Заходи з популяризації дестинації «Подільські Товтри» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заходи з популяризації дестинації «Подільські Товтри»Оперативні завдання Конкретизація завдань
  Брендинг дестинації Сворення єдиного, конкурентоспроможного, впізнаваного бренду дестинації «Подільські Товтри» та подальша його підтримка.
  Інформаційно-рекламна діяльність Проведення активної рекламно-маркетингової діяльності, їз застосуванням усіх засад туристичного маркетингу дестинацій та рекламних засобів, для досягнення популярності дестинації «Подільські Товтри»
  інформаційна підтримка туристів безпосередньо на території парку Розробка та реалізація системи інформаційно-вказівних об’єктів на території дестинації «Подільські Товтри» для забезпечення інформаційної підтримки туристів безпосередньо на території дестинації.

 

Брендинг дестинації «Подільські Товтри». В Україні, у зв’язку із невеликою популярністю внутрішнього туризму, винкла необхідність популяризації таких туристичних центрів як НПП «Подільські Товтри». Саме тому основними векторами у діяльності з популяризації дестинації є: брендинг дестинації; поширення інформаційно-рекламного матеріалу та інформаційна підтримка туристів безпосередньо на території парку.

На жаль Національний природний парк «Подільські Товтри» не є загальновизнаною туристичною дестинацією, і лише деякі з її туристичних принад відомі широкому загалу. Туристичні продукти, для створення яких дестинація має великий потенціал (завдяки мальовничій природі, мінеральним водам, історичній та культурні спадщині, оздоровчо-лікувальним закладам), ще мають бути представлені туристам. Створення туристичного логотипу дестнації дозволить вивільнити існуючий туристичний потенціал, привабити туристів до регіону, створити нові постійні робочі місця та забезпечити сталий дохід туристичної галузі.

Розробка туристичного бренду – довготривалий і складний процес, а створення туристичних логотипу є одним з перших кроків до його формування. Спершу, необхідно здійснити оцінку туристичних об’єктів, продуктів чи послуг, які мають найвищий брендинговий потенціал, враховуючи попит на туристичну пропозицію в межах дестинації та за її межами. Саме такі об’єкти повинні бути зображені на логотипі дестинації.

Брендинг дестинації полягає у розроблені чіткого образу дестинації який би асоціювався з нею у потенційних туристів. Одним із елементів бренду є зорова асоціація із дестинацією, тобто логотип. Логотип НПП «Подільські Товтри» потребує оновлення аби краще сприйматись сучасним туристом. Приклад провідних туристичних країн та дестинацій показує наскільки важливе місце у запам’ятовуванні бренду туристами відіграє вдало розроблений логотип із акцентом на основних туристичних цінностях території. Також за прикладом таких країн я Польща, Туреччна, ОАЕ можна зробити висновок, що логотип необхідно змінювати та оновлювати періодично раз в 4-5 років. Зважаючи на всі рекомендації з туристичного брендингу, пропонується оновити логотип НПП «Подільські Товтри» до наступного вигляду (рис.3.5).

Рис. 3.5. Пропозиція зі зміни логотипу туристичної дестинації «Подільські Тотвтри»

Ретельно спланована рекламна кампанія повинна поєднуватися із заходами, спрямованими на покращення та пристосування туристичної пропозиції стосовно обраних об’єктів. Наступна низка заходів передбачатиме виробництво туристичних марок та просування обраних об’єктів як членів мережі туристичних марок. Для цього будуть підготовлені та опубліковані у засобах масової інформації рекламні повідомлення для цільової аудиторії – потенційних відвідувачів. Необхідно забезпечити зворотній зв'язок із цільовою аудиторією, з якого будуть вноситись корективи до туристичної пропозиції.

Відділи культури та туризму районних адміністрацій, туристичні організації і оператори регіональних туристичних об’єктів повинні бути залучені до реалізації проекту, спрямованого на відбір і брендинг регіональних туристичних можливостей з розробкою туристичного логотипу для вибраних об’єктів. Створення регіональних туристичних брендів і популяризація окремих туристичних об'єктів в Україні і за її межами – це діяльність, яка має здійснюватися за фінансової підтримки регіональних надавачів туристичних послуг, пов’язаних з обраними об’єктами.

Далі брендинг дестинації «Подільські Товтри» повинен полягати у організації участі у міжнародних, вітчиз-няних, туристичних виставкових та презентаційних заходах.

Організація регіональних виставок, конференцій, фестивалів, семінарів та інших заходів. Підтримка туристичного іміджу області, шляхом проведення рекламних турів для представників туристичних компаній, засобів масової інформації та інших зацікавлених організацій

Рекламно-інформаційна діяльність. Для заохочення більшої кількості туристів рекомендується випускати щорічні каталоги з переліком закладів розміщення, цінами, акціями та спеціальними пропозиціями. Також додатково каталог із переліком турів та маршрутів за видами туризму. Сучасні тенденції туристичного бізнесу вимагають створення он-лайн ресурсу із віртуальним 3D-туром атракціями (рис.3.6).

 

 

Рис.3.6. Макет віртуального 3D ресурсу дестинації

«Подільські Товтри»

Туристична карта дестинації «Подільські Товтри» представлена у дод. Т. Також одним із завдань для досягнення поставленої цілі є замовлення та придбання поліграфічної рекламно-презентаційної продукції.

Важливим етапом буде створення туристично-інформаційного центру дестинації «Подільські Товтри», функцією якого буде популяризація та аналіз діяльності, пов’язаної з туризмом, що забезпечить управління туристичною пропозицією дестинації «Подільські Товтри».

Окрім сприяння розвитку туристичного потенціалу дестинації, туристично-інформаційний центр здійснюватиме аналіз ефективності різних ініціатив у сфері розвитку туризму, а саме: збір даних та інформації про курорти, заклади громадського харчування, події, туристичні продукти і маршрути, природні ресурси і потужності тощо, у співпраці з постачальниками туристичних послуг, готелями, ресторанами, перевізниками та іншими учасниками туристичного сектора (наприклад, ремісниками, виробниками продуктів харчування тощо).

Основні зацікавлені сторони повинні погодити механізм управління та фінансування центру, створивши таким чином основу для стабільного функціонування ТІЦ.

Повинні бути створені такі структурні підрозділи ТІЦ: віртуальний у м. Хмельницький та реальні у селищі Сатанів та м. Кам’янець-Подільський.

Зацікавлені сторони повинні налагодити систему обміну інформацією з усіма місцевостями, які мають туристичні пропозиції, а також співпрацю з місцевими органами влади і туристичними операторами. Також необхідно розробити належне програмне забезпечення для збору і обробки інформації, а персонал центру має пройти відповідну професійну підготовку. Можливості ТІЦ можуть бути поступово розширені, наприклад, шляхом запровадження он-лайн бронювання та інших туристичних послуг. Туристично-інформаційний центр повинен функціонувати у тісній співпраці з Регіональним центром розвитку туризму.

Також потрібно розробити та забезпечити просування туристичної пропозиції дестинації шляхом встановлення механізму об’єднання (створення кластерів) привабливих туристичних об’єктів та зацікавлених туроператорів з метою накопичення достатньої кількості туристичних пропозицій в області, використання та просування її туристичного потенціалу. Необхідно зміцнити та прорекламувати туристичну пропозицію дестинації, а також збільшити кількість операторів у галузі туризму та досягти синергії у використанні туристичної пропозиції та потенціалу дестинації.

Для того, щоб належним чином скористатися туристичним потенціалом дестинації, необхідно зміцнити та ще більше розвинути її туристичну пропозицію. Завдяки створенню туристичного кластера дестинації «Подільські Товтри» існуючі туристичні оператори одержать необхідну підтримку для налагодження партнерства між ключовими суб’єктами сфери туризму і укладення угод з туристичними операторами і агенціями, обміну ідеями, розширення туристичної бази ефективнішої промоції туристичної пропозиції дестинації.

Таким чином, кластер повинен зібрати пропозиції історичного, культурного і сільського туризму та забезпечити ефект синергії впроваджених ініціатив. Крім об’єднання існуючих туристичних операторів у мережу, проект зосереджено на розбудові регіонального туристичного профілю, розвиткові спроможності операторів і залученні інвестицій у сферу туризму.

 
 

Інформаційна підтримка туристів безпосередньо на території НПП «Подільські Товтри» буде представлена переважно інформаційно-туристичними центрами розташованих неподалік вокзалів та в центрі міст що відносяться до території НПП «Подільські Товтри», а також інформаційними стендами та картами розташованих на найбільш поширених туристичних маршрутах та стежках (рис.3.7).

Рис.3.7. Інформаційна карта велосипедного маршруту

Також буде проводитись встановлення інформаційних щитів для розташування туристичних об’єктів, із правилами безпечного поводження та номером виклику рятувальної служби, знакування (маркування туристичних водних та пішохідних маршрутів).

На підставі створеної бази даних історичних, культурних та рекреаційних об’єктів та інформації про важливі туристичні напрямки дестинації, постачальники туристичних послуг спільно з установами організаціями, які підтримують розвиток туризму, повинні встановити знаки, що позначають важливі туристичні маршрути, пам’ятки та об’єкти і вказують, як до них дістатися. Знаки повинні бути розміщені у помітних місцях, біля доріг, враховуючи, що вони мають бути зрозумілими й для іноземних туристів та розробленими у відповідності до вимог туристичного маркування ЄС (містити інформацію українською та англійською мовами). Знаки повинні мати привабливий дизайн і бути виготовлені із тривкого матеріалу. Перед встановленням знаків у відповідних місцях, наприклад, біля доріг, слід отримати дозволи відповідних установ. Повинні бути проведені тендери на розробку та виготовлення знаків. Знаки мають бути встановлені на основних автошляхах, які ведуть до Хмельницької області з міст Чернівці, Вінниця, Рівне та Тернопіль. Також знаки мають бути встановлені безпосередньо перед туристичним об’єктом (приблизно за 0,5 км від об’єкту).

Окрім знаків, у рамках загальної концепції має бути створено модель інформаційного стенду. Інформаційні стенди, що будуть встановлені на туристичних об’єктах, міститимуть інформацію не лише про сам об’єкт, але й про туристичні пам’ятки, які знаходяться неподалік, та туристичні маршрути, які могли б зацікавити відвідувачів.

Для цього необхідно розробити стандартний зразок інформаційного стенду, узгодити місця, в яких будуть встановлені інфостенди, та визначити інформаційне наповнення кожного з них. Інформаційні стенди також мають бути розроблені відповідно до стандартів ЄС, інформація має надаватися українською і англійською мовами. Для того, щоб забезпечити довговічність системи маркування, зацікавлені сторони повинні розробити та узгодити між собою процедури утримання інформаційних стендів та знаків.

Таблиця 3.8Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; просмотров: 148; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.222.104.206 (0.016 с.)