На які курії поділялися виборці в Галичині від 1861 до 1907 р.?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

На які курії поділялися виборці в Галичині від 1861 до 1907 р.?Поміщицька

Церковна

Міська буржуазія

Сільська

Шляхетська

#34

№ 955, 9, 1, 1, 60

Які з названих судів були відсутні в Галичині під владою Австрії та Австро-Угорщини?

Повітові

Військові

Окружні

Районні

#4

№ 956, 9, 1, 1, 60

Які австрійські кодекси діяли в Галичині?

Господарський кодекс

Кодекс морського права

Кодекс вексельного права

Цивільно-процесуальний кодекс

Повітряний кодекс

#34

№ 957, 9, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно зазначено, які австрійські кодекси діяли в

Галичині?

Господарсько-процесуальний кодекс

Цивільно-процесуальний кодекс

Кримінально-процесуальнийкодекс

Кодексвексельного права

Кодекс міжнародного права

#15

№ 1001, 10, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно вказані джерела "Прав за якими судиться

малоросійський народ" 1743 р.

Литовський статут 1588 р.

Скорочена редакція Руської правди

3) Устава та вол"оки"

4) Суд і роз"права в правах "малоросійських"

5) Порядок прав цивільних" Б.Гроїцького

6) Зерцало саксонів" П.Щербича

Соборне улохиння 1649 р.

#156

№ 1002, 10, 1, 1, 60

У відповідях під яким номерами неправильно названо джерела "Прав за якими судиться

малоросійський народ" 1743 р.

Литовський статут 1588 р.

Скорочена редакція Руської правди

3) "Устава та во"локи"

4) Суд і розправа в правах "малоросійських"

5) "Порядок прав цивільних" Б.Гроїцького

6) "Зерцало саксонів" П.Щербича

#234

№ 1003, 10, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно названо причини через які Кодекс "Права за

якими судиться малоросійський народ" 1743 р. не був офіційно затверджений Сенатом.

1) поступове обмеження, а в"ідтакповне скасування російським самодержавством

Автономного устрою гетьмащини, зокрема своєї системи права

Примітивна порівняно із російськими джерелами права, юридична техніка

Відсутність посилань на російські джерела

Обгрунтування в Кодесі права на політичне самовизначення

Абсолютна схожість українського і російського права

Ініціатива чиновників судової системи Гетьманщини щодо недоцільності затвердження

Кодексу

#134

№ 1004, 10, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно названо причини через які Кодекс "Права

За якими судиться малоросійський народ не був офіційно затверджений Сенатом

1) поступове обмеження, а відтак по"вне скасування російським самодержавством автономного

Устрою гетьмащини, зокрема своєї системи права

Примітивна порівняно із російськими джерелами права, юридична техніка

Відсутність посилань на російські джерела

Розбіжності в поглядах стосовно доцільності затвердження Кодексу серед генеральної

Старшини

Обгрунтування в Кодесі права на політичне самовизначення

Абсолютна схожість українського і російського права

Ініціатива чиновників судової системи Гетьманщини щодо недоцільності затвердження

Кодексу

#267

№ 1005, 10, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно вказані правові форми первинного набуття

Права власності за цивільним правом Гетьманщини

1) заволодіння або "займанщина"

Судові декрети (рішення)

3) "договори купівлі-продажу, позички, міни, дарування та ін.

4) державні акти (царські жалувані грамоти, гетьманські універсали, листи полковника)

Знайдення загублених речей за певних умов

Природній приріст (налив, поступові наноси піску, від чого збільшувалася ділянка чи

З’являвся новий острів, тощо)

#156

№ 1006, 10, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно вказані правові форми первинного набуття

Права власності за цивільним правом Гетьманщини

1) заволодіння або "займанщина"

Судові декрети (рішення)

Договори купівлі-продажу, позички, міни, дарування та ін.

4) державні акти (царські жалувані грамоти, гетьманські універсали, листи полковника)

Знайдення загублених речей за певних умов

Знайдення скарбу за певних умов

Природній приріст (налив, поступові наноси піску, від чого збільшувалася ділянка чи

З’являвся новий острів, тощо)

#234

№ 1007, 10, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно названо правові форми похідного набуття

Права власності за цивільним правом Гетьманщини

1) заволодіння або "займанщина"

Судові декрети (рішення)

3) до"говорикупівлі-продажу, позички, міни, дарування та ін.

4) державні акти (царські жалувані грамоти, гетьманські універсали, листи полковника)

Знайдення загублених речей за певних умов

Знайдення скарбу за певних умов

Природній приріст (налив, поступові наноси піску, від чого збільшувалася ділянка чи

З’являвся новий острів, тощо)

#234

№ 1008, 10, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно названо правові форми похідного набуття

Права власності за цивільним правом Гетьманщини

1) заволодіння або "займанщина"

Судові декрети (рішення)

3) "договори купівлі-продажу, позички, міни, дарування та ін.

4) державні акти (царські жалувані грамоти, гетьманські універсали, листи полковника)

Знайдення загублених речей за певних умов

Природній приріст (налив, поступові наноси піску, від чого збільшувалася ділянка чи

З’являвся новий острів, тощо)

#156

№ 1009, 10, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно названо договори для яких згідно із

Зобов’язальним правом Гетьманщини, передбачалася обов’язкова письмова форма

Боргові зобов’язання на будь-яку суму

Договір дарування на будь-яку суму

Усі договори, предметом яких було нерухоме майно

Усі договори, предметом яких є рухоме майно

Договір дарування, якщо ціна дару перевищувала 100р.

Боргові зобов’язання на суму 12 і більше рублів

Договір міни

#356

№ 1010, 10, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно названо договори для яких згідно із

Зобов’язальним правом Гетьманщини, передбачалася обов’язкова письмова форма

Боргові зобов’язання на будь-яку суму

Договір дарування на будь-яку суму

Усі договори, предметом яких було нерухоме майно

Усі договори, предметом яких є рухоме майно

Договір дарування, якщо ціна дару перевищувала 100 р.

Боргові зобов’язання на суму 12 і більше рублів

#124

№ 1011, 10, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно названо основні положення судової реформи

К.Розумовського 1760–1763 рр.

На Гетьманщину було поширено російську судову систему

Реформовано полкові та сотенні суди

Відновлено земський суд для розгляду цивільних справ

Відновлено підкоморський суд для розгляду земельних справ

Полкові суди перетворено на гродські суди, які розглядали кримінальні справи

Було ліквідовано Генеральний суд

#345

№ 1012, 10, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно названі основні положення судової

Реформи К.Розумовського 1760–1763 рр.

На Гетьманщину було поширено російську судову систему

Реформовано полкові та сотенні суди

Відновлено земський суд для розгляду цивільних справ

Відновлено підкоморський суд для розгляду земельних справ

Полкові суди перетворено на гродські суди, які розглядали кримінальні справи

Було ліквідовано Генеральний суд

Було реформовано Генеральний суд

#126

№ 1013, 10, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно названо види покарань, які застосовувалися

Згідно із кримінальним правом Гетьманщини

Заслання в Сибір

Вигнання з общини

Вигнання з козацької громади

Довічне ув’язнення

Ув’язнення на строк від 10 до 20 років

Смертна кара

Тілесні покарання

#367

№ 1014, 10, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно названо види покарань, які

Застосовувалися згідно до кримінального права Гетьманщини

Заслання в Сибір

Вигнання з общини

Вигнання з козацької громади

Довічнеув’язнення

Смертельна кара

Тілесні покарання

#124

№ 1015, 10, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно названо види злочинів відповідно до

Кримінального права Гетьманщини

Державні злочини

Злочини проти православної віри

Злочини в сфері господарської діяльності

Майнові злочини

Злочин проти довкілля

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

#124

№ 1016, 10, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно названо види злочинів відповідно до

Кримінального права Гетьманщини

Державні злочини

Злочини проти православної віри

Злочини в сфері господарської діяльності

Злочини проти порядку управління та суду

Майнові злочини

Злочин проти довкілля

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

#367

№ 1017, 10, 1, 1, 60Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.013 с.)