ТОП 10:

Квантова будова атома. Квантові числа. Спектри.13A33 Набір квантових чисел становить:

Г) 4;

 

13A34 Головне квантове число n:

В) натуральне число;

 

13A35 Орбітальне квантове число l при головному квантовому числі n приймає кількість значень:

Б) n;

 

13A36 Орбітальне квантове число l:

В) ціле додатне число;

 

13A37 Магнітне квантове число m за заданого орбітального числа l може набувати значення:

Г)2l+1;

 

13A38 Магнітне квантове число m може приймати значення:

Б) цілі;

13A39 Спінове квантове число може набувати значень:

Д) 1/2 і -1/2

 

13A40 Кількість значень спінового квантового числа може дорівнювати:

Б) 2;

 

13A41 Орбітальне квантове число l за головного квантового числа n=3 приймає значення:

Б) 0, 1,2;

 

13A42 Магнітне квантове число mза головного квантового числа n=2 приймає значення

Г) -1, 0, +1;

 

13A43 Розмір і форму електронної хмарки визначає набір квантових чисел:

А) головне, орбітальне, магнітне;

 

13A44 Згідно принципу Паулі в атомі не може бути будь-яких двох електронів з однаковим:

А) наборам всіх квантових чисел;

 

13A45 Електронна оболонка – це сукупність електронів в атомі, що мають

А) одне і теж головне квантове число;

Задачі першого рівня складності

13B1 Визначити довжину хвилі де Бройля (в нм) для частинки масою 3,313·10-25 кг, яка рухається з швидкістю 2 м/с. Стала планка дорівнює 6,626·10-34 Дж·с.

Б) 1;

 

13B2 Довжина хвилі де Бройля для тіла, яке рухається з швидкістю 66,26 м/с, рівна 10-35 м. Визначити його масу (в кг). Стала планка дорівнює 6,626·10-34 Дж·с.

Б) 1;

 

13B3 Елементарна частинка має час життя с. З якою найбільшою точністю (в нДж) може бути визначена її енергія? Стала Планка дорівнює 6,626·10-34 Дж·с.

Г) 2;

 

13B4 Довжина хвилі де Бройля для частинки масою 3,313·10-26 кг дорівнює 0,1 нм. Визначити її швидкість (в м/с), якщо стала Планка дорівнює 6,626·10-34 Дж·с.

Г) 200;

 

13B5 Визначити довжину хвилі де Бройля (в нм) для частинки масою 4·10-25 кг, яка має кінетичну енергію

(3,313)2·10-25 Дж. Стала Планка дорівнює 6,626·10-34 Дж·с.

А) 1;

 

13B6 З якою найбільшою точністю (в нН·с) може бути визначений імпульс електрона, якщо його місцезнаходження визначено з точністю с? Стала Планка рівна 6,626·10-34 Дж·с.

Б) 10;

 

13B7 Довжина хвилі де Бройля для тіла з кінетичною енергією (3,313)2·10-6 Дж, дорівнює 10-31 м. Визначити масу тіла (в кг). Стала Планка дорівнює 6,626·10-34 Дж·с.

Б) 20;

 

13B8 З якою найбільшою точністю (в нм) може бути визначено місцезнаходження електрона, якщо його імпульс визначають з точністю 6,626·10-25 Н·с. Стала Планка дорівнює 6,626·10-34 Дж·с.

Б) 1;

 

13B9 Довжина хвилі де Бройля для тіла масою (3,313)2·10-3 кг становить 10-32 м. Визначити кінетичну енергію тіла (в Дж). Стала Планка дорівнює 6,626·10-34 Дж·с.

Б) 0,2;

 

13B10 Яким часом життя (в нс) характеризується елементарна частинка, якщо максимальна точність у визначенні її енергії становить Дж?

Д) 0,5.

 

13B11 Частинка в потенціальній ямі шириною ℓ міститься в збудженому стані (n=2). В яких точках густина ймовірності знаходження частинки має максимальне значення?

В) ℓ/4, 3ℓ/4;

 

13B12 Енергія частинки в одномірній потенціальній ямі з нескінченно високими стінками при значенні квантового числа n пропорційна до:

В) n2;

 

13B13 Ймовірність знаходження частинки біля стінки нескінченно глибокої потенціальної ями дорівнює

А) 0;

 

13B14 Потенціальна яма квантового лінійного гармонійного осцилятора є

В) параболічною;

РОЗДІЛ 14. Елементи фізики твердого тіла.

14A1 Енергія активації дорівнює

Г) ширині забороненої зони;

 

14A2 Метали і діелектрики відрізняються тільки

Г) шириною валентної зони і зони провідності;

 

14A3 Якщо валентна зона і зона провідності частково перекриваються, то даний матеріа

В) металом;

 

14A4 Електрони провідності в металі описуються статистикою

Б) Фермі-Дірака;

 

14A5 У власному напівпровіднику рівень Фермі розміщений

Г) посередині забороненої зони;

 

14A6 У власному напівпровіднику

Г) концентрація електронів і дірок однакова;

 

14A7 Валентна зона - це

В) сукупність значень енергії, яких можуть набувати зв’язані електрони;

 

14A8 Зона провідності - це

Г) сукупність значень енергії, яких можуть набувати вільні електрони;

 

14A9 Заборонена зона - це

Д) сукупність значень енергії, яких не можуть набувати електрони в кристалі.

 

14A10 При підвищенні температури напівпровідника концентрація вільних зарядів

А) збільшується;

 

14A11 Дірки – це

В) вакансії, які під дією електричного поля переміщуються в напрямі його напруженості;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.240.230 (0.004 с.)