Консультування як вид психологічної допомоги 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Консультування як вид психологічної допомогиОбравши фах психолога, кожен студент замислюється над тим, що у майбутній професійній діяльності йому обов'язково доведеться бути консультантом. Отож постають питання: "Що собою являє психологічне консультування і як слід розуміти цей термін? Спробуємо у цьому розібратися.

Психологи-науковці (Альошина Ю. Е,1999, Бодальов А. А., Сто-лин В. В., 1989; Петровская Л. А. 1989, Кочунас Р. 1999 та ін.) наголошують, що поняття "психологічне консультування" є чи не найбільш уживаним у літературі, присвяченій питанням психологічної допомоги.

Але, традиційно виділяють чотири основні види психологічної допомоги:

- психопрофілактику;

- консультування;

- психотерапію;

- психокорекцію.

Кожен з даних видів має свої специфічні характеристики. До них належать: мета психологічної дії, вживані методи, якість результату.

Проте слід мати на увазі, що в різних літературних джерелах характеристики одного і того ж виду психологічної допомоги можуть мати відмінності.

Так, консультування в психотерапевтичній енциклопедії під редакцією Б.Д. Карвасарського визначається як «...професійна допомога пацієнтові в пошуку вирішення проблемних ситуацій», де пацієнтами «...можуть виступати здорові або хворі люди, що пред'являють проблеми екзистенціальної кризи, міжособистісних конфліктів, сімейних утруднень або професійного вибору». У словнику Петровського А.В., Ярошевського М.Г. консультування визначається як один з видів надання психологічної допомоги «...в ситуаціях подолання різного роду психологічних труднощів». Нельсон-Джоунс розглядає психологічне консультування як психологічний процес, оскільки всі консультаційні підходи фокусують увагу на «...зміні відчуттів, думок і дій людей так, щоб вони могли жити більш ефективно». У другому виданні Словника психолога-практика під редакцією С.Ю. Головіна психологічне консультування визначається як «...форма надання практичної психологічної допомоги у вигляді порад і рекомендацій на базі попереднього вивчення проблем, що тривожать клієнтів, а також вивчення самих клієнтів і їх взаємин з навколишніми людьми».


Виходячи з вищенаведених визначень психологічного консультування, можна виділити основні ознаки даного процесу:

1) психологічне консультування є одним з видів психологічної допомоги;

2) дана допомога носить практичний процесуальний характер;

3) надається фахівцем, який має відповідну кваліфікацію;

4) для її реалізації необхідна наявність клієнта;

5) присутність в житті клієнта якогось психологічного дискомфорту, який визначається ним або його найближчим оточенням як проблема;


6) бажання клієнта вирішити дану проблему;

7) цілеспрямовані дії консультанта на усвідомлення клієнтом суті проблеми і способів її вирішення;

8) при наданні психологічної допомоги консультант робить акцент на ресурси, що є у клієнта;

9) консультація проводиться в конфіденційній обстановці.

Підсумовуючи всі вищенаведені складові, можна дати наступне визначення: «психологічне консультування - сфера практичної психології, мета якої полягає в наданні фахівцем психологічної допомоги клієнтові в ході спеціально організованої бесіди, спрямованої на усвідомлення клієнтом суті проблеми і способів її вирішення».

Таким чином, головною ідеєю, яка лежить в основі психологічного консультування, є думка про те, що практично будь-яка психічно здорова людина в змозі справитися з більшістю психологічних проблем, що виникають в її житті. Клієнт не завжди може усвідомлювати дійсну причину проблеми, найкращі способи її вирішення, а тому саме у цей момент йому потрібна допомога фахівця. Отже, психологічне консультування відрізняється від інших видів психологічної допомоги тим, що клієнтові відводиться активніша роль. Якщо при психокорекції і психотерапії відповідальність за результат несе психолог, то при консультуванні основна психокорекційна робота проводиться клієнтом самостійно. Відповідальність за кінцевий результат лежить на клієнтові. Психолог відповідає за правильність своїх висновків суть проблеми і професійну обґрунтованість рекомендацій по вирішенню даної проблеми.

Специфіка психологічного консультування визначається рядом параметрів:

1) короткочасність особистих контактів клієнта з фахівцем (1-3 зустрічі);

2) епізодичність даних контактів;

3) практична завершеність кожної зустрічі клієнта з психологом-консультантом;

4) активність клієнта в процесі консультування;

5) самостійність дій клієнта у вирішенні своєї проблеми після консультації відповідно до рекомендацій фахівця.

В деяких випадках психологічне консультування може продовжуватися більш ніж три зустрічі, проте це слід розглядати як виняток.

Необхідність в пролонгованому консультуванні виникає при певних ситуаціях. Перш за все, клієнт може володіти певними психологічними особливостями, які не дозволять йому справитися самостійно на початковому етапі з вирішенням проблеми. До таких особливостей можна віднести високий рівень агресивності, відсутність рефлексії, невпевненість. Крім того, у клієнта може виявитися в результаті дослідження не одна, а декілька проблем. В цьому випадку вирішення кожної проблеми може потребувати певної кількості зустрічей.

Таблиця 1.

Основні характеристики видів психологічної допомоги

Вид психологічної допомоги Мета психологічної дії Методи Результат
Психопрофілактика Попередження або нівеляція можливих психічних порушень в розвитку і/або функціонуванні особистості 1. Інформування населення. 2. Масові обстеження населення. 3. Психологічна підтримка. Відсутність або нівеляція психічних порушень в особистісному розвитку
Психологічне консультування Усвідомлення клієнтом суті проблеми і способів її вирішення Спеціально організована бесіда Усвідомлення клієнтом дійсної причини проблеми і найкращих способів її вирішення
Психотерапія: Гармонізація взаємин клієнта з самим собою і соціумом    
    клінічна   Гіпноз, аутотренінг, навіювання, самонавіювання, терапія раціональна Пом'якшення або ліквідація наявної симптоматики
    особистісно-орієнтована   «Різні варіанти аналізу конфліктних переживань хворого» «Зміна клієнта відносно соціального оточення і власної особистості»  
Психокорекція Пов'язана з поняттям «норма» і визначається як «повернення» або «підтягання» клієнта до належного рівня, виходячи з його вікових і індивідуальних особливостей, а також медико-соціальних і культурологічних вимог Вибір методу залежить від психотерапевтичного напряму, до якого належить фахівець Корекція особливостей психічного розвитку, які не відповідають нормі

 

Залежно від типу проблем, з якими звертаються клієнти за психологічною допомогою в консультації, можливо виділити наступні види психологічного консультування:

1) індивідуальне консультування (проблеми особистісного зростання, внутрішні конфлікти, страхи, психологічні травми, проблеми міжособистісних відносин);

2) подружнє консультування (проблеми взаємин, сексуальні проблеми, стан до або після розлучення);

3) сімейне консультування (проблеми взаємин із справжніми або колишніми (у разі розлучення) родичами, психолого-педагогічні проблеми, проблеми взаємин з дітьми);

4) профконсультування (вибір професії, вдосконалення здібностей, необхідних для успішного здійснення професійної діяльності, підвищення працездатності);

5) оргконсультування (кадрова політика, імідж фірми, підвищення продуктивності праці, взаємини з партнерами).

Виділеннявидів консультування можливе також на основі кількості присутніх клієнтів. В цьому випадку виділяють індивідуальне і групове консультування.

У окрему групу можна виділити дистанційні види консультування: консультування по телефону і листування.

Важливо пам'ятати, що будь-який поділ є умовним і здійснюється, як правило, для зручності вивчення предмету. Тому ви не зустрінете консультацію, що належить до якого-небудь одного із запропонованих видів, вони знаходяться у взаємозв'язку, подібно до кіл Ейлера. Наприклад, консультування з особових питань буде одночасно індивідуальним, з питань психолого-педагогічного характеру може бути індивідуальним і груповим. Крім того, в процесі практичної діяльності фахівцеві необхідно пам'ятати, що «чистих» проблем, як правило, не буває. Будь-яка проблема є складним переплетенням, вузлом, розплутати, а не розрубати який надається почесне право психологові-консультантові.

Таблиця 2

Типові ситуації звернення клієнтів по психологічну допомогу

Ситуації Відношення клієнта до проблеми
Кризова ситуація - не знають, як поступити в даній ситуації; - знають, як вирішити проблему, але шукають підтримки
«Хронічний» важкий період - не знають, як поступити в даній ситуації; - знають, як вирішити проблему, але шукають підтримки; - вичерпані ресурси для самостійного вирішення проблеми
Стан емоційного зриву («остання крапля») Не знають, як поступити в даній ситуації  
Психологічна самотність - прагнення до спілкування; - цікавість; - бажання «кинути виклик»

 

На основі видів проблем можливо виділити ситуації, в яких люди звертаються за допомогою до психолога-консультанта.

Незалежно від того, які дійсні цілі переслідує клієнт і яким чином він поводиться згідно професійної етики, консультант зобов'язаний надавати допомогу тим, хто її потребує.

В процесі психологічного консультування фахівець повинен вирішити ряд завдань:

1) вивчити особу клієнта;

2) виявити суть проблеми;

3) визначити наявність ресурсів у клієнта для вирішення проблеми;

4) сформулювати мету (як клієнт зрозуміє, що проблема вирішена);

5) створити спільно з клієнтом алгоритм досягнення мети;

6) добитися усвідомлення клієнтом причин виникнення даної проблеми;

7) навчити клієнта способам попередження подібних проблем в майбутньому;

8) у разі потреби надати інформацію клієнтові про його особистісні особливості і суть проблеми.

Дійсною проблемою багатьох людей, які звертаються за допомогою до психолога, є те, що вони практично не мають із ким поговорити відверто, розповісти усе, не криючись, що тривожить і турбує у складних життєвих ситуаціях.

Уже те, що консультант може їх уважно вислухати й зрозуміти, - надзвичайно важливо, і це саме по собі сприяє певним позитивним змінам. Крім того, спокійна і вдумлива розмова з фахівцем дає змогу довідатися й зрозуміти про себе і про оточуючих людей багато нового, що також є цінним, оскільки може слугувати "їжею" для міркувань про себе і людей, сприяє розширенню уявлень про людину і її оточення. Для клієнта, який звертається за допомогою до психолога, такий результат може виявитися важливим не лише з погляду підвищення його психологічної стабільності, але також послужити підставою для звернення до консультанта за подальшою допомогою до інших фахівців, якщо це є необхідним.

Тому, поступове й цілеспрямоване обговорення з клієнтом проблеми вини та відповідальності і має підвести його до висновку, що він сам відповідає за ситуацію, яка склалася, і спонукати до змін у своїх ставленнях і поведінці, результатом яких може бути і зміна самої ситуації. Унаслідок консультування клієнт має не лише краще зрозуміти свою проблему і уявити шляхи її розв'язання, а й повірити у себе і бути готовим до реалізації знайдених способів подолання своїх труднощів.

Таким чином, психологічне консультування відноситься до виду психологічної допомоги, в якому клієнта метафорично можна представити у вигляді оркестру, що складається з життєвої історії, особистісних властивостей, особливості соціальної ситуації минулого, справжнього і можливого майбутнього, образів, які сприймаються суб’єктивно значущих близьких, психологічного утруднення, яке визначається ним як проблема, а фахівця — в ролі композитора-диригента, що створює твір під назвою «Рішення психологічної проблеми клієнта N».

 

3а тривалістю співпраці психолога і клієнта розрізняють:

- разову консультацію. Це консультація, тривалістю 45-60 хв. Вона проводиться у випадках, коли клієнт звернувся до психолога з приводу проблеми, з якої йому, насамперед, потрібна допомога інших спеціалістів; коли психолог інформує клієнта з питань, які належать до його компетентності; коли клієнт звертається до психолога за підтримкою рішення, яке він збирається прийняти відносно певної життєвої ситуації; коли клієнт вдруге прийти не може;

- короткотермінове консультування. Триває впродовж 3-4 зустрічей. Найчастіше проводиться у випадках, коли клієнт потребує консультації просвітницько-рекомендаційного характеру або з діагностичною метою;

- середньотермінове консультування.

Цей вид психологічної допомоги включає 10-15 зустрічей. Як правило, продовження зустрічей з клієнтом і перехід від короткотермінового консультування до середньотривалого і далі означають, що розпочинається більш глибока психокорекційна чи психотерапевтична робота з людиною (групою);

- тривале консультування. Психолог працює з клієнтом впродовж року.

 

Висновок. Отже психологічне консультування це вид психологічної допомоги клієнтам, які опинилися у складній життєвій ситуації, і має на меті створення сприятливих психологічних умов для повноцінного особистісного розвитку.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 697; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.211 (0.016 с.)