Міські ради, міські управи, міський головаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міські ради, міські управи, міський головаМіські сходи, міські управи, міський голова

Міські думи, міські комітети, міський голова

#1

№ 901, 9, 1, 1, 60

Коли Галичина стала Коронним краєм у складі Австрії?

Р.

Р.

Р.

Р.

Р.

#2

№ 902, 9, 1, 1, 60

Визначте, протягом якого періоду діяв Галицький становий сейм?

Рр.

Рр.

Рр.

Рр.

Рр.

#3

№ 903, 9, 1, 1, 60

Вкажіть зі скількох депутатів складалася міська рада Львова за статутом 1870 р.?

1) 50

2) 100

3) 150

4) 151

5) 200

#2

№ 904, 9, 1, 1, 60

Назвіть найвищий судовий орган Австро-Угорщини

Вищий суд

Верховний трибунал

Верховний суд

Верховний судовий і касаційний трибунал

Головний суд

#4

№ 905, 9, 1, 1, 60

Назвіть нормативно-правовий акт Австрії, у якому було остаточно відокремлено суд від

Адміністрації

Конституція 1848 р.

Конституція 1849 р.

Конституція 1867 р.

Зміни до Конституції 1901 р.

#3

№ 906, 9, 1, 1, 60

Вкажіть, який адміністративно-територіальний поділ було введено у Галичині після її

Входження до складу Австрії у 1772 р.?

Воєводства і повіти

Губернії і генерал-губернаторства

Намісництво і староства

Циркули і дистрикти

#4

№ 907, 9, 1, 1, 60

Вкажіть, у котрому році для Галичини австрійською владою було видано крайову

Конституцію для Галичини, яка передбачала поділ краю на три округи (Краківський,

Львівський, Станіславський) і створення трьох окружних сеймів?

Березні 1848 р.

Квітні 1849 р.

Вересні 1850 р.

Грудні 1867 р.

#3

№ 908, 9, 1, 1, 60

Вкажіть, у котрому році було укладено угоду між австрійський урядом і угорськими

Магнатами про утворення дуалістичної конституційної Австро-Угорської монархії?

Р.

Р.

Р.

Р.

Р.

#5

№ 909, 9, 1, 1, 60

Вкажіть, на який строк обиралися депутати Галицького крайового сейму?

Роки

Роки

Років

Років

Років

#4

№ 910, 9, 1, 1, 60

Вкажіть назву і рік затвердження нормативного акту, який був правовою основою

Діяльності Львівської міської Ради у складі Австро-Угорщини

Крайова виборна ординація від 26 лютого 1862 р.

Австрійська конституція від 21 грудня 1867 р.

Статут м. Львова від 14 жовтня 1870 р.

Австрійська конституція від 25 квітня 1848 р.

#3

№ 911, 9, 1, 1, 60

Визначте, який нормативно-правовий акт остаточно відокремив суд від адміністрації на

Українських землях у складі Австрії та Австро-Угорщини?

Австрійська конституція від 25 квітня 1848 р.

Угорська конституція від 29 квітня 1848 р.

Крайова конституція для Галичини і Буковини від 17 вересня 1850 р.

Австрійська конституція від 21 грудня 1867 р.

Австрійський кримінальний кодекс 1852 р.

#4

№ 912, 9, 1, 1, 60

Вкажіть, протягом яких років при кожному окружному суді була встановлена посада

Державного прокурора в Австрії?

Рр.

Рр.

Рр.

Рр.

Рр.

#3

№ 913, 9, 1, 1, 60

Вкажіть, з якого часу офіційною мовою в судах і прокуратурі, як і в управління Галичини

В період Австрії та Австро-Угорщини була польська мова?

Починаючи з 1 квітня 1848 р.

Починаючи з 1 січня 1850 р.

Починаючи з 21 грудня 1867 р.

Починаючи з 1 жовтня 1869 р.

Починаючи з 18 жовтня 1918 р.

#4

№ 914, 9, 1, 1, 60

Назвіть органи, які здійснювали управління містами у Галичині і Буковині в складі

Австрії та Австро-Угорщині?

Міські ради та магістрати

Крайові начальники та органи самоврядування

Начальники міста і губернатори

Посадники і намісники

#2

№ 915, 5 1, 1, 60

Назвіть спеціальний судовий орган, який діяв на українських землях в складі Великого

Князівства Литовського, для розгляду земельних спорів?

Полковий суд

Земський суд

Земельний суд

Підкоморський суд

Гродський суд

#4

№ 916, 2, 1, 1, 60

Визначте, за якими актами відбулося перше правове оформлення козацької держави в

Роки народно-визвольної війни 1648–1654 рр.?

Переяславських статтях 1559 р.

Березневих статтях 1654 р.

Рішення Земського собору від 1 жовтня 1653 р.

Зборівський договір від 7 серпня 1649 р.

Рішення Переяславської ради від 8 січня 1654 р.

#4

№ 917, 9, 1, 1, 60

Вкажіть, на скільки циркулів в адміністративному відношення поділялася Галичина після

Приєднання до складу Австрії?

Циркулів

Циркулів

Повіти

Циркулів

Циркулів

#1

№ 918, 9, 1, 1, 60

Назвіть нижню ланку державного апарату Австрії

Начальники міських і сільських громади?

Повітові старости

Губернатори

Намісники

Мандатори

#5

№ 919, 9, 1, 1, 60

Вкажіть, кому належали дані повноваження у Запорізькі Січі: "у мирний час поглядав за

Загальним порядком на Січі, за виконанням судових вироків, проводив слідство,

доставляв для війська продукти,"охороняв послів,які приїжджали на Запоріжжя"?

Кошовий отаман

Військовий суддя

Військовий осавул

Військовий писар

Гетьман

#3

№ 920, 9, 1, 1, 60

Назвіть посадову особу на Запорізькій Січі, яка зосереджувала у своїх руках військову,

Адміністративну, судову владу. У воєнний час він був головним командиром, а в мирний

Час він був конституційним володарем Запоріжжя, керував усіма паланками, селами,

Зимовниками, виконував роль верховного судді?

Військовий суддя

Кошовий отаман

Полковий гетьман

Військовий осавул

#2

№ 921, 9, 1, 1, 60

В якому році Галичина потрапила до складу Австрії?

Р.

Р.

Р.

Р.

Р.

#3

№ 922, 9, 1, 1, 60

В якому році Буковина потрапила до складу Австрії?

Р.

Р.

Р.

Р.

Р.

#4

№ 923, 9, 1, 1, 60

Яка подія зумовила перехід Галичини під владу Австрії?

Перший поділ Польщі

Другий поділ Польщі

Третій Поділ Польщі

Кючук-Кайнарджійський мир

Віденський конгрес

#1

№ 924, 9, 1, 1, 60

В якому році відбувся розпад Австро-Угорщини?

Р.

Р.

Р.

Р.

Р.

#5

№ 925, 9, 1, 1, 60

В яком уроці Австрійська держава перетворилася на дуалістичну конституційну Австро-

Угорську монархію?

Р.

Р.

Р.

Р.

#3

№ 926, 9, 1, 1, 60

Яку адміністративну назву отримала Галичина після входження до складу Австрії?

Малопольща

Малоросія

Нижня Австрія

Руське воєводство

Коронний край Галіції і Володимерії

#5

№ 927, 9, 1, 1, 60

В якому році був створений Галицький становий сейм?

Р.

Р.

Р.

Р.

Р.

#3

№ 928, 9, 1, 1, 60

В якому році припинив свою діяльність Галицький становий сейм?

Р.

Р.

Р.

Р.

Р.

#2

№ 929, 9, 1, 1, 60

Які посадові особи очолювали циркули в Галичині в складі Австрії?

Циркуляри

Окружні старости

Губернатори

Окружні намісники

Крайові коменданти

#2

№ 930, 9, 1, 1, 60

Які посадові особи були виконавчим органом поміщика?

Мандатори

Війти

Домінії

Управителі

Старости

#1

№ 931, 9, 1, 1, 60

Якою за формою державного правління була Австро-Угорщина?

Абсолютна монархія

Дуалістична монархія

Парламентська монархія

Імперія

Республіка

#2

№ 932, 9, 1, 1, 60

Яка мова була введена як офіційна в судах та управлінні Галичини з 1869 р.?

Польська

Латинська

Німецька

Угорська

Українська

#1

№ 933, 9, 1, 1, 60

В якому з міст Галичини в складі Австро-Угорщини діяв промисловий суд?

Львів

Саніслав

Дрогобич

Стрий

Самбір

#1

№ 934, 9, 1, 1, 60

На який строк призначались судді Австро-Угорщини?

Р.

Р.

Р.

Р.

Довічно

#5

№ 935, 9, 1, 1, 60

Які органи були створені у Львові на Чернівцях в 1861 р.?

Станові сейми

Крайові сейми

Шляхетські суди

Окружні суди

Військові суди

#2

№ 936, 9, 1, 1, 60

Яка посадова особа призначала повітових старост у Галичині в складі Австро-Угорщини?

Імператор

Губернатор

Намісник

Крайовий президент

Міністр внутрішніх справ

#5

№ 937, 9, 1, 1, 60

Як називався орган Австрії, утворений в 1793 р. у Відні, якому підпорядковувались

Директорії поліції та цензура?

Міністерство юстиції

Міністерство поліції

Міністерство внутрішніх справ

Прокуратура

Крайовий комітет

#2

№ 938, 9, 1, 1, 60

В якому році в Галичині було скасоване кріпосне право?

Р.

Р.

Р.

Р.

Р.

#3

№ 939, 9, 1, 1, 60

В якому році була прийнята перша австрійська конституція?

Р.

Р.

Р.

Р.

Р.

#4

№ 940, 9, 1, 1, 60

Який орган був утворений представниками галицької інтелігенції та духовенством 2

Травня 1848 р. у Львові для представництва українських інтересів?

Галицький становий сейм

Галицький крайовий сейм

Головна руська рада

Галицьке намісництво

Крайовий комітет

#3

№ 941, 9, 1, 1, 60

Хто очолив Головну руську раду?

І. Франко

К. Левицький

О. Бальцер

О. Терлецький

Г. Яхимович

#5

№ 942, 9, 1, 1, 60

В якому році Буковина в Австрії була виділена в окремий коронний край?

Р.

Р.

Р.

Р.

Р.

#1

№ 943, 9, 1, 1, 60

Яка посадова особа в Галичині у складі Австрії замінила губернатора?

Староста

Намісник

Мандатор

Крайовий президент

Домініон

#2

№ 944, 9, 1, 1, 60

В якому році була прийнята крайова конституція для Галичини?

Р.

Р

Р.

Р.

Р.

#4

№ 945, 9, 1, 1, 60

В яких роках Австрія анексувала Галичину та Буковину?

Р.

Р.

Р.

Р.

Р.

#3

№ 946, 9, 1, 1, 60

Які нормативно-правові акти приймав австрійський імператор?

Мандати

Патенти

Реституції

Ліцензії

Укази

#12

№ 947, 9, 1, 1, 60

Вкажіть дати австрійських конституцій, які поширювали свою дію на Галичину?

Р.

Р.

Р.

Р.

Р.

#4

№ 948, 9, 1, 1, 60

Як називались парламенти Австрії та Угорщини після 1867 р.?

Рейхсрат

Магістрат

Бундесрат

Рада

Сейм

#15

№ 949, 9, 1, 1, 60

Які категорії населення не мали права голосу після запровадження в 1907 р. загального

Виборчого права?

Жінки

Закріпачені селяни

Військовослужбовці

Особи віком до 30 р.

Особи вікомпонад 70 р.

#13

№ 950, 9, 1, 1, 60

Як призначалися судді в Австро-Угорщині?

Народом

Імператором

Парламентом

Строком на 10 р.

#2

№ 951, 9, 1, 1, 60

В яких західно-українських містах було створено крайові сейми в 1861 р.?

Львів

Луцьк

Станіслав

Дрогобич

Чернівці

#15

№ 952, 9, 1, 1, 60

Які особи входили до складу Галицького крайового сейму автоматично?

Магнати

Митрополити

Мандатори

Ректори

Судді

#24

№ 953, 9, 1, 1, 60

На які курії поділялися виборці в Галичині від 1861 до 1907 р.?

Шляхетська

Гірничих кас

Торгово-промислових палат

Робітничого класу

#3

№ 954, 9, 1, 1, 60Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.027 с.)