Запорізька Січ залишалася під російським контролемМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Запорізька Січ залишалася під російським контролем4) Запорізька Січ залишалася під спільним російсько-польським контролем

5) Землі між Дніпром і Дністром ставали нейтральною зоною між Росією, Польщею і

Туреччиною, яку заборонялося заселяти

#23

№ 240, 14, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно вказано, які зміни у кримінальному праві

України XVIII ст. відбувалися під впливом імперської ідеології Росії?

Посилюються репресії щодо злочинів проти держави

2) проголошується принцип презумпції невинуватості

3) закріплюється принцип рівності усіх перед законом у кримінальному праві

Посилюються елементи жорстокості у системі покарань

5) розширюється коло обставин, що пом’якшують відповідальність

#14

№ 241, 14, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно вказано, які зміни у кримінальному праві

України XVIII ст. відбувалися під впливом імперської ідеології Росії?

1) посилюються репресії щодо злочинів проти держави

Проголошується принцип презумпції невинуватості

Закріплюється принцип рівності усіх перед законом у кримінальному праві

4) посилюються елементи жорстокості у системі покарань

5) знижується він кримінальної відповідальності

#23

№ 242, 14, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно наведено положення Конституції П. Орлика

Р.?

1) уніатство проголошувалося державною релігією

2) кордонами України визнавалися межі Південно-ЗахідноїРусіта Лівобережної Гетьманщини

3) визнавала шведського короля повновладним володарем України

Засуджувала деспотизм самодержавної влади

Передбачала створення своєрідного козацького парламенту – Гетьманської військової

Ради

6) визнавала найвищим органом влади в Козацькій державі Гетьмана

#45

№ 243, 14, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно наведено положення Конституції П.

Орлика 1710 р.?

Уніатство проголошувалося державною релігією

Кордонами України визнавалися межі Південно-Західної Русі та Лівобережної

Гетьманщини

Визнавала шведського короля повновладним володарем України

Засуджувала деспотизм самодержавної влади

Передбачала створення своєрідного козацького парламенту – Гетьманської військової ради

Закріплювала давню козацьку традицію – прийняття присяги на вірність народу та Вітчизні

#123

№ 244, 14, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно наведені положення Конституції П. Орлика

Р.

Визначала кордонами української держави межі козацької держави Б. Хмельницького

Визначала Українуяк громадянську державу

Розглядала православ’я як державну релігію

Визнавала шведського короля номінальним протектором України

Гетьману належала вища судова влада

Гетьман був наділений вищою фінансовою владою

Прихильне ставлення до ідеї самодержавної влади

#134

№ 245, 14, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно наведено положення Конституції П.

Орлика 1710 р.?

Визначала кордонами української держави межі козацької держави Б. Хмельницького

Визначала Україна якгромадянську державу

Розглядала православ’я як державну релігію

Визнавала шведського короля номінальним протектором України

Гетьману належала вища судова влада

Гетьман був наділений вищою фінансовою владою

#256

№ 246, 14, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно наведені положення Конституції П. Орлика

Р.?

Найвища виконавча влада належить генеральній козацькій раді

Поставлено завдання про розірвання військового союзу зКримським ханством

Забороняла гетьману та його старшині приймати від будь-яких осіб подарунки або інші

Вигоди чи обіцянки в обмін на військові чи посполиті посади

Проголошувала свободу совісті і рівність усіх конфесій

Закріплювала виборність усіх посадових осіб з наступним їх затвердженням гетьманом

Ліквідувала право міст на самоврядування, що базувалося на Магдебурзькому праві

#35

№ 247, 14, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно наведені положення Конституції П.

Орлика 1710 р.?

Найвища виконавча влада належить генеральній козацькій раді

Поставлено завдання про розірваннявійськового союзуз Кримським ханством

Гарантує право власності на землі, встановлює заборону їх примусового відчуження або

Конфіскацію за будь-яку провину їх власника

Забороняла гетьману та його старшині приймати від будь-яких осіб подарунки або інші

Вигоди чи обіцянки в обмін на військові чи посполиті посади

Проголошувала свободу совісті і рівність усіх конфесій

Закріплювала виборність усіх посадових осіб з наступним їх затвердженням гетьманом

#125

№ 248, 2, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно названо джерела права України за

Березневими статтями 1654 р.?

Звичаєве (козацьке) право

Польсько-литовське законодавство

3) "Соборне уложення" 1"649 р.

4) "Звід з"аконів Російської імперії"

5) "Руська Правда"

6) "Устава на волоки"

#12

№ 249, 2, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно названо джерела права України за

Березневими статтями 1654 р.?

Звичаєве (козацьке) право

Польсько-литовське законодавство

3) "Соборне уложення""1649р.

4) "Звід"законів Російської імперії"

Магбедурзьке та хелмінське право

6) "Устава на волоки"

#346

№ 618, 6, 1, 1, 60

Який устрій був узятий Б.Хмельницьким за зразок для адміністративно-територіального

Поділу створеної ним Української держави?

Польський

Литовський

Російський

Запорізької Січі

#4

№ 619, 6, 1, 1, 60

Вкажіть найвищу судову інстанцію в Українській гетьманській державі?

Гетьман

Генеральний суддя

Загальновійськова козацька рада

Старшинська рада та царські воєводи

#1

№ 620, 6, 1, 1, 60

Вкажіть найвищу адміністративну та військову установу Української держави в роки

Національно-визвольної війни

Старшинська рада

Гетьман

Генеральна канцелярія

Загальновійськова козацькарада

#3

№ 621, 6, 1, 1, 60

Якою була система органів публічної влади в Українській гетьманській державі?

Дволанковою

Трьохланковою

Чотирьохланковою

П’ятиланковою

#2

№ 622, 6, 1, 1, 60

Якою була система органів публічної влади в Українській гетьманській державі?

Генеральний, полковий, сотенний уряд

Генеральний, полковий, сотенний, курінний уряд

Полковий, сотенний, кошовий уряд

Воєводський, полковий, сотенний уряд

#1

№ 623, 6, 1, 1, 60

Який орган був формально найвищим органом влади в Українській гетьманській

Державі?

Генеральний уряд

Гетьман

Рада генеральної старшини

Військова рада

#4

№ 624, 6, 1, 1, 60

Якому органу реально належала вища влада в Українській гетьманській державі?

Генеральному уряду

Гетьману

Раді генеральної старшини

Військові раді

#1

№ 625, 6, 1, 1, 60

Хто із названих особових осіб був головним охоронцем знаків гідності гетьманської влади?

Генеральний обозний

Генеральний осавул

Генеральний хорунжий

Генеральний бунчужний

#4

№ 626, 6, 1, 1, 60

Хто здійснював управління у великих містах Гетьманщини?

Отамани

Городові

Війти

Магістрати

#4

№ 627, 6, 1, 1, 60

Які з джерел права припинили свою дія в результаті національно-визвольної війни 1648–

Рр.?

Судебник Казимира

Литовські статути

Збірник магдебурзького права

4) "Устава на волоки", "Ординація війська Запорізького"

#4

№ 628, 6, 1, 1, 60

Який спосіб придбання землі для рядового козацтва і селянства став основним в ході

Національно-визвольної війни?

Купівля-продаж

Займанщина

Даровизна

Давність володіння

#2

№ 629, 6, 1, 1, 60

В якому джерелі права Української гетьманської держави йдеться про створення

Парламенту (публічної ради) ?

У Березневих статтях 1654 р.

У шведсько-українській угоді 1708 р.

3) у Конституці"ї П.Орлика

У Зборівській угоді 1649 р.

#3

№ 630, 6, 1, 1, 60

Який козацький реєстр передбачали Березневі статті 1654 р.?

Тис. чол.

Тис. чол.

Тис. чол.

Тис. чол.

#3

№ 631, 6, 1, 1, 60

Котра із перелічених умов була передбачена Березневими статтями 1654 р.?

Козацький реєстр 80 тис. чол.

Утримання військових залог на кордонах Росії з Україною

Утримання російських військових загонів у великих містах України

Заборона для України вести переговори з Польщею та Туреччиною без відома царя

#4

№ 632, 6, 1, 1, 60

Котра із перелічених умов була передбачена Березневими статтями 1654 р.?

Козацький реєстр 60 тис. чол.

Утримання 60 тис. російського війська в Україні

Заборона вести переговори з будь-якими країнами бездозволу царя

Сплата Росії данини, яку збиратимуть російські чиновники

#1

№ 633, 6, 1, 1, 60

Які землі були надані гетьманату Війська Запорізького у посадове володіння згідно зПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.187.155 (0.012 с.)