Визначення відносної вологості повітря 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення відносної вологості повітря6.2.1 З допомогою піпетки намочити тканину вологого термометра психрометра Августа. Через 7-8 хвилин зняти покази з двох термометрів і визначити відносну вологість за психрометричною таблицею 1. Дані вимірювань записати в таблицю 2.

6.2.2 Підготовити до роботи аспіраційний психрометр Ассмана та зняти покази з двох термометрів за порядком, вказаним на сторінці 7. Дані за психрометричним графіком (рис. 6) записати в таблицю 2.

6.2.3 Зняти покази гігрометра (рис. 7) та записати покази в таблицю 2.

 

Визначення швидкості руху повітря

Увімкнути вентилятор і після того, як повітряний потік встановиться, приступити до замірювання його швидкості за порядком, описаним на сторінці 9. Зробити заміри швидкості при положенні чашкового анемометра на різних відстанях від вентилятора (відстані визначають за позначками на робочому столі, на якому переміщують анемометр-40,50,60,70,80,90,100 см).

Дані, отримані при вимірюваннях, записати в таблицю 3.

Оцінити згідно з ДСН 3.3.6.042-99 метеорологічні умови в приміщенні лабораторії, як оптимальні та допустимі значення параметрів мікроклімату, враховуючи пору року та категорію робіт (табл. 5, 5а, 5б). Заповнити таблицю 4 та зробити висновки щодо метеорологічних умов в лабораторії згідно з ДСН 3.3.6.042-99.


Таблиця 3. Результати вимірювань швидкості руху повітря

Відстані від вентилятора до анемометра, см Відліки за шкалою анемометра   Різниця відліків   Час досліду в сек Швидкість у поділках приладу за секунду Швидкість у м/с за графіком рис. 11
до замірювання після замірювання
           
           
           
           
           
           
           

Згідно з даними таблиці 3 побудувати графік залежності V = f (L).

 


Таблиця 4. Метеорологічні умови на робочому місці

    Місце спотере-ження   Пора року     Кате-горія роботи Фактично Згідно з ДСН 3.3.6.042-99
  Тем-пера-тура повіт-ря, оС Середня швидкість руху повітря по анемометру, м/с   Відносна воло-гість повітря, %   Швид-кість руху повітря в лабо- раторії, м/с Тем-пера-тура повіт-ря, оС Відно-сна воло-гість повітря, % Швид-кість руху повітря, м/с  
  Лабора-торія                   Опт
      Доп

 

Висновок про кліматичні умови в лабораторії: ………………….


 

ВИПИСКА З ДСН 3.3.6.042-99

,,Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень”

Таблиця 5. Оптимальні величини температури, відносної вологості та швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень

Період року   Категорія робіт Температура, оС Відносна вологість, % Швидкість руху повітря, м/с
Холодний період року   Легка – І а Легка – I б Середньої важкості – ІІа Середньої важкості – ІІб Важка - ІІІ 22-24 21-23 19-21 17-19 16-18 60-40 60-40 60-40 60-40 60-40 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3
Теплий період року Легка – І а Легка – I б Середньої важкості – ІІа Середньої важкості – ІІб Важка - ІІІ 23-25 22-24 21-23 20-22 18-20 60-40 60-40 60-40 60-40 60-40 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4

 

 

 

Таблиця 6. Допустимі величини температури, відносної вологості та швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень

Період року Категорія робіт Температура, 0С Відносна вологість (%) на робочих місцях – постійних і непостійних Швидкість руху (м/с) на робочих місцях – постійних і непостійних
Верхня межа Нижня межа
На постійних робочих місцях На непостійних робочих місцях На постійних робочих місцях На непостійних робочих місцях
Холодний період року Легка Іа не більше 0,1
Легка Іб не більше 0,2
Середньої важкості ІІа не більше 0,3
Середньої важкості ІІб не більше0,4
Важка ІІІ не більше 0,5
Теплий період року Легка Іа 55 – при 280С 0,2 – 0,1
Легка Іб 60 – при 270С 0,3 – 0,1
Середньої важкості ІІа 65 – при 260С 0,4 – 0,2
Середньої важкості ІІб 70 – при 250С 0,5 – 0,2
Важка ІІІ 75 – при 240С і нижче 0,6 – 0,5

 

ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

8.1. Перед умиканням у мережу вентилятора впевнитися в придатності електричного шнура та штепсельної вилки.

8.2. Вимірювати швидкість руху повітря анемометром на відстані не ближче 0,4 м від вентилятора.

8.3. Не доторкатися руками до обертової крильчатки електричного вентилятора, до чашечок і крильчаток анемометра.

8.4. При вимиканні вентилятора штепсельну вилку тримати за пластмасову частину.

8.5. Заборонено самостійно виконувати будь-який ремонт лабораторної установки.

ЗМІСТ ЗВІТУ

9.1 Тема, мета й завдання лабораторної роботи.

9.2 Короткі теоретичні відомості.

9.3 Перелік та короткий опис використаних вимірювальних приладів.

9.4 Порядок виконання лабораторної роботи.

9.5 Результати вимірювань представити таблицями 2, 3, 4 та графіком (рисунок 16).

9.6 Зробити висновки щодо метеорологічних умов у лабораторії.

9.7 Контрольні запитання.

9.8 Перелік посилань.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

10.1 Які прилади використовують для визначення швидкості руху повітря? Їх границя вимірювання.

10.2 Як визначити швидкість руху повітря?

10.3 Принцип дії кататермометра.

10.4 Принцип дії анемометра. Типи анемометрів. У яких випадках використовують той чи інший тип?

10.5 Якими приладами визначають відносну вологість повітря?

10.6 Що таке відносна вологість повітря? Як вона впливає на теплообмін людини з зовнішнім середовищем?

10.7 В яких умовах неможливо користуватися психрометрами?

10.8 Коли застосовують парний термометр? Як ним користуватися?

10.9 Що таке зона комфорту? Її параметри та визначення.

10.10 Норми метеорологічних параметрів у робочій зоні для різних категорій робіт.

10.11 Що таке терморегуляція організму людини? Її суть.

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Жидецький В.Ц., Джигерей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. - Львів: Афіша, 2000. – 350 с.

2. Зеркалов Д.В. Основи охорони праці. – К.: Науковий світ, 2000. – 278 с.

3. Геврик Є.О. Охорона праці. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 280с.

4. Основи охорони праці. / За ред. Купчика М.П. – К.: Основа, 2000. – 416 с.

5. Основи охорони праці. / За ред. К.Н.Ткачука. – К.: Основа, 2006. – 448 с.

6. Охорона праці. / За ред. В.П.Кучерявого. – Львів: Оріяна-Нова, 2007. – 368 с.

7. Москальова В.М. Основи охорони праці. – К: ВД ,,Професіонал”, 2005. – 672 с.

8. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. – К.: Каравела, 2008. – 384 с.

9. ДСН 3.3.6.042 - 99 ,,Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень”.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 629; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.137.63 (0.013 с.)