Перечисліть основні вимоги з охорони праці в слюсарній майстерні. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перечисліть основні вимоги з охорони праці в слюсарній майстерні.Перечисліть основні вимоги з охорони праці в слюсарній майстерні.

Інструкція з охорони праці № 62для студентів при роботі в слюсарній майстерні. Розглянемо основні моменти:

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

- Привести в порядок спецодяг, волосся підібрати під головний убір.

- Слюсарні лещата повинні бути справними.

- Перевірити наявність та стан інструмента.

- Розкласти на верстаку потрібні інструменти і пристосування виконуючи правила застосування.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

- Використовувати інструмент і пристосування тільки по призначенню.

- Надійно закріплювати оброблену заготовку в лещатах.

- Не захаращувати верстак заготовками та обробленими деталями.

- Утворені ошурки під час роботи змітати з верстака щіткою.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПО ЗАКІНЧЕННЮ РОБОТИ

- Прибрати з верстака заготовки, вироби, інструмент і утворені ошурки змісти щіткою.

- Очистити інструмент від стружки обтирочним матеріалом і здати майстру виробничого навчання.

- Між губками лещат залишати щілину 5-10 мм, щоб не зіпсувати насічку

Наведіть класифікацію металів та сплавів.

Охарактеризуйте штангель циркуль по будові, за типами та вимірювальним розмірам.

Штангенциркулі застосовують трьох типів. Їх виготовляють з різними границями вимірювання, мм: 0-125 (ШЦ-І); 0-380 (ШЦ – ІІ); 0-2000 (ШЦ-ІІІ); відліку за Ноніусом ста­новлять 0,1 мм і 0,05 мм.

Штангенциркуль складається з штанги, рухомих і не рухомих губок, рамки з шкалою Ноніуса та глибиноміра. Штангенциркуль ШЦ-І застосовують для вимі­рювання зовнішніх, внутрішніх розмірів і глибини з величиною від­ліку за ноніусом 0,1 мм. Штангенциркуль ШЦ – ІІ з величиною відліку за но­ніусом 0,05 мм служить для зовнішніх і внутрішніх вимірювань і розмітки. Це інструмент високої точності. Верхні губки штангенцир­куля загострені й використовуються для розмічальних робіт. Штангенциркуль ШЦ- ІІІ з величиною від­ліку за ноніусом 0,05 мм служить для зовнішніх і внутрішніх вимірю­вань, застосовують його не так часто.

Назвіть основні інструменти для площинного розмічання і для чого вони використовуються?

- рисувалка використовується для нанесення розміточних ліній, види рисувалок: кругла, з відігнутим кінцем, зі вставною головкою і кишенькова;

- кернер – для закріплення розміточних ліній нанесенням на них невеликого заглиблення – керна, види кернерів: звичайний, для крокової розмітки, пружинні;

- слюсарні та лекальні кутники використовуються для проведення перпендикулярних ліній та визначення розмірів (слюсарний кутник);

- розмічальні циркулі – для позначення діаметрів, дуг, радіусів, відкладати розміри та ділити коло на рівні частини.

- штангенциркулі.

Перечисліть основні вимоги з охорони праці при розмічанні.

- встановлення заготовок (деталей) на плиту і зняття їх в плити слід виконувати лише у рукавицях;

- заготовки (деталі) і пристрої надійно встановлювати не на краю плити, а ближче до середини;

- не працюючою рисувалкою на гостро заточений кінець обов'язково надягати запобіжні пробки;

- мідний купорос нано­сити лише пензлем, дотримуючись заходів безпеки, оскільки він отруйний;

- перевіряти надійність кріплення молотка на рукоятці;

- промащене ганчір'я і папір складати тільки у спеціальні метале­ві ящики з кришкою.

Назвіть основні інструменти та обладнання при виправлені металу і для чого воно

Використовується?

- правильна плита – для вирівнювання та рихтування малогабаритних заготовок або деталей,

- рихтувальні бабки – для випрямляння (рихтування) загартованих деталей,

- молотки з радіусним бойком - для випрямляння загартованих деталей (рихтування),

- молотки зі вставними бойками з м'яких металів – застосовують при випрямлянні деталей з остаточно оброб­леною поверхнею і деталей або заготовок з кольорових металів і спла­вів. Вставні бойки можуть бути мідними, свинцевими або дерев'яними.

- киянка та гладилки(дерев'яні бруски) – при випрямлянні тонкого листового метала.

Перечисліть основні вимоги з охорони праці при виправлені металу.

- працювати лише справним інструментом (молоток);

- для захисту рук від ударів та вібрації металу працювати в рукавицях;

- заготовку на плиті або ковадлі утримувати міцно.

Поясніть сутність згинання металу під прямим кутом та згинання труб.

При згинанні деталей під прямим кутом без заокруглень з внутріш­нього боку припуск на згин беруть половину від товщини матеріалу. Додаючи довжину внутрішніх сторін кутника чи скоби, дістанемо дов­жину розгортки заготовки деталі.

Труби згинають по дузі різного радіуса або іншій кривій під різно­манітними кутами і в різних площинах. Труби згинають ручним способом, у гарячому і холодному стані, з наповнювачами і без них. Спосіб згинання залежить від діаметра і матеріалу труби, значення кута згину.

Перечисліть основні вимоги з охорони праці при згинанні металу.

- заготовку закріплювати в лещатах або інших пристроях міц­но;

- працювати лише на справному обладнанні;

- перед початком роботи на згинальних верстатах ознайомитися з інструкцією;

- роботу викону­вати обережно, щоб не пошкодити пальці рук;

Причини травматизму.

- неміцне закріплення заготовки;

- відсутність огороджувальних засобів, захищаючих студентів від стружки або

зламаного інструменту;

- використання тріснутого, затупленого інструменту;

- здування або прибирання стружки руками;

- нерівномірний підвід ріжучого інструменту визиває його поломку або відщеплення;

- вимірювання деталі при працюючому верстаті;

- доторкання до рухомих частин верстата.

Електробезпека у майстерні.

Безпечні умови роботи на електрифікованих верстатах забезпечуються тільки при виконанні правил охорони праці. Небезпечність ураження електричним струмом, збільшується тим, що не видно під напругою верстат, чи ні - зовнішніх ознак ніяких. Ступінь небезпеки і ураження електричнім струмом людини визначають: номінальним струмом верстата, родом напруги, тривалістю доторкання, умовами доторкання, реакцією організму, умовами оточуючого середовища.

Забороняється включати джерело електроспоживача без дозволу майстра. Забороняється вмикати і вимикати верстат мокрими руками. Якщо під час роботи верстата виникають неполадки треба негайно вимкнути джерело електропостачання. Захисні засоби; гумові рукавиці, калоші, боти, килим.

Шорсткість

Поверхні, отримані обробкою різальними інструментами на металорізальних верстатах мають виступи і западини різної висоти. Ці виступи й западини утворюють мікронерівності поверхні. Шорсткістю поверхонь за ДСТУ 2413-94 називають сукуп­ність нерівностей поверхні з відносно малими кроками на базовій її довжині.

Параметри шорсткості Ra, Rz, R max.

- Ra – середньоарифметичне відхилення профілю;

- Rz – висота нерівностей профілю по десяти точках;

- Rmax – найбільша висота нерівностей профілю;

Обточування повздовжньою подачею:

обдирочне Ra, 25 …100 мкм.

напівчистове Ra, 6,3 … 12,5мкм.

чистове Ra, 1,6 * …3,2 (0.8)мкм.

тонке (алмазне) Ra, 0,4…0,8 (0,2)мкм.

* - оптимальне значення обробки поверхні,

() – гранично досяжні параметри шорсткості

Позначення шорсткості

Тверді сплави

Тверді сплави – це зв'язок карбідів тугоплавких металів з кобальтом.

1 Однокарбідні сплави отримують на основі карбіду вольфраму і їх називають вольфрамокобальтовими, група ВК. Марка: ВК 2, ВК 4, ВК 8 – цифра показує відсоток кобальту, а залишок карбід вольфраму. Теплостійкість сплаву (пластинки) 950 – 1000°. Обробляють одно карбідними сплавами: чавун, кольорові метали.

2 Двокарбідні сплави – тітановольфрамокобальтові, група ТВК, або ТК. Т5К10, Т15К6 цифра 5 – відсоток карбіду титана, 10 – відсоток металевого кобальту, залишок вольфраму. Обробляють вуглецеві, конструкційні і леговані сплави. Більш зносостійкі ніж сплави ВК, але не міцні.

3 Трьохкарбідні тверді сплави - це двокарбідний сплав ТК з карбідом тантала Т. ТТ8К6 цифра 8 - сумарний відсоток карбідів титана і тантала, 6 – відсоток кобальту. Обробляють жароміцні сталі. Сплав має високу міцність.

Типи токарних верстатів.

1 Токарний верстат - виконує всі операції крім нарізування різьби (не має ходового гвинта).

2 Токарно - гвинторізний верстат - виконує всі токарні операції і нарізування різьби різцем (має ходовий гвинт).

3 Багато різцеві верстати - обробляють заготовки одночасно кількома різцями встановленими в двох супортах.

4 Токарно - револьверні верстати обробляють заготовки по черзі кількома інструментами. Інструменти кріпляться в револьверній головці.

5 Токарно - лобові верстати - мають планшайбу великого діаметра (до 2 м і більше) використовують для обточування великих діаметрів малої висоти.

6 Токарно - карусельні верстати мають вертикальну вісь обертання і горизонтальну поверхність планшайби (стола), використовують для обточування великих діаметрів малої висоти (діаметр стола до 25 м).

7 Токарні автомати - виготовляють великі партії деталей з пруткового матеріалу. Виконують всі робочі рухи, а також установку і зняття заготовки.

8 Токарні напівавтомати – установлює і кріпить заготовки станочник, а інші операції автоматизовані.

9 Спеціальні токарні верстати - виконує тільки один вид робіт.

Кути різця.

Передній кут служить для деформації зрізуємого шару і стружковіддалення: = 0 – 5° при обробці твердих сталей, загартованих, при чорновій обробці, ударних навантаженнях; = 15... 30° для звичайних сталей.

Задній кут призначений для зменшення тертя між задньою поверхнею різця і деталлю α = 6-12°.

Головний кут φ визначає товщину і ширину зрізує мого шару металу. У прохідних різців 45°

Типи токарних різців.

- Прохідні різці - використовуються для поверхневого точіння деталей:

- Прохідні упорні - для обробки торця або уступа;

- Підрізні - для обробки уступа і площини торця;

- Відрізні - для відрізання і проточування канавок;

- Розточувальні…;

- Різьбові…;

- Фасонні….

За напрямком подачі різці бувають праві і ліві. Праві працюють при подачі з права наліво, а ліві навпаки. Визначають праві і ліві так, накладають долоню на різець головна ріжуча кромка з'явиться з сторони великого пальця.

Виготовляють різці з швидко - ріжучої сталі Р9, Р18 цифра показує відсоток вольфраму, ці сталі зберігають міцність і зносостійкість при нагріванні до 600°.

Використовують для чорнової і чистової обробки. Чорнові і чистові різці відрізняються радіусом закруглення вершини різця r = 1,5…2 мм. - чистові, r = 0,5…1 мм. - чорнові. Різці з металокерамічним пластинами. Металокерамічні сплави одержують методом порошкової металургії. Порошки перемішують пресують і спікають при температурі приблизно 19000 С.

Обробка торців і уступів.

Торці і уступи обробляють підрізними різцями, щоб одержати рівну поверхню. Головну різальну кромку різця встановлюють під кутом приблизно 5° до торця заготовки і підрізають при поперечній різця. Для підрізування уступів різальну кромку різця розміщають під прямим кутом до осі обертання. Підрізувати торці можна також відігнутим прохідним різцем.

Перечисліть основні вимоги з охорони праці в слюсарній майстерні.

Інструкція з охорони праці № 62для студентів при роботі в слюсарній майстерні. Розглянемо основні моменти:

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

- Привести в порядок спецодяг, волосся підібрати під головний убір.

- Слюсарні лещата повинні бути справними.

- Перевірити наявність та стан інструмента.

- Розкласти на верстаку потрібні інструменти і пристосування виконуючи правила застосування.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

- Використовувати інструмент і пристосування тільки по призначенню.

- Надійно закріплювати оброблену заготовку в лещатах.

- Не захаращувати верстак заготовками та обробленими деталями.

- Утворені ошурки під час роботи змітати з верстака щіткою.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПО ЗАКІНЧЕННЮ РОБОТИ

- Прибрати з верстака заготовки, вироби, інструмент і утворені ошурки змісти щіткою.

- Очистити інструмент від стружки обтирочним матеріалом і здати майстру виробничого навчання.

- Між губками лещат залишати щілину 5-10 мм, щоб не зіпсувати насічкуПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 766; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.21 (0.028 с.)