ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ РОБОТИ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ РОБОТИ6.1. Не чіпайте, не включайте моделі чи макети без дозволу викладача чи лаборанта.

6.2. В лабораторії виконуйте тільки ту роботу, яка передбачена методичними вказівками.

6.3. Виконуйте вимоги інструкції з охорони праці в лабораторії ,,Охорона праці”.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

7.1. 3 яких розділів складається інструкція з охорони праці?

7.2 Який порядок складення інструкцій з охорони праці?

7.3. Які бувають причини виробничого травматизму? Їх суть.

7.4. Методи аналізу виробничого травматизму, їх суть.

7.5. Як випробовують абразивні круги в залежності від його діаметру?

7.6. Яке маркування ставиться на абразивному крузі після його випробування?

7.7. Який зазор (в мм) допускається між робочою поверхнею абразивного круга та підручником?

7.8. Вимоги, які ставляться до слюсарного інструменту (молоток, зубило, гайкові ключі та ін.)

7.9. Вимого до організації робочих місць.

7.10. Що таке небезпечна зона? Які бувають небезпечні зони? Їх схеми.

7.11. Як поділяються блокувальні пристрої щодо принципу їх дії?

7.12. Як поділяються сигнальні пристрої щодо принципу їх дії?

7.13. Що таке виробничий процес та виробнича небезпека?

7.14. Що таке технічна безпека та безпека праці?

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Основи охорони праці [Текст]; за ред. М.П. Купчика – К.: Основа, 2000. – 416 с.

2. Полтев, М.К. Охрана труда в машиностроении [Текст] / М.К. Полтев. - М.: Высшая школа, 1980. – 431 с.

3. Власов, А.Ф. Безопасность при работе на металлорежущих станках [Текст] / А.Ф. Власов. – М.: Машиностроение, 1977. – 118с.

4. Поволоцкий, Б.А. Безопасность труда при холодной обработке металлов [Текст] / Б.А.Поволоцький, М.А.Цыганков. – М.: Машиностроение, 1972. – 110 с.

5. ГОСТ 12.2.003-91. Оборудование производственное. Общие требования безопасности [Текст]. – Введ. с 01.01.92 г. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 9 с.

6. ГОСТ 12.3.028-82. Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом [Текст]. – Введ. с 01.01.83 г. – М.: Изд-во стандартов, 1982. – 13 с.

7. ГОСТ 12.4.011-75. Средства защиты работающих. Классификация [Текст]. – Введ. с 01.07.90 г. – М.: Изд-во стандартов, 1989. – 5 с.

8. ГОСТ 12.4.125 - 83. Средства коллективной защиты работающих от воздействия механических факторов [Текст]. – Введ. с 01.01.84 г. – М.: Изд-во стандартов, 1983. – 2 с.

9. Інструкції з охорони праці (стенд) [Текст]. (Інструкція з охорони при роботі на фрезерних верстатах).

 

 

Додаток А

 

 

Рисунок 1- Приклади небезпечних зон механізмів (вказані стрілками):

 

1 - передаточний ланцюг із зубчаткою; 2 - ремінна передача; 3 - зубчата рейка; 4 - валки; 5 - зубчатки; 6 - кінець конвеєра; 7 - токарний верстат; 8 - свердло; 9 - абразивний круг; 10 - циркулярна пилка; 11 - стрічкова пилка; 12 - фрезерний верстат; 13 - поперечно-строгальний верстат; 14 - штамповка; 15 - різання; 16 - загинання

 

ТЕМА: Дослідження факторів, які впливають на освітленість робочих місць в приміщенні

Мета та ЗАВДАННЯ роботи

Ознайомлення з вимогами, які ставляться до природного освітлення робочих місць виробничих приміщень.

Дослідження зміни природної освітленості робочої поверхні в залежності від віддалі до вікна.

Дослідження зміни штучної освітленості робочої поверхні від забарвлення стін.

Визначення захисного кута світильників.

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ відомості

Природне освітлення

Природна освітленість на робочих місцях і в виробничих приміщеннях значно коливається в залежності від багатьох факторів: часу дня, пори року, метеорологічних умов, системи освітлення (бокове, верхнє, комбіноване) відстані робочого місця від світлових пройомів, їх стану та інше.

Природне освітлення приміщень нормується ДБН В.2.5-28 - 2006 ,,Природне і штучне освітлення”. Внаслідок різних коливань природного світла встановити абсолютні величини освітлення неможливо. За нормовану величину взята відносна величина - коефіцієнт природного освітлення КПО (е), який являє собою вираз в процентному відношенні освітленості: даної точки в середині приміщення Ев до одночасної зовнішньої горизонтальної освітленості Ез, яка створюється розсіяним світлом всього небосхилу. КПО (е) визначається з формули [1, с. 149]:

(1)

Нормування КПО проводиться з врахуванням:

а) характеристики зорових робіт, найменшого розміру об'єкту розрізнення, розряду і під розряду зорових робіт;

б) системи освітлення;

в) коефіцієнту світлового клімату, району території;

г) коефіцієнту сонячного клімату, орієнтації будови відносно сторін світу.

При боковому освітленні нормується мінімальне значення КПО (емін) в межах робочої зони. При верхньому та боковому освітленні нормується середнє значення КПО (еср). Коефіцієнт природного освітлення розраховується за експериментальними даними шляхом вимірювань для існуючих приміщень, а для споруд, які знаходяться в стадії проектування - аналітичним способом згідно графіків А.М. Данилюка (літ 5; 6).

Приміщення з постійним перебуванням людей повинні мати природне освітлення. Правильне освітлення сприяє безпечному виконанню робіт, зберігає зір і підвищує працездатність працівника. Недостатнє або нерівномірне освітлення погіршує умови праці, у наслідок чого можливі випадки травматизму та очні хвороби.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 610; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.004 с.)