Тема 11 зобов’язання з відшкодування шкоди: загальні положення 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11 зобов’язання з відшкодування шкоди: загальні положенняПитання для обговорення

1. Поняття та загальна характеристика деліктних зобов’язань, їх співвідношення з договірними зобов’язаннями.

2. Система зобов’язань з відшкодування шкоди.

3. Загальна характеристика підстави та умов відповідальності за заподіяння шкоди. Генеральний делікт.

4. Шкода, як умова відповідальності.

5. Протиправність, як умова відповідальності. Випадки відшкодування шкоди за правомірні дії. Крайня необхідність та необхідна оборона.

6. Причинно-наслідковий зв'язок як умова відповідальності.

7. Вина, як суб’єктивна умова відповідальності: поняття, форми, критерії, презумпції. Випадки відповідальності без вини.

8. Обставини, що виключають вину – випадок (casus) та непереборна сила: поняття, критерії розмежування, значення, особливості доказування.

Методичні рекомендації

Розглядаючи дану тему, перш за все, слід виходити із загальних підстав відповідальності за заподіяну майнову шкоду. Зокрема, слід мати на увазі наступне. Майнова шкода, заподіяна неправомірними рішеннями, діями або бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної чи юридичної особи, відшкодовуються в повному обсязі особою, яка її заподіяла. Особа, яка заподіяла майнову шкоду, звільняється від її відшкодування, якщо доведе, що шкода заподіяна не з її вини.

Зобов’язання з відшкодування шкоди є одним з видів позадоговірних зобов’язань у зв’язку з тим, що їх виникнення відбувається не на підставі договору, а є наслідком настання передбаченого законом факту порушення права «поза договором».

Предметом зобов’язань з відшкодування шкоди є дії боржника, спрямовані на забезпечення найбільш повного відновлення майнових та особистих немайнових благ кредитора, яким заподіяно шкоду.

Сторонами зобов’язання з відшкодування шкоди можуть бути фізичні та юридичні особи, держава, територіальна громада, АРК, органи місцевого самоврядування тощо. Кожний з цих суб’єктів може виступати як заподіювач шкоди (деліквент, боржник) або потерпілий (кредитор).

Суб’єктом відповідальності за загальним правилом є особа, яка заподіяла шкоду. Студентам слід звернути увагу на випадки заміни сторін у даних зобов’язаннях. Зокрема, заміна може відбуватися за умови суброгації та регресу. При суброгації до страхувальника переходять права кредитора щодо боржника, який є відповідальним за настання страхового випадку, з набуттям страхувальником відповідних прав вимоги до боржника повністю або частково.

При регресі у боржника за основним зобов’язанням після виконання ним зобов’язань перед кредитором виникає право зворотної вимоги (регресу) до інших солідарних боржників. У новому (регресному) зобов’язанні боржник також стає кредитором з правом вимоги у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інший розмір не встановлений законом.

Основна відміність суброгаціх від регресу полягає в тому, що при регресі одне зобов’язання заміняється іншим, а при суброгації – замінюється лише кредитор, а саме зобов’язання зберігається, тобто відбувається заміна осіб у зобов’язанні.

Для застосування деліктної відповідальності як виду цивільно-правової відповідальності необхідною є наявність відповідних умов: а)завданої шкоди; б)протиправності у поведінці заподіювача шкоди; в) причинного зв’язку між першими двома елементами; г) вини заподіювача шкоди. Необхідно розкрити ці умови.

Класифікація зобов’язань з відшкодування шкоди може бути проведена за різними критеріями: за суб’єктами, за об’єктом, за окремими умовами відповідальності. Студентам необхідно навести характеристику кожного виду зобов’язання.

Теми рефератів

1. Проблеми визначення вини юридичної особи за цивільним законодавством України.

2. Проблема причинного зв’язку: існуючі теорії та судова практика.

3. Обставини, що виключають вину – випадок (casus) та непереборна сила: поняття, критерії розмежування, значення, особливості доказування.

Нормативний матеріал та судова практика

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року із змінами та доповненнями.

 

Рекмендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Тести

1. Вставте пропущене у наведеному положенні ЦК України: особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона:

а) перебувала у стані алкогольного сп’яніння;

б) доведе, що шкоди завдано не з її вини;

г) в даний час є безробітною;

д) завдала шкоди з необережності.

2. Вставте пропущене у наведеному положенні ЦК України: у разі прийняття закону, що припиняє право власності на певне майно, шкода, завдана власникові такого майна, відшкодовується:

а) органом, який прийняв даний закон;

б) державою в певній частині;

в) місцевою радою в повному обсязі;

г) посадовою особою;

д) державою в повному обсязі.

 

3. Вставте пропущене у наведеному положенні ЦК України: особи, спільними діями або бездіяльністю яких завдано шкоду, несуть:

а) солідарну відповідальність перед потерпілим;

б) субсидіарну відповідальність перед потерпілим;

в) відповідальність залежно від матеріального стану потерпілого;

г) відповідальність в залежності від матеріального становища кожного з них.

 

4. Вставте пропущене у наведеному положенні ЦК України: шкода, завдана потерпілому внаслідок його умислу -

а) відшкодовується в повному обсязі;

б) не відшкодовується;

в) відшкодовується частково;

г) відшкодовується за рішенням суду;

д) відшкодовується на загальних засадах.

 

5.Умовами підставами) відшкодування шкоди є:

а) шкода;

б) протиправна поведінка;

в) причинно-наслідковий зв'язок;

г) вина;

д) вина у формі умислу;

е) протиправні дії.

 

6.Предметом зобов’язання з відшкодування шкоди є:

а) гроші;

б) майнові блага;

в) дії боржника, що забезпечують найбільш повне поновлення майнових та немайнових благ кредитора, яким завдано шкоди.

 

7.Інститут відшкодування шкоди включає:

а) загальні положення про відшкодування шкоди;

б) норми про спеціальні делікти;

в) цивільно-правове покарання.

 

8.Особливостями деліктної цивільно-правової відповідальності є:

а) відшкодування шкоди відбувається на підставі імперативних норм;

б) відшкодування шкоди відбувається на підставі диспозитивних норм;

в) має місце відповідальність одних осіб за шкоду, завдану іншими особами;

г) шкода відшкодовується тільки особою, яка її заподіяла;

д) може настати без вини заподіювача шкоди;

е) настає тільки за наявності вини заподіювача шкоди.

 

9.В деліктних зобов’язаннях форма вини (умисел чи необережність):

а)має значення;

б) не має значення;

в) має значення тільки на боці потерпілого.

 

10.Щодо деліктних зобов’язань ЦК України встановлено:

а) презумпцію вини заподіювача шкоди;

б) презумпцію невинуватості заподіювача шкоди.

 

Задача 1

У Колтенко - одного з учасників туристичної групи, яка зупинилася на острові лісового озера, стався серцевий напад. Хворому потрібна була медична допомога. Хачитанян вирішив переправити хворого на протилежний берег озера, де в селищі була лікарня. Човен групи зламався, тому Хачитанян разом з товаришами взяв моторний човен, що був біля причалу, хоча хазяїна човна вони не знайшли. Під час переправи швидкість була висока, і човен декілька разів наскакував на підводне каміння, внаслідок чого було пошкоджено днище човну та мотор. В лікарні Колтенко надали необхідну медичну допомогу.

Власник човну Аверин звернувся до Хачитаняна з вимогою про сплату йому 1 500 грн. - вартості ремонту човна та мотора. Хачитанян відмовився сплатити цю суму, посилаючись на те, що він скористався човном рятуючи життя людини, а пошкодження човна сталися не з його вини, а випадково. Через деякий час Хачитаняна було викликано до суду як відповідача. У якості співвідповідачів було викликано Добрянова, Жиліна та Олегова, які допомогали йому рятувати Колтенко. Суд задовольнив вимоги частково, стягнувши з відповідачів солідарно 800 грн.

Чи правильне рішення суду? Які в цьому випадку можуть бути варіанти? Чи змінилося б рішення суду, якби Колтенко помер? Відповідь аргументуйте, посилаючись на норми ЦК України.

Задача 2

Криворізькою міською радою у січні 2012 року було прийняте рішення про застосування коефіцієнту 1,5 при нарахуванні плати за землю АЗС.

В зв’язку з тим, що рішення Криворізької міської ради не відповідало податковому законодавству АЗС № 1 ПАТ «Дніпронафта» 25 січня 2012 року звернулась до господарського суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої незаконним рішенням в сумі 15 000 грн.

Представник Криворізької міської ради позов визнав частково і пояснив, що погоджується на відшкодування шкоди з моменту подачі позовної заяви до суду, бо ніщо не заважало АЗС № 1 звернутися до суду одразу ж після прийняття рішення з позовом про його скасування і тоді шкода, пов’язана з незаконними виплатами не була б завдана, крім того він пояснив, що частина цих виплат надійшла не до місцевого, а до Державного бюджету.

Чи відповідає позиція представника Криворізької міської ради нормам закону?

 

Задача 3

ТОВ «КЛАВІР» орендувало у ПАТ «САТУРН» склад. Частина товару на складі була зіпсована внаслідок проникнення вологи. ТОВ «КЛАВІР» звернулося до ПАТ «САТУРН» з вимогою про відшкодування завданих збитків.

ПАТ «САТУРН» позов не визнав, бо в ході проведення ремонтних робіт КП «ДОРОЖСЕРВІС» важким катком було пошкоджено трубопровід і вода затопила склад.

ТОВ «КЛАВІР» замінило відповідача на КП “ДОРОЖСЕРВІС”. Однак, в суді було з’ясовано, що пошкодження трубопроводу катком сталося тому, що трубопровід був проведений з порушенням технічних вимог, недостатньо глибоко. Роботи по проведенню трубопроводу на цьому відрізку проводилися 4 роки тому КП «ВОДОТЕХМОНТАЖ».

Вирішіть спір. Хто має відшкодувати шкоду? Відповідь аргументуйте.

Задача 4

Власов Ф.І., перебуваючи в нетверезому стані, розбив у кафе умивальник, йому запропонували сплатити вартість умивальника, але він відмовився. До ресторану зайшов дружинник Акімов П.С. і став вимагати від Власова дотримання порядку і оплатити завдані збитки. У відповідь Власов Ф.І. побив дружинника, заподіявши йому тяжкі тілесні ушкодження, від чого Акімов П.С. став інвалідом 2-ї групи. Власова Ф.І. було притягнуто до кримінальної відповідальності. Акімов П.С. пред’явив позов до Власова Ф.І. про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом. Слідчий визнав, що Акімов одержав пошкодження здоров’я під час виконання своїх службових обов’язків як дружинник заводу, і притягнув як цивільного відповідача завод, а також - ресторан.

Чи правильне рішення прийняв слідчий? На підставі яких норм Цивільного кодексу настає відповідальність за заподіяння шкоди в цьому випадку?

Задача 5

Хрипунков О.П., перебуваючи в нетверезому стані, вдарив Рижко Л.П. ножем у живіт. Потерпілого у тяжкому стані було доставлено в лікарню і зроблено операцію, через 1,5 години, ще перебуваючи під наркозом, він помер. Смерть настала від механічної асфікції внаслідок того, що рвотні маси попали зі шлунка в дихальні шляхи.

Вдова померлого звернулася до суду з позовом до Хрипункова О.П., якого було засуджено за тяжкий злочин, і до лікарні про відшкодування шкоди, заподіяної смертю годувальника. Суд встановив, що внаслідок ножового поранення у Рижко Л.П. була пошкоджена тонка кишка і це вимагало негайного хірургічного втручання. Як видно з висновку судово-медичної експертизи, перед операцією потрібно було очистити шлунок, однак тяжкий стан хворого виключав можливість його належної підготовки. Операція була проведена без неї, це призвело до того, що харчові маси зі шлунка під дією наркозу затекли в дихальні шляхи. В після операційний період коло хворого не було організоване чергування медперсоналу (лікарня не мала спеціальної медсестри для цієї мети).

Які підстави для задоволення позову? Хто повинен відшкодувати шкоду, заподіяну сім’ї померлого? Відповідь аргументуйте, посилаючись на норми ЦК України.

Задача 6

13- річний Вальчук О.І., поспішаючи на футбольний матч, перебігав вулицю і потрапив під колеса автомобіля, внаслідок чого йому ампутували ногу. Батьки потерпілого звернулися з позовом до АТП 12211, якому належав автомобіль, що збив підлітка, про відшкодування заподіяної шкоди – витрати, пов’язані з лікуванням і протезуванням хлопчика. Представник АТП 12211 проти позову заперечував, посилаючись на протокол про ДТП, де зазначалось, що хлопчик перебігав вулицю у недозволеному місці.

Вирішіть спір. Відповідь аргументуйте.

ТЕМА 12 СПЕЦІАЛЬНІ ДЕЛІКТИ

Питання до обговорення

1. Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої працівником, підрядником та членом підприємницького товариства.

2. Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, місцевого самоврядування, їх службовими та посадовими особами.

3. Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої органами дізнання, досудового слідства, прокуратури та судом.

4. Поняття та види джерела підвищеної небезпеки. Умови відповідальності за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки.

5. Суб’єкти в зобов’язаннях по відшкодуванню шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

6. Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої малолітньою та неповнолітньою особою.

7. Зобов’язання з відшкодування шкоди, заподіяної недієздатною, обмежено дієздатною або адієздатною особою.

8. Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я.

9. Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої недолками товарів, робіт, послуг.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 547; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.134.110 (0.043 с.)