Дайте загальну характеристику ножицям та ножівці. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дайте загальну характеристику ножицям та ножівці.Ручні ножиці виготовляють з прямими, і кривими різальними лезами. За розміщенням різальної кромки лез ручні ножиці поділяють на праві та ліві. Види ножиць: звичайні ручні (сталь до 1 мм, алюміній до 1,5 мм), ручні малогабаритні силові (сталь до 2,5мм, прутків діаметром до 8 мм), важільні ножиці (сталь до 4 мм, алюміній до 6 мм), махові (сталь до 12,5), ножиці з похилими ножами (сталь до 32 мм).

Ручна слюсар­на ножівка скла­дається зі станка (рамки)і ножівкового полотна, рукоятки і двох затискачів. Полотна встановлюють у рамку зубами вперед. Щоб уникнути заїдання та зменшити тертя ножівкового по­лотна у металі, зуби розводять. Залежно від значення кроку розведення виконують по полотну (S = 1 мм), по зубу (S> 1 мм).

Перечисліть основні вимоги з охорони праці при різані металу.

- оберігати руки від поранення різальними кромками ножівки або занозами на металі;

- слідкувати за положенням пальців лівої руки, яка підтримує лист внизу;

- не здувати ошурки і не видаляти їх руками, щоб уникнути забруд­нення очей або поранення рук;

- не захаращувати робоче місце непотрібними інструментами і дета­лями.

Охарактеризуйте класифікацію напилків.

Види напилків за насічками:

- з одинарною насічкою застосовують при обпилюванні м'яких металів, сплавів;

- з подвійною насічкою - для обпилювання сталі, чавуну та інших твердих матеріалів;

- з рашпільною насічкою - для обробки дуже м'яких металів і неметале­вих матеріалів;

- з дуговою насічкою - для об­робки м'яких металів (міді, дюралюмінію тощо).

Види напилків за призначенням:

- загального призначення - використовуються для загально - слюсарних робіт;

- спеціального призначення - для обробки кольорових сплавів, виробів з легких сплавів;

- надфілі - для ле­кальних, граверних робіт, а також для зачищання у важкодоступних місцях.

- рашпілі - для обробки м'яких металів і неметалевих матеріалів;

- машині напилки - для обпилювальних верстатів зі зворотно-поступальним рухом.

Напилки загального призначення розділяються за числом n насічок (зубців), що припадають на 10 мм дов­жини:

- драчкові - використовують для чорного обпилювання;

- личкувальні - застосовують для чисто­го обпилювання;

- бархатні - засто­совують для остаточної обробки і доведення поверхонь.

Перечисліть основні вимоги з охорони праці при опилюванні металу.

- при обпилюванні заготовок з гострими краями не можна підгинати пальці лівої руки під напилок при зворотному ході;

- стружку, що утворюється в процесі обпилювання, треба змітати з верстата волосяною щіткою;

- при роботі слід користуватися лише напилками з міцно насадже­ними рукоятками.

Назвіть види свердел, зенкерів, зенківок, розверток.

Види свердел: спіральні (з конічним та циліндричним хвостовиком), центрові, перові, комбіновані

Зенкери виготовляють двох типів — суцільні з конічним хвостовиком і насадні.

За формою різальної частини зенківки поділяють на циліндричні, конічні і торцеві (цеківки).

Розвертки поділяються на ручні та машин

Дайте загальну характеристику свердлильному верстату.

Вертикально – свердлильний верстат складається з: фундаментної плити, станини, коробки швидкостей зі шпинделем, коробки подач, стола, електродвигуна, кнопок Пуск та Стоп.

Кріплення деталей на столі: за допомогою притискачів, лещат. Кріплення різальних інструментів здійснюють трьома способами — безпосередньо в шпинделя, у перехід­них конічних втулках і в патроні.

На свердлильних верстатах можна виконувати такі роботи: свердління наскрізних і глухих отворів; розсвердлювання отворів; зенкерування; розточування отворів здійснюється різцем; зенкування розвертання отворів; нарізування внутрішньої різьби мітчиком; цекування.

Перечисліть основні вимоги з охорони праці на свердлильному верстаті.

Інструкція з охорони праці № 67 для студентів при роботі на свердлильних верстатах. Розглянемо основні моменти

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

- Одягнути спецодяг і привести його в порядок.

- Підготувати верстат і робоче місце до безпечної роботи.

- Перевірити справність різального і вимірювального інструменту.

- Переконатися у справній дії пускових, зупинних, пристроїв

- При свердлінні крихких металів одягати захисні окуляри або запобіжний прозорий щиток.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

- Пристрої і деталі міцно і надійно закріплювати на столі верстата

- Установлювати і знімати різальний інструмент лише після повної зупинки верстата.

- Для вибивання з шпинделя верстата перехідної конусної втулки або різального інструменту з

конусним хвостовиком користуйся спеціальним клином.

- При ослабленні кріплення різального інструмента або оброблюваної деталі негайно зупинити

верстат.

- Різальний інструмент заводити в оброблювану деталь поступово, плавно, без ударів і ривків.

- Під час виходу свердла з отвору зменшувати подачу (натиск) свердла.

- Під час свердління глибоких отворів час від часу виводити свердло з отвору для видалення

стружки.

- У випадку заїдання або поломки різального інструмента необхідно виключити верстат і оповістити майстра виробничого навчання.

- Не гальмувати обертання шпинделя рукою або будь-яким предметом після вимкнення верстата.

- Забороняється працювати на верстаті у рукавицях або з забинтованими пальцями без гумових

напальчників.

- При виявленні напруги на металевій частині верстата потрібно зупинити верстат і оповістити майстра виробничого навчання

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПО ЗАКІНЧЕННЮ РОБОТИ

- Відключити верстат, прибрати робоче місце за допомогою щітки.

- Про всі несправності і неполадки повідомити майстру виробничого навчання.

Дайте загальну характеристику інструменту для нарізання різьби.

Мітчик - інструмент для нарізування внутрішньої різьби. Мітчики поділяють: за призначенням — на ручні й машинні; за профілем нарізуваної різьби — для метричної, дюймової та труб­ної різьб; за конструкцією — на суцільні, збірні та спеціальні.Залежно від конструкції різальної частини мітчики бувають ци­ліндричними та конічними. Машинні мітчики застосовують для нарізування на верста­тах, і нарізають різьбу за один прохід. Ручні мітчики для метричної й дюймової різьб стандартизо­вані й виготовляються комплектом: з двох мітчиків для різьби з кро­ком до 3 мм включно і комплектом з трьох мітчиків для різьби з кроком вище 3 мм.

Плашка – інструмент для нарізання зовнішньої різьби. Зовнішню різьбу нарізують плашками вручну і на верстатах. Залежно від конструкції плашки поділяють на круглі, накатні, розсувні. Круглі плашки (лерки) виготовляють суцільними і розріз­ними.

Назвіть правила нарізання різьби мітчиком та плашкою.

Правила нарізання різі мітчиком:

- при нарізуванні різьби у глибоких отворах, у м'яких і в'язких металах мітчик треба періодично викру­чувати з отвору й очищати канавки від стружки;

- нарізувати різьбу слід повним набором мітчиків 1 до 3 номерів;

- глухий отвір під різьбу треба робити на глибину, дещо більшу, ніж довжина нарізуваної частини;

- у процесі нарізування треба ретельно слідкувати за тим, щоб не було перекосу мітчика.

Правила нарізання різьби плашкою:

- виступаючий над рівнем губок кінець був на 20…25 мм більшим за довжину нарізу­ваної частини;

- на верхньому кінці стержня знімають фаску;

- нарізувану частину стерж­ня змащують маслом;

- при нарізуванні плашкою або мітчиком для злому стружки 3 оберти праворуч і 1 оберт ліворуч.

- у процесі нарізування треба ретельно слідкувати за тим, щоб не було перекосу плашки.

Назвіть види швів та поясніть методи клепання.

Місце з'єднання деталей заклепками називається заклепковим швом. Шви поділяють на три види — міцні, щільні й міцнощільні. Заклепкові шви поділяють на однорядні, дворядні й багаторядні, а залежно від розміщення заклепок — на паралельні й шахові.

Розрізняють два методи ручного клепання — відкритий або прямий, коли є вільний доступ як до замикаючої, так і до закладної головок, та закритий або зворотний, коли доступ до замикаючої головки неможливий.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 567; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.220.44.148 (0.013 с.)