ТОП 10:

РОЗДІЛ 3. Механічні коливання і хвилі3A1 Рівняння гармонічних коливань . Яке зміщення коливного тіла в початковий момент?

А) 5; Б) 2,5; В) 1,5; Г) 1; Д) 0,5.

 

3A2 Рівняння гармонійних коливань:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

3A3 Рівняння гармонічного коливання має загальний вигляд . Яка з величин є амплітудою коливань?

А) w; Б) wt; В) (wt+φ); Г) A; Д) φ.

 

3A4 Рівняння гармонічного коливання має загальний вигляд . Яка з величин є циклічною частотою?

А) w;Б) wt; В) (wt+φ); Г) A; Д) φ.

 

3A5 Рівняння гармонічного коливання має загальний вигляд . Яка з величин є фазою коливань?

А) w; Б) wt; В) (wt+φ); Г) A; Д) φ.

 

3A6 Рівняння гармонічного коливання має загальний вигляд . Яка з величин є початковою фазою коливань?

А) w; Б) wt; В) (wt+φ); Г) A; Д) .

 

3A7 Циклічна частота — це:

А) кількість коливань за 1 секунду;

Б) кількість коливань за 2p секунд;

В) час, на протязі якого виконується одне повне коливання;

Г) кількість коливань за 1 годину;

Д) швидкість руху коливної точки.

 

3A8 Період коливань — це

А) кількість коливань за 1 секунду;

Б) кількість коливань за 2p секунд;

В) час, на протязі якого виконується одне повне коливання;

Г) кількість коливань за 1 годину;

Д) швидкість руху коливної точки.

 

3A9 Частота коливання — це

А) кількість коливань за 1 секунду;

Б) кількість коливань за 2p секунд;

В) час, на протязі якого виконується одне повне коливання;

Г) кількість коливань за 1 годину;

Д) швидкість руху коливної точки.

 

3A10 Диференціальне рівняння коливань пружинного маятника

А) ; Б) ; В) ;

Г) ; Д) .

 

3A11 Період коливань пружинного маятника

А) ; Б) ; В) ;Г) ; Д) .

 

3A12 Диференціальне рівняння коливань фізичного маятника

А) ; Б) ; В) ;

Г) ; Д) .

 

3A13 Період коливань математичного маятника:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

3A14 Період коливань фізичного маятника:

А) ; Б) ; В) ; Г) ;Д) .

 

3A15 Повна енергія гармонічного коливання:

А) ; Б) ; В) ;Г) ; Д) .

 

3A16 Амплітуда результуючого коливання при додаванні коливань одного напряму однакової частоти з різними фазами .

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) .

 

3A17 Початкова фаза результуючого коливання при додаванні коливань одного напряму однакової частоти:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

3A18 Рівняння биття має вигляд:

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) .

 

3A19 Які сили діють на тіло, що виконує затухаючі коливання?

А) сила тяжіння, сила опору;

Б) сила реакції опори, сила пружності ;

В) сила опору, сила пружності;

Г) сила інерції, сила тертя;

Д) сила тиску, сила опору.

 

3A20 Диференціальне рівняння затухаючих коливань пружинного маятника:

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) .

 

3A21 Коефіцієнт затухання пружинного маятника — це

А) відношення коефіцієнта пружності до маси;

Б) відношення коефіцієнту опору до подвійної маси;

В) відношення зміщення до часу;

Г) добуток коефіцієнта опору на швидкість;

Д) правильної відповіді немає.

 

3A22 Циклічна частота затухаючих коливань пружинного маятника:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

3A23 Рівняння затухаючих коливань (розв’язок диференціального рівняння затухаючих коливань):

А) ; Б) ; В) ;Г) ; Д) .

 

3A24 Амплітуда затухаючих коливань:

А) ; Б) ; В) ;

Г) ; Д) .

 

3A25 Декремент затухання —­­­ це

А) відношення частот коливання;

Б) відношення двох послідовних амплітуд через один період;

В) відношення 2π до періоду;

Г) відношення двох періодів коливання;

Д) добуток двох амплітуд через період.

 

3A26 Зв’язок між логарифмічним декрементом затухання та коефіцієнтом затухання :

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

3A27 Які сили діють на тіло, що виконує вимушені коливання?

А) сила пружності, сила інерції;

Б) сила пружності, сила опору, сила інерції;

В) сила тяжіння, сила реакції опору, сила опору;

Г) сила прискорення, сила пружності, сила вимушуюча;

Д) сила пружності, сила опору, сила вимушуюча.

3A28 Диференціальне рівняння вимушених коливань пружинного маятника:

А) ; Б) ; В) ;

Г) ; Д) .

 

3A29 Рівняння вимушених коливань (розв’язок диференціального рівняння затухаючих коливань):

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

 

3A30 Резонанс — це явище

А) збільшення амплітуди коливань при додаванні коливань;

Б) співпадіння коливань за амплітудою;

В) наближення частоти вимушених коливань до частоти власних коливань;

Г) співпадіння коливань за фазою;

Д) підсилення коливань в результаті інтерференції.

 

3A31 Резонансна крива — графік залежності

А) амплітуди усталених коливань від частоти вимушених коливань;

Б) зміщення від часу;

В) амплітуди загасаючих коливань від частоти вимушених коливань;

Г) фази вимушених коливань від частоти;

Д) частоти власних коливань від частоти вимушених коливань.

 

3A32 Рівняння плоскої біжучої хвилі:

А) ; Б) ; В) ; Г) ;

Д) .

 

3A33 Довжина хвилі — це

А) найкоротша відстань між точками, що коливаються в однакових фазах;

Б) відстань між парними амплітудами коливань;

В) відстань від першого до останнього коливання ;

Г) максимальне зміщення від положення рівноваги;

Д) відстань між двома вузлами.

 

3A34 Хвильове число — це відношення

А) амплітуди до частоти;

Б) двох послідовних амплітуд коливання;

В) швидкості до частоти;

Г) швидкості до довжини хвилі;

Д) 2π до довжини хвилі.

 

3A35 Стояча хвиля — це накладання

А) двох хвиль різної частоти;

Б) двох хвиль однакової частоти;

В) хвиль від двох когерентних джерел;

Г) двох хвиль з однаковою амплітудою;

Д) прямої і відбитої хвилі (не переносить енергії в просторі).

 

3A36 Як поводиться повна енергія гармонічних коливань?

А) залишається незмінною;

Б) зростає з часом;

В) спадає з часом;

Г) здійснює коливання з часом;

Д) правильної відповіді немає;

 

3A37 За яких умов при додаванні двох однако­во напрямлених коливань виникають биття?

А) періоди однакові;

Б) періоди близькі за значенням;

В) періоди сильно відрізняються за значенням;

Г) періоди кратні;

Д) правильної відповіді немає;

 

3A38 В середині яких із перелічених середовищ поши­рюється поперечна механічна хвиля?

А) газ;

Б) рідина;

В) тверде тіло;

Г) вакуум;

Д) плазма;

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.240.230 (0.012 с.)