Інструкція до практичного заняття № 1Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інструкція до практичного заняття № 1Інструкція до практичного заняття № 1

Місце проведення:навчальний кабінет.

Тема:Складання комерційних листів, які зустрічаються у діловому спілкуванні.

Мета:Навчитися складати комерційні листи, оферти, запити, претензії, відповіді на них.

Студенти повинні вміти: складати комерційні листи: запити, відповіді на запити, складати тексти пропозицій, рекламацій та відповіді на них.

Методичне забезпечення:

1. Інструкційна карта.

2. Підручники з комерційної діяльності.

3. Додаток А. Зразки запиту.

4. Додаток Б. Зразок відповіді на запит.

5. Додаток В. Зразок пропозиції (оферти).

6. Додаток Г. Зразок рекламацій (претензії).

7. Додаток Д. Зразок відповіді на рекламації.

Хід заняття і методичні вказівки:

- Уважно прочитайте інструкційну карту.

- У звіті по практичній роботі запишіть найменування теми, мети та хід роботи.

- Відповіді на питання завдання 1 занотуйте коротко.

- Складіть комерційні тексти, які трапляються в діловому листуванні.

Завдання 1.

1.1.Дайте відповіді на питання (письмово):

1. В яких випадках складаються комерційні листи?

2. Вказати види комерційного листування.

3. Що таке "запит", його зміст?

4. Що таке "оферта", вкажіть її реквізити?

5. Що таке "рекламація", які дані вона має містити?
Завдання 2.

2.1.Користуючись додатками № А-Д складіть та запишіть у звіт:

- запит;

- пропозицію;

- рекламацію;

- відповіді на них.

Ситуації виберіть довільно, спираючись на практичний досвід роботи в магазинах (базах практики).

Після виконання практичної роботи студент повинен

ЗНАТИ:

l концепцію розвитку комерційної роботи в умовах ринку

права і обов’язки комерсанта, функції комерсанта;

ВМІТИ:

l самостійно приймати комерційні рішення, зменшувати величину комерційного ризику.

Література:

1. Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К. «Комерційна справа» - Рівне,

«Вертекс», 2002, стор. 35-39.

2. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. «Коммерция и технология
торговли», М., ИВЦ « Маркенинг», 2000, стор. 52-54.

3. Панкратов Ф.Г. "Коммерческая деятельность", издательско-
коммерческая корпорация "Дашков и К", 2004, стор. 53-58.

4. Крикоровцева Н.О. Комерційна діяльність, навчальний посібник, К.;2007р.

5. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности .учебник, М.:2007, с.96-119.

Додаток А

Приклад 1

Посилаючись на переговори з Вашим представником у квітні цього року просимо відіслати нам комерційні пропозиції на люстри з пресованого кришталю та інші побутові світильники (бра, торшери, підвіски, настінні лампи) з вказаною максимальною кількістю поставки за всіма пропонованими типами.

Приклад 2

Дякуємо за каталог, який Ви надіслали, та повідомляємо про те, що ми зацікавлені в імпорті столових порцелянових сервізів. Просимо зробити нам пропозицію на 100 комплектів з вказаним родом упаковки.

Додаток Б

Приклад відповіді на запит.

Дякуємо за запит на поставку столових порцелянових сервізів. На цей час ми розглядаємо питання про можливість на дання Вам пропозиції на зацікавлений Вами товар.

Наше рішення повідомимо в найближчій час.

З повагою ___ (підпис).

Додаток В

Ми можемо за пропонувати Вам кольорові телевізори фірми "Соні" з діагоналлю екрана 51см (вказати кількість, якість, упаковка, умови поставки, ціна, строк поставки, умови платні.)

З повагою (підпис).

Додаток Г

Приклад 1. Про відшкодування збитків

26.03. поточного року Ваша фірма відвантажила лобове скло для автомобілів "Вольво" по залізничній накладній 248 у кількості 100 штук за рахунком №86-516 який був нами оплачений в повній сумі. При перевірці вагона на прикордонній станції було виявлено 56 дефектних виробів, які були повернені Вам, про що свідчить комерційний акт №22695/289.

У зв'язку з висловленим просимо Вас відшкодувати нанесені нашій фірмі "Ілонна" збитки в розмірі 5600 доларів США.

Суму потрібно перерахувати на наш валютний рахунок №128145 в КБ "Торі-банк" код 45 МФО 14.

Додаток: комерційний акт № 226695/289

Приклад 2. Про виплату штрафу за затримку поставки товарів.

За контрактом №48 від 10 березня поточного року Ви зобов'язані були поставити фірмі АО "АМО" морозильні камери за ціною 400$ США у кількості 50 штук. Але у порушенні умов вказаного контракту товар був поставлений з запізненням на 10 днів.

На основі параграфу 4 контракту фірма нараховує Вам штраф в розмірі 5% від вартості непоставленого в строк товару, на суму 20000 доларів США.

Згідно розрахунку: 5% від 20000$ США = 1000$ США.

Просимо вказану суму штрафу перерахувати у триденний термін на наш розрахунковий рахунок № 348591 в "Торі-банк". У випадку несплати вказаної суми у встановлений термін , справа буде передана до Арбітражу.

Додаток Д

Приклади відповідей на рекламацію

№1 Підтверджуємо одержання Вашої претензії №48 від 15 травня поточного року. Про результати розглядання нами вказаної претензії повідомимо додатково.

№2 В задоволення вашої претензії №48 від 15 травня поточного року. Перераховуємо на Ваш валютний рахунок суму 1000 доларів США.

 

 

Інструкція до практичного заняття № 2

Місце проведення:навчальний кабінет.

Тема: Організація виставок-продажу.

Мета:Навчитися організовувати і проводити виставки, ознайомитись із задачами оргкомітету, функціями науково-технічного центру виставки.

Студенти повинні вміти:організувати виставку-продаж,складати плани проведення виставок продажу з розподілом функцій та завдань оргкомітету .

Методичне забезпечення:

1. Інструкції та карти практичного заняття.

2. Додаток А. Договір на участь у комерційній виставці.

3. Додаток Б. План проведення виставки продажу.

4. Підручники по предмету.

Хід роботи і методичні вказівки:

- Уважно прочитайте інструкційну карту.

- У звіті по практичній роботі запишіть найменування теми, мети та хід роботи.

- Відповіді на питання завдання 1 занотуйте коротко у звіті (відповіді на питання повинні бути короткими, чіткими, обґрунтованими).

- Умови ситуації не переписувати.

Завдання 1.

1.1.Дайте відповіді на питання:

1. Що являє собою процес організації виставки?

2. Які етапи включає в себе підготовка і проведення виставки?

3. Які головні задачі оргкомітету?

4. Основні функції науково - технічного центру виставки.

5. Назвати етапи процесу участі фірми в роботі виставки.

6. Як класифікуються виставки?

Завдання 2.

2.1.Скласти схему структури управління традиційною виставкою.(див. Л 6-8).

2.2.Ознайомитись з планом проведення виставки (див. Додаток Б).

2.3.Скласти договір на участь у комерційні виставці( див. додаток А).

Данні для складання договору візьміть з завдання 3.

Додаткову інформацію, яка необхідна для складання договору візьміть довільно.

Завдання 3.

3.1.Вирішити ситуацію.

Ви працюєте директором приватного магазину « Європа - стиль». У лютому поточного року планується проведення виставки-продажу нової колекції жіночого одягу від виробничої фірми «РЕМВІ ».

Алгоритм рішення:

1.Складіть план заходів по організації виставки-продажу.

2.Перерахуйте можливі види рекламних засобів інформації для проведення виставки.

Після виконання практичної роботи студент повинен

ЗНАТИ:

l основи професійної етики комерсанта;

lнормативні документи, які регламентують виробничу діяльність підприємств торгівлі;

lправові та законодавчі основи комерційної діяльності;

lпоняття виставки, організацію виставок – продажу та їх структури.

ВМІТИ:

l самостійно приймати відповідні рішення, зменшувати величину комерційного ризику;

l користуватися нормативно – технічною документацією, вирішувати ситуації по закупівлі та постачанню товарів;

l складати заявки на участь у виставці , проводити організаційні заходи щодо проведення ярмарок.

Література:

1.Дашков Л. П Комерційний договір Київ.: 1998,с. 143.

2.Панкратов Ф.Г. "Коммерческая деятельность", издательско-
коммерческая корпорация "Дашков и К", 2004.

3.Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К. «Комерційна справа» - Рівне,«Вертекс», 2002

4.Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. «Коммерция и технология
торговли», М., ИВЦ « Маркенинг», 2000.

5.Крикоровцева Н.О. Комерційна діяльніст, навчальний посібник, К.;2007р, с.131-137.

 

Додаток А

ДОГОВІР
на участь у комерційній виставці

м. ____________ "____" ___________20 ___ р.

ОРГКОМІТЕТ: ____________________________________________________________,

в особі директора ______________________________________________________________,

що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

УЧАСНИК: _______________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,

що діє на підставі довіреності № _______ від "_____" ___________ 20__ р.‚ з іншого боку ‚

уклали Даний Договір про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

УЧАСНИК надає для експонування на комерційно-торговій виставці зразки своєї продукції і товарів, а ОРГКОМІТЕТ організує виставлення цих товарів та продукції, сприяє укладенню взаємовигідних угод між УЧАСНИКОМ та третіми особами, а також надає УЧАСНИКУ додаткові послуги.

ОБОВ'ЯЗКИ ОРГКОМІТЕТА

ОРГКОМІТЕТ за Даним Договором зобов'язаний:

- забезпечити умови для успішного функціонування заходу;

- надати учаснику необхідні приміщення________________________________________ _________;

(склад, сховище, демонстраційний майданчик, службове приміщення з телефоном)

- забезпечити умови для найбільш ефективного експонування зразків продукції та товарів УЧАСНИКА ___________________________________________________________________;

(освітлення, дизайн, доступ, покажчики та ін.)

- включити відомості про УЧАСНИКА та його продукцію і товари до каталогів і проспектів заходу;

- організувати відповідне рекламне оформлення демонстраційних майданчиків УЧАСНИКА із власних матеріалів;

- надати користування телексним та телефаксним зв'язком;

- гарантувати збереження зразків продукції і товарів УЧАСНИКА, а також іншого майна на території ОРГКОМІТЕТА.

ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА

УЧАСНИК зобов'язується:

- у термін ______________ до початку функціонування заходу надати ОРГКОМІТЕТУ відомості, необхідні для його участі в заході, розмір потрібних демонстраційних майданчиків, умови експонування, зберігання, а також іншу інформацію на вимогу ОРГКОМІТЕТА;

- у термін до _______ надати в розпорядження ОРГКОМІТЕТА зразки продукції і товарів;

- забезпечити під час роботи виставки супровід демонстрації експонатів поясненнями своїх фахівців.

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

Термін оплати: ____________________________________________________________.

Форма розрахунків: ________________________________________________________.

ТЕРМІНИ ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ

6.1. Даний Договір діє з моменту його підписання до завершення заходів - до "___" ______20 __ р.

6.2. Експонати повинні бути вивезені з території ОРГКОМІТЕТА в термін _________.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Сторони за Даним Договором несуть наступну відповідальність:

ОРГКОМІТЕТ _____________________________________________________________.

УЧАСНИК ________________________________________________________________.

ІНШІ УМОВИ

8.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до моменту його остаточного виконання, але в будь-якому випадку до "__" ________ 20__ р.

8.2. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

8.3. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.

8.4. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.

Додаток Б

ПЛАН

Правила проведення торгів у вигляді аукціону (Додаток А)

3.Законодавство про вирішення правових конфліктів і господарчих
спорів, зв'язаних з діяльністю аукціону: Господарський кодекс гл.18, ст.185, гл.22, ст.193,194, гл. 24, 25,28,

4. Підручник з дисципліни

Хід роботи і методичні вказівки:

- Уважно прочитайте інструкційну карту.

- У звіті по практичній роботі запишіть найменування теми, мети та хід роботи.

- Відповіді на питання завдання 1 занотуйте коротко у звіті.

Завдання 1.

1.1. Дайте відповіді на питання:

1. Що таке аукціон?

2. Які товари підлягають продажу?

3. Хто на аукціоні може виступити продавцями, а хто покупцями?

4. Які предмети можуть бути об'єктами торгів?

5. Як підрозділяють аукціони по масштабу діяльності? Види аукціонів?

6. Хто керує підготовкою і проведенням торгів?

7. Порядок розподілення аукціонної виручки.

Завдання 2.

2.1.Складіть пропозицію на товар, пропонований для торгу (товар, реквізити володаря брати довільно). Зверніть увагу, що пропозиція повинна містить: повну назву товарів, їх коротке описання, характеристику споживчих властивостей і якості; відомість про кількість екземплярів і основні реквізити володаря.

Завдання 3.

3.1.С класти інформаційну карту.

Карта повинна містити: повну назву товару,характеристику споживчих властивостей і якості; стартову ціну ( дані брати довільно).

Завдання 4.

41.Скласти план проведення аукціону.

В процесі складання плану звернути увагу на етапи проведення аукціону:

1. Підготовка аукціону. Починається за 2-3 місяці до майбутнього аукціону.

1.1Прийняті від продавців товари сортуються відповідно до якості за лотами. Кожному лоту надається номер за яким він буде продаватись з аукціону.

1.2.Випуск каталогу з вказівкою номерів лотів,сорту та кількості одиниць товару у кожному лоті, розсилка можливим покупцям з наданням додатку Правил аукціонного торгу.

1.3.Сповіщення потенційних покупців про терміни проведення торгу. Для цього за 1,5-2 місяці до початку торгів в пресі розміщуються рекламні оголошення.

2.Огляд товару.Він проводиться звичайно за тиждень або 10 днівдо відкриття торгів, він є обов’язковим, оскільки за правилами аукціону ніякі претензії щодо якості товарів до продавців і організаторів аукціону після продажу не приймаються ( крім прихованих дефектів).

3.Аукціонний торг.Торги починаються у визначену наперед годину і день і проводяться в спеціальному аукціонному залі.

4. Оформлення аукціонної операції і передача товару покупцю.Адміністрація аукціону вручає покупцю контракт на куплений товар. Покупець підписує контракт і повертає його в контору аукціону, залишивши собі копію. На підставі контракту бухгалтер виписує товарний чек у двох екземплярах. На підставі товарного чека, оплаченого покупцем, бухгалтер реєструє продаж товарів в аукціонній відомості для подальшого розподілу виручки (різниці між стартовою і продажною ціною) між власником товару і організаторами аукціону. Терміни вивозу товару з аукціонного складу залежать від виду товару( як правило 2-3 тижні)

Завдання 5.

5.1.Вирішити ситуацію.

Фірмою "ЛАРГО" прийняте рішення про проведення аукціону по продажу побутових холодильників. Ваші дії як організатора аукціону?

Алгоритм рішення:

- дайте поняття аукціону, охарактеризуйте порядок його проведення;

- перерахуйте види рекламних засобів, які можливо використати для інформації про майбутній аукціон;

- визначте мінімальну стартову ціну;

- дайте споживчу характеристику запропонованих зразків холодильників.

Завдання 6.

6.1.Дайте відповідь на контрольні питання.

1.Назвати основні операції, які пов'язані з підготовкою товарів до продажу з аукціону.

2.З чого розпочинається підготовка аукціону до торгів?

3.Етапи торгово- технологічних операцій, які звершуються на аукціонах.

4. Що таке:

а) добровільні аукціони;

б) примусові аукціони;

5.Назвати нормативні документи, що регламентують організацію роботи аукціону.

Після виконання практичної роботи студент повинен

ЗНАТИ:

l основи професійної етики комерсанта;нормативні документи, які регламентують виробничу діяльність підприємств торгівлі;правові та законодавчі основи комерційної діяльності, поняття аукціону, аукціонної торгівлі, порядок проведення аукціону .

ВМІТИ:

lсамостійно приймати відповідні рішення, зменшувати величину комерційного ризику,користуватися нормативно – технічною документацією, вирішувати ситуації по закупівлі та постачанню товарів, організовувати проведення аукціонів.

Література:

1. Дашков Л. П Комерційний договір Київ- 1998.

2.Панкратов Ф.Г. "Коммерческая деятельность", издательско-коммерческая корпорация "Дашков и К", 2004.

3.Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К. «Комерційна справа» - Рівне,«Вертекс», 2002.

4.Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. «Коммерция и технология торговли», М., ИВЦ « Маркенинг», 2000.

5.Крикоровцева Н.О. Комерційна діяльніст, навчальний посібник, К.;2007рс.131-138.

6. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности, учебник, М.:2007.с.330-334.

 

Додаток А

Завдання 1.

1.1.Дайте відповіді на питання (усно):

1. Що таке організаційна структура апарату комерційних організацій?

2. Які фактори впливають на побудову структури апарату комерційної
організації?

3. Яке місце відводиться комерційним службам в торговельних підприємствах?

4. Які функції виконує апарат комерційної служби - оперативні чи
технологічні?

5. Які відділи можуть входить до апарату комерційної служби?
Завдання 2.

2.1. Керуючись прикладом типової схеми: "Побудова апарату управління у торговельному підприємстві" замалюйте у звіті структуру апарату управління магазину, який Ви відвідали.

2.2.Вивчіть та коротко запишіть посадові обов'язки працівників комерційної служби підприємства.

Після виконання практичної роботи студент повинен

ЗНАТИ:

l- організаційні форми комерційної діяльності оптових та роздрібних підприємств; нормативні документи, які регламентують виробничу діяльність підприємств торгівлі;

ВМІТИ:

l користуватися нормативно – технічною документацією, вирішувати ситуації по закупівлі та постачанню товарів.

Література:

1. Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К. «Комерційна справа» - Рівне,

«Вертекс», 2002, стр. 330-339.

2. Панкратов Ф.Г. "Коммерческая деятельность", издательско-коммерческая корпорация "Дашков и К", 2004, стр. 477-496.


Додаток А

Завдання 1.

1.1.Повторіть за допомогою схеми основні фактори та показники, які характеризують змінення ринку товарів народного споживання.

1.2.Занотуйте у звіті ці фактори.

Завдання 2.

2.1.Уважно ознайомтесь із змістом змінення ринку товарів народного споживання.

Наприклад, розглянемо, як рівень розвитку науки і техніки впливав на змінення ринку товарів народного споживання. Кожне нове відкриття у науці і техніці може викликати появу нової галузі і промисловості. Достатньо згадати транзистори, ксерографію, антибіотики, персональні комп'ютери. Але слід враховувати, що при цьому не лише створюються нові галузі, а й ліквідуються старі. Так, поява транзисторів негативно вплинула на виробництво радіоламп, створення автомобілів у багатьох країнах - на розвиток інших видів транспорту, а розвиток телебачення кіноіндустрії.

Кожне підприємство повинне уважно стежити за змінами у розвитку науки і техніки, які можуть призвести до зниження попиту на продукцію, що виробляється. Своєчасне врахування нових тенденцій і напрямів забезпечує підприємству нові можливості розширення його діяльності.

 

2.2.Вирішіть ситуації, пов'язані з вивченням факторів та показників, які характеризують змінення товарного ринку торгового підприємства.

Варіант 1.

1. На прикладі конкретної групи товарів (виберіть довільно) поясніть, як демографічні показники впливають на споживчий ринок.

2. Доведіть на прикладі конкретного ринку товарів, як соціально-психологічні показники впливають на ринкову ситуацію.

3. Як політико-правові показники впливають на змінення ринку алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Варіант 2.

1. Якщо темп приросту грошових доходів випереджає темп приросту продуктивності праці, то не забезпечений товарами грошовий попит "тисне" на ринок, загострюючи дефіцит і сприяючи зростанню цін. Доведіть це на конкретних прикладах.

2. Побутова та споживча культура населення суттєво впливає на об'єм та структуру споживання, формування критерії оцінки товарів та послуг, які пропонуються. Якщо ви згодні з цим ствердженням, то наведіть приклади з практики.

Варіант 3.

1. Яке значення має використання досягнень науки і техніки у виробництві споживчих товарів та послуг. Розкрийте сутність цього питання на прикладі конкретного підприємства.

 

Після виконання практичної роботи студент повинен

ЗНАТИ:

l основні фактори та показники, які характеризують змінення ринку товарів народного споживання

 

ВМІТИ:

l- користуватися нормативно – довідкового інформацією ,визначати особливості цих факторів та їх вплив на покупну спроможність населення, товарну структуру попиту.

 

Література:

1. Котляр Ф "Основи маркетинга" - Новосибирск, 1992, стр. 152.

2. Прауде Б.Р. "Маркетинг", К., Вища школа, 1994, стр.34.

3..Романов А.Н."Маркетинг", М., 1996, стр. 313.

4.Уткин Е.А. "Маркеитнг", М., 1998, стр. 20.

5.Ноздрева Р.Б. "Как побеждать на рьшке", М., 1999, стр. 31.

 

 

Додаток А

 

СХЕМА

"Основні фактори та показники, які характеризують змінення ринку

товарів народного споживання"

Географічні- клімат, рельєф, урбанізація

Демографічні- чисельність населення, рівень народжуваності, вікова піраміда, кількість чоловіків та жінок, густота населення, розподіл населення за сімейним станом, національність.

Економічні- рівень економічного розвитку країни, темпи росту ВНП, рівень доходів населення, рівень споживання, рівень заощаджень, рівень використання споживацького кредиту, житлові умови.

Соціальні та культурні- соціальне походження, соціальне положення, професія, освіта, соціальне оточення, релігійні віросповідання, звичаї.

Психографічні- риси характеру, звички, уявлення про самих себе, образ життя, життєва позиція, мотиви поведінки, особистісні характеристики, фактори споживацької поведінки.

 

 

 

Завдання 2.

2.1.Узагальнюючи вивчений теоретичний матеріал та практичні навички роботи в магазинах - базах практики, розробіть асортиментний перелік,оформіть його як на зразку. (магазин, товарний профіль візьміть довільно).

Примітка:Асортиментні переліки рекомендується розробляти на рік. При необхідності протягом року в них можна вносити відповідні зміни. У них слід передбачити групову і внутрішньо групову структуру, а також основні (артикул, модель і т.д.) і додаткові (розмір, повнота, зростання і т. д.) ознаки різновидів товарів.

Розробка асортиментних переліків включає три етапи:

на першому етапі визначається перелік асортиментних позицій, при цьому враховується номенклатура товарів, що пройшли через оптові підприємства в звітному році, і номенклатура товарів, вказаних в специфікаціях до договорів на поставку товарів в майбутньому році;

на другому етапі розраховується число різновидів кожного товару по основній ознаці, тобто визначається їх кількість по кожній позиції товарів, що поступили за рік;

на третьому, завершальному, етапі визначається кількість різновидів кожного товару для незнижуваного асортименту, що включає таку їх кількість, яка постійно повинна бути в запасах і яка у будь-який час може бути запропонована покупцю.

За допомогою асортиментного переліку комерційна служба оптового підприємства може здійснювати систематичний контроль за повнотою і стабільністю асортименту товарів на складах і постачанням ними оптових покупців свого цільового ринку.

Проект асортиментного переліку розробляють компетентні працівники магазину — завідувачі комплексів (відділів, секцій), товарознавці, досвідчені продавці-консультанти з залученням маркетологів. Асортиментний перелік магазину затверджує його керівництво.

Розроблення для магазинів обов'язкових асортиментних переліків товарів сприяють кращому задоволенню попиту покупців, підвищенню відповідальності окремих торгових працівників за постійну наявність у продажу необхідних населенню товарів

Після виконання практичної роботи студент повинен

ЗНАТИ:

l поняття про асортимент і торгову кон’юнктуру, порядок формування асортименту, основні фактори формування асортименту на підприємствах торгівлі, принципи підбору асортименту.

 

ВМІТИ:

lкористуватися нормативно – довідкового інформацією, визначати потребу торгових підприємств в товарах;

Література:

1. Панкратов Ф.Г. «Комерційна діяльність», М. 1998, стор. 138.

2. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. «Коммерция и технология торговли»,
М, ИВЦ « Маркенинг», 2000.

3. Панкратов Ф.Г. "Коммерческая деятельность", издательско-коммерческая

корпорация "Дашков и К", 2004, стр. 91-94.

4. Половцева Ф.П. "Комерційна діяльність", М., ІНФРА, 2000, Р.7.

5. Крикоровцева Н.О. Комерційна діяльніст, навчальний посібник, К.;2007р.

6. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности, учебник, М.:2007.

 


Додаток № А

 

 

Асортимент- сукупність різних видів товарів, об'єднаних за сировинними, споживацькими та іншими ознаками.
      -    
         
  Види асортименту 1. Виробничий. 2. Торговий. 3. Видовий 4. Груповий. 5.Внутрішньогруповий. 6. Простий. 7. Складний. 8. Основний 9. Супутній.   Етапи формування асортименту 1. Визначається перелік основних груп і підгруп товарів, що реалізуються в магазинах 2. Здійснюється розподіл окремих груп та підгруп товарів в розрізі споживацьких комплексів. 3. Визначається кількість видів і різновидів товарів в межах окремих споживацьких комплексів та мікрокомплексів. 4. Розробляється конкретний асортиментний перелік товарів для даного магазину, що пропонується для реалізації.  
               

Асортиментна політика— цілеспрямований підбір певних товарів для реалізації в пунктах продажу торговельного підприємства, що забезпечує задоволення попиту обслуговуючого контингенту покупців та рентабельну діяльність підприємства.

Завдання 1.

1.1.Уважно вивчіть нормативні документи, що регулюють взаємовідносини сторін з поставки товарів. Дайте відповіді на питання:

1. За якими правилами укладаються господарські договори?

2. Ким запропоновується проект договору?

3. В скількох примірниках складається договір?

4. Які умови господарського договору є істотними?

5. В який термін, після отримання пропозицій про зміну чи розірвання
договору одна сторона повинна повідомити іншу?

Завдання 2.

2.1.Уважно ознайомтесь з « Офіційними правилами тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати» (редакція 2000 року) «Інкотермс».

2.2.Дайте відповіді на запитання:

Коли та ким вперше було створено «Інкотермс»?

Назвіть мету та сферу застосування «Інкотермс»?

Яка структура «Інкотермс 2000»?
Завдання 3.

3.1. За даними зразками вивчити зміст та структуру договорів поставки, специфікацій, протоколів узгодження, позовних заяв по переддоговірним суперечкам

3.2. Оформити договір поставки товарів (товар, реквізити сторін візьміть довільно)


Після виконання практичної роботи студент повинен

ЗНАТИ:

l джерела закупівлі товарів, завдання комерційних служб по вивченню використання джерел закупівлі товарів; порядок укладання договорів, їх види, зміст;

порядок виконання господарчих договорів;порядок пред’явлення претензій та позовів;

 

ВМІТИ:

l укладати договори про поставку товарів;складати протоколи розбіжностей; складати претензійні листи.

Література:

 

1. Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К. «Комерційна справа» - Рівне, «Вертекс», 2002, стр. 69-77.

2.Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. «Коммерция и технология
торговли», М., ИВЦ « Маркенинг», 2000, стр. 39-42.

3.Панкратов Ф.Г. "Коммерческая деятельность", издательско-
коммерческая корпорація "Дашков и К", 2004, стр. 91-94

4.Крикоровцева Н.О. Комерційна діяльніст, навчальний посібник, К.;2007р.

5 Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности, учебник, М.:2007.

 

 


Додаток А

Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати
(редакція 2000 року)
Видання МТП N 56 Введені в дію з 01.01.2000 р.
ВИТЯГ

1. МЕТА ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯІНКОТЕРМС

Метою Інкотермс є забезпечення єдиного набору міжнародних правил для тлумачення найбільш уживаних торговельних термінів у зовнішній торгівлі. Таким чином можна уникнути або, щонайменше, значною мірою скоротити невизначеності, пов'язані з неоднаковою інтерпретацією таких термінів у різних країнах.

Часто сторони, що укладають контракт, незнайомі з різною практикою ведення торгівлі в країнах одна одної. Це може стати причиною непорозумінь, спорів і судових проваджень з усіма пов'язаними з цим марними витратами часу й коштів. З метою вирішення вищезгаданих проблем, МТП в 1936 році вперше опублікувала звід міжнародних правил тлумачення торговельних термінів. Ці правила відомі як "Інкотермс-1936". Пізніше були внесені зміни та доповнення 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 і на сьогодні, 2000 року, для узгодження цих правил із сучасною практикою міжнародної торгівлі.

Слід підкреслити, що сфера дії Інкотермс обмежується питаннями, пов'язаними з правами та обов'язками сторін договору купівлі-продажу відносно поставки товарів (під словом "товари" тут розуміються "матеріальні речі", а "нематеріальні товари", такі як комп'ютерне програмне забезпечення, виключаються).

Було виявлено два найпоширеніших напрями неправильного розуміння Інкотермс. Перший - це часте помилкове сприйняття Інкотермс як правил, що мають більше відношення до договору перевезення, аніж договору купівлі-продажу. По-друге, іноді їм приписують охоплення всіх зобов'язань, які сторони могли б воліти
включити до контракту. Проте, як завжди підкреслювала МТП, Інкотермс поширюються виключно на відносини між продавцями та покупцями в рамках договору купівлі-продажу, більш того, тільки в деяких, чітко визначених аспектах.

В той час, як експортерам і імпортерам необхідно враховувати практичні зв'язки між різними договорами, необхідними для здійснення міжнародної торгової угоди - де вимагається не тільки договір купівлі-продажу, але й договори перевезення, страхування та фінансування - Інкотермс відносяться тільки до одного з цих договорів, а саме договору купівлі-продажу. Тим не менш, домовленість сторін про застосування певного терміна Інкотермс обов'язково має значення й для інших договорів. Наведемо лише кілька прикладів: продавець, погодившись на договірні умови CFR або CIF, не може виконати такий договір з використанням іншого
виду транспорту, крім водного, оскільки за цими умовами він повинен надати покупцю коносамент чи інший морський транспортний документ, що просто неможливо при використанні інших видів транспорту. Більш того, документ, що вимагається згідно документарного акредитиву, обов'язково залежатиме від засобів
перевезення, що використовуватимуться.

По-друге, Інкотермс мають справу з рядом визначених обов'язків, що покладаються на сторони - такими як обов'язок продавця надати товар у розпорядження покупця або передати його для перевезення чи то доставити його до пункту призначення та з розподілом ризику між сторонами в різних випадках. Далі, вони
стосуються обов'язків щодо очищення товару для експорту та імпорту, упаковки товару, обов'язку покупця прийняти поставку, а також обов'язку сторін надати підтвердження того, що відповідні зобов'язання були належним чином виконані. Хоча Інкотермс є вкрай важливими для здійснення договору купівлі-продажу, велика кількість проблем, що можуть виникнути в цих відносинах, взагалі ними не розглядаються, такі як передача права власності та інші майнові права, порушення договору та наслідки таких порушень, а також звільнення від відповідальності в певних ситуаціях. Слід підкреслити, що Інкотермс не призначені для заміни таких умов договору, які необхідні для укладення повного договору купівлі-продажу, чи то через інкорпорацію нормативних умов, чи через індивідуальне узгодження умов. В більшості випадків Інкотермс не мають справи з наслідками порушення договору та звільненням від відповідальності внаслідок різноманітних перешкод.
Ці питання повинні вирішуватися іншими умовами договору купівлі-продажу та застосовним законодавством. Інкотермс від початку завжди призначалися для застосування при продажі товарів, що поставляються через національні кордони, тобто, вони є міжнародними торговельними термінами. Однак на практиці Інкотермс
час від часу також включаються у договори купівлі-продажу товарів виключно в межах внутрішніх ринків.

У випадках, коли Інкотермс застосовуються таким чином, статті А.2 та Б.2 й будь-які інші умови інших статей, що стосуються експорту та імпорту, звичайно, стають зайвими.

2. ЧОМУ ІНКОТЕРМС ПЕРЕГЛЯДАЮТЬСЯ?

Основною причиною черги нових редакцій Інкотермс була потреба в їх адаптації до сучасної комерційної практики. Так, у редакції 1980 року було впроваджено термін "Франко-перевізник" (тепер FCA) для частих випадків, коли пунктом одержання товару в морській торгівлі вже був не традиційний пункт FOB (проходження за поручні судна), а частіше точка на суші перед завантаженням на борт судна, де товар укладався до контейнера для наступного транспортування морем або використання комбінації різних транспортних засобів (так звані змішані або мультимодальні перевезення).

Далі, при перегляді Інкотермс у 1990 році, у статтях, що стосувалися обов'язку продавця надати докази поставки, було дозволено замінити паперовий документообіг електронним обміном даними (EDI-повідомленнями) за умови, що сторони заздалегідь домовилися здійснювати спілкування за допомогою електронної пошти.
Не варто й казати, що зусилля до вдосконалення структури та викладу Інкотермс для полегшення їх практичного застосування докладаються постійно.

3. ІНКОТЕРМС-2000

Впродовж процесу редагування, що зайняв близько двох років, МТП вжила всіх можливих заходів щодо залучення найширшого кола представників світовоїПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.032 с.)