Вкажіть найвищу адміністративну та військову установу Гетьманщини, яка діяла приМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вкажіть найвищу адміністративну та військову установу Гетьманщини, яка діяла приГетьмані

1) Старшинська рада

2) Гетьманська адміністрація

3) Земська військова козацька рада

Генеральна військова канцелярія

5) Генеральна старшина

#4

№ 220, 2, 1, 1, 60

Вкажіть міста, які були резиденціями гетьманів, столицями Гетьманщини

1) Гадяч, Переяслав, Чигирин, Батурин

2) Глухів, Ніжин, Батурин, Чернігів

3) Батурин, Біла Церква, Глухів, Гадяч

Батурин,Чигирин, Гадяч, Глухів

5) Чигирин, Батурин, Умань, Полтава

#4

№ 221, 14, 1, 1, 60

Хто був автором першої Української Конституції?

1) О. Острозький

2) П. Могила

3) М. Смотрицький

4) Ю. Немирич

П. Орлик

#5

№ 222, 14, 1, 1, 60

Коли російська цариця Катерина ІІ видала маніфест про скасування гетьманства?

1) 10 серпня 1764 р.

2) 10 вересня 1764 р.

3) 10 жовтня 1764 р.

Листопада 1764 р.

5) 10 грудня 1764 р.

#4

№ 223, 14, 1, 1, 60

Хто був останній запорізьким кошовим отаманом?

1) Д. Апостол

2) К. Розумовський

3) І. Сірко

П. Калнишевський

5) Д. Вишневський

#4

№ 224, 14, 1, 1, 60

Визначте подію, що відбулася у 1772 р.

1) повстання селян Стародубського полку

2) маніфест російського уряду про ліквідацію гетьманського управління в Україні

І поділ Речі Постолитої

4) скасування козацького устрою на Слобожанщині

5) скасування Києво-Могилянської академії

#3

№ 225, 14, 1, 1, 60

Визначте період, протягом якого управління Гетьманщиною здійснювала ІІ

Малоросійська колегія

1) 1722–1730 рр.

2) 1743–1748 рр.

3) 1750–1760 рр.

Рр.

5) 1780–1784 рр.

#4

№ 226, 14, 1, 1, 60

У 1710 р. було укладено проект першої Конституції України. Її пункти передбачали

1) встановлення спадкової влади гетьмана

Створення парламенту в Україні

3) обмеження прав старшини на користь козацтва

4) розширення прав козацької ради

5) створення представництва у парламенті від міст та духовенства

#2

№ 227, 14, 1, 1, 60

Визначте період, протягом якого існувала Задунайська Січ

1) 1708–1734 рр.

2) 1734–1750 рр.

3) 1750–1764 рр.

4) 1764–1775 рр.

Рр.

#5

№ 228, 2, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно вказано хто не присягнув на вірність Росії у

Р.

Митрополит Київський

Кальницький полковник І.Богун

3) преяславський полковник Тетеря

Уманський полк

5) Київський полк

6) Чигиринський полк

#124

№ 229, 2, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно вказано положення Березневих статтей 1654

Р.?

Право мати власне військо числом 60 тис. реєстрових козаків

2) право самостійно вести переговори з іншими державами

Заборона для України вести переговори з Польщею та Туреччиною без відома царя

4) збирання податків для царської скарбниці російськими урядовцями

5) поширення на території України російського законодавства

6) про створення спеціального органу для координації відносин Україною – Малоросійського

приказу

Підтвердження прав та вольностей, наданих князями та королями духовним та

Мирським людям

#137

№ 230, 2, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно вказано положення Березневих статей 1654

Р.?

1) право мати власне військо числом 60 тис. реєстрових козаків

Право самостійно вести переговори з іншими державами

3) заборона для України вести переговори з Польщею та Туреччиною без відома царя

Збирання податків для царської скарбниці російськими урядовцями

Поширення на території України російського законодавства

6) про створення спеціального органу для координації відносин Українського Малоросійського

приказу

7) підтвердження прав та вольностей, наданих князями та королями, духовним та мирським

людям

#245

№ 231, 14, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно названо умови Гадяцької угоди 1658 р.?

1) повернення запорожців під ЮРисдикцію коронного гетьмана

2) проведення адміністративної реформи, яка дасть змогусуттєво зміцнитивладу гетьмана

3) Україна може мати 50 тис. реєстрового козацького та 10 тисяч найманого війська

Передбачалося створення міждержавного об’єднання – унії між Україною (Велике

Князівство Руське) та Польщею і Литвою

Амністія для всіх учасників українсько-польської війни 1648–1654 рр.

Федеративну державу очолює спільний король, який обирається на спільному сеймі

7) проведення низки корисних для українського суспільства соціально-економічних реформ

#456

№ 232, 14, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно названо умови Гадяцької угоди 1658 р.?

Повернення запорожців під ЮРисдикцію коронного гетьмана

Проведення адміністративної реформи, яка дасть змогу суттєво зміцнити владу

Гетьмана

Україна може мати 50 тис. реєстрового козацького та 10 тисяч найманого війська

4) передбачалося створення міждержавного об’єднання – унії між Україною (Велике князівство

Руське) та Польщею і Литвою

5) амністія для всіх учасників українсько-польської війни 1648–1654 рр.

6) федеративну державу очолює спільний король, який обирається на спільному сеймі

#123

№ 233, 14, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно вказано умови Гадяцької угоди 1658 р.?

Україна може мати 30 тис. реєстрового козацького і 10 тисяч найманого війська

Україна має власних урядовців,власну державнуказну, монету

3) уніатська православна і католицька церкви в усій державі отримують рівні права

4) у кожному великому українському місті дозволяється створювати навчальні заклади рівні за

статусом Києво-Могилянській академії

5) федеративну державу очолює польський спадковий монарх

6) Велике князівство Руське під своєю ЮРисдикцією об’єднує п’ять воєводств

Ніяких військ, крім козацьких у Велике князівство Руське без згоди України вводити не

Можна

#127

№ 234, 14, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно вказано умови Гадяцької угоди 1658 р.?

1) Україна може мати 30 тис. реєстрового козацького і 10 тисяч найманого війська

2) Україна має власних урядовців, власну державну казну, монету

Уніатська православна і католицька церкви в усій державі отримують рівні права

У кожному великому українському місті дозволяється створювати навчальні заклади

Рівні за статусом Києво-Могилянській академії

5) ніяких військ, крім козацьких у Велике князівство Руське без згоди України вводити не

можна

#34

№ 235, 14, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно вказано умови Гадяцької угоди 1658 р.?

Для карбування грошей у Києві створюється монетний двір

2) на територію Гетьманщини можуть бути направлені шведські війська у разі такого прохання з

боку гетьмана

Козаки звільняться від податків, мит по всій державі

Уніатська церква ліквідується, а православна і католицька отримують в усій державі

Рівні права

5) Велике князівство Руське отримує право мати 50-тисячну армію

6) гетьмана повинна обирати Генеральна Рада

7) необхідність запровадження смертної кари для осіб, що братимуть участь у виступах проти

влади

#134

№ 236, 14, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно вказано умови Гадяцької угоди 1658 р.?

1) для карбування грошей у Києві створюється монетний двір

На територію Гетьманщини можуть бути направлені шведськівійська уразі такого

Прохання з боку гетьмана

3) козаки звільняться від податків і мит по всій державі

4) уніатська церква ліквідується, а православна і католицька отримують в усій державі рівні

права

Гетьмана повинна обирати Генеральна Рада

Необхідність запровадження смертної кари для осіб, що братимуть участь у виступах

Проти влади

#256

№ 237, 14, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно вказано умови Андрусівського перемир’я

Р. між Росією та Польщею?

1) Лівобережна та Правобережна Україна відходять до Росії

2) Лівобережна Україна відходить до Росії,а Правобережна – разом із м. Києвом до Польщі

Лівобережна Україна відходить до Росії, а Правобережна – до Польщі, за винятком

Києва

4) Київ із прилеглою територією на вічні часи відходить до Росії

Київ з прилеглою територією на два роки передано Росії

Запорізька Січ залишалася під спільним російсько-польським контролем

7) Запорізька Сів залишалася під російським контролем

#356

№ 238, 14, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно вказано умови Андрусівського перемир’я

Р. між Росією та Польщею?

Лівобережна та Правобережна Україна відходять до Росії

Лівобережна Українавідходить до Росії, а Правобережна – разом із м. Києвом до Польщі

3) Лівобережна Україна відходить до Росії, а Правобережна – до Польщі, за винятком Києва

Київ із прилеглою територією на вічні часи відходить до Росії

5) Київ з прилеглою територією на два роки передано Росії

6) Запорізька Січ залишалася під спільним російсько-польським контролем

#124

№ 239, 14, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно вказано умови "Вічного миру" 1686 р. між

Росією та Польщею?

1) Правобережна та Лівобережна Україна відходять до Росії

2) Правобережна Україна залишається"у складі Польщі,Лівобережна – РосіїПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.011 с.)