КОНСУЛЬТУВАННЯ ПРИ НЕВИЗНАЧЕНОМУ ДО ПОЛОГІВ ВІЛ -СТАТУСІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КОНСУЛЬТУВАННЯ ПРИ НЕВИЗНАЧЕНОМУ ДО ПОЛОГІВ ВІЛ -СТАТУСІПЕРЕДТЕСТОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

 

Висвітлення основних питань   Надати інформацію вагітній щодо: ВІЛ-інфекції/СНІДу та шляхів передачі інфекції; необхідності та важливості діагностики ВІЛ-інфекції за допомогою швидкого тесту для проведення медикаментозної профілактики при позитивному або сумнівному результаті з метою попередження передачі ВІЛ дитині під час пологів, визначення можливості прикладання новонародженого до груді матері одразу після пологів і подальшого грудного вигодовування; прав пацієнта щодо тестування на ВІЛ; процедури обстеження швидким тестом; значення позитивного, негативного, сумнівного результатів обстеження; визначення остаточного результату обстеження на ВІЛ-інфекцію лише після обстеження методом імуноферментного аналізу  

 

ПЕРВИННЕ ПІСЛЯТЕСТОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ
ПРИ НЕГАТИВНОМУ РЕЗУЛЬТАТІ ШВИДКОГО ТЕСТУ
Визначення особистих ризиків інфікування   З’ясувати наявність ризикованої поведінки протягом останніх трьох місяців (вживання ін’єкційних наркотиків тощо), пояснити, що з урахуванням „серологічного вікна” результат тесту може не відобразити наявність ВІЛ-інфікування.
ПРИ ПОЗИТИВНОМУ РЕЗУЛЬТАТІ ШВИДКОГО ТЕСТУ
Повідомлення результату тесту   Інформування про методи профілактики інфікування ВІЛ новонародженого   Роз’яснення необхідності подальшого медичного нагляду після пологів Повідомити результат тесту та обговорити його значення для вагітної та новонародженого   Розповісти про методи профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини Наголосити на необхідності: проведення термінового профілактичного лікування матері та дитини для попередження передачі ВІЛ від матері до дитини; виключення за усвідомленим рішенням матері грудного вигодовування новонародженого. Надати інформацію про необхідність подальшого диспансерного нагляду в поліклініці за місцем проживання або в територіальному центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом для встановлення діагнозу та визначення потреби в отриманні антиретровірусної терапії  

2.ОСОБЛИВОСТІ КОНСУЛЬТУВАННЯ ПАР

Обов’язковими умовами, що свідчать про спроможність обох партнерів до рівноправного прийняття рішення щодо звертання за консультуванням та тестуванням на

 

 

ВІЛ, є відсутність примусу та інформована усвідомлена згода кожного з партнерів на проходження консультування і отримання результатів тестів разом.

Під час консультування кожен партнер повинен мати рівну можливість задавати питання, обговорювати проблеми та з’ясовувати наслідки можливих результатів тестування щодо своїх стосунків, шлюбу, статевого життя, планування сім’ї та планів щодо народження дітей.

Показання для консультування пар:

планування вступу у шлюб;

бажання прийняти інформоване усвідомлене рішення щодо майбутнього, враховуючи народження дітей;

потреба пари у з’ясуванні можливості профілактики ВІЛ-інфікування неінфікованого партнера у дискордантній парі та надання допомоги ВІЛ-інфікованому партнеру.

 

Консультування проводиться відповідно до розділів 4.2 та 4.3 цього Порядку з урахуванням наступних особливостей:

ПЕРЕДТЕСТОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ
Отримання згоди пари на проходження консультування та отримання результатів тестів разом З’ясувати, що кожним з партнерів прийнято добровільне усвідомлене рішення про проходження консультування та отримання результатів тестів разом
Надання інформації про шляхи передачі ВІЛ та заходи профілактики Поінформувати щодо шляхів передачі ВІЛ, заходи профілактики, в тому числі активні  
Інформування з питань репродуктивного здоров’я   Консультування пар може бути частиною дошлюбних консультацій для пар репродуктивного віку. Тому необхідно приділити увагу питанням репродуктивного здоров’я, можливості народження здорових дітей
Проведення рольових ігор та відпрацювання навичок стосовно зниження ризику інфікування Провести рольову гру для пари та при можливості (при наявності муляжів) відпрацювати навички щодо користування презервативами, при потребі - обговорити необхідність використання окремого обладнання для ін’єкційних наркотиків (розділ 5 додатка 1 до Порядку)  
Опис процедури тестування, значення його можливих результатів     Описати процедуру тестування та отримання результатів, значення позитивного, негативного та сумнівного результату, “періоду вікна”. Оцінити ризик негативних наслідків для пари при позитивному/них результаті/тах тесту/тів. Якщо пара має сумніви щодо проведення тестування на даний час, порадити через деякий час прийти для повторного консультування
Пропозиція пройти тестування у державному або комунальному закладі охорони здоров’я Якщо пара прийняла рішення про проходження тесту, інформувати її про можливість тестування у державних та комунальних ЗОЗ  
Отримання згоди на проведення тестування     Якщо передтестове консультування проведено у вказаних ЗОЗ, отримати письмово інформовану згоду пари на проходження тесту на ВІЛ та повідомлення про результати їхніх тестів в присутності обох партнерів (форма № 503-1/о). При відмові від тестування парою та згоді на індивідуальне тестування – запропонувати кожному з партнерів індивідуально заповнити форму № 503-1/о та направити їх у маніпуляційний кабінет для забору крові на дослідження
Призначення наступної зустрічі Пояснити, коли будуть отримані результати тестів, та домовитись про наступну зустріч  
ПЕРВИННЕ ПІСЛЯТЕСТОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ
Ще раз отримати згоду кожного з партнерів на повідомлення про результати в присутності обох партнерів. При відмові одного з партнерів повідомлення про результат тесту та післятестове консультування провести індивідуально.
ПРИ НЕГАТИВНОМУ РЕЗУЛЬТАТІ
Повідомлення про результати тестів та обговорення їх наслідків Повідомити про результати просто і зрозуміло для пари. Зачекати, поки пара усвідомить результати. Переконатись, що пара вірно зрозуміла результати. Допомогти справитись з емоційною реакцією. Обговорити значення результатів тестів для пари  
Інформування про заходи профілактики ВІЛ-інфекції, зменшення особистих ризиків інфікування Обговорити заходи профілактики (здоровий спосіб життя, питання “безпечного сексу”). При наявних факторах ризику у пари обговорити питання зміни поведінки. Скласти особисті плани зміни ризикованої поведінки для кожного з партнерів
Визначення необхідності у додатковій допомозі. Надання інформації про можливість її отримання   . При необхідності направити пару у відповідні установи, соціальні служби та громадські організації. За вимогою пацієнтів видати їм довідки про результати тесту на ВІЛ-інфекцію. При наявності показань призначити повторне консультування та поінформувати про доцільність тестування на ВІЛ-інфекцію через 3 місяці  
ПРИ ПОЗИТИВНОМУ РЕЗУЛЬТАТІ
Повідомлення про результати тестів. Обговорення значення результатів тесту, відпрацювання плану зменшення ризикованої поведінки   Повідомити про результати тестів простою і зрозумілою мовою. Почекати, поки пара усвідомить результати тестів. Переконатись, що пара вірно зрозуміла ці результати. Допомогти справитись з емоційною реакцією. Обговорити значення результату тестування для цієї пари, а також наслідки для сімейного життя, особистих та соціальних стосунків. Скласти план зниження ризикованої поведінки, якщо така має місце. Підкреслити важливість “безпечного сексу”, використання бар’єрних засобів для запобігання повторному інфікуванню іншими штамами вірусу або іншими збудниками. Обговорити можливість домовленості між ними про використання презерватива або зміни статевої поведінки  
Попередження негативних наслідків позитивного результату тесту   Виявити можливі ризики позитивного тесту, вжити заходів щодо їхнього попередження. При необхідності направити пару у відповідні установи, соціальні служби та громадські організації. Якщо обидвапартнери ВІЛ-інфіковані, обговорити з ними важливість здорового способу життя, “безпечного сексу” для попередження інфікування іншими збудниками. Порекомендувати зустрітись для психологічної підтримки з іншими парами людей, що живуть з ВІЛ  
Роз’яснення стосовно необхідності профілатики опортуністичних інфекцій, безпеки побутових контактів Обговорити важливість профілактики опортуністичних інфекцій та можливість отримання антиретровірусного лікування для збереження їхнього здоров’я. Пояснити про неможливість інфікування при звичайних побутових контактах та користуванні індивідуальними засобами особистої гігієни (лезами, манікюрними приборами тощо)
Інформування з питань репродуктивного здоров’я Пояснити про можливість репродуктивного вибору та народження здорових дітей
Обговорення питань, що стосуються дискордантних пар     Обговорити можливе джерело ВІЛ-інфікування одного з партнерів, якщо пара цього бажає. Підкреслити важливість безпечної побутової та статевої поведінки для уникнення інфікування іншого партнера. Якщо ВІЛ-негативний партнер не має бажання змінити свою статеву поведінку, пояснити: фактори ризику ВІЛ-інфікування; необхідність медичного обстеження ВІЛ-інфікованого партнера та періодичного обстеження партнера з негативним ВІЛ-статусом. Пояснити важливість підтримки ВІЛ-позитивного партнера ВІЛ-негативним партнером на випадок прогресування хвороби. Порекомендувати зустрітись з іншими дискордантними парами ВІЛ-інфікованих людей для психологічної підтримки  
Проведення рольових ігор та відпрацювання навичок стосовно зниження ризику інфікування пар Провести рольову гру для пари та при можливості (при наявності муляжів) відпрацювати навички щодо використання презервативів, якщо в цьому є потреба, обговорити необхідність використання окремого обладнання для ін’єкційних наркотиків (розділ 5 додатка 1 до Порядку)
Видача довідок про результат тесту За вимогою пацієнтів видати їм довідки про результат тесту на ВІЛ (форма № 503-2/о)

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.186.91 (0.008 с.)