ВИЗНАЧЕННЯ ПОРОГУ КОАГУЛЯЦІЇМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИЗНАЧЕННЯ ПОРОГУ КОАГУЛЯЦІЇЗгідно з емпіричним правилом Шульце-Гарді поріг коагуляції зменшується зі збільшенням заряду іонів, що викликають коагуляцію. За ознакою помутніння розчину в пробірках при додаванні розчину коагулюючого електроліту визначають його найменшу молярну концентрацію еквівалента, здатну викликати коагуляцію золю.

Завдання:

- Заповнити одну бюретку розчином калій дихромату (с( К2Cr2O7) = 2ммоль/л), а другу - розчином калій гексаціаноферату (ІІІ) (с( K3[Fe(CN)6]) = 2ммоль/л).

- Перенести у дві пробірки за допомогою піпетки по 5мл золю ферум (ІІІ) гідроксиду.

- Додати по краплях, добре перемішуючи, в одну з пробірок розчин калій дихромату, в другу - розчин калій гексаціаноферату (ІІІ) до спостереження коагуляції.

- Результати занести до таблиці. Розрахувати пороги коагуляції, коагулюючу здатність, зробити висновок про відносну коагулюючу здатність електролітів.

 

 

Таблиця

Електроліт с( ), ммоль/л V(Х), л Коагулюючий іон , ммоль/л VК(Х), л/моль
К2Cr2O7          
K3[Fe(CN)6]          

 

Поріг коагуляції розраховують за формулою:

 

Коагулюючу здатність електролітів визначають як:

 

СК(1/2К2Cr2O7) = = ммоль/л

 

СК(1/3K3[Fe(CN)6]) = = ммоль/л

 

 

VК2Cr2O7) = = л/моль

 

 

VК(K3[Fe(CN)6]) = = л/моль

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №18

ВИЗНАЧЕННЯ ІЗОЕЛЕКТРИЧНОЇ ТОЧКИ (ІЕТ) АЛЬБУМІНУ СИРОВАТКИ КРОВІ

Важливою характеристикою білка є його ізоелектрична точка - значення рН розчину, при якому максимальна кількість макромолекули білка знаходиться в ізоелектричному стані, при якому сумарний заряд макромолекул дорівнює нулю. ІЕТ можна визначити за спостереженням помутніння розчинів білків з різними значеннями рН при додаванні до них водовіднімаючого агента.

Завдання:

- У сім пробірок налити по 1мл відповідного буферного розчину. Ацетатні буферні суміші приготовані з розчинів, взятих у співвідношеннях, що вказані в таблиці. c0(CH3COOH) = с0(CH3COONa) = 0,1 моль/л.

- В кожну пробірку додати по 1мл розчину альбуміну сироватки крові та по 0,5мл розчину водовіднімаючої речовини. Вміст пробірок перемішати. Зачекати 5 хв.

- Відзначити в яких випадках спостерігається помутніння. Визначити рН та знак заряду макромолекули білка для кожного з розчинів, встановити ІЕТ альбуміну сироватки крові.

Таблиця

№ пробірки
V(CH3COONa), мл
V(CH3COOН), мл
Помутніння              
рН розчину              
Знак заряду макромолекули білка              

 

Обчислюють рН буферних розчинів за формулою:

 

де

 

Кд(СН3СООН) = 1,75∙10-5 моль/л.

 

рН1 = =

рН2 = =

рН3 = =

рН4 = =

рН5 = =

рН6 = =

рН7 = =

 

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

 

МАТЕМАТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ

Логарифм числа b з основою a – це показник ступеня, в яку необхідно возвести число a, щоб отримати число b.

властивості ступенів: властивості логарифмів:
1.   1.  
2.   2.
3. 3.  
4.   4.  
5. 5.
6.        
7.        
8.          

таблиця десяткових логарифмів

 
000 041 079 114 146 176 204 230 255 279
301 322 342 362 380 398 415 431 447 462
477 491 505 519 532 544 556 568 580 591
602 613 623 634 644 653 663 672 681 690
699 708 716 724 732 740 748 756 763 771
778 785 792 799 806 813 820 826 833 839
845 851 857 863 869 875 881 887 892 898
903 909 914 919 924 929 935 940 945 949
954 959 964 969 973 978 982 987 991 996

приклад розрахунку pH за значенням [H+]

[H+] = 5,3∙10-1 моль/л. pH = -lg [H+] = -lg 5,3∙10-1 = -(0,724 - 1) = -(-0,276) ≈ 0,28

приклад розрахунку [H+] за значенням pH

pH = 0,42. [H+] = antilg (-pH) = antilg (-0,42) = antilg (0,580 - 1) = 3,8∙10-1 моль/л

 

 

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕЯКИХ РЕЧОВИН

 

речовина стан
р 152,2
г -383,5 213,8 -394,4
г -110,5 197,7 -137,2
г 223,1
г 130,7
г -36,3 198,7 -53,4
г -92,3 186,9 -95,3
г -241,8 188,8 -228,6
р -285,8 70,0 -237,1
г -187,8 109,6 -120,4
г 191,6
г -45,9 192,8 -16,4
тв -314,4 94,6 -202,9
тв -365,6 151,1 -183,9
г 91,3 210,8 87,6
г 81,6 220,0 103,7
г 33,2 240,1 51,3
г 205,2
г 142,7 238,9 163,2
г -451,8 213,9  
г 70,3 240,0  
р -279,5 172,4  
р -266,0 262,9  
фталева кислота тв -782,0 207,9  
фталевий ангідрид тв -460,1  
L – молочна кислота aq -686 -539
D - глюкоза тв -1274,5 212,1 -910,0
D - глюкоза aq -1263,8 269,5 -917,0
сахароза тв -2222 -1545

ТЕПЛОТИ ЗГОРЯННЯ ДЕЯКИХ РЕЧОВИН

речовина стан речовина стан
г -285,8 р -2723,9
г -382,8 (глюкоза) к -2802,5
г -890,8 (сахароза) к -5639,7
г -1411,2 р -874,2
г -1560,7 р -1184,6

ДОБУТКИ РОЗЧИННОСТІ ДЕЯКИХ МАЛОРОЗЧИННИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ ПРИ 25ºС

Речовина ДР Речовина ДР

СТАНДАРТНІ ЕЛЕКТРОДНІ ПОТЕНЦІАЛИ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ ПРИ 25ºС

напівреакція
0,800
-0,403
-0,28
1,92
-0,744
-0,407
1,232
0,340
-0,447
0,771
1,776
0,695
0,5355
-1,185
1,507
-0,257
-0,1375
0,151
-0,760

РЯД АКТИВНОСТІ МЕТАЛІВ / ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ РЯД НАПРУГПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.005 с.)