Пунктами Березневих статей 1654 р.?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пунктами Березневих статей 1654 р.?М. Київ з повітом

М. Черкаси з округою

Канівське староство

Чигиринське староство

#4

№ 634, 6, 1, 1, 60

Хто з українських гетьманів уклав з Польщею Гадяцьку угоду?

І. Виговський

І. Брюховецький

І. Мазепа

П. Тетеря

#1

№ 635, 6, 1, 1, 60

Коли було укладено Гадяцький договір між Україною та Річчю Посполитою?

Березень 1659 р.

Травень 1657 р.

Січень 1659 р.

Вересень 1658 р.

#4

№ 636, 6, 1, 1, 60

Котрим із вказаних договорів між Україною та Річчю Посполитої передбачалося

Створення Великого князівства Руського – третьої складової частини Речі Посполитої

Білоцерківський договір

Ординація Війська Запорізького

Гадяцький договір

Зборівський договір

#3

№ 637, 6, 1, 1, 60

Коли Земський собор прийняв рішення про розірвання договору з Польщею і взяття під

Протекторат Росії Військо Запорізьке?

Червень 1653 р.

Жовтень 1654 р.

Січень 1654 р.

Жовтень 1653 р.

#4

№ 638, 6, 1, 1, 60

У яких документах було юридично оформлено перехід України під протекторат

Російського царя?

Березневі та Переяславські статті

Просительні статті Б.Хмельницького

Переяславські статті та Жалувані грамоти Війську Запорізькому

Березневі статті та Жалувані грамоти Війську Запорізькому

#4

№ 639, 6, 1, 1, 60

Що стало причиною конфлікту між українською і російською сторонами на Переяславські

Раді 1654 р.?

Відмова царя розірвати угоду з Польщею і надати військову допомогу Україні

Відмова українських старшин від присяги на вірність російському царю

Відмова В. Бутурліна присягнути про непорушність прав і вольностей України від імені

Російського царя

Відмова російського посольства підписати письмовий договір між Україною і Росією

#3

№ 640, 6, 1, 1, 60

Які українські полки відмовилися скласти присягу на вірність російському царю у 1654

Р.?

Уманський, Брацлавський, Кропивнянський, Полтавський

Кальницький, Канівський, Уманський, Полтавський

Уманський, Брацлавський, Київський, Ніжинський

Київський, Черкаський, Чигиринський, Уманський

#1

№ 641, 6, 1, 1, 60

Хто із відомих діячів Гетьманщини відмовився присягати на вірність російському цареві у

Р.?

І. Богун та І. Виговський

І. Богун та І. Сірко

І. Сірко та П. Тетеря

П. Тетеря та С. Зарудний

#2

№ 642, 6, 1, 1, 60

Хто очолив посольство України у Москву у березні 1654 р.?

Б. Хмельницький та І. Богун

Б. Хмельницький та П. Тетеря

С. Зарудний та П. Тетеря

С.Мужеловський та С. Зарудний

#3

№ 643, 6, 1, 1, 60

З якими країнами без відома російського царя Україні заборонялося вести дипломатичні

Переговори відповідно до березневих статтей 1654 р.?

Із Швецією і Польщею

Із Туреччиною і Швецією

ІзПольщею та Туреччиною

Із Швецією та Кримським ханством

#3

№ 644, 14, 1, 1, 60

За яким документом Києво-Могилянській академії передбачалося надання прав рівних

Краківському університету?

Зборівський договір

Білоцерківський договір

Березневі статті

Гадяцький договір

#4

№ 645, 14, 1, 1, 60

Хто, згідно із умов Гадяцької угоди 1658 р. мав очолити майбутню федеративну державу

(Велике князівство Руське, Польща та Литва) ?

Польський спадковий монарх

Спільний король, обраний на спільномусеймі

Спільний сейм

Гетьман

#2

№ 646, 14, 1, 1, 60

Як було вирішене релігійне питання згідно з умовами Гадяцького договору 1658 р. між

Україною і Польщею?

Уніатська церква ліквідується, а православна і католицька отримують рівні права

Уніатська,православнаі католицька церкви отримують рівні права

Католицька церква забороняється, а уніатська і православна отримують рівні права

Католицька та уніатська церкви ліквідовуються, а православна стає державною

#1

№ 647,14 6, 1, 1, 60

Вкажіть документ, який вперше позбавляв гетьмана можливості зносин з іноземними

Державами.

Переяславські статті Ю. Хмельницького

Московські статті

Андрусівський договір

Глухівські статті

#1

№ 648, 14, 1, 1, 60

Вкажіть документ, який вперше заборонив без згоди російського царя обирати гетьману

України генеральну старійшину і полковників?

Переяславські статті Ю.Хмельницького

Московські статті

Глухівські статті

Конотопські статті

#1

№ 649, 14, 1, 1, 60

За яким договором українські землі були розділені між Росією і Польщею по Дніпру?

Андрусівським

Переяславським

Гадяцьким

Зборівським

#1

№ 650, 14, 1, 1, 60

Яким був статус Запоріжжя згідно із умовами "Вічного миру" 1686 р. між Росією і

Польщею?

Відходило до Речі Посполитої

Знаходилось у підпорядкуванні Росії і Речі Посполитої

3) перейшло у під"данство російського царя

Не підпорядковувалося жодній з держав

#3

№ 651, 14, 1, 1, 60

За часів правління якого російського монарха українська знать було зрівняна в правах з

Російським дворянством?

Петра І

Катерини ІІ

Єлизавети

Петра ІІ

#2

№ 652, 14, 1, 1, 60

Що таке рангові маєтності?

Землі, одержані урядовцями за службу, згідно з їхніми посадами

Землі, пожалувані окремим особам за певні заслуги перед державою

Маєтності, що переходили у спадок ізпокоління впокоління

Землі Гетьманщини, надані російським дворянам

#1

№ 653, 14, 1, 1, 60

Яким органом на посаду гетьмана було обрано І. Мазепу?

Старшинською радою

Представниками від інших станів

Загальновійськовою радою

Генеральною канцелярією

#3

№ 701, 7, 1, 1, 60

У середині XVII ст. землі Слобідської України входили до складу

Кримського ханства

Речі Посполитої

Московської держави

Були спірними територіями Речі Посполитої, Кримського ханства та Росії

#3

№ 702, 7, 1, 1, 60

Хто з українських гетьманів першої половини XVI ст. Був засланий царським урядом в

Сибір?

І. Виговський та Д. Многогрішний

Д. Многогрішний та І. Самойлович

І. Брюховецький та П. Дорошенко

І. Брюховецький та І. Самойлович

#2

№ 703, 7, 1, 1, 60

Хто з українських гетьманів дав згоду на підпорядкування Української православної

Церкви Московському патріархату?

І. Брюховецький

Д. Многогрішний

І. Мазепа

І. Самойлович

#4

№ 704, 7, 1, 1, 60

Що послужило приводом для усунення І. Самойловича з гетьманської посади і заслання

Його до Сибіру?

Незгода гетьмана надати російським дворянам землі в Україні?

Незалежна політика стосовно царського уряду

Невдоволення гетьмана укладенням Вічного миру між Московією і Річчю Посполитою

Невдача кримського походу 1687 р.

#4

№ 705, 7, 1, 1, 60

Хто з українських гетьманів уклав з царським урядом Коломацькі статті?

І. Мазепа

П. Дорошенко

І. Виговський

І. Брюховецький

#1

№ 706, 7, 1, 1, 60

Яке місто було столицею Гетьманщини на початку XVIII ст.?

Чигирин

Гадяч

Батурин

Київ

#3

№ 707, 7, 1, 1, 60

Вкажіть при якому гетьмані постійно перебував царський резидент, який контролював всі

Заходи гетьманської влади

П. Тетері

І. Скоропадському

Д. Апостолі

І. Мазепі

#2

№ 708, 7, 1, 1, 60

За часів котрого з українських гетьманів вперше не були укладені Статті – міждержавний

Договір України і Росії, а царським урядом було продиктовано рішучі пункти?

І. Мазепи

2) І. Скоропадськ"ого

Д. Апостола

К. Розумовського

#3

№ 709, 7, 1, 1, 60

За часів правління якого із російських монархів вперше було заборонено українську мову і

Книгодрукування?

Петра І

Катерини ІІ

Миколи І

Олександра ІІ

#1

№ 710, 7, 1, 1, 60

У якому договорі України з іноземною державою підкріплювалося, що Україна з обох

Сторін Дніпра з Військом Запорізьким і народом має бути вічними часами вільна від

Усякого чужого володіння?

Гадяцькаугода 1658р. з Польщею

Березневі статті 1654 р. з Росією

Угода 1708 р. з Швецією

Угода 1705 р. І. Мазепи з польським королем С. Лещинським

#3

№ 711, 7, 1, 1, 60

Вкажіть кошового отамана, який підтримував І. Мазепу і очолив козаків, які перейшли на

Бік Карла XII

І. Сірко

К. Гордієнко

С. Палій

П. Калнишевський

#2

№ 712, 7, 1, 1, 60

Російські війська, які у 1708 р. за наказом Петра І зруйнували українську гетьманську

Столицю Батурин, очолював

Генерал Кречетников

Генерал Меншиков

Генерал Шереметьєв

Полковник Демидов

#2

№ 713, 7, 1, 1, 60

Визначте подію, яка відбулася 27 червня 1709 р.?

Указ Петра І про заборону українського книгодрукування

Штурм козаками фортеці Азов

Прийняття Конституції Пилипа Орлика

Полтавська битва

#4

№ 714, 7, 1, 1, 60

В якому році російська цариця Катерина IІ остаточно ліквідувала гетьманство?

1) 1775

2) 1765

3) 1770

4) 1764

#4

№ 715, 7, 1, 1, 60

Внаслідок укладення Кючук-Кайнарджинського мирного договору 1774 р. до Російської

імперії відійшли українські землі між:

Дніпром і Південним Бугом

Дністром і Південним Бугом

Дністром іПрутом

Дніпромі Дунаєм

#1

№ 716, 7, 1, 1, 60

За яким договором було проголошена незалежність Криму від Туреччини?

Ясським

Бахчисарайським

Кючук-Кайнарджийським

Дербентським

#3

№ 717, 7, 1, 1, 60

У 1792 р. було укладено Ясський мирний договір між Росією та Туреччиною, внаслідок

якого до Росії відійшли українські землі між:

Дніпром і Південний Бугом

Дністром і Південним Бугом

Дніпром іДунаєм

Дністром і Дніпром

#2

№ 718, 7, 1, 1, 60

У складі якої держави у першій половині XVII ст. перебувала Правобережна Україна?

Речі Посполитої

Австрії

Росії

Угорщини

#1

№ 719, 7, 1, 1, 60Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.230.177 (0.023 с.)