ТОП 10:

Розділ 12. Громадянство України і статус іноземців12.1. Поняття громадянства і належність

до громадянства України................................................. 74

12.2. Принципи громадянства України.................................... 79

12.3. Набуття громадянства України....................................... 88


Зміст

12.4. Припинення громадянства України................................. 99

12.5. Органи, які вирішують питання, пов'язані

з громадянством України............................................... 104

12.6. Правовий режим іноземців та осіб без громадянства... 111

Розділ 13. Теоретичні основи безпосереднього народовладдя

13.1. Поняття прямого народовладдя................................... 127

Розділ 14. Вибори в Україні

14.1. Поняття та правові засади виборів................................ 137

14.2. Основні принципи виборів............................................. 144

14.3. Види виборів та виборчих систем................................. 152

14.4. Виборчий процес і його стадії....................................... 161

14.5. Гаранта реалізації та захисту виборчих прав

громадян України........................................................... 176

Розділ 15. Референдуми в Україні

15.1. Конституційно-правові основи референдної демократа

в Україні.......................................................................... 191

15.2. Поняття і види референдумів в Україні........................ 208

15.3. Предмети референдумів................................................ 218

15.4. Принципи і порядок проведення референдумів в Україні....226

15.5. Юридична відповідальність за порушення законодавства

про референдуми............................................................ 250

Розділ 16. Теоретичні основи організації і здійснення державної влади

16.1. Державна влада як інститут конституційного права.... 256

16.2. Конституційні засади закріплення, організації

та здійснення державної влади в Україні..'.................... 266

16.3. Поняття, види і система органів державної влади........ 277

Розділ 17. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України

17.1. Верховна Рада України — єдиний орган законодавчої влади в Україні 289

17.2. Склад і структура Верховної Ради України.................. 300

17.3. Функції та повноваження Верховної Ради України...... 313

17.4. Форми діяльності Верховної Ради України.................. 328

17.5. Юридична природа актів Верховної Ради України....... 336


Зміст

Розділ 18. Народний депутат України

18.1. Поняття статусу народного депутата України............. 345

18.2. Повноваження і форми діяльності

народного депутата України......................................... 358

18.3. Основні гаранта депутатської діяльності..................... 376

Розділ 19. Конституційний статус Президента України

19.1. Загальна характеристика статусу Президента України 388

19.2. Порядок виборів Президента України

та вступу його на пост................................................... 397

19.3. Функції і повноваження Президента України............... 405

19.4. Правовий статус Ради національної безпеки

і оборони України та допоміжних органів і служб...... 422

19.5. Відповідальність Президента України ......................... 425

Розділ 20. Виконавча влада в Україні

20.1. Поняття виконавчоі влади і система її органів ............ 431

20.2. Кабінет Міністрів України — вищий орган

у системі органів виконавчоі влади, його склад,

основні функції та повноваження.................................. 436

20.3. Міністерства та інші центральні органи виконавчоі влади ...449

20.4. Місцеві державні адміністрації...................................... 454

Розділ 21. Конституційний Суд України

21.1. Конституційний Суд —

єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні...... 463

21.2. Порядок формування Конституційного Суду України. 470

21.3. Функції та повноваження Конституційного Суду України 474

21.4.Порядок діяльності Конституційного Суду України

та процедура розгляду ним справ................................. 480

Розділ 22. Органи правосуддя в Україні

22.1. Судова влада в системі державної влади в Україні...... 489

22.2. Суди — виключні органи правосуддя........................... 499

22.3. Система судів загальної юрисдикції,

їх функції і повноваження.............................................. 504

22.4. Статус суддів України................................................... 510

22.5.Адвокатура..................................................................... 519


Зміст

Розділ 23. Прокуратура України

23.1. Поняття конституційно-правового статусу прокуратури України 528

23.2. Система і структура прокуратури.................................. 538

23.3.Функціїта повноваження прокуратури.......................... 547

23.4. Порядок діяльності органів прокуратури...................... 556

23.5. Акти прокуратури України............................................. 559

Розділ 24. Територіальний устрій України

24.1. Поняття територіального устрою України................... 590

24.2.Система адміністративно-територіального

устрою України.............................................................. 609

Розділ 25. Автономна Республіка Крим

25.1.Автономна Республіка Крим — адміністративно-територіальна автономія у складі України 637

25.2. Особливості конституційно-правового статусу Автономної Республіки Крим 652

Розділ 26. Місцеве самоврядування в Україні

26.1. Поняття та політико-правова природа місцевого самоврядування 673

26.2. Основні теорії походження місцевого самоврядування. Сучасна концепція місцевого самоврядування......................................................................................... 683

26.3.Система та функції місцевого самоврядування

в Україні.......................................................................... 713

26.4. Організаційно-правова та матеріально-фінансова

основа місцевого самоврядування................................ 727

26.5.......................................................................................... Гаранта місцевого самоврядування в Україні 743Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.140.184 (0.004 с.)