ТОП 10:

Загадково прекрасна і славна давнина України 

Календарно-обрядові пісні. Роль і місце пісні в житті українців.

2 Головні календарні обряди. Народна обрядова пісня, її різновиди. ТЛ:народна пісня.

 

  Пісні літнього циклу: «У ржі на межі», «Ой біжить, біжить мала ді-    
вчина», «Проведу я русалочки до бору» (русальні), «Заплету віно-    
чок», «Ой вінку мій, вінку», «Купайло, купайло» (купальські), «Мая-    
     
  ло житечко, маяло», «Там у полі криниченька» (жниварські).    
  Пісні зимового циклу: «Ой хто, хто Миколая любить», «Засівна», Вивчити на-  
«Нова радість стала», «Добрий вечір тобі, пане господарю!», «Ще- пам’ять 2 пісні  
  дрик, щедрик, щедрівочка». (на вибір).  
  Веснянки: «Ой весна, весна – днем красна», «Ой кувала зозулень-    
ка», «Кривий танець».    
  ТЛ:повтори (рефрен), анафора.    

 

Народні колискові пісні. «Ой ти, коте, коточок», «Ой ну, люлі, дитя,

 

6 спать». Колискова пісня в житті дитини. Провідні мотиви колиско-вих, лексичні особливості їх.

ТЛ:колискова.

 

7 Урок мовленнєвого розвитку. Усний твір-роздум «Пісня – душа на-роду».

 

 


2014

 

8 Контрольна робота № 1. Розлогі відповіді на запитання.

Вступ. Календарно-обрядові пісні.

 

9 Література рідного краю № 1.Галина Христан. Легенди зізбірки «Великоднє чудо».

 

  Пісні літературного походження. «Ще не вмерла Україна» Павла    
Чубинського, Михайла Вербицького – національний гімн нашої Вивчити на-  
держави. пам’ять.  
   
  ТЛ:пісня-гімн.    
Легенда про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею та її Вивчити на-  
зв’язок із «Молитвою» Олександра Кониського. пам’ять 1 пісню  
   
    (на вибір).  
  Стрілецькі пісні. «Ой у лузі червона калина похилилася» Степана  
     

12 Чарнецького і Григорія Труха. Патріотичні мотиви, героїчний, стверджувальний пафос пісень.

 

13 «Як тебе не любити, Києве мій» Дмитра Луценка – популярна піс-ня про столицю України.

 

Микола Вороний.Стисло про письменника. «Євшан-зілля». Па-

14 тріотичні почуття й толерантне ставлення до інших народів. Роль слова, пісні, історії в житті будь-якої людини.

ТЛ:ліричний герой, ліро-епічний твір, поема.

 

15 Краса природи рідного краю в поемі. Образи та художні засоби твору. Актуальність поеми.

 

16 Позакласне читання № 1.Євген Гуцало. «До Танаськи по молоко».

 

  Тарас Шевченко. Відомості про перебування поета в Санкт-Пе- Вивчити на-
тербурзі. Провідний мотив вірша «Думка» («Тече вода в синє пам’ять вірш
  море…»). «Думка».

 

18 Історична основа поеми «Іван Підкова». Патріотичні мотиви, геро-їчний пафос твору, зображення в ньому історичного минулого.

 

19 Героїзм та мужність українських козаків. Художні особливості поеми.

 

20 Виразне читання № 1.Урок-конкурс на найкращого деклама-тора улюбленої поезії Тараса Шевченка.

 

21 Контрольна робота № 2. Тестування.Пісні літературного по-ходження, Микола Вороний, Тарас Шевченко.

 

Володимир Рутківський. «Джури козака Швайки»

22 («На козацьких островах»). Твір про волелюбних, сміливих героїв, які вміють вистояти у складних ситуаціях. Історична основа твору.

 

23 Поєднання у творі фантастичного і реального. Проблеми, пору-шені у творі.

 

24 Образи козака-характерника Швайки та його юних помічників Грицика та Санька. Інші образи твору. Аналіз художніх засобів.

 

25 Урок мовленнєвого розвитку. Написання вітального слова начесть літературного героя.

 

Я і світ

26 Леся Українка. Дитинство поетеси, роль родини у її вихованні. Неповторний світ дитинства в поезії «Мрії».

 

  Образ мужньої, сильної духом дівчинки, її життєрадісний погляд Вивчити на-  
на світ, вільнолюбство, впевненість, розвинена уява у вірші «Як пам’ять «Як  
дитиною, бувало...». «Тиша морська» – пейзажно-мариністичний дитиною, бува-  
   
  малюнок. ло…».  

 

28 «Співець». Значення мистецтва в житті людини.

 

29 Позакласне читання № 2.Оксана Іваненко. «Друкар книжокнебачених».

 


014

 

Контрольна робота № 3. Письмовий твір на одну з тем:«Наша

30 слава – козацька звитяга» (за твором В. Рутківського «Джури козака Швайки»), «Неповторний світ дитинства в поезіях Лесі Українки».

 

31 Література рідного краю № 2.Марійка Підгірянка. «В чужомупір’ю».

 

32 Повторення та узагальнення вивченого за І семестр. Семестрове оцінювання.

 

II с е м е с т р

Пор. Дата Зміст програмового матеріалу Примітки
     

 

Я і світ (продовження)

 

Володимир Винниченко. Цікава історія з життя письменника.

33 «Федько-халамидник». Художня розповідь про дивовижного хлопчика Федька, його життя і пригоди, стосунки з однолітками.

 

34 Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість. ТЛ:головний герой, другорядні герої.

 

35 Аналіз художніх засобів у творі. Роль художньої деталі.

 

36 Позакласне читання № 3.Володимир Винниченко. «Кумедія зКостем».

 

Станіслав Чернілевський. «Теплота родинного інтиму…», «Забула

37 внучка в баби черевички…». Настрої і почуття, висвітлені в поезіях (любов, доброта, висока духовність).

ТЛ:віршові розміри ямб, хорей.

 

38 Ірина Жиленко. Стисло про поетесу. Поєднання реального і фан-тастичного в поезії «Жар-Птиця».

 

«Підкова», «Гном у буфеті». Поетичні роздуми про дружбу, добро-

39 ту, красу, про людське щастя і шляхи до нього, про те, що може врятувати сучасний світ.

 

  Ігор Калинець. Цікавий епізод із життя поета. «Писанки», «Стежеч- Вивчити на-
ка», «Блискавка», «Веселка», «Криничка», «Дим» (зб. «Дивосвіт»). пам’ять 1 пое-
  Своєрідність форми його поезій. зію (на вибір).

 

Емма Андієвська. Сучасна українська письменниця і художниця. Її

41 казки-притчі. «Казка про яян». Прихований повчальний зміст тво-ру. Добро і любов до світу.

ТЛ:притча.

 

42 «Говорюща риба». Принципи толерантного ставлення до інших, вірності мріям, прагнення гармонії зі світом.

 

43 Порушення питань моралі, дружби, сили слова у казці-притчі. Об-рази твору.

 

44 Позакласне читання № 4.Емма Андієвська. «Казка про двохпальців».

 

Контрольна робота № 4.Розлогі відповіді на запитання.

45 Володимир Винниченко, Станіслав Чернілевський, Ірина Жилен-ко, Ігор Калинець, Емма Андієвська.

 

46 Література рідного краю № 3.Андрій Чайковський. «За се-строю».

 

Пригоди і романтика

 

Всеволод Нестайко – відомий у світі український дитячий пись-

47 менник. «Тореадори з Васюківки» (фрагменти). Пригодницький захоплюючий сюжет твору.

ТЛ:повість, пригодницький твір.

 

48 Мрія і дійсність, романтичне і буденне у повісті.

 

49 Смішне і комічне у творі. Мовні засоби гумору.

 

 


2014

 

50 Світ природи у творі. Аналіз поведінки персонажів, їхніх учинків. Характеристика улюбленого героя.

 

51 Урок мовленнєвого розвитку. Усний переказ епізодів повісті з до-кладним цитуванням авторського тексту.

 

Ярослав Стельмах. «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового Вивчити на-
озера» (фрагменти). Таємничі, веселі й незвичайні події в повісті. пам’ять ури-
  вок від слів
  «Мовчазний
таємничий ліс
  оточував мене
  зусібіч» до слів
  «І ще страшні-
  ше»

 

53 Уява, фантазія і романтичність у житті сучасної людини.

 

54 Реальні (звичайні) та пригодницькі події в повісті.

 

55 Характеристика образів Сергія і Митька. Допитливість, винахідли-вість, кмітливість хлопчиків.

 

56 Виразне читання № 2.Читання напам’ять прозового уривка зповісті «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера».

 

Леся Воронина – сучасна письменниця, авторка багатьох книжок

57 для дітей. «Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку № 9». ТЛ:сюжет.

 

58 Фантастична, романтична, багатоепізодна, повість про виховання гідності та мужності. Стосунки між різними поколіннями в родині.

 

59 Образ головного героя Клима.

 

60 Контрольна робота № 5.Письмовий твір«Безсмертя і добро, віч-ність і краса – основа життя людини на землі» (за вивченими творами).

 

Гумористичні твори

 

  Гумористичне і сатиричне зображення. Жанрова різноманітність Вивчити на-
  гумористичних творів. Велика роль гумору в житті українців. Лео- пам’ять байку
нід Глібов. Сатиричне змалювання сучасної авторові судової сис- «Щука».
  теми у байці «Щука». Побудова байки.  
  ТЛ:гумор, сатира, байка, алегорія, мораль.  

 

62 «Муха і Бджола». Зневага до надокучливих, ледачих людей, що живуть за рахунок інших. Викриття дурості й пихатості в байці «Жаба і Віл».

 

63 Урок мовленнєвого розвитку. Написання листа авторові байок Леонідові Глібову.

 

Степан Руданський. Коротко про письменника. «Добре торгува-

64 лось», «Гуменний». Співомовки С. Руданського – унікальне явище у світовій культурі.

ТЛ:гумореска, співомовка, інверсія.

 

«Запорожці у короля», «Свиня свинею». Висміювання моральних

65 вад, негативних рис характеру, авторська симпатія до простої лю-дини, до її розуму, кмітливості, почуття гумору, вміння посміятися над власною безпорадністю, вміння відстояти свою гідність.

 

66 Павло Глазовий. «Еволюція», «Найважча роль». Основні ідеї творів, художні особливості гуморесок.

 

67 «Заморські гості», «Похвала». Іронічно-пародійна, викривальна спрямованість гумористичних і сатиричних творів.

 

68 Контрольна робота № 6. Тестування.Леонід Глібов, СтепанРуданський, Павло Глазовий.

 

69 Література рідного краю № 4.Василь Стефаник. «Діточа при-года».

 

70 Підсумковий урок. Семестрове та річне оцінювання.

 

– 21 –


 

К л а с Українська мова

(105 год, 3 год на тиждень)

Календарно-тематичне планування для 7-го класу складено відповідно до

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.168.62.171 (0.014 с.)