Аналіз кредитоспроможності позичальника ВАТ «Ощадбанк» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз кредитоспроможності позичальника ВАТ «Ощадбанк» 

 

До укладання кредитної угоди фахівець банку повинен ретельно проаналізувати кредитоспроможність потенційного позичальника, тобто його здатність своєчасно повернути позичку, вивчити фактори, які можуть спровокувати її неповернення.

Збереженість основної суми боргу є одним з головних принципів, який завжди має дотримуватися при здійсненні банком позичкової операції. Тому оцінка якості потенційного позичальника є одним із важливих етапів процесу кредитування.

Ми оцінюємо кредитоспроможність позичальника ВАТ „Ощадбанк” Петрова Сідора Валерійовича. Із Додатку Ж ми отримуємо загальну інформацію про позичальника та його платоспроможність. Позичальник Петров Сідор Валерійович народився 28.07.1970року, прописаний і проживає у м. Київ, по вул. Мілютенко, 40/16, кв.179, працює у ТОВ „Ромашка” головним економістом, загальний стаж роботи 10 роки, у т.ч. на постійному місці – 7 років, неодружений. Кредит береться на споживчі потреби, загальною сумою 15 000,00 грн., термін кредитування складає 24 місяців, за відсотковою ставкою 12%, страхова сума з страхування кредитного ризику 18 000,00грн., сума всього забезпечення 18 000,грн. Дата надання кредиту 27.04.2008 року, дата погашення кредиту 27.04.2010 року.

Оцінюючи середньомісячні доходи позичальника, які складають 5 000,00 грн., та порівнюючи їх з видатками, які складають 3 650,00 грн (податкові платежі – 850,00 грн., щомісячні платежі по раніше одержаних кредитах – 2 500,грн.., комунальні платежі – 300,00 грн.) робимо висновок, що позичальник здатний відповідати за своїми зобов’язаннями.

Також на цьому етапі здійснюється підрахунок коефіцієнтів, нормативні значення яких наведені у Додатку Е.

1.Коефіцієнт платоспроможності позичальника (Кпп), який розраховується, як:

У Петрова Сідора Валерійовича цей коефіцієнт дорівнює 1,15, що за Додатком Е відповідає посередньому матеріальному стану позичальника.

2. Коефіцієнт платоспроможності сім`ї позичальника:

Теоретичне значення коефіцієнта платоспроможності сім’ї (Кпс) – не менше 1,5. У даного позичальника, цей показник менший – 1,15, а отже стан платоспроможності сім`ї позичальника поганий.

3. Частка погашення Чп визначається за формулою.

 
 

 


Нормативно-теоретичне значення показника Чп в цьому Порядку становить не більше 40%. У Петрова цей показник становить 52%, що відповідає задовільному стану.

Із Додатку И ми отримуємо загальну інформацію про сам кредит, де зазначається загальна сума кредиту – 15 000,00 грн., сума відсотків по кредиту – 900,00, загальний розмір бойових зобов`язань 15 900,00 грн., покриття боргових зобов’язань – 113,2 %, середньомісячне погашення кредиту 625,00 грн., середньомісячна сума процентів до сплати за перші 6 місяців користування кредитом – 134,38 грн., середньомісячна сума до сплати розрахована за перші 3 місяці користування кредиту 143,75 грн., місячний платіж по кредиту всього за 6 місяців користування – 759,38 грн., а за 3 місяці – 768,75 грн., залишок суми та залишок суми на одну особу позичальника та члена його сім`ї в розрахунку на 6 місяців – 590,63 грн., а в розрахунку на 3 місяці – 581,25 грн. З таблиці „Розмір ануїтетного платежу”(Додаток И), ми отримуємо дані про коефіцієнт ануїтетного платежу. Цей коефіцієнт використовується для визначення оптимального співвідношення між щомісячною сумою до сплати тіла кредиту та процентів за користування цим кредитом. Згідно з цією таблицею коефіцієнт ануїтетного платежу складає 1,01. Також ануїтет та місячний платіж по кредиту складає 706,10 грн., а залишок суми 643,90 грн. Кредит погашено в строк. Заборгованість в національній валюті складає 5 000,00 грн., а в іноземній валюті 10 000,00 грн. Проаналізувавши Додаток К ми отримуємо інформацію про забезпечення кредиту, яке виступає у вигляді обсягу грошових коштів на суму 6 000,00 грн., що не відповідає вимогам банку з приводу забезпечення. Забезпечення по кредиту повинне дорівнювати 200% суми кредиту. Також для тримання кредиту, необхідно надати банку інформацію про поручителя. Для того, щоб поручитель міг в повному обсязі відповідати за зобов’язаннями позичальника, він має мати відповідний рівень доходів. Поручитель має щомісячний дохід в сумі 5 000,00 грн., при цьому його видатки на місяць становлять 1 150,00 грн., у т.ч. витрати на прибутковий податок в сумі 850,00 грн., та комунальні платежі в сумі 300,00 грн. (Додаток Л). Для оцінки платоспроможності поручителі необхідно визначити коефіцієнт платоспроможності поручителя:

,

Значення коефіцієнта дорівнює 2,62%, що відповідає показнику „виключно добре”.

При оцінці фінансового стану поручителя визначення “Коефіцієнту платоспроможності сім’ї” не відбувається. Оцінка цього показника дорівнює оцінці „Коефіцієнту платоспроможності позичальника” (до розрахунку береться кредит, який передбачає одержати позичальник або його залишок).

Частка погашення кредиту в чистому сукупному доході позичальника складає 20%, що відповідає показнику „виключно добре”. Загальний стаж роботу 5 років, у тому числі на постійному місці 3 роки, що відповідає показнику „дуже добре”.

Поручитель, одруженА, має власне житло, працездатність (стан здоров’я) добрий, має поточний рахунок в іноземній валюті в банку, вік на момент видачі кредиту – 35 років, а на момент погашення – 37 років, працює менеджером по продажу. В загальному висновку по поручителю (Додаток М), ми отримали суму балів, яка складає 807 і відповідає Класу Б, а значення кредитного ризику 0,194.

В Додатку Н наведені результати визначення оцінки фінансового стану позичальника. Оцінка здійснюється станом на 11.03.2009 р.. Позичальник має сплачувати рівними частинами щомісячний платіж в сумі 772,95 грн., при сукупному чистому доході 4 150,00 грн..

Також здійснюється підрахунок коефіцієнтів, таких як:

1)Коефіцієнт LTV (loan-to-value ratio): цей коефіцієнт у даного позичальника становить 0,00%.

2)Коефіцієнт РTI (payment-to-income ratio):

 

 

Цей коефіцієнт у Петрова Сідора Валерійовича становить 18,63% і показує, що обслуговування боргу за кредитом складає 18,63% в загальній сумі чистого доходу.

3)Коефіцієнт OTI (obligations-to-income ratio):

 

 

Даний коефіцієнт у позичальника складає 86,10% і показує, що всі зобов’язання складають 86,1 % суми чистого доходу.

Значення коефіцієнтів LTV, РTI, OTI можуть встановлюватись рішеннями кредитного комітету Банку.

Позичальник віднесений до В класу, стан обслуговування добрий і субстандартна група ризику кредитної операції.

У Додатку П наведена інформація про комісію, яку має сплатити позичальник банку за отримання кредиту. Номер кредитного договору 4/11-6, дата укладення договору 01.01.08 року, кредит погашається в національній валюті, рівними частинами. Платіж за надання кредиту сплачується банку одноразово в сумі 200,00 грн., а також сплачується щомісячній платіж в сумі 12,00 грн., за обслуговування кредиту.

У Додатку Р наводиться розрахунок ефективної процентної ставки. Ефективна процентна ставка – це така ставка, яка враховує не тільки ті відсотки, які позичальник платить, але і різні збори і комісії банків.. За цією таблицею ми маємо змогу прослідкувати яку саме суму позичальник буду змушений сплачувати щомісячно, враховуючи комісію для банку.

У Додатку С наводиться розрахунок реальної процентної ставки та визначення сукупної вартості споживчого кредиту. З цієї таблиці ми бачимо, що позичальником буде щомісячно сплачуватись тіло кредиту в сумі 625,00 грн, а також відсотки в сумі 81,1 грн., сума яких залишатиметься однією і тою ж протягом всього періоду кредитування.

У Додатку Т наводиться висновок про позичальника та його фінансовий стан. Проаналізувавши всі показники, ми отримали певну суму балів, розмір якої дозволяє нам віднести позичальника до Класу В. Клас "В" – сукупні обсяги доходів і витрат позичальника свідчать про досягнення граничної межі в забезпеченні погашення боргу, зміну місця роботи (з погіршенням умов), зростання обсягу зобов'язань позичальника, що свідчить про підвищення ймовірності несвоєчасного або в неповній сумі погашення кредиту і відсотків/комісій за ним. Обсяг, якість і ліквідність забезпечення за кредитами, що видаються на строк більше одного року, достатні для погашення в повному обсязі кредиту і відсотків/комісій за ним. Значення кредитного ризику за даним позичальником 0,371. Отже, рішенням кредитного комітету банку Петрову Сідору Валерійовичу надано кредит в сумі 15 000,00 грн., на термін в 24 місяців.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 407; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.123 (0.008 с.)