Історія держави та права УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Історія держави та права УкраїниІсторія держави та права України

Далі виведені всі питання Номер, Розділ, Рівень, Тип, Час

№ 219, 2, 1, 1, 60

Вкажіть найвищу адміністративну та військову установу Гетьманщини, яка діяла при

Гетьмані

1) Старшинська рада

2) Гетьманська адміністрація

3) Земська військова козацька рада

Генеральна військова канцелярія

5) Генеральна старшина

#4

№ 220, 2, 1, 1, 60

Вкажіть міста, які були резиденціями гетьманів, столицями Гетьманщини

1) Гадяч, Переяслав, Чигирин, Батурин

2) Глухів, Ніжин, Батурин, Чернігів

3) Батурин, Біла Церква, Глухів, Гадяч

Батурин,Чигирин, Гадяч, Глухів

5) Чигирин, Батурин, Умань, Полтава

#4

№ 221, 14, 1, 1, 60

Хто був автором першої Української Конституції?

1) О. Острозький

2) П. Могила

3) М. Смотрицький

4) Ю. Немирич

П. Орлик

#5

№ 222, 14, 1, 1, 60

Коли російська цариця Катерина ІІ видала маніфест про скасування гетьманства?

1) 10 серпня 1764 р.

2) 10 вересня 1764 р.

3) 10 жовтня 1764 р.

Листопада 1764 р.

5) 10 грудня 1764 р.

#4

№ 223, 14, 1, 1, 60

Хто був останній запорізьким кошовим отаманом?

1) Д. Апостол

2) К. Розумовський

3) І. Сірко

П. Калнишевський

5) Д. Вишневський

#4

№ 224, 14, 1, 1, 60

Визначте подію, що відбулася у 1772 р.

1) повстання селян Стародубського полку

2) маніфест російського уряду про ліквідацію гетьманського управління в Україні

І поділ Речі Постолитої

4) скасування козацького устрою на Слобожанщині

5) скасування Києво-Могилянської академії

#3

№ 225, 14, 1, 1, 60

Визначте період, протягом якого управління Гетьманщиною здійснювала ІІ

Малоросійська колегія

1) 1722–1730 рр.

2) 1743–1748 рр.

3) 1750–1760 рр.

Рр.

5) 1780–1784 рр.

#4

№ 226, 14, 1, 1, 60

У 1710 р. було укладено проект першої Конституції України. Її пункти передбачали

1) встановлення спадкової влади гетьмана

Створення парламенту в Україні

3) обмеження прав старшини на користь козацтва

4) розширення прав козацької ради

5) створення представництва у парламенті від міст та духовенства

#2

№ 227, 14, 1, 1, 60

Визначте період, протягом якого існувала Задунайська Січ

1) 1708–1734 рр.

2) 1734–1750 рр.

3) 1750–1764 рр.

4) 1764–1775 рр.

Рр.

#5

№ 228, 2, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно вказано хто не присягнув на вірність Росії у

Р.

Митрополит Київський

Кальницький полковник І.Богун

3) преяславський полковник Тетеря

Уманський полк

5) Київський полк

6) Чигиринський полк

#124

№ 229, 2, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно вказано положення Березневих статтей 1654

Р.?

Право мати власне військо числом 60 тис. реєстрових козаків

2) право самостійно вести переговори з іншими державами

Заборона для України вести переговори з Польщею та Туреччиною без відома царя

4) збирання податків для царської скарбниці російськими урядовцями

5) поширення на території України російського законодавства

6) про створення спеціального органу для координації відносин Україною – Малоросійського

приказу

Підтвердження прав та вольностей, наданих князями та королями духовним та

Мирським людям

#137

№ 230, 2, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно вказано положення Березневих статей 1654

Р.?

1) право мати власне військо числом 60 тис. реєстрових козаків

Право самостійно вести переговори з іншими державами

3) заборона для України вести переговори з Польщею та Туреччиною без відома царя

Збирання податків для царської скарбниці російськими урядовцями

Поширення на території України російського законодавства

6) про створення спеціального органу для координації відносин Українського Малоросійського

приказу

7) підтвердження прав та вольностей, наданих князями та королями, духовним та мирським

людям

#245

№ 231, 14, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно названо умови Гадяцької угоди 1658 р.?

1) повернення запорожців під ЮРисдикцію коронного гетьмана

2) проведення адміністративної реформи, яка дасть змогусуттєво зміцнитивладу гетьмана

3) Україна може мати 50 тис. реєстрового козацького та 10 тисяч найманого війська

Передбачалося створення міждержавного об’єднання – унії між Україною (Велике

Князівство Руське) та Польщею і Литвою

Амністія для всіх учасників українсько-польської війни 1648–1654 рр.

Федеративну державу очолює спільний король, який обирається на спільному сеймі

7) проведення низки корисних для українського суспільства соціально-економічних реформ

#456

№ 232, 14, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно названо умови Гадяцької угоди 1658 р.?

Повернення запорожців під ЮРисдикцію коронного гетьмана

Проведення адміністративної реформи, яка дасть змогу суттєво зміцнити владу

Гетьмана

Україна може мати 50 тис. реєстрового козацького та 10 тисяч найманого війська

4) передбачалося створення міждержавного об’єднання – унії між Україною (Велике князівство

Руське) та Польщею і Литвою

5) амністія для всіх учасників українсько-польської війни 1648–1654 рр.

6) федеративну державу очолює спільний король, який обирається на спільному сеймі

#123

№ 233, 14, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно вказано умови Гадяцької угоди 1658 р.?

Україна може мати 30 тис. реєстрового козацького і 10 тисяч найманого війська

Україна має власних урядовців,власну державнуказну, монету

3) уніатська православна і католицька церкви в усій державі отримують рівні права

4) у кожному великому українському місті дозволяється створювати навчальні заклади рівні за

статусом Києво-Могилянській академії

5) федеративну державу очолює польський спадковий монарх

6) Велике князівство Руське під своєю ЮРисдикцією об’єднує п’ять воєводств

Ніяких військ, крім козацьких у Велике князівство Руське без згоди України вводити не

Можна

#127

№ 234, 14, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно вказано умови Гадяцької угоди 1658 р.?

1) Україна може мати 30 тис. реєстрового козацького і 10 тисяч найманого війська

2) Україна має власних урядовців, власну державну казну, монету

Уніатська православна і католицька церкви в усій державі отримують рівні права

У кожному великому українському місті дозволяється створювати навчальні заклади

Рівні за статусом Києво-Могилянській академії

5) ніяких військ, крім козацьких у Велике князівство Руське без згоди України вводити не

можна

#34

№ 235, 14, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно вказано умови Гадяцької угоди 1658 р.?

Для карбування грошей у Києві створюється монетний двір

2) на територію Гетьманщини можуть бути направлені шведські війська у разі такого прохання з

боку гетьмана

Козаки звільняться від податків, мит по всій державі

Уніатська церква ліквідується, а православна і католицька отримують в усій державі

Рівні права

5) Велике князівство Руське отримує право мати 50-тисячну армію

6) гетьмана повинна обирати Генеральна Рада

7) необхідність запровадження смертної кари для осіб, що братимуть участь у виступах проти

влади

#134

№ 236, 14, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно вказано умови Гадяцької угоди 1658 р.?

1) для карбування грошей у Києві створюється монетний двір

На територію Гетьманщини можуть бути направлені шведськівійська уразі такого

Прохання з боку гетьмана

3) козаки звільняться від податків і мит по всій державі

4) уніатська церква ліквідується, а православна і католицька отримують в усій державі рівні

права

Гетьмана повинна обирати Генеральна Рада

Необхідність запровадження смертної кари для осіб, що братимуть участь у виступах

Проти влади

#256

№ 237, 14, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно вказано умови Андрусівського перемир’я

Р. між Росією та Польщею?

1) Лівобережна та Правобережна Україна відходять до Росії

2) Лівобережна Україна відходить до Росії,а Правобережна – разом із м. Києвом до Польщі

Лівобережна Україна відходить до Росії, а Правобережна – до Польщі, за винятком

Києва

4) Київ із прилеглою територією на вічні часи відходить до Росії

Київ з прилеглою територією на два роки передано Росії

Запорізька Січ залишалася під спільним російсько-польським контролем

7) Запорізька Сів залишалася під російським контролем

#356

№ 238, 14, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно вказано умови Андрусівського перемир’я

Р. між Росією та Польщею?

Лівобережна та Правобережна Україна відходять до Росії

Лівобережна Українавідходить до Росії, а Правобережна – разом із м. Києвом до Польщі

3) Лівобережна Україна відходить до Росії, а Правобережна – до Польщі, за винятком Києва

Київ із прилеглою територією на вічні часи відходить до Росії

5) Київ з прилеглою територією на два роки передано Росії

6) Запорізька Січ залишалася під спільним російсько-польським контролем

#124

№ 239, 14, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами правильно вказано умови "Вічного миру" 1686 р. між

Росією та Польщею?

1) Правобережна та Лівобережна Україна відходять до Росії

2) Правобережна Україна залишається"у складі Польщі,Лівобережна – Росії

Р.?

1) уніатство проголошувалося державною релігією

2) кордонами України визнавалися межі Південно-ЗахідноїРусіта Лівобережної Гетьманщини

3) визнавала шведського короля повновладним володарем України

Ради

6) визнавала найвищим органом влади в Козацькій державі Гетьмана

#45

№ 243, 14, 1, 1, 60

Орлика 1710 р.?

Гетьманщини

Р.

Орлика 1710 р.?

Р.?

Орлика 1710 р.?

Звичаєве (козацьке) право

Звичаєве (козацьке) право

Польський

Литовський

Російський

Запорізької Січі

#4

№ 619, 6, 1, 1, 60

Гетьман

Генеральний суддя

Старшинська рада

Гетьман

Генеральна канцелярія

Дволанковою

Трьохланковою

Чотирьохланковою

П’ятиланковою

#2

№ 622, 6, 1, 1, 60

Державі?

Генеральний уряд

Гетьман

Рада генеральної старшини

Військова рада

#4

№ 624, 6, 1, 1, 60

Генеральному уряду

Гетьману

Раді генеральної старшини

Військові раді

#1

№ 625, 6, 1, 1, 60

Генеральний обозний

Генеральний осавул

Генеральний хорунжий

Генеральний бунчужний

#4

№ 626, 6, 1, 1, 60

Отамани

Городові

Війти

Магістрати

#4

№ 627, 6, 1, 1, 60

Які з джерел права припинили свою дія в результаті національно-визвольної війни 1648–

Рр.?

Судебник Казимира

Литовські статути

Купівля-продаж

Займанщина

Даровизна

Давність володіння

#2

№ 629, 6, 1, 1, 60

У Зборівській угоді 1649 р.

#3

№ 630, 6, 1, 1, 60

Тис. чол.

Тис. чол.

Тис. чол.

Тис. чол.

#3

№ 631, 6, 1, 1, 60

М. Київ з повітом

М. Черкаси з округою

Канівське староство

Чигиринське староство

#4

№ 634, 6, 1, 1, 60

І. Виговський

І. Брюховецький

І. Мазепа

П. Тетеря

#1

№ 635, 6, 1, 1, 60

Березень 1659 р.

Травень 1657 р.

Січень 1659 р.

Вересень 1658 р.

#4

№ 636, 6, 1, 1, 60

Білоцерківський договір

Гадяцький договір

Зборівський договір

#3

№ 637, 6, 1, 1, 60

Червень 1653 р.

Жовтень 1654 р.

Січень 1654 р.

Жовтень 1653 р.

#4

№ 638, 6, 1, 1, 60

Російського царя?

Раді 1654 р.?

Російського царя

Р.?

Р.?

І. Богун та І. Виговський

І. Богун та І. Сірко

І. Сірко та П. Тетеря

П. Тетеря та С. Зарудний

#2

№ 642, 6, 1, 1, 60

Б. Хмельницький та І. Богун

С. Зарудний та П. Тетеря

Із Швецією і Польщею

Із Туреччиною і Швецією

ІзПольщею та Туреччиною

Краківському університету?

Зборівський договір

Білоцерківський договір

Березневі статті

Гадяцький договір

#4

№ 645, 14, 1, 1, 60

Польський спадковий монарх

Спільний сейм

Гетьман

#2

№ 646, 14, 1, 1, 60

Як було вирішене релігійне питання згідно з умовами Гадяцького договору 1658 р. між

Україною і Польщею?

Державами.

Московські статті

Андрусівський договір

Глухівські статті

#1

№ 648, 14, 1, 1, 60

Московські статті

Глухівські статті

Конотопські статті

#1

№ 649, 14, 1, 1, 60

Андрусівським

Переяславським

Гадяцьким

Зборівським

#1

№ 650, 14, 1, 1, 60

Яким був статус Запоріжжя згідно із умовами "Вічного миру" 1686 р. між Росією і

Польщею?

Російським дворянством?

Петра І

Катерини ІІ

Єлизавети

Петра ІІ

#2

№ 652, 14, 1, 1, 60

Що таке рангові маєтності?

Старшинською радою

Загальновійськовою радою

Генеральною канцелярією

#3

№ 701, 7, 1, 1, 60

Кримського ханства

Речі Посполитої

Московської держави

Сибір?

І. Брюховецький

Д. Многогрішний

І. Мазепа

І. Самойлович

#4

№ 704, 7, 1, 1, 60

Його до Сибіру?

І. Мазепа

П. Дорошенко

І. Виговський

І. Брюховецький

#1

№ 706, 7, 1, 1, 60

Чигирин

Гадяч

Батурин

Київ

#3

№ 707, 7, 1, 1, 60

Заходи гетьманської влади

П. Тетері

І. Скоропадському

Д. Апостолі

І. Мазепі

#2

№ 708, 7, 1, 1, 60

І. Мазепи

2) І. Скоропадськ"ого

Д. Апостола

К. Розумовського

#3

№ 709, 7, 1, 1, 60

Книгодрукування?

Петра І

Катерини ІІ

Миколи І

Олександра ІІ

#1

№ 710, 7, 1, 1, 60

Усякого чужого володіння?

Угода 1708 р. з Швецією

Бік Карла XII

І. Сірко

К. Гордієнко

С. Палій

П. Калнишевський

#2

№ 712, 7, 1, 1, 60

Столицю Батурин, очолював

Генерал Кречетников

Генерал Меншиков

Генерал Шереметьєв

Полковник Демидов

#2

№ 713, 7, 1, 1, 60

Штурм козаками фортеці Азов

Полтавська битва

#4

№ 714, 7, 1, 1, 60

1) 1775

2) 1765

3) 1770

4) 1764

#4

№ 715, 7, 1, 1, 60

Дніпром і Південним Бугом

Дністром і Південним Бугом

Дністром іПрутом

Дніпромі Дунаєм

#1

№ 716, 7, 1, 1, 60

Ясським

Бахчисарайським

Кючук-Кайнарджийським

Дербентським

#3

№ 717, 7, 1, 1, 60

Дніпром і Південний Бугом

Дністром і Південним Бугом

Дніпром іДунаєм

Дністром і Дніпром

#2

№ 718, 7, 1, 1, 60

Речі Посполитої

Австрії

Росії

Угорщини

#1

№ 719, 7, 1, 1, 60

Росії

Угорщини

Австрії

Речі Посполитої

#4

№ 720, 7, 1, 1, 60

Туреччини

Росії

Речі Посполитої

Австрії

#4

№ 721, 7, 1, 1, 60

Російсько-турецьких воєн

Ліквідації Запорізької Січі

Північної війни

Поділу Речі Посполитої

#4

№ 722, 7, 1, 1, 60

Росії, Речі Посполитої

Росії, Австрії

Австрії, Росії, Туреччини

1) 1774

2) 1780

3) 1783

4) 1785

#3

№ 724, 7, 1, 1, 60

1) 1654

2) 1709

3) 1783

4) 1785

#3

№ 725, 7, 1, 1, 60

І Малоросійська колегія

Малоросійський приказ

ІІ Малоросійська колегія

#2

№ 726, 7, 1, 1, 60

Москві

Києві

Глухові

Батурині

#3

№ 727, 7, 1, 1, 60

П. Румянцев

А. Шаховський

А. Матвєєв

С. Вельямінов

#4

№ 728, 7, 1, 1, 60

Хто входив до складу "Правління гетьманського уряду"?

Шестеро козацьких старшин

Шість царських офіцерів

4) п’ять царських офіцерів і п’ятеро"козацьких старшин

#1

№ 729, 7, 1, 1, 60

Вкажіть, хто очолював "Правління гетьманського уряду"?

П. Румянцев

Г. Потьомкін

С. Вельямінов

О. Шаховський

#4

№ 730, 7, 1, 1, 60

Петро І

Єлизавета Петрівна

Павло І

Катерина ІІ

#4

№ 731, 7, 1, 1, 60

Малоросійська колегія

Рр.

Рр.

Рр.

Рр.

#3

№ 732, 7, 1, 1, 60

О. Шаховський

П. Румянцев

С. Вельямінов

О. Безбородько

#2

№ 733, 7, 1, 1, 60

Його було страчено

Перебував у еміграції

Р.

Р.

Р.

Р.

#2

№ 735, 7, 1, 1, 60

Генерал Текелі

Генерал Меншиков

Генерал Кречетников

Генерал Шереметьєв

#1

№ 736, 7, 1, 1, 60

Глухів

Батурин

Бендери

Київ

#3

№ 737, 7, 1, 1, 60

Якою мовою, крім української, було складено "Пакти і Конституцію Війська

Запорізького"?

Грецькою

Російською

Німецькою

Латинською

#4

№ 738, 7, 1, 1, 60

Речі Посполитої

Росії

Туреччини

Швеції

#4

№ 739, 7, 1, 1, 60

Права нації на опір владі

Народного суверенітету

Рівності всіх перед законом

Православ’я

Уніатство

Кальвінізм

Католицизм

#1

№ 741, 7, 1, 1, 60

Білоцерківською угодою

Гадяцькою угодою

Зборівською угодою

Переяславськими статтями

#3

№ 742, 7, 1, 1, 60

Зовнішній політиці України?

Річчю Посполитою

Кримським ханством

Туреччиною

Росією

#2

№ 743, 7, 1, 1, 60

Вихідним пунктом 6 розділу Конституції України 1710 р. (який регулював питання

Ідеї поділу влад

Постійнодіючим органом

Скликалась в міру потреби

Скликалася щомісяця

Скликалася тричі на рік

#4

№ 745, 7, 1, 1, 60

З якого правового документу взято наступну цитату: "Коли ясновельможний гетьман

запропонує якісь питання для спільного розгляду, то вони повинні чесно і щиро, не

Зборівська угода

Березневі статті

Конституція П. Орлика

Виборними

Призначуваними

Спадковими

А також рядових козаків?

Генеральна канцелярія

Генеральна рада

Генеральний суд

Малоросійська колегія

#3

№ 748, 7, 1, 1, 60

Уривок із якого правового документа подано нижче: "Гетьман не міг використовувати у

власних потребах ні "військовий скарб, ані надходження до військової скарбниці і не мав

права використовувати їх на власну користь"?

Коломацькі статті

Гадяцька угода

Конституція П. Орлика

#4

№ 749, 7, 1, 1, 60

Конституцією П.Орлика

2) "Ріш"учими пунктами" Д. Апостолу

Березневими статтями

#1

№ 750, 7, 1, 1, 60

З якого правового документу взято наступну цитату: "Гетьман зобов’язувався пильнувати

Конституція П. Орлика

Березневі статті

#3

№ 751, 7, 1, 1, 60

Конституція П. Орлика

#4

№ 752, 7, 1, 1, 60

Конституція П. Орлика

Гадяцька угода

Березневі статті

#1

№ 753, 7, 1, 1, 60

Конституція П. Орлика

4) "Рішучі пункти" Д. Апостолу

#3

№ 754, 7, 1, 1, 60

Кому з відомих політичних діячів Гетьманщини належать слова: "В кінці, який би мій

І. Мазепі

Б. Хмельницькому

П. Полуботку

П. Орлику

#4

№ 755, 7, 1, 1, 60

Кінець XVII ст.

Кінець XVIII ст.

Початок ХІХ ст.

Рр. ХІХ ст.

#4

№ 756, 7, 1, 1, 60

Коли на Гетьманщині працювала кодифікаційна комісія, яка уклала "Права, за якими

судиться малоросійський народ"?

Рр.

Рр.

Рр.

Рр.

#1

№ 757, 7, 1, 1, 60

Шаховський і Безбородько

Борозна і Чуйкевич

Борозна і Лизогуб

4) Лизогуб і"Ханенко

#3

№ 759, 7, 1, 1, 60

Що було основною причиною незатвердження царським урядом "Прав, за якими судиться

малоросійський народ"?

Україні у XVIII ст.?

Козакам

Церкві

Державі

Купцям

#2

№ 763, 7, 1, 1, 60

Кошовому отаману

Універсалом?

Договір оренди землі

Договірдарування

#1

№ 765, 7, 1, 1, 60

Р.

Р.

Р.

Р.

#3

№ 767, 7, 1, 1, 60

Р.

Р.

Р.

Р.

#4

№ 768, 7, 1, 1, 60

Тюремного ув’язнення

Штрафу

Недійсність такого шлюбу

#3

№ 769, 7, 1, 1, 60

Періодами?

Відшкодування шкоди

Використання праці злочинця

Залякування

#4

№ 773, 7, 1, 1, 60

Р.

Р.

Р.

Р.

#3

№ 774, 7, 1, 1, 60

Спалення

Четвертування

Посадження на кіл

Відсічення голови

#4

№ 775, 7, 1, 1, 60

Штраф

Конфіскація майна

Тілесні болісні покарання

#3

№ 776, 7, 1, 1, 60

Калічницькі покарання

Заслання на каторгу

Конфіскація майна

Шельмування

#2

№ 777, 7, 1, 1, 60

Письмові докази

Висновки експертів

Присяга

Суди божі

#4

№ 778, 7, 1, 1, 60

Вкажіть правильний відповідник до терміну "прокуратор" згідно із процесуальним

Правом Гетьманщини

Судовий виконавець

Державний обвинувач у суді

3) представник на суді позивача чи іншого зац"ікавленого учасника процесу

Судовий слідчий

#3

№ 779, 7, 1, 1, 60

Вкажіть правильний відповідник до терміну "повірений" згідно із процесуальним правом

Гетьманщини

Адвокат

Державний обвинувач

Нотаріус

Слідчий

#1

№ 780, 7, 1, 1, 60

Днів

Днів

Днів

Днів

#3

№ 781, 7, 1, 1, 60

Вкажіть правильний відповідник до терміну "возний" згідно з процесуальним правом

Гетьманщини

Судовий виконавець

Судовий слідчий

4) представник зацікавле"ної сторони у суді

#2

№ 782, 7, 1, 1, 60

Б. Хмельницький

І. Мазепа

І.Брюховецьуий

К. Розумовський

#4

№ 783, 7, 1, 1, 60

Розумовського?

Суддів призначав гетьман

Суд першої інстанції

Суд другої інстанції

Касаційна інстанція

Вища апеляційна інстанція

#4

№ 785, 7, 1, 1, 60

Новороссия

Западная Россия

Малороссия

Гетьманщина

#3

№ 802, 8, 1, 1, 60

1) 5

2) 10

3) 9

4) 6

#3

№ 803, 8, 1, 1, 60

1) 5

2) 6

3) 7

4) 3

#4

№ 804, 8, 1, 1, 60

В складі Російської імперії

Губернія, округ, повіт

#3

№ 805, 8, 1, 1, 60

Північне товариство

Руська трійця

Південне товариство

#4

№ 806, 8, 1, 1, 60

У котрих роках в Україні діяло "Південне товариство декабристів"?

Рр.

Рр.

Рр.

Рр.

#2

№ 807, 8, 1, 1, 60

Яка організація, що діяла у ХІХ ст. планувала створення Української і Чорноморської

Держав?

Південне товариство

Північне товариство

4) масонська ложа "Любов"до істини"

#3

№ 808, 8, 1, 1, 60

1) 1793

2) 1795

3) 1825

4) 1840

#4

№ 809, 8, 1, 1, 60

Французької республіки

Дворянство

Духовенство

Козацтво

Селянство

#3

№ 812, 8, 1, 1, 60

Декабристів?

П. Пестель

М. Муравйов-Апостол

М. Муравйов

М. Бестужев-Рюмін

#2

№ 813, 8, 1, 1, 60

Верховний Суд

Сенат

Виший суд

Верховний трибунал

#2

№ 816, 8, 1, 1, 60

Олександру ІІ

П. Валуєву

Миколі І

Бібікову

#2

№ 818, 8, 1, 1, 60

Мовою?

Р.

Р.

Р.

Р.

#3

№ 819, 8, 1, 1, 60

Р.

Р.

Р.

Р.

#4

№ 820, 8, 1, 1, 60

Початок ХІХ ст.?

А. Повстанський

Д. Давидович

П. Завадовський

М. Сперанський

#2

№ 821, 8, 1, 1, 60

На початку ХІХ ст.?

А. Повстанський

Д. Давидович

М. Сперанський

П. Завадовський

#1

№ 822, 8, 1, 1, 60

Судові статути

І.Даниловичем?

Судових статутів 1864 р.?

Судовою реформою 1864 р.

Судовою реформою 1864 р.

Міністром юстиції

Принцип незалежності суддів

Принцип змагальності

Принцип змінності суддів

Принцип гласності

#3

№ 829, 8, 1, 1, 60

Принцип незалежності суддів

Принцип незмінності суддів

Усність судочинства

#2

№ 830, 8, 1, 1, 60

Російське підданство

Вік від 25 до 70 років

Юридичнаосвіта

Знанняросійської мови

#3

№ 831, 8, 1, 1, 60

Вік від 20 до 75 років

Юридична освіта

Стаж роботи 2 роки

Знання російської мови

#4

№ 832, 8, 1, 1, 60

Земства і міські думи

Арешт не більше 3 місяців

Догана і зауваження

#2

№ 834, 8, 1, 1, 60

Арешт не більше 6 місяців

Конфіскація майна

#1

№ 835, 8, 1, 1, 60

Догана і зауваження

Про державні злочини

Сільський сход

Сільський староста

Волосний старшина

Повітовий сход

#4

№ 840, 8, 1, 1, 60

Реформа 1864 р.?

Повітові земські збори

Губернські земські збори

Повітові земські управи

Всеросійські земські збори

#4

№ 842, 8, 1, 1, 60

Земської реформи 1864 р.?

Волосні земські збори

Повітові земські збори

Губернські земські збори

Повітовіземські управи

#1

№ 843, 8, 1, 1, 60

Мажоритарна

Пропорційна

Змішана

Куріальна

#4

№ 844, 8, 1, 1, 60

На 5 років

На 4 роки

На 3 роки

На 2 роки

#3

№ 845, 8, 1, 1, 60

На 5 років

На 4 роки

На 3 роки

На 2 роки

#2

№ 846, 8, 1, 1, 60

Міською реформою 1870 р.?

Р.

Р.

Р.

Р.

Р.

#2

№ 902, 9, 1, 1, 60

Рр.

Рр.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.131 с.)