У складі якої держави у першій половині XVII ст. перебувала Галичина?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У складі якої держави у першій половині XVII ст. перебувала Галичина?Росії

Угорщини

Австрії

Речі Посполитої

#4

№ 720, 7, 1, 1, 60

У складі якої держави перебувала Північна Буковина наприкінці XVIII ст.?

Туреччини

Росії

Речі Посполитої

Австрії

#4

№ 721, 7, 1, 1, 60

Внаслідок якої події Правобережна Україна ввійшла до складу Росії?

Російсько-турецьких воєн

Ліквідації Запорізької Січі

Північної війни

Поділу Речі Посполитої

#4

№ 722, 7, 1, 1, 60

До складу яких держав входили українські землі в кінці XVII ст.?

Росії, Речі Посполитої

Росії, Австрії

Австрії, Росії, Туреччини

Росії, Туреччини, Речі Посполитої

#1

№ 723, 7, 1, 1, 60

В якому році Крим було приєднано до Російської імперії?

1) 1774

2) 1780

3) 1783

4) 1785

#3

№ 724, 7, 1, 1, 60

В якому році на Лівобережжі було знову запроваджено кріпацтво?

1) 1654

2) 1709

3) 1783

4) 1785

#3

№ 725, 7, 1, 1, 60

Вкажіть орган управління Гетьманщиною у 1722–1727 рр.

Правління гетьманського уряду

І Малоросійська колегія

Малоросійський приказ

ІІ Малоросійська колегія

#2

№ 726, 7, 1, 1, 60

І Малоросійська колегія працювала в місті

Москві

Києві

Глухові

Батурині

#3

№ 727, 7, 1, 1, 60

Вкажіть хто очолював І Малоросійську колегію?

П. Румянцев

А. Шаховський

А. Матвєєв

С. Вельямінов

#4

№ 728, 7, 1, 1, 60

Хто входив до складу "Правління гетьманського уряду"?

Три царські офіцери і троє козацьких старшин

Шестеро козацьких старшин

Шість царських офіцерів

4) п’ять царських офіцерів і п’ятеро"козацьких старшин

#1

№ 729, 7, 1, 1, 60

Вкажіть, хто очолював "Правління гетьманського уряду"?

П. Румянцев

Г. Потьомкін

С. Вельямінов

О. Шаховський

#4

№ 730, 7, 1, 1, 60

Хто з російських правителів відновив діяльність Малоросійської колегії?

Петро І

Єлизавета Петрівна

Павло І

Катерина ІІ

#4

№ 731, 7, 1, 1, 60

Визначте період протягом якого управління Лівобережною Україною здійснювала ІІ

Малоросійська колегія

Рр.

Рр.

Рр.

Рр.

#3

№ 732, 7, 1, 1, 60

Вкажіть, хто очолив відновлену у 1764 р. ІІ Малоросійську колегію?

О. Шаховський

П. Румянцев

С. Вельямінов

О. Безбородько

#2

№ 733, 7, 1, 1, 60

Якою була доля останнього кошового отамана запорізьких козаків П. Калнишевського?

Його було страчено

Він загинув під час зруйнування Запорізької Січі

Перебував у еміграції

Був ув’язнений уСоловецькому монастирі

#4

№ 734, 7, 1, 1, 60

Коли було зруйновано і ліквідовано Запорізьку Січ?

Р.

Р.

Р.

Р.

#2

№ 735, 7, 1, 1, 60

Хто очолював російські війська, які зруйнували Запорізьку Січ?

Генерал Текелі

Генерал Меншиков

Генерал Кречетников

Генерал Шереметьєв

#1

№ 736, 7, 1, 1, 60

У якому місті було прийнято першу українську конституцію?

Глухів

Батурин

Бендери

Київ

#3

№ 737, 7, 1, 1, 60

Якою мовою, крім української, було складено "Пакти і Конституцію Війська

Запорізького"?

Грецькою

Російською

Німецькою

Латинською

#4

№ 738, 7, 1, 1, 60

Правитель якої держави, згідно з Конституцією П. Орлика, ставав гарантом незалежності

України та недоторканості її кордонів?

Речі Посполитої

Росії

Туреччини

Швеції

#4

№ 739, 7, 1, 1, 60

Яка ідея є стрижневою в усьому тексті Конституції 1710 р.?

Права нації на опір владі

Народного суверенітету

Рівності всіх перед законом

Природного права кожної нації на визволення з-під чужоземного панування

#4

№ 740, 7, 1, 1, 60

Яку релігію у Конституції А. Орлика було проголошено панівною державною релігією?

Православ’я

Уніатство

Кальвінізм

Католицизм

#1

№ 741, 7, 1, 1, 60

Кордонами України, встановленими в Конституції 1710 р. визнавалися кордони

Української держави згідно із

Білоцерківською угодою

Гадяцькою угодою

Зборівською угодою

Переяславськими статтями

#3

№ 742, 7, 1, 1, 60

Стосунки із якою державою, згідно із Конституцією П. ,Орлика були пріоритетними в

Зовнішній політиці України?

Річчю Посполитою

Кримським ханством

Туреччиною

Росією

#2

№ 743, 7, 1, 1, 60

Вихідним пунктом 6 розділу Конституції України 1710 р. (який регулював питання

Державного устрою) було негативне ставлення авторів до

Встановлення привілеїв для панівної верхівки

2) розширенняповноважень представницького органу"

Ідеї поділу влад

Ідеї самодержавної, абсолютної влади

#4

№ 744, 7, 1, 1, 60

Козацький парламент – Гетьманська військова рада відповідно до Конституції 1710 р.

була:

Постійнодіючим органом

Скликалась в міру потреби

Скликалася щомісяця

Скликалася тричі на рік

#4

№ 745, 7, 1, 1, 60

З якого правового документу взято наступну цитату: "Коли ясновельможний гетьман

запропонує якісь питання для спільного розгляду, то вони повинні чесно і щиро, не

Дбаючи про жодний зиск – свій власний чи інших осіб – відкинувши лихі заздрощі і лестиві

помисли, давати слушні поради"?

Зборівська угода

Березневі статті

Конституція П. Орлика

Права, за якими судиться малоросійський народ

#3

№ 746, 7, 1, 1, 60

Уряди полковників і сотників, відповідно до конституції П. Орлика, були:

Виборними

Призначуваними

Спадковими

Обирались, а потім затверджувались гетьманом

#4

№ 747, 7, 1, 1, 60

Який орган, згідно з Конституцією П. Орлика повинен був розглядати справи щодо скарг

На гетьмана, генеральну старшину, полковників, генеральних радників, інших урядовців,

А також рядових козаків?

Генеральна канцелярія

Генеральна рада

Генеральний суд

Малоросійська колегія

#3

№ 748, 7, 1, 1, 60

Уривок із якого правового документа подано нижче: "Гетьман не міг використовувати у

власних потребах ні "військовий скарб, ані надходження до військової скарбниці і не мав

права використовувати їх на власну користь"?

Рішительні пункти гетьману Д. Апостолу

Коломацькі статті

Гадяцька угода

Конституція П. Орлика

#4

№ 749, 7, 1, 1, 60

Яким правовим документом епохи Гетьманщини вводилась у життя практика обрання на

головні посади у сфері фінансів осіб, які були "маєтними", тобто фінансово незалежними?

Конституцією П.Орлика

2) "Ріш"учими пунктами" Д. Апостолу

Правами, за якими судиться малоросійський народ

Березневими статтями

#1

№ 750, 7, 1, 1, 60

З якого правового документу взято наступну цитату: "Гетьман зобов’язувався пильнувати

І докладати особливого старання, щоб простим козакам і поспометим не чинилось

надмірних утисків, спустошливих"поборів і здирства"?

1) "Рішучі пункти" Д. Апостолу

Права, за якими судиться малоросійський народ

Конституція П. Орлика

Березневі статті

#3

№ 751, 7, 1, 1, 60

В якому правовому документі вперше зустрічаємо положення, яким вищим посадовим

Особам в державі заборонялося приймати від будь-яких осіб подарунки або інші вигоди чи

Обіцянки в обмін на військовічи світські посади?

1) "Рішучі пункти" гетьману Д. Апостолу

Права, за якими судиться малоросійський народ

Суд і розправа в правах малоросійських

Конституція П. Орлика

#4

№ 752, 7, 1, 1, 60

Який правовий документ часів Гетьманщини містить широку програму соціально-

Правового захисту найменш захищених верств суспільства?

Конституція П. Орлика

Гадяцька угода

Права, за якими судитьсямалоросійський народ

Березневі статті

#1

№ 753, 7, 1, 1, 60

У якому правовому документі епохи Гетьманщини вперше в Європі було встановлено

Особисту відповідальність особи, винуватої у неналежному використанні державних

Коштів, встановлено обов’язок відшкодування втраченихгрошей з майна винуватців?

Права, за якими судиться малоросійський народ

Суд і розправа в правах малоросійських

Конституція П. Орлика

4) "Рішучі пункти" Д. Апостолу

#3

№ 754, 7, 1, 1, 60

Кому з відомих політичних діячів Гетьманщини належать слова: "В кінці, який би мій

Успіх не мала наша акція, який би не був здобуток зброї, яку ми підняли справедливо, ми

матимемо утіху, що працю"вали,навіть з небезпекою нашому життю, для слави і величі

нашої Батьківщини"?

І. Мазепі

Б. Хмельницькому

П. Полуботку

П. Орлику

#4

№ 755, 7, 1, 1, 60

Коли на територію всієї України була поширена дія Зводу законів Російської імперії?

Кінець XVII ст.

Кінець XVIII ст.

Початок ХІХ ст.

Рр. ХІХ ст.

#4

№ 756, 7, 1, 1, 60

Коли на Гетьманщині працювала кодифікаційна комісія, яка уклала "Права, за якими

судиться малоросійський народ"?

Рр.

Рр.

Рр.

Рр.

#1

№ 757, 7, 1, 1, 60

Вкажіть акти військово-адміністративної влади в Гетьманщині

Універсали, конституції, статути, декрети

Універсали, постанови, декларації, декрети

Універсали, уложення, накази, декрети

Універсали, ордери, інструкції, листи, декрети, грамоти

#4

№ 758, 7, 1, 1, 60

Хто очолював кодифікаційну комісію, що працювала над створенням "Прав, за якими

судиться малоросійський народ"?

Шаховський і Безбородько

Борозна і Чуйкевич

Борозна і Лизогуб

4) Лизогуб і"Ханенко

#3

№ 759, 7, 1, 1, 60

Що було основною причиною незатвердження царським урядом "Прав, за якими судиться

малоросійський народ"?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.026 с.)