РОЗДІЛ XI. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА XVIII СТ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ XI. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА XVIII СТ.Історичне тло. Ліквідація Гетьманщини і Запорізької Січі. Правобережна Україна під Польщею. Галичина, Буковина, Закарпаття під Австрією. Унія як національний чинник у західній Україні. Освіта і шкільництво Гетьманщини і Слобідської України. Стан народного шкільництва. Вище шкільництво. Стан освіти і шкільництва в Гали­чині. Друкарство. Наука. Студії філософії у вищих школах України. Видатні вчені і діячі Києво-Могилянської Академії. Література. Паломницька література. Драматургія. Сатиричні та інші вірші. Григорій Савич-Сковорода. Філософська сис­тема Сковороди. Мистецтво. Архітектура. Скульптура. Малярство — портретне і народне. Граверство. Музика... 169

РОЗДІЛ XII. XIX СТОЛІТТЯ — ДОБА НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ВІДРОДЖЕННЯ

Ґенеза українського відродження. Періодизація відродженецького процесу. . . 209

РОЗДІЛ XIII. ПЕРШИЙ — ДВОРЯНСЬКИЙ ПЕРІОД — pp. 1780-1840

А. Східноукраїнські землі.Історичні обставини. Вивершення системи царської деспотії і боротьба з нею. Перші відродженецькі видання. «Історія Русів» — вічна книга української незалежносте. Хар­ківський університет, його роля і значення. Західньо-европейська філософія в Харків­ському університеті і її роля та вплив на українське відродження. Українські філософи першої половини XIX ст. Літературне відродження. Клясицизм і романтизм. «Енеїда». Інші твори Котляревського. Поезія-драма-проза. Український романтизм — важний чинник національного відродження. Харківська романтика. Харків — центром перших періодичних видань. Альманахи-збірники. Боротьба царату з національно-культурним відродженням. Театр. Кріпацький театр і зародження професійного. Мистецтво першої половини XIX ст. (загальні зауваження). Архітектура. Скульптура. Малярство. Гравюра... 213

Б. Західноукраїнські землі.Початки галицького відродження. Проблеми мови. Літературне відродження. Творчість Маркіяна Шашкевича... 247

РОЗДІЛ XIV. ДРУГИЙ — НАРОДНИЦЬКИЙ ПЕРІОД pp. 1840-1880 СХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ

Початки ідейних прямувань (1840 роки). Київська романтика і Кирило-Методіївське Братство. Виступ Тараса Шевченка. Тарас Шевченко і його поетична спадщина. Націо­нально-політичний світогляд Шевченка. Світова слава Шевченка. Науково-дослідна праця. Історіографія. Етнографія. Фольклористика. Мовознавство...255

А. 1850-60-ті роки.Народництво. Громади. Валуївський указ. Видавничий рух. Шкільництво і освіта. Література. Поезія. Проза. Театр у 1850-70-их рр... 268

Б. 1870-80-ті роки.Загальна характеристика. Київська Громада і діяльність М. Драгоманова. Емський Указ 1876 р. Наслідки Емського Указу. Реакція. Тривожний стан освіти і шкільництва. Початкові школи. Середні школи. Високі школи. На фронтах науки 70-80-их pp. . 279

РОЗДІЛ XV. УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.

Філософи: С. Гогоцький, П. Юркевич, В. Лесевич; Ол. Потебня - філософія мови. Філософські погляди в творах деяких українських письменників... 291

РОЗДІЛ XVI. НАРОДНИЦЬКИЙ ПЕРІОД НА ЗАХЩНЬОУКРАШСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

Культурне зростання Галичини в 1840-их pp. Музична творчість. Початки театру. П'ятдесяті-шістдесяті роки в Галичині, на Буковині і на Закарпатті. Література. Поети Галичини 1850-60-их pp. Поети Буковини: Юрій Федькович. Проза. Театр. Школи і освіта. Мовно-правописна боротьба. Наука. Преса в Галичині...297

РОЗДІЛ XVII. ТРЕТІЙМОДЕРНІСТИЧНИЙ ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ (1890-1914)

Вступні зауваження. Сімдесяті роки в Галичині. Скріплення культурних зв'язків з Наддніпрянщиною. Девятдесяті роки на Наддніпрянщині. Виникнення підпільних і політичних організацій. Роля Франка в національному русі Галичини. Галицька жур­налістика сімдесятих-девятдесятих років. Шкільництво і освіта на західніх землях у другій половині XIX ст. Боротьба за українські школи в Галичині. Шкільництво на Буковині. Загально-освітня діяльність. Наукове Т-во ім. Шевченка у Львові. Видавнича діяльність НТШ. Бібліотека, музей, книгарня, друкарня, меценати НТШ. М. Грушевський і його роля в розвитку української науки... 311

РОЗДІЛ XVIII. ЛІТЕРАТУРА-ТЕАТР-ДРАМАТУРГІЯ 70-90-их РОКІВ Проблеми літературної критики і мови

Проза. Поезія. Іван Франко: характеристика творчости. Основні біографічні дані. Літературна спадщина Франка. Стан і роля українського театру в східній Україні. Розвиток драматургії. Театр і драматургія на західніх українських землях. Проблеми літературної критики і мови... 327

РОЗДІЛ XIX. УКРАЇНСЬКА МУЗИКА В ДРУПЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

Особливості української народної пісенности. Перші композитори української світської музики. Микола Лисенко... 349

РОЗДІЛ XX. УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.

Східньоукраїнські землі: архітектура, скульптура, малярство, Гравюра. Образотворче мистецтво Галичини. Гравюра ... 354

РОЗДІЛ XXI. УКРАЇНА НА ПОЧАТКАХ XX СТОЛІТТЯ

Суспільно-політичні обставини на східньоукраїнських землях. Вплив революційних настроїв на українську справу. Доба реакції. Західньоукраїнські землі перед І. Світовою війною. Наука-освіта-шкільництво. Українські учені поза кордонами України. Освітній рух в Галичині. Українське шкільництво на Буковині і на Закарпатті. Боротьба за український університет у Львові. Преса-журналістика на східньоукраїнських землях. Українська преса в Галичині і на Буковині. Видавництва і видавничий рух на східньоукраїнських землях і в Галичині... 361

РОЗДІЛ XXII. ЛІТЕРАТУРА ДОБИ МОДЕРНІЗМУ

Загальна характеристика літературного життя на переломі ХІХ/ХХ ст. Поезія. Леся Українка. Визначні поети східньої України на початках нового століття. Поети-модерністи Галичини. Проза. Творчість визначних прозаїків (Коцюбинський, Кобилянська, Винниченко, Стефаник, Черемшина і інші)... 375

РОЗДІЛ XXIII. ТЕАТР І ДРАМАТУРГІЯ.Заснування драматичної школи в Києві. Театр в Галичині і на Буковині...391

РОЗДІЛ XXIV. МУЗИКА.Музичний рух. Композитори Галичини і східньої України... 395

РОЗДІЛ XXV. МИСТЕЦТВО.Архітектура. Визначні архітекти України і їх твори. Скульптура. Малярство. Графіка.

РОЗДІЛ XXVI. УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ РУХ ПЕРІОДУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ І ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ

Історичні події. Культурний рух періоду Центральної Ради. Освіта-наука-мистецтво за Гетьманату. Українська Академія Наук. Відродження Української Автокефальної Православної Церкви. Мист. установи. Преса. Театр. Висновки... 408

РОЗДІЛ XXVII. СХІДНЯ УКРАЇНА МІЖ ДВОМА СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ (1921-1939)

Принципи політики большевиків в Україні. Принципи культурної політики большевиків в Україні. Оборонні позиції представників української культури. . 419

РОЗДІЛ XXVIII. УКРАЇНІЗАЦІЯ І її ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕСУ

Перший етап українізації: Київ-Харків — два центри української культури. Другий етап: М. Хвильовий і його позиції. Інші головні герої українського культурного рене­сансу. Третій етап: роки 1928-1933. М. Скрипник і його роля в культурному процесі. Спілка Визволення України і її знищення... 425

РОЗДІЛ XXIX. ЛІТЕРАТУРА ПЕРІОДУ УКРАЇНІЗАЦІЇ

Загальна характеристика. Літературні журнали і літературні напрями. Чотири покоління української радянської літератури. Творчість першого покоління. Творчість другого покоління. Поезія. Драматургія. Розстріляне відродження. Творчість третього покоління... 435

РОЗДІЛ XXX. НАУКА В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ У 1920-1930-их РОКАХ

Доукраїнізаційний період. Українізація і роля М. Грушевського в організації україн­ської історичної науки. Літературознавство. Бібліографія. Мовознавство...449

РОЗДІЛ XXXI. ОСВІТА І ШКІЛЬНИЦТВО

Загальна характеристика шкільної політики большевиків. Українське шкільництво в радянській Україні у 1920-30 роках. Система освіти. Українське шкільництво в після-українізаційному періоді... 455

РОЗДІЛ XXXII. ТЕАТР — ПОЧАТКИ КІНОМИСТЕЦТВА — МУЗИКА

«Березіль» і роля Л. Курбаса в розвитку театрального мистецтва. Початки і розвиток кіномистецтва. Олександер Довженко і його творча праця. Музика...459

РОЗДІЛ XXXIII. МИСТЕЦТВО

Тези і організації мистецького руху. Українські мистці і мистецькі стилі 1920-30-их років. Архітектура. Малярство. Графіка. Скульптура... 465Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.009 с.)