Тема 14 набуття, збереження майна без достатньої правової підстави 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 14 набуття, збереження майна без достатньої правової підставиПитання для обговорення

  1. Поняття, суб’єкти, предмет зобов’язання з безпідставного набуття або збереження майна.
  2. Умови виникнення зобов’язання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.
  3. Права та обов’язки суб’єктів зобов’язань з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.
  4. Безпідставно набуте майно, що не підлягає поверненню.

 

Методичні рекомендації

Зобов’язання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави - це один з видів недоговірних зобов’язань. Зобов’язання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави – це таке правовідношення, в силу якого одна сторона (набувач), яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої сторони (потерпілого) без достатньої правової підстави або на підставі, яка згодом відпала (безпідставно набуте майно), зобов’язана повернути потерпілому це майно.

Суб’єктом зобов’язань із набуття, збереження майна без достатньої правової підстави є особа, яка безпідставно набула або зберегла майно (боржник) і той, хто має право на отримання від боржника безпідставно набутого (збереженого) - кредитор. Ними можуть виступати фізичні та юридичні особи, а також держава, територіальна громада, АРК.

Об’єктом зобов’язання є дії боржника, пов’язані з поверненням безпідставно набутого (збереженого) майна.

Слід звернути увагу на умови виникнення зобов’язань з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави, зокрема, такими умовами є набуття або збереження майна однією особою (набувачем) за рахунок іншої особи (потерпілого); наявність шкоди у вигляді зменшення або не збільшення майна потерпілого; відсутність правової підстави для набуття, збереження майна набувачемза рахунок потерпілого або набуття, збереження майна набувачем на підставі, яка згодом відпала; причинний зв'язок між збільшенням або збереженням майна набувачем та, відповідно, зменшення чи незбільшення майна потерпілого. Під відсутністю правової підстави набуття (збереження) майна без достатньої правової підстави розуміється такий перехід майна від однієї особи до іншої, який не ґрунтується на прямій вказівці закону, або суперечить меті правовідношення і його юридичного змісту.

Зобов’язання щодо повернення набутого (збереженого) майна без достатньої правової підстави, зазвичай, виникають внаслідок збігу обставин, за яких одна особа за відсутністю своєї волі та свідомості набуває майно, завдаючи при цьому шкоди іншій особі.

Не підлягає поверненню як безпідставно (збережене) майно: заробітна плата і платежі, що прирівнюються до неї, пенсії, допомоги, тощо та інше майно якщо це прямо встановлено законом.

 

Теми рефератів

1. Поняття і зміст зобов’язання з безпідставного збагачення.

2. Відшкодування доходів, отриманих з безпідставно набутого майна.

Нормативний матеріал

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року із змінами та доповненнями.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Тести

1. Який з нижченаведених випадків є безпідставним збагаченням?

а) неоплата поставленої продукції за договором поставки;

б) несплата аліментів;

в) невиконання обов’язку по відшкодуванню шкоди, заподіяної злочином;

г) помилкове списання банком за платіжним дорученням однієї юридичної особи коштів з рахунку іншої юридичної особи.

2. В чому полягає відмінність зобов’язання з безпідставного збагачення від віндикації?

а) повертається річ з числа однорідних;

б) повертаються доходи від використання майна з моменту, коли боржник довідався про незаконність свого володіння;

в) повертається майно в натурі;

г) повертається індивідуально-визначена річ.

 

3.Особа, яка набула майно або зберегла його у себе без достатньої правової підстави зобов’язана відшкодувати всі доходи:

а) з моменту набуття (збереження) майна;

б) з моменту, коли ця особа дізналася про безпідставне володіння майном;

в) з моменту, коли ця особа могла дізнатися про безпідставне володіння майном.

 

4.Не підлягає поверненню наступне безпідставно набуте майно:

а) заробітна плата;

б) пенсія;

в) спадщина;

г)авторський гонорар;

д) оплата робіт підрядника юридичної особи за договором підряду.

 

5.Умовами, за яких встановлене в законі, безпідставно набуте майна не підлягає поверненню є:

а) добровільність виплати сум;

б) виплата не є наслідком рахункової помилки;

в) виплата є наслідком рахункової помилки;

г)відсутність недобросовісності набувача;

д) грошові суми є засобом до існування фізичної особи;

є) потерпілий – юридична особа.

 

Задача 1

Між ТОВ «Спектр» та фізичною особою-підприємцем Іващук В.В. був укладений договір поставки продукції. В зв’язку з хворобою свого бухгалтера Іващук В.В. самостійно оплатив поставку продукції та виїхав у відрядження. Бухгалтер Свиридова Ю.М., коли вийшла з лікарняного, сплатила повторно за вказаним договором постаку продукції.

Чи виникло у даному випадку зобов’язання? Відповідь аргументуйте.

 

Задача 2

Медов І.І. успадкував за заповітом після смерті свого товариша Мишуріна П.І. автомобіль. Донька померлого звернулася до суду і за її позовом заповіт її батька було визнано недійсним.

Яке зобов’язання виникло? Чи повинен Медов І.І. повернути автомобіль? Відповідь аргументуйте.

 

Задача 3

У виконавчому листі, виданому на підставі рішення суду за позовом Туренко І.І. про відшкодування шкоди, завданої здоров’ю, секретарем суду була допущена описка – замість 450 грн. щомісячних виплат було зазначено 550 грн.

Туренко І.І., який був ознайомлений з рішенням суду, протягом півроку, одержував через державну виконавчу службу від боржника Самойлова В.В. по 550 грн.

Яке зобов’язання виникло? Чи підлягають поверненню кошти, що було одержані Туренко?

 

ТЕМА 15 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПАДКУВАННЯ

Питання для обговорення

1. Поняття, підстави та значення спадкування.

2. Склад спадщини. Час та місце відкриття спадщини та їх правове значення. Суб’єкти спадкування.

3. Усунення від права на спадкування.

4. Особливості спадкування земельної ділянки, частки у праві спільної сумісної власності, права на вклад у банку (фінансовій установі), права на одержання страхових виплат (страхового відшкодування), права на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки, прав та обов’язків за договором оренди житла з викупом.

 

Методичні рекомендації

При розгляді даної теми, передусім, слід визначити поняття «спадкування». Спадкування – це перехід цивільних прав і обов’язків (спадщина) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця) до інших осіб (спадкоємців). Сукупність правових норм, які регулюють умови і порядок спадкування, складає особливий інститут цивільного права – спадкове право.

Нормами спадкового права передбачені два види спадкування: за законом і за заповітом. При спадкуванні за законом спадкодавець не виражає свою волю щодо спадщини, і тому вона переходить до тих осіб, коло яких вичерпним чином визначено в законі. Спадкування ж за заповітом здійснюється відповідно до того розпорядження, що залишив спадкодавець на випадок смерті.

Спадкове правовідношення виникає у випадку смерті фізичної особи або оголошення її померлою у встановленому законом порядку. Часом відкриття спадщини визнається день смерті спадкодавця, а при оголошенні особи померлою, за загальним правилом, - день вступу в законну силу рішення суду про оголошення особи померлою.

Місцем відкриття спадщини визнається останнє місце проживання спадкодавця, а якщо воно не відоме, місце перебування нерухомого майна чи основної його частини, а за відсутності нерухомого майна місцезнаходження основної частини рухомого майна.

Об’єктами спадкування є цивільні права та обов’язки спадкодавця, які не є нерозривно пов’язаними з його особою та які не припинилися внаслідок його смерті. У спадщину можуть передаватися як певні речі (житлові будинки, квартири, дачі, речі домашнього вжитку тощо), так і майнові права (пайовий внесок членів ЖБК, дачно-будівельного чи гаражно-будівельного кооперативів). Разом із правом до спадкоємців переходять і обов’язки спадкодавця (наприклад, щодо сплати боргів). Студентам слід звернути увагу на перелік прав та обов’язків, передбачених ст. 1219 ЦК України, які не входять до складу спадщини.

Спадкодавцем може бути лише фізична особа. Спадкоємцями за заповітом можуть бути як фізичні так і юридичні особи, а також держава, територіальна громада, АРК, іноземні держави, міжнародні організації, зазначені в заповіті. За законом спадкоємцями можуть бути лише фізичні особи.

Слід звернути увагу на передбачені в ст. 1224 ЦК України випадки усунення від спадкування осіб, які відповідно до заповіту чи закону мають право на спадкування, у тому числі і спадкоємці, які мають право на обов’язкову частку та спадкують за правом представлення. Осіб, які усуваються від спадкування, називають «негідними спадкоємцями».

Теми рефератів

1. Проблемні питання спадкування земельної ділянки.

2. Узагальнення судової практики у справах про усунення від права на спадкування.

Нормативний матеріал:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року із змінами та доповненнями.

2. Закон України «Про нотаріат» від 02 вересня 1993 року із змінами та доповненнями.

3. «Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затв. наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за № 282/20595.

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про спадкування» № 7 від 30 травня 2008 року.

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 6, 10.

Задача 1

Тимченко В.І., який постійно мешкав у м. Кривому Розі, приїхав 05 квітня 2012 року у відрядження до м. Суми, де наступного дня помер у готелі. На спадщину заявляють свої права сестра Тимченко В.І., та племінник спадкодавця, який вважає, що має право на спадщину, бо згідно зі ст. 533 ЦК Азербайджану, де він живе, племінники визнаються спадкоємцями другої черги на праві представлення.

Визначте місце відкриття спадщини та його юридичне значення. Як відповідно до закону повинен бути вирішений цей спір?

 

Задача 2

В авіаційній катастрофі загинуло подружжя Нестеренко, яке мешкало у м. Києві. Чоловік пережив дружину на дві доби. Згідно з нотаріальним описом їх майно включало: квартиру у м. Києві, дім, який знаходився у м. Чернігові, де мешкала пенсіонерка Кобза Л.І. – тітка Нестеренко П.І., а також автомобіль «Ауді», куплений подружжям за 6 місяців до загибелі і зареєстрований на ім’я дружини (дружина заповіла його чоловікові Несторенко П.І.); різні предмети домашньої обстановки та вжитку у квартирі в м. Києві; меблі, телевізор, килим у домі в м. Чернігові.

Батьки подружжя, син дружини і тітка чоловіка звернулися до нотаріуса з проханням пояснити, на яке майно вони мають право як спадкоємці?

 

Задача 3

Під час сварки у стані сильного душевного хвилювання Миронова Р.О. вбила свого чоловіка Миронова О.В. Її було засуджено за вбивство у стані афекту, але від відбування покарання було звільнено, оскільки на момент вбивства вона знаходилася у стані вагітності. Після смерті Миронова О.В. залишилася квартира, що була придбана ним та його дружиною в шлюбу.

Миронова Р.О. після народження дитини звернулася за консультацією до юриста, щоб він пояснив, чи має вона право на квартиру, бо іншого житла у неї з сином немає. Надайте консультацію, посилаючись на норми ЦК України.

 

Задача 4

Семенов І.І. мешкав разом з дружиною. Він був інвалідом 1 групи і щомісячно одержував пенсію та відшкодування шкоди, завданої здоров’ю. Після смерті чоловіка його пенсіонерка-дружина звернулася до адвоката з питанням, чи входять до складу спадщини право на одержання пенсії та відшкодування шкоди, завданої здоров’ю.

 

Задача 5

Разом з Іваненко І.І. мешкала його повнолітня донька. Іваненко І.І. за життя заповів будинок донці, а автомобіль своєму брату. Іваненко І.І. трагічно загинув на роботі. Заробітну плату в сумі 3500 грн. він не одержав.

Брат Іваненко І.І. вважав, що заробітна плата має бути успадкована ним с племінницею в рівних частках як спадкоємцями за заповітом.

Чи вірно його твердження. Відповідь аргументуйте з посиланням на норму ЦК України.

 

Задача 6

Димчук В.В. звернувся до однієї з газет міста з позовом про відшкодування моральної шкоди. До винесення рішення судом Димчук В.В. помер. Суддя виніс ухвалу і закрив провадження у цивільній справі. Дружина Димчук В.В. оскаржила ухвалу суду до апеляційної інстанції, посилаючись на те, що вона є спадкоємицею Димчук В.В. і право на відшкодування моральної шкоди входить до складу спадщини.

Вирішіть спір, посилаючись на норми ЦК України.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 391; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.205.26.39 (0.024 с.)