Який вид ренти пов’язаний з відмінностями у родючості землі, у природній якості землі?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Який вид ренти пов’язаний з відмінностями у родючості землі, у природній якості землі?a диференційна рента І;

b диференційна рента 11;

c диференційна рента І і диференційна рента 11;

d абсолютна рента.

3 В чому різниця між рентою і орендною платою?:

a оренда - це сума абсолютної та диференціальної ренти;

b оренда - це плата за користування капіталом, вкладеним у дану ділянку, а рента – це плата за землю;

c орендна плата включає, окрім ренти, плату за користування спорудами та будівлями;

d всі відповіді є правильними.

4 Види земельної ренти:

a абсолютна, диференційна;

b абсолютна, диференційна І, диференційна ІІ, монопольна;

c монопольна, іпотечна, диференційна;

d монопольна, диференційна І, диференційна ІІ, комерційна.

5 Агропромисловий комплекс – це:

a система, що об’єднує виготовлення необхідних засобів виробництва для сільського господарства, безпосередньо господарство та галузі промисловості переробки отриманої продукції;

b галузі промисловості, що постачають сільському господарству засоби виробництва та безпосередньо сільське господарство;

c частина сільського господарства, що пов’язана з його промисловим забезпеченням;

d сільське господарство та галузі, що забезпечують обслуговування сільського господарства та доведення сільськогосподарської продукції до споживача.

6 Орендна плата – це:

a земельна рента в грошовому виразі;

b позичковий відсоток;

c земельна рента, позичковий відсоток, амортизаційні відрахування;

d прибуток на землю.

7 Якщо крива попиту на землю зсунеться вправо, що відбудеться з ціною землі:

a збільшиться;

b зменшиться;

c не зміниться;

d для відповіді недостатньо інформації.

8 Пропозиція землі:

a абсолютно еластична;

b абсолютно нееластична;

c еластичність більша за 1;

d еластичність менша за 1.

9 Ціна землі залежить від:

a розміру ренти;

b ставки позичкового відсотка;

c попиту і пропозиції на землю;

d всі відповіді є правильними.

10 Аграрні відносини - це:

a економічні відносини в сільському господарстві з приводу перш за все володіння, розпорядження і користування землею з метою отримання сільськогосподарської продукції;

b використання землі як головного предмету і засобу праці в сільському господарстві;

c продуктивні сили сільського господарства та особливості їхнього розвитку;

d ринкові відносини на селі за сучасних умов.

11 Специфіка сільського господарства зумовлена:

a переплетенням технологій виробництва з природними процесами відтворення;

b великою залежністю результатів праці від якості землі та її розташування;

c особливостями використання техніки, фінансування, доходів і цін на продукцію галузі;

d усі відповіді правильні.

12 Земля служить основним засобом праці на селі, коли вона:

a обробляється людьми (ореться, сіється, збирається урожай
тощо);

b служить поживним середовищем (біологічні, мікроелементі та ін. чинники грунту) для с-г. культур у часі виробництва поза робочим періодом;

c виступає основною причиною зайнятості сільського населення;

d визначає сезонність сільськогосподарської праці і виробництва.

13 Характер аграрних відносин і господарювання на землі визначається насамперед:

a політикою держави у сільському господарстві;

b формою власності на землю як основного засобу виробництва;

c природно-кліматичними умовами, значним розривом між робочим періодом і часом виробництва;

d широкою комбінацією великих, середніх і дрібних господарських
одиниць різних форм власності.

14 Селянське (фермерське) господарство:

a є провідною організаційною формою підприємництва на землі;

b ведеться, як правило, власними силами (сімейні ферми) або частково використовуються наймані працівники для виконання сезонних робіт;

c власники суто капіталістичних ферм присвоюють частину додаткової вартості у формі прибутку внаслідок експлуатації найманої праці;

d усі характеристики відповідають дійсності.

15 Для результативності сільськогосподарського виробництва величезне значення має родючість землі, яка буває:

a природна та економічна;

b постійна і тимчасова;

c екстенсивна та інтенсивна;

d усі відповіді правильні.

16 Важливішою складовою, ядром аграрних відносин є:

a аграрно-економічна політика держави;

b рентні відносини;

c відносини сільськогосподарських підприємств з іншими галузями економіки;

d відносини між містом і селом.

17 Земельна рента - це:

a передача частини доходу, створеного землекористувачем, власнику землі;

b форма економічної реалізації власності на землю;

c категорія, яка виражає економічні відносини між власником землі, суб'єктами господарювання і найманими працівниками з приводу присвоєння результатів праці на землі;

d усі положення вірні.

18 Результатом підприємництва у сільському господарстві є земельна рента:

a диференціальна І і II;

b абсолютна;

c монопольна та екологічна;

d усі відповіді невірні.

19 Диференціальна рента утворюється:

a залежно від аграрно-правової політики держави;

b внаслідок існування різних форм власності на землю;

c незалежно від форм власності на землю;

d в результаті поділу праці у сільському господарстві.

20 Диференціальна рента І - це:

a додатковий чистий доход як результат продуктивнішої праці на кращих і середніх за природною родючістю і місцезнаходженням землях;

b додатковий чистий доход, який виникає у результаті підвищення економічної родючості землі за рахунок додаткових вкладень капіталу в землю;

c різниця між ринковою вартістю сільськогосподарської продукції і ціною її виробництва;

d різниця між монопольно високою ціною рідкісних ресурсів та їх вартістю.

e монополія на екологічно чисту землю.

21 Головна умова формування абсолютної земельної ренти:

a відмінності в природній родючості ґрунтів і неоднакове місце розташування земельних ділянок;

b відсутність вільного переливання капіталу з інших галузей економіки у сільське господарство;

c монопольні ціни на рідкісні продукти;

d монопольні ціни на економічно чисту продукцію.

22 3 інтенсифікацією землеробства безпосередньо пов'язана рента:

a диференціальна І;

b диференціальна II;

c абсолютна;

d монопольна та екологічна.

23 Диференціальну ренту II в основному протягом строку орендного договору отримує:

a держава;

b землевласник;

c фермер (підприємець);

d відповіді немає.

24 Всі без винятку ділянки землі приносять землевласникам ренту:

a диференціальну;

b монопольну;

c екологічну;

d відповіді немає.

25 Орендна плата, частиною якої є рента, згідно умов договору:

a вноситься орендарем (фермером) землевласнику (орендодавцю) за користування його земельною ділянкою;

b не залежить від терміну оренди та умов платежу;

c не включає амортизацію за використання капіталу, вкладеного раніше в землю, та відсоток на нього;

d не враховує умови експлуатації землі, розмір банківського відсотка та обкладання податками.

26 Агропромислова інтеграція - це:

a об'єднання різноманітних видів економічної діяльності;

b об'єктивний процес встановлення прямих сталих зв'язків сільського господарства з іншими галузями на основі спільного виробничого циклу в єдиній системі відтворення;

c спеціалізація сільськогосподарського виробництва в економічній системі суспільства;

d різноманітна діяльність у сільському господарстві, включаючи зовнішньоекономічні зв'язки.

27 Вищою формою агропромислової інтеграції є:

a угоди, контрактне виробництво сільськогосподарської продукції;

b агропромислові підприємства, комбінати, агрофірми;

c регіональні агропромислові комплекси;

d агропромисловий комплекс країни (АПК).

28 Аграрна сфера АПК включає:

a галузі, які забезпечують сільське господарство промисловими засобами виробництва, здійснюють будівництво на селі тощо;

b власне сільське і лісове господарство, а також мисливство, рибальство, садівництво, городництво і т.п.;

c галузі, що займаються заготівлею, зберіганням, переробкою, транспортуванням та реалізацією сільгосппродукції;

d виробничу і соціальну інфраструктуру на селі.

29 Життєво важливішою функцією АПК вважається:

a забезпечення людей продуктами харчування;

b створення сировинної бази для інших галузей економіки;

c поліпшення соціальних умов працівників села;

d зовнішньоекономічне аграрне співробітництво.

30 Головний мотив агробізнесу:

a отримати підприємницький доход;

b скористатися державною підтримкою фермерства;

c виробляти важливішу продукцію для людей;

d стати повним господарем на землі.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.014 с.)