ВІДЗИВ на позов про визнання договору недійсним 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВІДЗИВ на позов про визнання договору недійснимГосподарський суд м. Києва

Позивач: Дочірня компанія «XXX» Національної акціонерної компанії «¥¥¥»

03035, м. Київ, вул. Сагайдачного, 45, код ЄДРПОУ

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Товариство» юридична

адреса: м. Київ, вул. Святошинська, 50 код ЄДРПОУ Справа №19/378 Про визнання договору недійсним ВІДЗИВ на позовну заяву

24 березня 2003 року ДК «XXX» була подана позовна заява до Господарського суду м. Києва з вимогою до ТОВ «Товариство» про визнання недійсним договору поставки продукції укладений сторонами 26.02.2001р. за №10/1-468.

Вважаємо, що висновки позивача не відповідають чинному законодавству і фактичним обставинам справи, а тому суд має винести рішення про відмову в задоволенні позову. Вимоги позивача відхиляємо повністю.

Так, дійсно, відповідно до п.11 ст.9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (далі Закон) виробництво пестицидів і агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами і агрохімікатами підлягає ліцензуванню. Але позиція позивача щодо незаконності спірного договору, укладеного 26 лютого 2001 року, іншими словами, що на вищевказану дату було необхідно отримувати ліцензію на проведення цього виду діяльності є хибною, виходячи з наступного.


Позивач в заяві зазначає, що «Діючим законодавством (Наказ Державного комітету промислової політики від 22.02.2001р.) встановлені обмеження щодо реалізації пестицидів і агрохімікатів, порядок отримання спеціального дозволу (ліцензії) для здійснення цієї господарської діяльності, встановлені організаційні, кваліфікаційні та інші вимоги до їх провадження. Недотримання таких правових приписів при проведенні зазначеного виду господарських операцій є протиправним».

Проте з таким твердженням погодитися не можна. Зазначений позивачем Наказ Держкомпромполітики (ліцензійні умови) був зареєстрований в Міністерстві юстиції 12 березня 2001 року і був опублікований лише 30 березня 2001 року (Офіційний вісник України №11 за 2001р.), тобто після укладання та виконання спірного договору. Відповідно до абз. 7 ст. 8 Закону ліцензійні умови підлягають оприлюдненню у порядку, встановленому законодавством і набирають чинності через десять днів з дати реєстрації нормативно-правового акту. Отже, станом на 26 лютого 2001 року ліцензія на торгівлю пестицидами і агрохімікатами видана бути не могла, оскільки не були затверджені ліцензійні (кваліфікаційні) умови провадження цієї діяльності. Тому правових підстав для визнання недійсним спірного договору не існує.


Далі позивач в своїй позовній заяві зазначає, що «з огляду на вимоги ч.3 ст.3 Закону, зайняття певним видом господарської діяльності, в тому числі і торгівлею агрохімікатами, що відповідно до законодавства підлягає обмеженню, без виданої у встановленому порядку ліцензії є незаконним.

Такі твердження позивача також не в повній мірі відповідають діючому на той час законодавству та фактичним обставинам справи. Як було вказано вище, станом на 26.02.01. ліцензії на торгівлю агрохімікатами взагалі не видавались, оскільки не були прийняті у встановленому порядку ліцензійні умови провадження цього виду діяльності. Крім того, відповідно до ст.24 Закону, Кабінету Міністрів та відповідним центральним органам виконавчої влади було доручено в трьохмісячний строк розробити нормативно-правові акти, спрямовані на реалізацію закону, в т.ч. і на затвердження порядку і процедури ліцензування. Але ні Кабмін, ні органи виконавчої влади не виконали цього припису закону. Постанова Кабінету Міністрів від 14.11.2000р. визначила лише перелік органів ліцензування, а визначення процедури ліцензування як і ліцензійних умов провадження цієї діяльності було доручено затвердити відповідним органам виконавчої влади у місячний термін. (Витяг з Постанови КМУ від 14.11.2001р. додається). Це було здійснено Наказом Держкомпромполітики лише від 22.02.01, а набрав чинності цей Наказ (ліцензійні умови, порядок і процедура ліцензування) — 30 березня 2001 року. Таким чином, на дату укладання і виконання спірного договору не вступила в силу навіть процедура і порядок отримання ліцензії на вказаний вище вид діяльності, як і не були прийняті у встановленому порядку ліцензійні умови її провадження. Отже, за таких фактичних обставин покладання відповідальності за укладання і виконання спірного договору, на нашу думку, є неможливим, як і є неможливим визнання цього договору недійсним на підставі ст.48 ЦК. Вказана позиція підтверджується також Листом ДПА від 08.11.2000р. (додається).

В резолютивній частині позовної заяви позивач просить визнати недійсним спірний договір та зобов'язати ТОВ повернути отриманий за договором товар — 1571 тонну суперфосфату та 6,5 тон тукосуміші. Але відповідно до змісту ст.48 ЦК у випадку визнання договору недійсним застосовується двостороння реституція, тобто повернення сторін в попередній стан. Отже, у випадку визнання спірного договору недійсним, крім зобов'язання відповідача повернути товар, з позивача (постачальника за договором) підлягає стягненню на користь ТОВ отримана за договором сума — 896 822, 06 (вісімсот дев'яносто тисяч вісімсот двадцять дві) гривні, 06 коп.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.6 ЦК, ст.ст.8, 9, 24 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», ст. 59, 84 ГПК, Просимо:

Прийняти рішення про відмову в позові ДК «Газ України».

Додані документи:

Квитанція про направлення копії відзиву і доданих документів позивачу.

Копія довідки управління статистики.

Копія наказу про призначення виконуючого обов'язки Генерального директора. Копія довіреності.

Витяг з Постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000р.

Лист ДПА України від 8.11.2000р.

 

Представник відповідача за довіреністю

 

Додаток Д

До ____________ районного суду м.________ адреса:_______________________________

Позивач:Особа_______, проживаю за адресою:_____________________________тел.:_________________________________

Відповідач:_________ комунальне підприємство «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне управління», юридична адреса:____________,

тел.:_________________________________

Позовна заява

Про відшкодування майнової шкоди та моральної (немайнової) шкоди, завданої внаслідок порушення прав споживача

28.11.2007 р. внаслідок підвищення напруги в електричній мережі в належній мені квартирі №____, по вул.____________, в м.____________ вийшли з ладу належні мені електроприлади, а саме: телевізор марки «LG Electronics Ins», модель 21 FB25RQ; телефон марки «Panasonic», модель KX-TG 1107, та холодильник марки «Samsung Electronics», модель RL39V13MS.

Даний перепад напруги виник по вині відповідача, а оскільки такий відмовляються відшкодовувати мені завдану шкоду на суму 465 грн., то і пред’явлено даний позов до суду.

29.11.07.р. представниками РЕУ було зафіксовано даний факт актом.

Після пошкодження я надала дані прилади на ремонт до КП «Назва» і згідно довідки даного підприємства, яке має законне право на ремонт вказаної побутової електротехніки, відповідно до наданих документів, було встановлено, що прилади вийшли з ладу внаслідок підвищеної напруги в мережі - 380 Вольт, а тому згоріли блоки живлення.

З наданих копій договорів, укладених між РЕМ, РЕУ і мною на 2007 р. на користування електричною енергією для населення, та надання послуг з утримання будинків і споруд, які знаходяться на балансі у РЕУ, та прибудинкових територій РЕУ прийняло на себе ряд зобов’язань, зокрема, надавати послуги по обслуговуванню внутрішньо будинкових електромереж у будинках міста ____________, здійснювати технічне обслуговування внутрішньо будинкових електромереж, утримувати такі у справному стані, забезпечувати сталу передачу електроенергії споживача по внутрішньо будинковим електромережам, та відповідно несе відповідальність за порушення зобов’язань, встановлених договором.

 

Дата Підпис

 

Додаток Є

Претензійнитй лист

 

Фірмовий бланк Адреса організації,

підприємства (куди направляється претензія)

 

З жалем повідомляємо, що _____одиниць жакетів вовняних з партії, відправленої Вами по залізничній накладній № 118274, не відповідає нормативному документу(стандарту)

За актом приймання № 129, що додається, видно, що невідповідна якість товару викликано виробничими дефектами.

Згідно умов нашого договору ми маємо право на знижку з фактурної вартості. Ми згодні прийняти цей товар зі знижкою 15% з його фактурної вартості.

У разі Вашої незгоди ми будемо змушені повернути товар назад з віднесенням усіх витрат на Ваш рахунок.

Просимо терміново відповісти.

Директор (підпис) (ініціали, прізвище)

 

ДОГОВІР
поставки товару

 

м. _____________________ "___" ____________ 200_ р.

 

_________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Постачальник") в особі __________________________________

_______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

 

та_____________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Покупець") в особі ______________________________________

_______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ________________________________________, з іншої сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона")

уклали цей Договір поставки товару (надалі іменується "Договір") про таке.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. На умовах даного договору Постачальник зобов'язується систематично поставляти Покупцю визначений цим Договором товар, а Покупець зобов'язується приймати названий товар та оплачувати його.

1.2. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів "Інкотермс" (в редакції 2000 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору.

1.3. Під товаром, що є предметом поставки за цим Договором, розуміється:

 

1) _____________________________________________________________________

2) _____________________________________________________________________

3) _____________________________________________________________________

4) _____________________________________________________________________
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 278; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.011 с.)