Механізм поповнення маси грошей в обігу 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Механізм поповнення маси грошей в обігу 

Оскільки зміна маси грошей в обороті відчутно впливає на основні економічні процеси, важливо усвідомити сам механізм такої зміни - збільшення чи зменшення маси грошей в обороті. Змінювати масу грошей в обороті в Україні може тільки банківська система. Збільшення чи зменшення її досягається емісійною діяльністю центрального та комерційних банків. На суму готівкової та безготівкової емісії збільшується відповідно готівковий та безготівковий компоненти грошової маси і загальний її обсяг.

Випуск в обіг грошових знаків у всіх формах називається емісією. Розрізняють первинну емісію грошей, яку здійснюють центральні банки, і вторинну емісію депозитних грошей комерційних банків.

Центральним банкам належить виняткове право здійснення банкнотної емісії. Банкнотна емісія має кредитний характер. Це означає, що кожному впровадженню в обіг певної суми банкнотних знаків на рахунку в центральному банку має відповідати певна кредитна позиція – чи то кредит уряду, чи комерційному банку, чи зарубіжні активи.

Іншим каналом поповнення маси грошей в обороті є система обслуговування бюджетного боргу. Вона грунтується не на випуску в обіг нових грошей, а на розміщенні на відкритому ринку державних боргових зобов’язань. Продаючи цінні папери, держава позичає гроші у суб’єктів грошового ринку й оформляє ці позики як державний борг країни. Купуючи державні зобов’язання, центральний банк створює “базу” для наступної депозитної емісії комерційних банків, що безпосередньо призводить до зростання в обігу грошової маси. Якщо ж цінні папери держави розміщуються поза емісійними установами, то приріст державного боргу не впливає на пропозицію грошей. У цьому випадку відбувається лише перерозподіл кредитних ресурсів і позикового капіталу.

Центральний банк здійснює також емісію грошей у разі купівлі іноземної валюти, коли на валютному ринку значно підвищується на неї попит.

Поняття “випуск грошей” і “емісія грошей” – нерівнозначні. Випуск грошей в оборот відбувається постійно. Безготівкові гроші випускаються в оборот, коли комерційні банки надають позику своїм клієнтам. Готівкові гроші випускаються в оборот, коли банки в процесі здійснення касових операцій видають їх клієнтам із своїх операційних кас. Однак одночасно клієнти погашають банківські позики і здають готівкові гроші в операційні каси банків. При цьому кількість грошей в обороті може і не збільшуватись.

Під емісією грошей розуміється такий випуск грошей в обіг, який призводить до загального збільшення грошової маси, що знаходиться в обігу. Існує емісія безготівкових і готівкових грошей. В умовах ринкової економіки емісія безготівкових грошей проводиться системою комерційних банків, емісія готівкових грошей – державним центральним банком. При цьому первинною є емісія безготівкових грошей. Перш ніж готівкові з’являться в обороті, вони повинні бути відображені у вигляді записів на депозитних рахунках комерційних банків. Головна мета емісії безготівкових грошей в оборот – задоволення додаткової потреби підприємств в оборотних коштах. Комерційні банки задовольняють цю потребу, надаючи підприємствам кредити.

Механізм утворення грошей комерційними банками можна показати у такій послідовності. Приймаючи різні види внесків на свої поточні рахунки комерційні банки зобов’язуються повернути з виплатою певного відсотка клієнтам їх внески в певні строки. Деяку частку, наприклад, 20% від загальної суми депозитів, комерційні банки повинні зберігати в центральному банку як обов’язкові резерви. Решта коштів – 80% загальної суми залучених коштів, становитимуть кредитні ресурси банку.

Обов’язкові резерви – це частка (норма у відсотках) банківських депозитів, яка згідно з вимогами чинного законодавства чи у відповідності до діючих нормативних актів має зберігатись у формі касової готівки комерційних банків та їх депозитів у центральному банку.

Норми обов’язкових резервів в Україні встановлюються НБУ. Їх визначення має мету:

1. Забезпечення захисту інтересів клієнтів і надійності комерційних банків.

2. Підтримання ліквідності банків.

3. Регулювання можливостей комерційних банків здійснювати емісію банківських грошей: за допомогою високої норми резерву звужувати таку емісію, низької – стимулювати.

Банк може видавати нові позики й утворювати тим самим додаткові гроші лише тоді, коли він має вільні резерви, тобто резерви, що перевищують встановлену законом мінімальну суму, яку він зобов’язаний зберігати. Видаючи кредит, банки перетворюють пасивні гроші в активну грошову масу, банк відкриває рахунок, з якого боржник виписує чеки для розрахунків зі своїми кредиторами. Чеки надходять в інші банки, збільшуючи їх депозитний потенціал і можливості кредитування. Виходить, що депозитні суми, надходячи в міжбанківський оборот, мають властивість до самозростання грошової маси. Механізм емісії грошей існує на основі банківського мультиплікатора.

Банківський мультиплікатор представляє собою процес збільшення грошей на депозитних рахунках комерційних банків в період їх руху від одного комерційного банку до іншого. Величина банківського мультиплікатора визначається за формулою

%,

де:

m – величина грошового мультиплікатора чи коефіцієнт експансії депозитів;

MR – норма обов’язкових резервів.

Гроші на депозитних рахунках можуть збільшуватись у нашому даному випадку не більше ніж в 5 разів, оскільки величина коефіцієнта мультиплікації обернено пропорційна нормі відрахування в централізований резерв.

Таким чином, якщо норма відрахувань в централізований резерв дорівнює 20%, то коефіцієнт мультиплікації буде складати 5:

.

Питання для самоконтролю:

1. Що таке грошовий оборот?

2. Визначити особливості грошового обороту на мікро- та макроекономічному рівні.

3. Що таке грошовий обіг?

4. Назвіть суб’єкти грошового обороту.

5. Які функції виконують гроші у грошовому обороті?

6. Які основні ринки взаємопов’язуються грошовим оборотом?

7. Що таке грошовий потік?

8. Які грошові потоки ви знаєте? Яка схема їх руху?

9. Які грошові потоки зв’язують внутрішній оборот зі світовим ринком?

10. Що таке чистий імпорт?

11. Як збалансувати грошові потоки за умов чистого імпорту?

12. Що таке чистий експорт?

13. Як збалансувати грошові потоки за умов чистого експорту?

14. Що таке потоки втрат та ін’єкцій?

15. Визначити сектори грошового обороту.

16. Порівняти обороти готівкових та безготівкових грошей.

17. Дати характеристику поняття “грошова маса”.

18. Що таке грошові агрегати?

19. Визначити принципи формування грошових агрегатів.

20. Що таке грошова база? Її компоненти.

21. Що таке “швидкість обігу грошей”? Як вона визначається?

22. У чому суть закону кількості грошей?

23. Як здійснюється первинна емісія грошей?

24. Яка емісія є первинною: готівкова чи безготівкова? Чому?

25. Які чинники впливають на зростання маси грошей в обігу?

26. Що таке грошовий мультиплікатор? Як через нього примножується маса грошей?

 

ТЕМА 4. ГРОШОВИЙ РИНОК

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 783; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.99.209 (0.013 с.)