеральним Секретарем внутрішніх справ Центральної Ради?

Б. Мартос

С. Петлюра

С. Єфремов

М. Грушевський

В. Винниченко

#5

№ 1107, 11, 1, 1, 60

Коли було прийнято ІІ Універсал Центральної Ради?

Червень 1917 р.

Травень 1917 р.

Липень 1917 р.

Серпень 1917 р.

Вересень1917 р.

#3

№ 1108, 11, 1, 1, 60

Коли було прийнято ІІІ Універсал Центральної Ради?

Серпень 1917 р.

Вересень 1917 р.

Жовтень 1917 р.

Листопад 1917 р.

Грудень 1917 р.

#4

№ 1109, 11, 1, 1, 60

Яку назву носив уряд, створений більшовиками у Петрограді у листопаді 1917 р.?

Рада Міністрів

Народний Секретаріат

Генеральний Секретаріат

Рада народних комісарів

Рада народних трудівників

#4

№ 1110, 11, 1, 1, 60

Коли було проголошено незалежність УНР?

Листопада 1917 р.

Січня 1918 р.

Січня 1918 р.

Січня 1918 р.

Січня 1918 р.

#5

№ 1111, 11, 1, 1, 60

Яким актом було проголошено незалежність УНР?

ІІ Універсалом УНР

Маніфест до українського народу

Декларація народам Росії

ІІІ Універсал УНР

ІV Універсал УНР

#5

№ 1112, 11, 1, 1, 60

Коли було підписано Брестський мир?

Листопад 1917 р.

Грудень 1917 р.

Січень 1918 р.

Лютий 1918 р.

Березень 1918 р.

#4

№ 1113, 11, 1, 1, 60

З якими державами УНР не підписувала Брестський мир?

Австро-Угорщина

РРФСР

Туреччина

Німеччина

Болгарія

#2

№ 1114, 11, 1, 1, 60

Коли було прийнято Конституцію УНР?

Січень 1918 р.

Лютий 1918 р.

Березень 1918 р.

Квітень 1918 р.

Травень 1918 р.

#4

№ 1115, 11, 1, 1, 60

Зі скількох розділів складалась Конституція УНР?

1) 15

2) 12

3) 10

4) 7

5) 8

#5

№ 1116, 11, 1, 1, 60

Яку назву носив уряд УНР за Конституцією 29 квітня 1918 р.?

Генеральний Секретаріат

Народний Секретаріат

Рада народних міністрів

Рада Міністрів

Рада народних комісарів

#3

№ 1117, 11, 1, 1, 60

Яку назву носив парламент УНР за Конституцією 29 квітня 1918 р.?

Центральна Рада

Всеукраїнський з’їзд Рад

Всенародні збори

Народна Рада

Установчі Збори

#3

№ 1118, 11, 1, 1, 60

Яка форма правління в Україні передбачалась за Конституцією УНР від 29 квітня 1918 р.?

Парламентська республіка

Президенська республіка

Президенсько-парламенська республіка

4) парламенсь"ко-президенська республіка

Монархія

#1

№ 1119, 11, 1, 1, 60

Коли П.Скоропадського було обрано гетьманом України?

Квітень 1918 р.

Травень 1918 р.

Червень 1918 р.

Листопад 1918 р.

Грудень 1918 р.

#1

№ 1120, 11, 1, 1, 60

Хто обрав П.Скоропадського гетьманом України?

З’їзд хліборобів

З’їзд інтелігенції

Військовий з’їзд

З’їзд есерів

З’їзд робітників

#1

№ 1121, 11, 1, 1, 60

Яку назву носила Україна в період правління П.Скоропадського?

Українська Народна Республіка

Українська Держава

Українська Соціалістична Радянська Республіка

Гетьманщина

5) Республіка"Україна

#2

№ 1122, 11, 1, 1, 60

Хто з нижче названих осіб не входив до складу Директорії?

В. Винниченко

С. Петлюра

М.Грушевський

Макаренко

Швець

#3

№ 1123, 11, 1, 1, 60

Яку назву носив Вищий орган влади УНР в період Директорії?

Трудовий конгрес

Директорія

Всенародні Збори

Установчі Збори

Народна Рада

#12

№ 1124, 11, 1, 1, 60

Хто очолив Директорію з травня 1919 р.?

В. Винниченко

М.Грушевський

С. Петлюра

Є.Коновалець

Є.Петрушевич

#3

№ 1125, 11, 1, 1, 60

Хто забезпечував охорону правопорядку в Українській державі за гетьмана

Скоропадського?

Державна варта

Поліція

Державна жандармерія

Державна охорона

Служба безпеки

#1

№ 1126, 11, 1, 1, 60

Назвіть найвищу судову інстанцію Центральної Ради УНР.

Сенат

Генеральний Суд

Верховний Суд

Найвищий державний Суд

Найвищий державний трибунал

#2

№ 1127, 11, 1, 1, 60

Назвіть найвищу судову інстанцію Української держави гетьмана П.Скоропадського.

Генеральний Суд

Верховний Суд

Державний Сенат

Найвищий державний Суд

Найвищий державний трибунал

#3

№ 1128, 11, 1, 1, 60

Який з наведених кодексів не було створено під час першої кодифікації права у 1922–1927

Рр.?

Кодекс законів про працю

Кримінальний кодекс

Цивільний кодекс

Адміністративний кодексПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.230.177 (0.028 с.)