ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ І ВЕРСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ВИДАННЯТехнологічна специфікація для верстання книг і журналів. Видавнича специфікація

Технологічну специфікацію для верс-тання видання готує видавництво, тобто його працівник, який готує видання до складання, верстки. Це має бути документ, в якому повинні відображатися такі вказівки:

— формат сторінки складання в квадратах і пунктах та
кількість рядків у сторінці;

— гарнітура шрифту і його кегль, розміщення колонцифр,
їх розмір, відбивка від краю складання та до тексту;

 

— при наявності колонлінійок з колонцифрами — їх
гарнітура, кегль і рисунок, розташування;

— зміст, гарнітура і кегль шрифту колонтитулів, розта-
шування рядків тексту, вид лінійок, розташування колон-
цифр, відбивка від тексту і від лінійок;

— зміст, гарнітура і кегль шрифту норми, відбивка від
тексту і від лівого краю складання;

— гарнітура і кегль шрифту сигнатури, відбивка від
тексту, узгодження з нормою;

— розмір спусків у початкових сторінках до тексту, по-
чаткових заголовків до верхнього краю сторінки складання.

— мінімальна кількість рядків основного тексту на
кінцевих сторінках, відбивка кінцівок від тексту, їх характер,
розмір;

— розміри відбивок від тексту заголовків і підзаголовків,
таблиць, висновків, формул;

— порядок оформлення зносок, відбивка їх від тексту;

— кількість та розташування ілюстрацій, шрифт і розта-
шування підписів під ними;

— місце та порядок розміщення змісту на сторінці і в книзі,
розташування вихідних та випускних даних, анотації, ката-
ложної картки;


 

— послідовність верстання, порядок і місце заверстки піс-
лямови, додатків, бібліографічних списків, усіх видів вказівок;

— характер і заверстка титульного аркуша;

— порядок верстання початкових сторінок видання.
Видавнича специфікація — це технологічний документ, у якому вказуються: автор і назва видання, обсяг, формат, тираж, докладні вимоги до складання і верстки, кількість графічного та ілюстративного матеріалу, подаються дані про папір і матеріали, друкарські та палітурні процеси.

У розділі, де йдеться про складання і верстку, повинні бути вказівки про:

— шрифти (гарнітура, кегль, інтерліньяж) для основного
тексту, додаткового, виділень заголовків, таблиць і формул,
підписів до рисунків, зносок;

— формат рядка складання, висоту сторінки складання в
квадратах і рядках основного тексту, розмір середників при
багатоколонному наборі;

— місце і характер виключки змісту;

— місце і порядок відбивки колонцифр і колонтитулів;

— текст і шрифт норми;

— розмір абзацних відступів в основному і додатковому
текстах;

— розмір спусків в квадратах і рядках до основного тексту
чи до заголовка;

— характер титульних елементів і обкладинки.

До специфікації потрібно додати вказівки до верстки, в яких вказати:

— формат сторінки складання, кількість колонок на
сторінці, висоту сторінки в рядках основного і додаткового
текстів;

— шрифт і розміщення колонцифр, відбивку колонцифр
від тексту в пунктах;

— розміри спусків до тексту, віддаль від тексту до
заголовка;

— способи виключки заголовків, кількість рядків основ-
ного тексту, які займають одно-, дво- чи багаторядкові
заголовки;

— відбивку від тексту зносок, наявність і характер лінійки,
яка відбиває зноску;

— наявність і характер макету;

— характер верстки ілюстрацій;

— порядок верстки початкових сторінок видання.


Таблиця 10 Видавнича специфікація

Затверджую

Видавництво________________ Директор (заст. директора)

Зам. №__________________ видавництва _

Друкарня__________________ Дата_______________________

Директор (гол. інженер)
Зам. № ___________________ друкарні_________________________

ДатаДата_________________________

ВИДАВНИЧА СПЕЦИФІКАЦІЯ поліграфічного виконання друкованого видання

Автор ____________________ Обсяг (друк, арк.) _____________

Назва____________________ Формат, частка арк. _________

Тираж (прим.)

в оправі________________

Серія----- в обклад. _

Мова____________________ на експорт___________________

Друкарський листаж

(тис. арк. відб.)_________

--------------------- СКЛАДАННЯ І ВЕРСТКА -----------------------------

 

Шрифти (гарнітури, кегль, Ручний. Монотип. Лінотип.

інтерліньяж)__________________ Фотоскладання. Комп'ютер.

Основний текст_______________ Формат (одної колонки)_________

Графічні виділення____________ Верстка, кв.________________

Дод. текст__________________ К-сть рядків у полосі__________

Заголовки__________________ Середник

Таблиці (відкриті, закриті) при 2- і 3-колон. Складанні

_________________________ _________________________

Формули_________________


Продовження табл. 10

Підписи Розмір абзац, відступу

до малюнків___________________ осн. тексту_____________

вклейок______________________ дод. тексту____________

Ліхтарики (формат)____________ Розміщення кв. (рядків)_________

Зноски__________________________ до заголовку___________

Зміст (місце, відбивка) до тексту______________

________________________ Титул

складений, репродукц.,

---- '---------------------------------------- складено-репродукційний,

індивідуальний, серійний Колонцифра (лінійка, відбивка, Обкладинка

місце) ____________________ ______ індивідуальна, серійна,

складена, репродукц.,

Норма складено-репродукційна,

Текст______ _ офсетна, глибокий друк

Підписи до малюнків давати:
шрифт_____________________ в гранках, верстці

Макет додається, буде доданий
------------------- ГРАФІЧНИЙ МАТЕРІАЛ ------------------------------

Оригінали: Кліше:

чорні чорні
шрифтові ------------------------------ штрихові -----------------

кольорові кольорові

к-сть фарб______________ к-сть фарб_____________

ліній . ліній

сітка------------------------------ сітка -----------------------------

ліній ліній

кольорові______________ кольорові_____________

штампи_______________ штампи друк

Високий: з набору, зі стереотипу Обкладинка: спосіб друку

машини________________

Офсетний ------------------------------

к-сть фарб, колір____________

Глибокий _ з чого друкувати (набір, сте­
реотип, кліше, гальван.)


Продовження табл. 10
Текст на машинах: Суперобкладинка:

ротаційних, плоских, (додається, буде доданий)

листових ротаціях формат_____________

з прокладкою, без прокладки спосіб друку________________

к-стьфарб____________ фарбовість

Розміщування сторінок форми Форзац: спосіб друку

для фальц, в 4, 3, 2 згини

Комплектування: к-сть фарб, колір_____

вкладанням, накладанням Титул: який_____________

Розкладка: к.сть фарб ____________

в корінці____ в головці______

Вклейки, вкладки, накидки:

Додаткові вказівки_________

формат_____________

спосіб друку_________

к-сть фарб, колір______

куди наклеювати_____

--------------------- БРОШУРУВАННЯ ------------------------

Фальцювання: 4, 3, 2 згини Покритя обкладинкою:
Комплектування: наопашки, звичайне,

вкладанням, накладанням врознім, з кантом

Шиття: наопашки, з відступом, Біговка рубчиків

нитками (на марлі, без

марлі), дротом, безшвейне Обрізка:

скріплення 3 4-Х; 3-Х; 2-х сторін, без

Вклейки: на стержень обрізу

на паспарту

ПАЛІТУРКА

Корінець: круглий, прямий, Папка:

обклеювання папером, спинка блока, мм_____

тканиною, без обклеювання

_ матеріал___________

Форзац:

приклейний, прошивний кругом з фаскою

з фальчиком, без фальчика, без фаски

окантування тканиною, кути прямі, заокруглені

папером, без окантування
Каптал, колір_____________


Продовження табл. 10

Зафарбування обрізу: Суперобкладинка:

всіх сторін блінтувати, не блінтувати

головки Тиснення:

головки і передка з мідних штампів,

обробка_____________________ гальван. блінтом,

рельєфне

фарбою (колір)_______

фольгою (колір)________

термофарбою (колір)_____

К-сть штампів____________

Додаткові вказівки________

__________________________

 

 

--------------------- ПАПІР, МАТЕРІАЛИ -----------------------

Папір на текст Картон (сорт, марка, товщина):
(листовий, рулонний, для палітурок__________

глазурований, машинної

футлярів________________

гладкості, відбілений

невідбілений) Тканини

(назва, колір, малюнок):

Папір на обкладинку для сторонок____________

(сорт, колір, маса)_____

спинки__________________

Папір на суперобкладинку

обклеювання спинки

(сорт, колір, маса)_____

Папір на форзац окантування форзаца______

(сорт, колір, маса)_____ Синтетичні матеріали:

Папір на вклейки, вкладки, на палітурку_____________ накидки спинку________________

(сорт, колір, маса)___________ суперобкладинку_____

__________________________ припресування__


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження табл. 10  
ГРАФІК ВИПУСКУ ВИДАННЯ ДОДАТКИ  
Здавання оригіналу (факт.) Оригінал: 1. с.  
Гранки (прим.)  
2. с.  
Верстка (прим.)  
3. с.  
Звірка (прим.) 4. с.  
Дублікати тексту: 1. с.  
Підписано до друку  
2. с.  
Чисті листи (прим.)  
3. с.  
Сигнал  
4. с.  
Здавання тиражу  
Оригінали ілюстрацій (шт.)  
   
Готові форми (шт.)  
Макети титула початкової сторінки  
   
   
   
Підписи: Технічний редактор Візи: Начальник виробничого відділу видавництва  
Художній редактор  
Дата Начальник виробничого відділу друкарні  
Дата  
  Дата Начальник технічного відділу друкарні  
Дата  
 

Продовження табл. 10

ВКАЗІВКИ ДО ВЕРСТКИ

Автор______________________________________________

Назва______________________________________________

Гранки с._____________

Оригінал на___________ с.

Верстати на______ кв. в одну, дві, три колонки з середником_________ п.

по__________ рядків____________ без врахування колонтитула,

чистого тексту на___________ шп., без шпон.

Колонцифра:

Шрифт_____________________ внизу по кутах, посередині, в тире,

(гарнітура, кегль і накреслення)

без тире, в рядку колонтитула посередині, в край. Відбивка від тексту
на_______ п.

Колонтитул:

Шрифт______________________________________________

(гарнітура, кегль і накреслення)

Лінійка зверху_________________________________________

(кегль, малюнок очка, довжина)

зверху_________________________________________

(кегль, малюнок очка, довжина)

Відбивки: від верхньої лінійки________ п., від нижньої лінійки_______ п.

від тексту______ п.

Текст зліва____________________________________________

Текст справа___________________________________________

Спуски_____________________________________________

(розмір і місце: в частинах, главах, розділах і т.п.)

до заголовка, до тексту

Заголовки:

Виключати________________________ на одну, дві, три колонки.

(вид виключки)

Однорядкові, складені кг._______________ робити__________ рядків

тексту.

Багаторядкові, складені прописними, розбивати на шпони.


 

Продовження табл. 10
Зноски відокремлювати від тексту
і закріпляти разом з відбивкою в мінімальне ціле число рядків тексту. Норма_________________ кг. 6 ___________________________
Верстати по виклейному (розрахунковому) макету рукопису на _______ с. і розклейці на________________с.
Порядок верстки: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
 
 
При верстанні дотримуватися всіх правил складання книжково-журнальних видань. Додаткові вказівки__________________________________________
 
 
 
 
Додатки: 1. 4.
2. 5.
3. 6.
Технічний редактор_____________________________
« » 19 р.
Художній редактор______________________________
« » 19 р.
 

4.2. Порядок розташування
елементів видань при верстанні

Порядок розташування окремих еле-ментів видання при верстанні:

1.Авантитул — на першій сторінці.

2. Контртитул чи фронтиспис — на другій сторінці.

3. Титул — на третій сторінці (при відсутності авантитула
і колонтитула чи фронтисписа — на першій сторінці).

4. Анотація, випускні дані, індекси УДК, ББК, ISBN — на
четвертій сторінці (зворот титула).

5. Посвята чи епіграф до книги — на п'ятій сторінці.

6. На наступній, непарній, сторінці може бути розміще-
ний зміст.

7. На наступній, знову непарній, сторінці — вступна стаття.

8. На непарній сторінці, після вступної статті, — передмова.

9. Після всіх передмов з непарної сторінки починається
основний текст.

 

10. Після закінчення тексту, в кінці видання, як правило,
заверстують післямову або заключну статтю, які бажано
починати з непарної сторінки.

11.Затекстові примітки і коментарі розміщують після післямови з непарної сторінки зі спуском, іноді з шмуцтитулом.

12. Додатки завжди з непарної сторінки зі спуском, а при
наявності шмуцтитула — без спуску.

13. Списки літератури — на окремій сторінці зі спуском.

14. Покажчики — з нової сторінки зі спуском.

15. Зміст — з нової сторінки зі спуском.

 

16. Випускні дані — на окремій сторінці на оптичній
середині, інколи внизу сторінки змісту на повний формат.

17. На окремих вільних сторінках, що залишаються при
неможливості приведення верстки, поміщають рекламу, но-
татки, книжкові оголошення.

Цим переліком користуються тоді, коли нема інших вказівок від видавництва, видавничої організації чи особи, яка має дозвіл на видання.

4.3. Вимоги до текстового
та ілюстративного матеріалу
майбутнього видання

Текстовий оригінал видання для

подачі на поліграфічне підприємство для складання пови-нен бути віддрукованим на друкарській машинці з чітким


шрифтом через два інтервали на одній стороні аркуша паперу.

Вирізки з раніше виданих видань можуть бути долучені до оригіналу тільки тоді, коли вони набрані кеглем, не меншим, ніж корпус (для документальних видань — петит), мають чіткий друк і без виправлень.

Відбитки багатоколонного складання, які використову-ють як оригінал, повинні бути розрізаними на колонки, рівномірно і послідовно розклеєні на окремих аркушах паперу єдиного для всього оригіналу формату.

Оригінали, написані від руки, допускаються, якщо вони виписані чітким почерком і призначені для складного слов-никового тексту, математичних і хімічних формул та рівнянь, а також для таблиць у великих статистичних працях, лінгвістич-них текстах і для текстів на мовах, які не мають алфавітів на друкарських машинках. Щоб забезпечити правильність скла-дання формул, останні вписують в оригінал повністю від руки з точним розташуванням їх по рядках. Особливу увагу слід звертати на написан ня надрядкових та підрядкових індексів.

Основні розділи оригіналу повинні починатися кожний з нового рядка з відступом зверху приблизно на 1/4 висоти сторінки.

Формат аркушів паперу, на якому подається текст книги, повинен бути стандартного розміру 210 х 297,5 мм.

Довжина рядка при передруку оригіналу на машинці при середній ширині літер повиннадорівнювати 57—58 ударів, а кількість рядків на сторінці — 30, що складає

1700 знаків на сторінці і відповідає 24 сторінкам у авторському аркуші.

Чисті поля навколо тексту повинні бути: зліва від тексту -— 2,5 см, справа — 1 см, зверху — 2 см, знизу — 2,5 см.

В оригіналі допускають не більше п'яти буквених виправ-лень від руки на одній сторінці.

Різноманітні вставки та доповнення, які додаються до оригіналу після його виготовлення, повинні бути віддруко-вані на машинці на окремих сторінках, вставлені на свої місця в тексті і включені в загальну нумерацію оригіналу.

Нумерація оригіналу повинна бути за порядком від першої до останньої сторінки, включаючи обкладинку (якщо вона складена), титул, шмуцтитули і зміст, без жодних буквених позначень типу 12а чи 126. Номер сторінки ставлять на верхньому полі кожної сторінки оригіналу чорнилом чи олівцем одного кольору.

 


Загальну кількість пронумерованих сторінок оригіналу вказують у верхньому правому кутку першої сторінки позна-ченням першої та останньої сторінок. Цю позначку слід обвести кольоровим олівцем.

Всі заголовки, які будуть в книзі окремими рядками, друкуються прописними літерами і відбиваються від попе-реднього тексту трьома інтервалами.

Вказівки про те, куди необхідно помістити конкретні ілюстрації чи будь-який образотворчий або графічний ма-теріал, повинні бути на лівому полі машинописного ори-гіналу.

Підрисункові підписи є самостійною частиною оригіналу і віддруковуються згідно з тими самими правилами. Вони повинні бути пронумеровані відповідно до нумерації-ілюстрацій.

Зміст видання повинен відповідати змістові, який буде поміщений в книзі. Номери сторінок змісту проставляються пізніше, після верстання видання.

Рис. 20. На боковому полі, крім вказівки номера малюнка, можна

вказати спосіб заверстування ілюстрації,

подавши графічний макет

Оригінали обкладинок повинні складатися з тексту та ескізу до нього чи макету обкладинки.

Оригінал титула повинен бути віддрукований на машинці. Подається ескіз розташування рядків у відповідності з композиційною схемою, прийнятою для його оформлення.

У макеті обкладинки і титула повинні бути точно вказані гарнітура і кегль шрифту для кожного рядка, а також розміри пробілів між рядками — послідовно зверху вниз.

Оригінали ілюстрацій повинні бути підготовлені згідно з такими вимогами:


1. У кожному оригіналі повинні бути враховані особливості поліграфічної технології і якість паперу, на якому вони будуть відтворені, та якість фарб, які будуть застосовані при друкуванні.

2. Лінійність растру при відтворенні тонових одно-
і багатоколірних ілюстрацій вибирається залежно від харак-
теру оригіналу, виду продукції, а також паперу і типу машин,
на яких буде друкуватися видання. Густина растру вимі-
рюється кількістю ліній на дюйм (LPI — lines per inch) або
в процентах чи лініях/см.

Слід пам'ятати про різницю між такими одиницями сучасної комп'ютерної техніки, як DPI та LPI. Принтер з допустимою можливістю 300 DPI ніколи не зможе здрукувати растр з насиченістю 300 LPI. Це пов'язано з тим, що для отримання растрових крапок більшого розміру принтер виконує групування крапок мінімального розміру. Застосування растрової технології потребує відповідних навиків та знань можливостей принтера. Інколи застосований растр не відповідає за рівнем щільності екранному зображенню.

3. На лицьовому боці оригіналу не повинно бути ніяких
позначень, плям чи механічних пошкоджень, рельєфів від
написів на звороті. Ці вимоги не розповсюджуються на
архівні оригінали.

4. На оригіналах, які не мають чіткого позначення верху
чи низу рисунка, на зворотній стороні повинні бути зроблені
відповідні позначки в нижньому краю.

5. Чорно-білі штрихові оригінали повинні бути чіткими,
нанесеними в повну силу туші чи фарби і мати нейтральний
чорний колір.

6. Одноколірні тонові фотомонтажі повинні бути виготов-
лені з фотознімків, які мають однакову щільність найтемні-
шого і найсвітлішого полів зображення.

7. Не бажано використовувати як оригінал уже віддруко-
ваний відбиток. Складна ретуш такого оригіналу значно
погіршує його якість, а в деяких системах його обробку
робить взагалі неможливою.

8. Багатоколірні оригінали, які відтворюються способом
офсетного чи глибокого друку і будуть монтуватися на
одну форму, повинні бути однорідні за виконанням. Колір їх
повинен входити в одну гаму.


9. Оригінали, підготовлені для відтворення офсетним способом в чотири фарби, повинні мати кольорові відтінки, які відтворюються сполученням фарб однієї з тріад, підібра-них за шкалами охоплення кольорів.

10.При відтворенні музейних картин (творів образотвор-
чого мистецтва) з діапозитивів, слід пам'ятати, що на них
повинна бути шкала фарб, від фотографована разом з карти-
ною. Це дасть змогу точно передати кольорову гаму картини
та можливість коригування кольорів згідно зі шкалою.

11. Обов 'язково до кожного оригіналу повинні додаватися вказівка на номер оригіналу, процент зменшення чи збільшення видання, для якого виготовлений оригінал.

12. З метою точного відтворення зображення ілюстра-
тивні оригінали повинні, по можливості, мати формат,
близький до заданого.

13. Рекомендоване максимальне збільшення оригіналів не повинно перевищувати 11/4(125%), а максимальне зменшення 1/2 (50%).

14. Найбільш точно відтворюються оригінали при змен-
шенні 2/3 (66%).

15. Допустиме збільшення діапозитива — не більше ніж в 4 рази. Більше — за згодою поліграфпідприємства.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам. Обратная связь - 54.92.155.160