Наведіть класифікацію зварних швів. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Наведіть класифікацію зварних швів.- по взаємному розміщенні зварних деталей: стикові, нахлесточні, таврові, кутові;

- по зовнішній форми шва: нормальні, зміщені, полегшені;

- по формі підготовки кромок: безкінний шов, V – подібний шов, Х – подібний шов, U – подібний шов;

- по розташуванні у просторі: стельові, вертикальні, горизонтальні, нижні;

- по протяжності шва: суцільні і переривчасті (ланцюгові, шахматні).

Назвіть види паяних швів та поясніть принцип дії різних видів паяльників.

Залежно від вимог, шви поділяють на три групи: міцні, щільні, щільноміцні.

Основним інструментом для паяння є паяльник. За способом нагрівання паяльники поділяють на три групи — періодич­ного підігрівання (нагрівний елемент паяльника нагрівають в печах або іншими джерелами енергії, які не розміщені на паяльнику), безперервного підігрівання газом або рідким паль­ним (нагрівний елемент паяльника нагрівають полум’ям від продуктів згорання газу або рідкого пального, місце нагріву знаходиться на паяльнику) та електричні (нагрівний елемент паяльника нагрівають за допомогою електричного току).

Перечисліть основні вимоги з охорони праці при паяні металу.

- робоче місце паяльщика має бути обладнане місцевою вентиля­цією;

- не допускається робота у загазованих приміщеннях;

- після роботи і перед споживанням їжі треба ретельно ви­мити руки з милом;

- хімікати слід засипати обережно, малими порціями, не допуска­ючи виникнення бризок;

- користуватися можна тільки розведеною кислотою;

- у електричного паяльника рукоятка має бути сухою і не прово­дити струму.

Охорона праці в механічній майстерні.

Під майстерню відводиться приміщення достатнє для розміщення обладнання. Проходи повинні бути вільні не захаращені. Стіни пофарбовані, підлога рівна, суха не слизька.

Обладнання майстерні повинно бути справним, всі рухомі зовнішні частини повинні бути закриті кожухами, щитами, сітками і пофарбовані в інший колір (червоний). Температура влітку 19 - 23°, взимку 14 - 17°, відносна вологість 40 - 60%.

В майстерні повинна бути вентиляція для віддалення влітку надмірного тепла, шкідливих домішок і подачі чистого повітря.

Шум діє шкідливо на органи слуху і на організм, приводить до бистрої втоми, знижує продуктивність праці, якість виробу і може розвивати професійне захворювання.

Особливо шкідливі високочастотні шуми (вони утворюються під дією ударів, потоку повітря) допустимий рівень звуків 75 - 85 ДБ. При необхідності працюють у приміщеннях, де шум перевищує допущені норми у противошумних наушниках „ берюши ".

Освітлення майстерні повинно бути розсіяним достатнім для виявлення небезпеки.

В наслідок пошкодження ізоляції верстат може з'явитись під напругою (вони повинні обов'язково бути заземлені). Недостатнє знання ТБ приводить до нещасних випадків.

Вимоги до виробничого одягу.

- спецодяг повинен бути повітряно - вологопроникний не стискати рухів і захищати людину від неблаготворної дії зовнішнього середовища;

- одяг повинен відповідати зросту людини;

- ґудзики на рукавах застебнуті, низ рукавів не повинен звисати або розвиватися, бо можуть бути захоплені рухомими частинами верстата або заготовкою;

- на голову надягається берет.

27 До початку роботи студент повинен:

- правильно одягти виробничий одяг;

- перевірити захисне заземлення з корпусом верстата;

- перевірити надійність кріплення захисних засобів;

- надійно закріпити різальний інструмент (свердло, різець, фрезу):

- перевірити роботу верстата на холостому ходу, вмикаючи и вимикаючи кнопки

,,ПУСК’’ і „СТОП’’;

- міцно закріпити заготовку в патроні токарного верстата (вийняти ключ з патрона);

- установити в робоче положення захисний екран або надіти окуляри.

28 Обов’язки студента під час роботи за верстатом.

- користуватись лише справним інструментом;

- після того. як шпиндель верстата набрав певну частоту обертання необхідно плавно без ривків підводити різальний інструмент;

- бути особливо уважним, наприкінці свердління отвору - подачу свердла слід зменшити;

- уразі припинення подачі електроенергії треба вимкнути верстат;

- довгу стружку віддаляти гачком;

- перед тим як зупинити верстат, треба відвести різальний інструмент від заготовки.

Що забороняється під час роботи на верстатах.

- нахиляти голову близько до заготовки або інструмента, що обертається;

- виконувати роботу в рукавицях;

- класти ключі, різальний інструмент, вимірювальний інструмент,

сторонні речі на станину, коробку швидкостей;

- змащувати або охолоджувати різальний інструмент мокрими ганчірками;

- гальмувати руками заготовку, патрон або інструмент, що обертається;

- відходити від верстата, не зупинивши його;

- вимірювати деталь мірильним інструментом;

- не дозволяти вихід з-під різця довгої стружки;

- підтримувати і ловити рукою відрізану деталь.

30 Обов’язки студента після закінчення роботи.

- прибрати стружку з верстата, користуючись щіткою і гачком;

- забороняється здувати стружки ротом або змітати її рукою;

- зняти різальний інструмент з верстата і здати робоче місце майстру;

- протерти і змастити направляючі верстата.

Причини травматизму.

- неміцне закріплення заготовки;

- відсутність огороджувальних засобів, захищаючих студентів від стружки або

зламаного інструменту;

- використання тріснутого, затупленого інструменту;

- здування або прибирання стружки руками;

- нерівномірний підвід ріжучого інструменту визиває його поломку або відщеплення;

- вимірювання деталі при працюючому верстаті;

- доторкання до рухомих частин верстата.

Електробезпека у майстерні.

Безпечні умови роботи на електрифікованих верстатах забезпечуються тільки при виконанні правил охорони праці. Небезпечність ураження електричним струмом, збільшується тим, що не видно під напругою верстат, чи ні - зовнішніх ознак ніяких. Ступінь небезпеки і ураження електричнім струмом людини визначають: номінальним струмом верстата, родом напруги, тривалістю доторкання, умовами доторкання, реакцією організму, умовами оточуючого середовища.

Забороняється включати джерело електроспоживача без дозволу майстра. Забороняється вмикати і вимикати верстат мокрими руками. Якщо під час роботи верстата виникають неполадки треба негайно вимкнути джерело електропостачання. Захисні засоби; гумові рукавиці, калоші, боти, килим.

Шорсткість

Поверхні, отримані обробкою різальними інструментами на металорізальних верстатах мають виступи і западини різної висоти. Ці виступи й западини утворюють мікронерівності поверхні. Шорсткістю поверхонь за ДСТУ 2413-94 називають сукуп­ність нерівностей поверхні з відносно малими кроками на базовій її довжині.

Параметри шорсткості Ra, Rz, R max.

- Ra – середньоарифметичне відхилення профілю;

- Rz – висота нерівностей профілю по десяти точках;

- Rmax – найбільша висота нерівностей профілю;

Обточування повздовжньою подачею:

обдирочне Ra, 25 …100 мкм.

напівчистове Ra, 6,3 … 12,5мкм.

чистове Ra, 1,6 * …3,2 (0.8)мкм.

тонке (алмазне) Ra, 0,4…0,8 (0,2)мкм.

* - оптимальне значення обробки поверхні,

() – гранично досяжні параметри шорсткості

Позначення шорсткості

Тверді сплави

Тверді сплави – це зв'язок карбідів тугоплавких металів з кобальтом.

1 Однокарбідні сплави отримують на основі карбіду вольфраму і їх називають вольфрамокобальтовими, група ВК. Марка: ВК 2, ВК 4, ВК 8 – цифра показує відсоток кобальту, а залишок карбід вольфраму. Теплостійкість сплаву (пластинки) 950 – 1000°. Обробляють одно карбідними сплавами: чавун, кольорові метали.

2 Двокарбідні сплави – тітановольфрамокобальтові, група ТВК, або ТК. Т5К10, Т15К6 цифра 5 – відсоток карбіду титана, 10 – відсоток металевого кобальту, залишок вольфраму. Обробляють вуглецеві, конструкційні і леговані сплави. Більш зносостійкі ніж сплави ВК, але не міцні.

3 Трьохкарбідні тверді сплави - це двокарбідний сплав ТК з карбідом тантала Т. ТТ8К6 цифра 8 - сумарний відсоток карбідів титана і тантала, 6 – відсоток кобальту. Обробляють жароміцні сталі. Сплав має високу міцність.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 498; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.94.177 (0.011 с.)