ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які зміни відображуються в обліку банку під час надання кредиту позичальнику?1. зменшення грошових коштів на рахунку клієнта та зменшення дебіторської заборгованості за наданим кредитом

2. збільшення грошових коштів на рахунку клієнта та зменшення дебіторської заборгованості за наданим кредитом

3. зменшення грошових коштів на рахунку клієнта та зменшення кредиторської заборгованості за наданим кредитом

4. збільшення дебіторської заборгованості за наданим кредитом та збільшення грошових коштів на рахунку клієнта

 

171. Надано короткостроковий кредит суб’єкту господарювання:

1. Д-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

К-т 2062 «Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»

2. Д-т 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

К-т 2062 «Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»

3. Д-т 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

К-т 2202 «Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам»

4. Д-т 2062 «Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»

К-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

 

172. Сума заборгованості за кредитом визнається простроченою:

1. через місяць після визначеної угодою дати

2. через 7 днів після визначеної угодою дати

3. в день закінчення дії кредитної угоди

4. на наступний робочий день після визначеної угодою дати

 

173. Нараховані відсотки за кредит:

1. Д-т 6026 «Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»

К-т 2068 «Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»

2. Д-т 2068 «Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»

К-т 6026 «Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»

3. Д-т 2062 «Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»

К-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

4. Д-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

К-т 2068 «Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»

 

Які зміни відображаються в обліку банку під час нарахування відсотків за кредит?

1. збільшення дебіторської заборгованості за нарахованими відсотками та збільшення процентних доходів

2. збільшення дебіторської заборгованості за нарахованими відсотками та зменшення процентних доходів

3. збільшення кредиторської заборгованості за нарахованими відсотками та збільшення процентних доходів

4. зменшення кредиторської заборгованості за нарахованими відсотками та збільшення процентних доходів

 

Які зміни відображаються в обліку банку під час повернення кредиту позичальником?

1.зменшення кредиторської заборгованості та зменшення коштів на поточному рахунку

2. зменшення кредиторської заборгованості та збільшення коштів на поточному рахунку

3. зменшення коштів на поточному рахунку та зменшення дебіторської заборгованості за кредит

4. збільшення дебіторської заборгованості та зменшення коштів на поточному рахунку

 

Які зміни відображуються в обліку банку під час сплати відсотків за кредит?

1. зменшення коштів на поточному рахунку клієнта та зменшення дебіторської заборгованості за нарахованими відсотками за кредит

2. збільшення коштів на поточному рахунку клієнта та зменшення дебіторської заборгованості за нарахованими відсотками за кредит

3. збільшення коштів на поточному рахунку клієнта та збільшення дебіторської заборгованості за нарахованими відсотками за кредит

4. зменшення коштів на поточному рахунку клієнта та збільшення дебіторської заборгованості за нарахованими відсотками за кредит

 


177. Під час нарахування відсотків за кредит рахунки нарахованих доходів кореспондують з рахунками класу:

1. четвертого

2. п’ятого

3. шостого

4. сьомого

 

Яке кінцеве сальдо рахунка 2068 «Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання», якщо початкове сальдо (Д-т) – 5 000 грн, оборот (Д-т) – 3 000 грн, оборот (К-т) – 7 000 грн?

1. 5 000 + 3 000 + 7 000 = 15 000 грн (Д-т)

2. 5 000 + 3 000 – 7 000 = 1 000 грн (Д-т)

3. 7 000 – 3 000 + 5 000 = 9 000 грн (К-т)

4. 7 000 – 5 000 + 3 000 = 5 000 грн (Д-т)

 

179. Кінцеве дебетове сальдо рахунка 2062 «Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання» означає:

1. залишок не сплачених клієнтом відсотків за кредит

2. залишок не сплачених клієнтам відсотків за кредит

3. залишок не поверненого кредиту клієнтом

4. залишок неповерненого депозиту

 

180. Сплачено відсотки за кредит фізичною особою:

1. Д-т 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

К-т 2208 «Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані суб’єктам господарювання»

2. Д-т 2208 «Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані суб’єктам господарювання»

К-т 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

3. Д-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

К-т 2068 «Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»

4. Д-т 2068 «Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»

К-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

 

За рахунок яких джерел створюються резерви для покриття втрат за наданими кредитами?

1. доходів банку

2. витрат банку

3. нерозподіленого прибутку

4. одержаних кредитів від інших банків

 

182. Вказати види резервів заборгованості за наданими кредитами, які створюються банком:

1. під стандартну та нестандартну заборгованість

2. загальні та спеціальні резерви

3. резерви дебіторської заборгованості

4. резерви кредиторської заборгованості

 

183. Номінал депозиту – 7 000 грн, розмір відсотків за кредит – 3 000 грн. Визначити скільки коштів отримає клієнт після закінчення депозитного договору:

1. 21 000 грн

2. 4 000 грн

3. 9 000 грн

4. 10 000 грн

 

184. Фінансовий стан позичальника – юридичної особи є «добрим», якщо:

1. заборгованість за кредитом прострочена від 8 до 90 днів та проценти за ним сплачуються з максимальною затримкою від 8 до 30 днів

2. заборгованість за кредитом прострочена понад 90 днів

3. кредит пролонговано з пониженням класу позичальника до 90 днів та проценти за ним сплачуються з максимальною затримкою до 7 календарних днів

4. кредит пролонговано з пониженням класу позичальника понад 180 днів

 

185. Визначити фінансовий стан позичальника – фізичної особи, якщо кредитну угоду укладено до 15.06. 2012 р., а кредит пролонговано до 6 місяців у зв’язку з неплатоспроможністю позичальника:

1. «добрий»

2. «слабкий»

3. «задовільний»

4. «незадовільний»

 

186. Визначити фінансовий стан позичальника – фізичної особи, якщо термін кредитної угоди закінчується 7.07.12, а заборгованість за кредитом прострочена до 1.08.12:

1. «добрий»

2. «слабкий»

3. «задовільний»

4. «незадовільний»

 


187. Оцінити фінансовий стан підприємства, якщо заборгованість за кредитом прострочена на 2 місяці, а проценти сплачуються із затримкою на 10 днів:

1. «добрий»

2. «слабкий»

3. «задовільний»

4. «незадовільний»

 

До якої категорії слід віднести стан позичальника, якщо його фінансова діяльність добра, але немає можливості підтримувати її на цьому рівні протягом тривалого часу?

1. клас А

2. клас Б

3. клас В

4. клас Г

 

До якої категорії слід віднести стан позичальника, якщо його фінансова діяльність задовільна, але спостерігається чітка тенденція до погіршення?

1. клас Б

2. клас В

3. клас Г

4. клас Д

 

190. Резерви під стандартну та нестандартну заборгованість обліковують на рахунках:

1. контрпасивних

2. активних

3. контрактивних

4. коррахунках

 

191. Списану безнадійну кредитну заборгованість за рахунок спеціальних резервів обліковують на рахунках:

1. активних

2. пасивних

3. контрарних

4. позабалансових

 

Яка кредитна заборгованість буде списана за рахунок резерву під нестандартну заборгованість?

1. прострочена заборгованість за кредитом на 1 місяць

2. прострочена заборгованість за відсотками за кредит на 1 місяць

3. сумнівна заборгованість

4. безнадійна заборгованість позичальника, визнаного банкрутом

 

193. Строк позовної давності заборгованості за кредитом становить:

1. 1 рік

2. 2 роки

3. 3 роки

4. 4 роки

 

194. Поповнення резервного фонду банку здійснюється за рахунок:

1. витрат

2. доходів

3. прибутку

4. продажу цінних паперів

 

195. Кредитна заборгованість за простроченими векселями зі строком прострочення більш ніж 30 днів належить до категорії:

1. сумнівна

2. під контролем

3. субстандартна

4. безнадійна

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.011 с.)