Лекція 3. Культура Стародавнього Сходу.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лекція 3. Культура Стародавнього Сходу.3.1. Прикметні риси культури Стародавнього Сходу.

3.2. Культура Стародавнього Єгипту й державних утворень Межиріччя.

3.3. Культура державних утворень Межиріччя.

3.4. Культура Палестини та її вплив на культуру людства.

3.5. Подальша доля культури стародавнього населення Палестини.

 

Лекція 4. Культура античного світу.

4.1. Зміст і походження поняття “античність”.

4.2. Місце античності в європейському культурному просторі. Міф в античній культурі.

4.3. Періодизація античності й джерела свідчень про античну культуру.

4.4. Культура Стародавньої Греції.

4.5. Культура Стародавнього Риму.

 

Лекція 5. Культура середньовічної Європи.

5.1. Поняття “середньовічна Європа”.

5.2. Культуротворча роль християнства.

5.3. Основні універсалії середньовічної культури (хронотоп, герой, мова-інтегратор)

5.4. Місце людини в соціальній структурі Середньовіччя.

5.5. Взаємозалежність епохи Середньовіччя й суміжних епох. Спадщина Середніх Віків у сучасній культурі.

 

Лекція 6. Культура Київської Русі.

6.1. Місце культури Київської Русі в історії української культури.

6.2. Картина світу слов¢янського язичництва.

6.3. Християнство й культура східних слов¢ян.

6.4. Київська Русь як естетична формація.

6.5. Духовна спадщина Київської Русі в культурах східних слов¢ян.

 

Лекція 7. Культура епохи Відродження.

7.1. Проблема епохи відродження у сучасній культурології.

7.2. Типологія й періодизація культури відродження.

7.3. Характерні риси італійського відродження.

7.4. Прикметні риси північного відродження.

7.5. Проблема українського відродження.

 

Лекція 8. Культура ХVІІ століття.

8.1. Нова картина світу й місце в ній людини.

8.2. Бароко й класицизм як стилістичні системи – “мови самоопису” нової культури.

8.3. Українське бароко й особливості української культури періоду першого національного відродження.

 

Лекція 9. Культура епохи Просвітництва.

9.1. Соціально-історичні й загальнокультурні передумови Просвітництва.

9.2. Основні риси світоглядної системи західноєвропейського Просвітництва.

9.3. Особливості східноєвропейського Просвітництва.

9.4. Значення Просвітництва для розвитку європейської культури.

 

Лекція 10. Культурна ситуація першої половини ХІХ ст.

10.1. Велика французька буржуазна революція: торжество і крах просвітительської ідеології.

10.2. Романтизм як відповідь на кризові прояви в ідеології Просвітництва.

10.3. Особливості української культури першої половини ХІХ ст.

10.4. Романтичне двосвіття.

10.5. Романтизм як художня система. Романтична спадщина в ХІХ і ХХ ст.

 

Лекція 11. Європейська культура другої половини ХІХ - початку ХХ століть.

11.1. Основні складові культурної кризи рубежу ХІХ-ХХ століть. Промислова революція та її наслідки.

11.2. Урбанізація й початок “масової культури”. Руйнація основ європейської гуманістичної традиції й криза європейської

самосвідомості.

11.3. Спроба заснувати історичний оптимізм на ідеї історичного й науково-технічного прогресу.

 

Лекція 12. Культурна ситуація ХХ століття.

12.1. Зміна культурної парадигми й системи цінностей.

12.2. Нове місце науки й індустрії в системі культури. Культура й філософія.

12.3. Мистецтво в культурі ХХ століття.

 

Питання для самоперевірки. (В кожній лекції)

Методичні вказівки до лекції.


Бичко А.К. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. Курс лекцій. – К.: Либідь, 1992. – 392 с.

 

Від авторів

 

Розділ І. Предмет і методологія теорії та історії світової і вітчизняної культури.

1. Предмет курсу.

2. Методологічні основи курсу.

3. Критичний аналіз класичних і сучасних концепцій культури.

 

Розділ 2. Світова культура в історичному контексті.

1. Культура в умовах родоплемінного ладу.

2. Культура ранньокласового суспільства.

3. Культура Візантії.

4. Культура західної Європи в епоху Середньовіччя.

5. Культура Нового часу.

6. Культура ХІХ-ХХ сторіччя.

 

Розділ 3. Історична типологія культури.

1. Передумови формування української культури (до ХІІІ ст.)

2. Становлення української народності та культури (ХІІІ-ХV ст.)

3. Культура України ХVІ-ХVІІІ ст.

4. Культура України в період розкладу феодально-кріпосницької системи та розвитку капіталізму.

5. Українська культура в умовах ствердження національної суверенності.

6. Внесок українських вчених Закарпаття в розвиток науки, освіти і культури Росії (перша половина ХІХ ст.)

7. Російська культура.

8. Формування та розвиток білоруської культури.

9. Історія культури народів Латвії, Литви, Естонії.

10. Культура Молдови.

11. Культура народів Закавказзя.

12. Історія культури народів Середньої Азії, Казахстану та Киргизстану.

 

Розділ 4. Мистецтво: історія, теорія та проблеми розвитку.

1. Література.

2. Театральне мистецтво

3. Музика, її різновиди та жанри.

4. Мистецтво кіно і телебачення.

5. Архітектура як складова частина матеріальної культури та мистецтва.

6. Образотворче мистецтво, його значення, різновиди, жанри. Специфіка художніх образів.

 

Соціокультурний контекст викладання твору (замість післямови)

Бокань В. Культурологія:Навч. посіб. – 3-тє вид. – К.: МАУП, 2004. – 136 с.

Передмова

1. Предмет і завдання курсу. Школи, напрямки і теорії в культурології.

2. Культура і цивілізація.

3. Найдавніші земні цивілізації.

4. Історія людства – історія культури.

5. Становлення етнонаціональної культури.

6. Етнонаціональний культурний процес.

7. Художня культура.

8. Походження мистецтва.

9. Релігія як форма культури. Релігія в Україні.

10. Історичне побутування (буття) людей як феномен культури.

11. Взаємодія культур і національна самобутність народів.

12. Національний характер, свідомість і самосвідомість як феномен культури.

13. Культура ХХ ст.

14. Національна культура в сучасній Україні. Єдність і взаємозалежність світової і національної культур.

15. Культура на порозі ХХІ ст.

Список використаної та рекомендованої літератури

 


В. Бокань, Л. Польовий. Історія культури України: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 256 с.


Переднє слово.

Розділ І. Культура праслов¢ян.

1. Що вивчає історія культури України.

2. Історична наука про цілісність української культури.

3. Український народ – корінне населення України.

4. Походження українського народу.

5. Релігія слов¢янських племен.

6. Особливості язичницьких вірувань і пантеону божеств.

7. Мистецькі набутки слов¢ян.

8. Особливості трипільської культури.

9. Особливості культурного процесу скіфського періоду.

10. Черняхівська культура та її місце у культурному надбанні слов¢ян.

11. До питання про праслов¢янську писемність.

Розділ ІІ Культура Київської Русі.

1. Про витоки культурного процесу Київської Русі.

2. Вплив запровадження християнства на розвиток культури Київської Русі.

3. Кирило і Мефодій – просвітники слов¢ян.

4. Володимир Великий у культурному розвитку.

5. Ярослав Мудрий і культурний розвиток Київської Русі.

6. Найвизначніші пам¢ятки Київської Русі.

7. Характерні особливості забудови Києва.

8. Писемні джерела, що оповідають про Русь і русичів.

9. Літературні пам’ятки Київської Русі.

10. Характерні особливості рукописної книги Київської Русі.

11. Музичне мистецтво Київської Русі.

12. Зв’язок культури Київської Русі з античністю.

13. Чи були знищені культурні набутки за татаро-монгольської навали?

14. Внесок Київської Русі в розвиток культури.

Розділ ІІІ. Культурні процеси напередодні і в добу козаччини.

1. Вплив культури Київської Русі на життя Литовського князівства.

2. Перші книгодрукарні слов¢ян.

3. Іван Федоров – першодрукар України.

4. Характерні особливості архітектури ХІV ст.

5. Іконопис ХІV-ХV ст.

6. Поділ України та розвиток культури.

7. Братства і розвиток культури.

8. Роль братських шкіл у становленні освіти.

9. Полемічна література ХVІ ст.

10. Боротьба українців проти асиміляторських заходів, за збереження національної культури.

11. Внесок Києво-Могилянської академії у розвиток освіти України.

12. Особливості пісенно-поетичної творчості козацької доби.

13. Петро Конашевич-Сагайдачний – видатний діяч України.

14. Книги Лаврської друкарні.

15. Особливості реформаційного руху в Україні.

16. Передумови формування українського театру.

17. Особливості архітектури козацької доби.

18. Народні думи й пісні про визвольну війну.

19. Культурологічна та просвітницька діяльність Івана Мазепи.

20. Перші шкільні підручники.

21. Колегії в Україні.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.2.222 (0.011 с.)