ТОП 10:

Зв’язне мовлення № 7. Контрольний твір-опис місцевості 

25 (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вра-жень у художньому стилі за складним планом.

 

26 Односкладні речення з головним членом підметом (називні).

Аналіз контрольного твору-опису. Називні речення. Односкладні

речення як частини складного речення.

 

 

– 32 –


 

    Зв’язне мовлення № 8.Створення власних висловлювань. Діа- Підготовка  
    лог, складений на основі радіо- чи телепередач. Усний стислий до усного  
  переказ тексту публіцистичного стилю (у тому числі на основі про- контроль-  
    слуханих радіо- і телепередач). ного діало-  
      гу.  
  Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки тексту    
  публіцистичного стилю.    
       
  Аналіз контрольного диктанту. Повні і неповні речення. Тире в не-    
  повних реченнях.    
       
  Контрольна робота № 2.Тестування.    
  Повторення вивченого. Семестрове оцінювання.    

 

ІІ с е м е с т р

Пор. Дата Зміст програмового матеріалу Примітки  
 
       
    Речення з однорідними членами    
  Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим,    
  змішаним зв’язком).    
       

34 Речення з кількома рядами однорідних членів.

35 Зв’язне мовлення № 9. Ділові папери. Протокол.

36 Однорідні й неоднорідні означення.

37 Кома між однорідними членами.

    Підготовка
  Зв’язне мовлення №10.Конспектування як різновид стислого до усного
переказу прочитаного науково-навчального тексту; тематичні ви- контроль-
  писки. ного пере-
    казу.

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами.

 

39 Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з одно-рідними членами.

 

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами.

 

40 Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з одно-рідними членами.

Зв’язне мовлення №11. Усний твір-опис пам’яток історії і культу-

ри за картиною в публіцистичному стилі.

 

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

 

42 Звертання непоширені й поширені.

 

43 Розділові знаки при звертанні.

Зв’язне мовлення № 12. Контрольний докладний переказ

 

44 розповідного тексту художнього стилю із творчим завдан-ням.

 

Зв’язне мовлення № 13. Контрольний докладний переказ

 

45 розповідного тексту художнього стилю із творчим завдан-ням.

 

46 Вставні слова (словосполучення, речення).

Аналіз контрольного переказу. Розділові знаки при вставних сло-

вах (словосполученнях, реченнях).

 

– 33 –


2014


 

 

 

 


 

Розділові знаки при вставних словах (словосполученнях, речен-нях).

 

Використання речень зі звертаннями і вставними словами у мов-ленні.

 

Узагальнення й систематизація з теми.

Контрольна робота № 3.Тестування.

 

Зв’язне мовлення № 14.Письмовий твір-оповідання на основіпочутого (з обрамленням) за складним планом.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.168.62.171 (0.006 с.)