ТОП 10:

Дата Зміст програмового матеріалу ПриміткиТи знаєш, що ти людина?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Олекса Стороженко. Короткі відомості про автора, його гумористич-ні твори. Оповідання «Скарб», морально-етичні проблеми твору.

Гумористичне, викривальне зображення головного героя. Скарб

 

– узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання. ТЛ:поглиблення поняття про гумор.

 

Богдан Лепкий. Коротко про письменника. «Мишка (Казка для ді-тей: для малих і великих)». Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі.

 

Ліна Костенко. Коротко про письменницю. «Чайка на крижині». Вивчити «Крила».

 

напам’ять Розгорнута притчева метафора. Духовне багатство – найбільший одну поезію

скарб у житті. (на вибір). ТЛ:диптих.

 

Виразне читання № 2.Читання творів Ліни Костенко. Літератур-ний «Брейн-ринг».

 

Борис Харчук. Сюжет повісті-притчі «Планетник». Робота над текстом. ТЛ:повість-притча.

 

Казкове й реалістичне в повісті-притчі, час теперішній і минулий у ній.

 

Образ Планетника. Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожної людини. Добро і зло в повісті, у сучасному світі і в людині.

Позакласне читання № 3.Борис Харчук. «Горохове чудо».

 

Контрольна робота № 4.Письмовий твір на одну з тем: «Щас-тя – найцінніший скарб» (за творами О.Стороженка і Б.Лепкого), «Людські крила» (за творчістю Ліни Костенко), «Бережи матір-при-роду» (за твором Б.Харчука).

 

Євген Гуцало. «Сім’я дикої качки» – твір про людину і світ крізь при-зму морально-етичних проблем. Сюжет та особливості композиції.

 

Людська доброта і жорстокість, милосердя і справжня турбота про природу. Характеристика Тосі та Юрка.

 

Любов Пономаренко. «Гер переможений». Наскрізний гуморис-тичний пафос новели. Художні засоби його втілення.

ТЛ:новела.

«Ми – українці»

Василь Симоненко – «лицар на білому коні» в українській літера-

 

турі. Громадянські, патріотичні мотиви лірики. «Лебеді материнс- Вивчити тва». Втілення особливостей української ментальності, рис націо- напам’ять. нального характеру.

ТЛ:ліричний герой(поглиблено).

 

– 29 –


   
  «Ти знаєш, що ти – людина?», «Гей, нові Колумби й Магеллани». Вивчити  
  Романтичний пафос лірики. Загальнолюдські цінності та ідеї. напам’ять  
  «Ти знаєш,  
    що ти – лю-  
    дина?».  
Проблема індивідуальності і натовпу у вірші «Перехожий». Алего-    
ричний зміст твору.    
     
Зв’язне мовленя № 3.Аналіз поетичних творів Василя Симонен-    
ка (письмово).    
     
Андрій Малишко. Відомий український поет і його пісні, що стали    
народними. «Пісня про рушник», «Стежина». Вивчити  
   
Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в цих творах. напам’ять  
  «Вогник». Основні мотиви твору. «В завійну ніч з незвіданих доріг». дві поезії  
Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, (на вибір).  
  історичної пам’яті.    
Позакласне читання № 4.Юліан Опільський. «Золотий лев».    
Контрольна робота № 5.Тестування.    
Анатолій Дімаров. Автобіографічна повість «Блакитна дитина».    
Динамічний сюжет, прозорість та іронічність оповіді.    
Морально-етична проблема твору. Доброта і любов, розуміння,    
взаємопідтримка в українській родині.    
     
Внутрішня гідність і повага до людей – риси характеру юного ге-    
роя, стимули його поведінки.    
     
Зв’язне мовлення № 4.Переказ найцікавішої пригоди героя-під-    
літка з аргументацією свого зацікавлення.    
     
  Василь Голобородько. Самобутня постать поета в українській літе-    
ратурі. «Наша мова». Вивчити  
  ТЛ:вільний вірш.  
  напам’ять  
«Ми йдемо». Наскрізний патріотизм поезій, філософічність.  
одну з  
  «З дитинства: Дощ («Я вплетений...»)». Оригінальність, простота  
поезій (на  
  висловлення глибоких почуттів, важливих думок. вибір).  
  «Лелека» (фрагмент). Образи в поемі. Фольклорна основа й наро-  
   
дознавчі аспекти у творі.    
     
  Леонід Кисельов. Доля молодого поета. «Стати б хоч на менти Вивчити  
лічені...», «Земля така гаряча». Наскрізний гумористичний пафос напам’ять  
  його творів. Ідея оптимізму. одну з  
Патріотичний мотив вірша «Додому». Вселюдське і національне поезій (на  
значення образу української Мадонни («Катерина»). вибір).  
   
Контрольна робота № 6. Розгорнуті відповіді на запитання.    
Література рідного краю № 2.Творчість письменників-земляків.    
Урок-підсумок. Бесіда про твори, що вивчалися впродовж року й    
викликали найбільше зацікавлення.    
     
Підсумковий урок. Семестрове та річне оцінювання.    

 


2014

 

К л а с Українська мова

(70 год, 2 год на тиждень)

 

Календарно-тематичне планування для 8-го класу складено відповід-но до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.168.62.171 (0.005 с.)