Розкрийте сутність страхування пенсій (ренти). 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розкрийте сутність страхування пенсій (ренти).Серед різновидів страхування ренти переважає страхування пенсії, призначено для створення власного резерву грошових коштів з виплатами з нього після виходу на пенсію.має назву страхування додаткової пенсії, оскільки у кожній країні тою чи іншою мірою існує державне пенсійне страхування.в Укр. таке страхування здійснює держ Пенсійний фонд,до якого не мають відношення ні недержавні пенсійні фонди, ні СК. Пенсійне страхування не замінює Держ пенс забезпечення.

Страхування додаткової пенсії спрямоване на збільшення розмірів пенсійного забезпечення після досягнення громадянами пенсійного віку. Обумовлена договором додаткова пенсія виплачується після закінчення строку страхування і виходу на пенсію, але можна визначити конкретний строк (як правило, перед датою виходу пенсію), з настанням якого страхова компанія буде здійснювати виплати.

Виплати за пенсійним страхуванням можуть також здійсню­ватися у випадку, якщо настає одна з таких подій:

– повна або часткова інвалідність; – смерть.

Виплата пенсії, за бажанням страхувальника, може здійснюва­тися за кожний місяць наперед. Чергова пенсія перераховується на особовий рахунок в ощадному банку або поштовим переказом.

Страхувальниками можуть виступати громадяни віком: чоловіки - від 16 до 60 років, жінки - від 16 до 55 років.


Існує декілька варіантів такого страхування:

І.Для забезпечення пенсій працівників і службовців ІІ. Для забезпечення пенсій управлінського персоналу та висококваліфікованих працівників
Підприємство кожного року “купує” для них пенсію, оплачуючи її.Потім цей внесок частково або повністб компенсується за рахунок профспілок чи заробітку працівника.При досягненні застрахованим пенсійного віку він одержує пожиттєву страхову ренту , яка дорівнює сумі пенсій, що “купувалися” для нього щорічно в страховій компанії. Кожен страхувальник робить внески до пенсійного фонду в повному розмірі (у %% до заробітку), які акумулюються у фонді підприємства.Розмір самої пенсії наперед не визначається, а стає відомим під час виходу застрахованого на пенсію. У цьому випадку підприємство вилучає з фонду працівника гроші, додаючи від себе визначену суму і “купує” у страхової компанії для цього працівника пенсію.Така система має назву “депозитно-адміністративної”, оскільки, з одного боку, призначена для забезпечення пенсією адміністративних працівників підприємства, з іншого- базується на попередньому нагромадженні ( депонуванні) коштів.

ці варіанти застосовують при укладенні договорів колективного страхування.Іноді має місце індивідуальне пенсійне страхування на підприємстві, якщо там створюються індивідуальні пенсійні рахунки і у ролі страховика виступає підприємство, акумулюючи кошти для виплати пенсій своїм працівникам. Умова забезпечення пенсією переважно включається до колективного договору робітників і службовців з роботодавцем.


Страхування пенсій на випадок інвалідності спрямоване на забезпечення страхового захисту як додаток до соціального пенсійного забезпечення за інвалідністю.

Як окремий вид це страхування, як правило, не здійснюється, а включається як вид відповідальності в різні договори особистого страхування, які укладаються з особами працездатного віку. Внески можуть сплачуватися за рахунок власних доходів громадян, коштів підприємств або поєднання цих двох джерел у певному співвідношенні.Розмір пенсії за інвалідністю визначається умовами договору страхування.У період дії договору страхувальник може збільшувати або зменшувати розмір додаткової пенсії. Він має також право у будь-який час до закінчення строку страхування припинити договір. Проте при поверненні йому сплачених внесків їхня сума буде зменшена на величину витрат страховика на здійснення страхування (як правило, утримується до 10% сплачених внесків).

Шляхом укладення договору страхування ренти, яким передбачено здійснення регулярних виплат через певні проміжки часу — ренти, — звичайно прагнуть забезпечити виплату визначених сум у тих випадках, коли застрахований живе довше віку, зазначеного в договорі.Фонд для виплат створюється тільки за рахунок власних коштів страхувальника. Тарифні ставки встановлюються в кожному конкретному випадку окремо, враховуючи вік і стать страхувальника, умови сплати внесків, різновид страхування ренти.

Внески можуть сплачуватися одноразово,частинами. Періодичність сплати внесків визначається за згодою сторін.В одному договорі страхування ренти може комбінуватися із іншими видами: страхуванням на випадок втрати працездатності, тимчасовим або пожиттєвим страхуванням на випадок смерті.

різновиди ренти: При пожиттєвій рентірегулярний дохід виплачується застрахованому з нагромадженого фонду до кінця його життя. пожиттєва рента може бути:

негайною регулярні виплати доходу починаються з моменту оформлення договору страхування
Відстроченою(уповільн.) виплати доходу починаються через певний проміжок часу

Негайна пожиттєва рента зручна для осіб похилого віку:вкласти капітал для забезпечення решти свого життя.Премії сплачуються до кінця певного періоду або до смерті застрахованого, якщо вона станеться раніше.

Страховик гарантує виплату постійної ренти самому застрахованому на період,з моменту закінчення зазначеного в договорі строку до смерті.Рента може виплачуватися щорічно, щоквартально, щопівроку, щомісячно.

Існують два різновиди уповільненої ренти: • без відшкодування премій; • з відшкодуванням премій.

При стр–ні відстроченої ренти з відшкод премій, якщо застрах помре до закін визнач строку,страховик повертає виплачені премії отримувачу страх суми.

При стр–ні ренти без відшк премій, якщо застрах вмирає до закінчення визнач строку,страхування вважається анульованим,премії в розпорядженні страховика.

Страхування з відстроченою виплатою ренти зручне для осіб, котрі хочуть мати додаткове пенсійне забезпечення. Страхування ренти дозволяє страхувальнику забезпечити собі рівень життя, до якого він звик коли не буде можливості отримувати сталий та достатній заробіток. Для цього виду страхування характерні високі розміри тарифів,інтенсивне нарощування резерву страхових внесків.

 


Поясніть сутність страхування до одруження.

Страхування до одруження передбачає укладення договорів страхування відносно дітей віком з дня народження і до 18 років на момент закінчення дії договору страхування. Страхувальниками виступають батьки, дідусі, бабусі та інші родичі дитини віком від 18 до 80 років, які укладають договір на користь дітей, які є застрахованими особами. На користь однієї дитини можна укладати декілька договорів страхування. При цьому договори не укладаються з інвалідами першої групи.

Страхова сума може бути встановлена за бажанням страхувальника і виплачена після закінчення строку страхування у зв'язку з реєстрацією шлюбу. При цьому відповідальність страховика закінчується тоді, коли дитина досягла повноліття, однак виплата здійснюється лише через певний проміжок часу. Тому від моменту закінчення строку дії договору і до моменту виплати страхового забезпечення з приводу реєстрації шлюбу застрахованої особи або досягнення нею 21 року має місце вичікувальний період, де договір діє у повному обсязі в частині інших ризиків, включених до обсягу відповідальності страховика, тобто при настанні смерті застрахованого або при втраті здоров'я від нещасного випадку. Важливим у такому страхуванні є те, що у випадку смерті страхувальника в період дії договору страхування, дія договору продовжується без подальшої сплати страхових внесків і дає право застрахованій особі на одержання повної страхової суми при реєстрації шлюбу.

Страховим випадком є дожиття застрахованої дитини до за-кінчення терміну страхування й настання певної події (реєстраціяшлюбу або досягнення віку 21 рік).

У зв'язку з настанням цієї події виплачується страхова сума, передбачена договором. Водночас для часткової компенсації в умовах інфляції страховики можуть використовувати різні варіанти страхування: участь страхувальника в прибутку страхової організації,отримання застрахованою особою додаткових грошових сум диві-дендів, бонусів тощо.

За договором страхувальник і застраховані — різні особи, ітому передбачаються різні страхові виплати за договором при настанні смерті страхувальника або застрахованої особи. Найчастіше в разі смерті страхувальника в період дії договору страхування договір продовжує діяти без подальшої сплати внесків і дає право застрахованій особі на отримання повної страхової суми при реєстрації шлюбу. Водночас страховик при обрахуванні тарифної ставки може передбачити певну страхову виплату в разі смерті страхувальника (допомога на поховання). Однак,якщо смерть страхувальника настала протягом визначеного періоду дії договору, наприклад, у перші 6 місяців, від онкологічного захворювання, захворювання серцево-судинної системи або узв'язку зі скоєнням навмисного злочину, керуванням транспортним засобом у стані алкогольного, токсичного, наркотичного сп'яніння, застрахованій особі виплачується частина страховихвнесків. У разі настання в період дії договору страхування смерті застрахованої особи договір страхування припиняє свою дію,страхувальнику повертаються всі сплачені внески.

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 172; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.30.73 (0.009 с.)