Визначення захисного кута світильникаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення захисного кута світильника4.3.1 Заміряти радіус R вихідного отвору світильника.

4.3.2 Заміряти радіус r кільця тіла розжарення лампи.

4.3.3 Заміряти відстань Н від тіла розжарення до рівня вихідного отвору світильника.

4.3.4 Визначити захисний кут g світильника в градусах.

4.3.5 Дані записати в звіт і зробити висновок.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

Дослідження природного освітлення

Заміряти освітленість в приміщенні лабораторії на відстані 1, 2, 3, 4, 5 м від вікна на горизонтальній прямій. Фотоелемент тримати паралельно підлозі оберненим догори світлочутливою стороною, на рівні висоти столу (0,8 м від підлоги).

Визначити зовнішнє освітлення, закріпивши фотоелемент на штанзі, ззовні вікна в горизонтальному положенні. Природну освітленість в середині приміщення, близько до віконних пройомів і зовні треба вимірювати з поглиначем. Перемикач при цьому повинен бути встановлений на межі 500 лк. При відхиленні стрілки менше як на 10 поділок, перевести перемикач на меншу межу (100 лк.). При пониженні освітленості до значень менше 500 лк, перевести перемикач на межу 500 лк і зняти поглинач.

Якщо застосовувався поглинач для вимірювання освітленості – потрібно покази люксметра помножити на 100 і потім подвоїти, але тільки при замірюванні зовнішнього освітлення, так як фотоелемент освітлювався половиною небосхилу (друга половина закрита спорудою приміщення).

За формулою (1) для кожної з п'яти точок підрахувати значення КПО. Визначити розряд та характеристику зорових робіт у відповідності ДБН В.2.5-28 - 2006, таблиця 1.

Отримані дані записати в таблицю 5.1.

 
 


Побудувати графік зміни КПО в лабораторії в залежності від відстані до вікна.

 

Зробити висновок. (Можливо чи ні виконувати роботу певного розряду в заданих місцях (точках), і що потрібно зробити, щоб можна було виконувати роботу в точці, де КПО низький?).

 

Таблиця 5.1. Результати експерименту

Точка вимірювання Освітленість зовні, Ез, лк Освітленість в середині, Ев, лк КПО при боковому освітленні, % Розряд зорової роботи Характеристика зорової роботи Розмір об’єкту розпізнавання, мм
           
-//-          
-//-          
-//-          
-//-          

 

Дослідження освітленості в залежності від кольору стінок

Дослідження проводять на лабораторній установці, яка зображена на рис. 2, і розміщена на столі в лабораторії.

Вимірювання слід розпочинати при положенні перемикача люксметра на межі 500 з поглиначем. При відхиленні стрілки менше 10 поділок, перевести перемикач на межу 100, та якщо знову менше 10 поділок - то на межу 25. Послідовно міняючи колір стінок моделі, виміряти величину освітленості. Дані вимірювань записати в таблицю 5.2.

Таблиця 5.2. Освітленість в залежності від кольору стінок (пластин)

№ з/п Колір фарбованих пластин Дані вимірювань Освітленість відповідає якому розряду та під розряду робіт для загального освітлення у відповідності ДБН В.2.5-28 - 2006
Межа вимірювання приладу Число поділок приладу Ціна поділки Освітленість робочої поверхні, лк
Білий          
Брудний          
Чорний          
Коричневий          
Зелений          
Світлий          

Щоб визначити розряд та підрозряд зорових робіт необхідно скористатись ДБН В.2.5-28 - 2006, таблиця 1. На основі даних, які отримані при вимірюваннях, зробити висновок про вплив колірного клімату виробничих приміщень на освітлення. Користуючись СН 181-70 дати рекомендації щодо забарвлення стін і обладнання (за вказівкою викладача).

Визначення захисного кута світильника

У світильника місцевого освітлення ,,Альфа” заміряти діаметр вихідного отвору та визначити його радіус R в мм. Визначити радіус кільця тіла розжарювання лампи r, мм. Визначити h1 відстань від площини отвору до скла балону лампи та h2 - відстань від стінки балону до площини нитки розжарювання, згідно яких знайти Н - відстань від тіла розжарювання до вихідного отвору (див.рис.1).

H=h1+h2, (мм) (3)

Величину захисного кута визначити з формули (2).

Зробити рисунок захисного кута для світильника з лампою розжарювання.

Зробити висновок – від яких параметрів залежить захисний кут?

1 – камера 2 – змінні різнокольорові стінки 3 – лампа розжарювання 4 – фотоелемент 5 – люксметр 6 – кришка 7 – трансформатор 8 – електровилка

 

 

Рисунок 2 . Модель установки

ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

6.1 Перед включенням установки в електромережу переконатись у справності електричного шнура та вилки.

6.2 При включенні в розетку штепсельну вилку тримати за пластмасову частину.

6.3 Обережно поводитись із лампочкою розжарювання.

6.4 Не включати установку не закривши її кришкою.

6.5 Використовуючи штангою необхідно поводитись з нею обережно.

6.6 Вимірювання захисного кута світильника робити на установці, яка відключена від електромережі.

ЗМІСТ ЗВІТУ

7.1. Тема, мета та завдання роботи.

7.2. Короткий опис розділу „Короткі теоретичні відомості”.

7.3. Перелік приладів, які використовують.

7.4. Порядок виконання лабораторної роботи.

7.5. Накреслити захисний кут світильника та визначити його величину.

7.6. Дати результати вимірювань в таблицях 5.1 та 5.2.

7.7. Висновки та рекомендації з виконаної роботи (графік зміни КПО в лабораторії в залежності відстані від вікна).

7.8. Контрольні запитання.

7.9. Перелік посилань.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

8.1 Як визначається фактичне і розрахункове природне освітлення?

8.2 Одиниця вимірювання і нормування природного освітлення.

8.3 Види систем природного освітлення. Їх схеми.

8.4 Як нормується кожний вид природного освітлення?

8.5 Як розрахувати площу вікон чи ліхтарів із врахуванням КПО?

8.6 Що таке природне освітлення? Що таке штучне освітлення?

8.7 Як впливає на освітленість колір стін в приміщенні?

8.8 Що називається захисним кутом світильника? Його схема.

8.9 В яких світильниках є захисний кут, а в яких немає? Їх схеми.

8.10 Які параметри світильника впливають на величину захисного кута?

8.11 Схеми захисних кутів для світильників з лампами розжарювання та для люмінесцентних світильників.

8.12 Нормована величина захисних кутів світильників.

8.13 Визначення КПО за методом А.М. Данилюка.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. – К.: Каравела, 2008. – 384 с.

2. Жидецький В.Ц., Джигерей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. – Львів: Афіша, 2000. – 350 с.

3. Геврик Є.О. Охорона праці. – К.: Ельга, Ніка – Центр, 2003. – 280 с.

4. Охорона праці. / За ред. В.П.Кучерявого. – Львів: Оріяна-Нова, 2007. – 368 с.

5. Охрана труда в машиностроении. / Под ред. Е. Я. Юдина. – М: Машиностроение, 1983. – 431 с.

6. ДБН В.2.5-28 - 2006 ,,Природне і штучне освітлення”. – Киїа: Мінбуд України, 2006. – 76 с.

7. СН 181-70. ,,Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий”. – М.: Стройиздат, 1972. – 77 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.7.202 (0.008 с.)