Розподіл загальної площі парку за функціональними підрозділами 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розподіл загальної площі парку за функціональними підрозділамиНаза функціональної зони Площа, га Площа, %
Заповідна зона 1603,8 0,61
Зона стаціонарної рекреації 11452,2 4,38
Зона регульованої рекреації 173,5 0,07
Господарська зона 248086,5 94,94
Разом 261316,0 100,00

 

Відсотковий розподіл площі парку представлений на рис.2.3.

Рис.2.3. Відсотковий розподіл площі НПП «Подільські Товтри» за функціональними зонами

З рис. 2.3. можна зробити висновки, що більшість території НПП «Подільські Товтри» займає господарська зона, значно меншу частину території, а саме 4,38% відведено під зону регульованої рекреації, ще менше – 0,61% займає заповідна зона, і найменше – 0,07% займає зона стаціонарної рекреації.

Згідно з функціональним зонуванням на території НПП "Подільські Товтри" встановлюється диференційований режим щодо охорони, відтворення та використання його природних ресурсів з виконанням вимог закону "Про природо-заповідний фонд України".

Заповідна зона НПП "Подільські Товтри" - призначена для охорони та відновлення найбільш цінних природних комплексів; на її території забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить її цільовому призначенню, порушує природний розвиток процесів та явищ або створює загрозу шкідливого впливу на її природні комплекси й об'єкти, а саме:

¾ будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язаних з діяльністю НПП, розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку, стоянка транспорту, проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін свійських тварин поза спеціально встановленими для цього маршрутами, пересування механічних, гужових та інших транспортних засобів;

¾ геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, порушення ґрунтового покриву, гідрологічного та гідрохімічного режимів,

¾ мисливство, рибальство, інтродукція нових видів рослин та тварин, проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємність угідь.

В цій зоні дозволяється:

¾ збір колекційних та інших матеріалів, пов'язаних із веденням наукових досліджень, виконання робіт, передбачених планами довгострокових стаціонарних досліджень, проведення екологічної освітньо-виховної роботи;

¾ виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними природними комплексами, а також здійснення заходів щодо запобігання змінам природних комплексів внаслідок антропогенного впливу;

¾ здійснення протипожежних і санітарних заходів, що не порушують природоохоронного режиму, спорудження у встановленому порядку будівель та інших об'єктів, необхідних для виконання поставлених перед НПП "Подільські Товтри" завдань;

Зона регульованої рекреації НПП "Подільські Товтри" - призначена для короткострокового відпочинку та оздоровлення населення.
В цій зоні забороняється:

¾ рубки головного користування, будівництво промислових, господарських і житлових об'єктів, не пов'язаних з його діяльністю, розробка корисних копалин, кар'єрів, порушення ґрунтового покриву, промислове рибальство й мисливство, промислова заготівля лікарських рослин;

¾ організація масових спортивних та туристських заходів, розміщення наметових таборів, човнових станцій без погоджені з адміністрацією НПП "Подільські Товтри";

¾ розведення вогнищ поза відведеними для цього місцями, застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу;

¾ інша діяльність, що може негативно вплинути на стан природних комплексів та об'єктів заповідної зони.

У зоні регульованої рекреації дозволяється:

¾ проведення санітарних рубок і заходів, пов'язаних із збереженням, відтворенням і ефективним використанням природних комплексів та об'єктів згідно з Проектом організації території НПП "Подільські Товтри";

¾ регульований збір грибів, ягід, плодів дикорослих плодових рослин із дотриманням природоохоронного та лісового законодавства;

¾ обладнання туристських та екологічних стежок, організація природоохоронної пропаганди, короткотривалі туристські екскурсії й відпочинок населення;

¾ регулювання чисельності диких тварин до оптимальної та селекційний відстріл у встановленому порядку;

¾ спортивне полювання у межах визначених та закріплених мисливських угідь у встановленому порядку;

¾ використання природних ресурсів для задоволення потреб працівників НПП "Подільські Товтри" та громадян, які постійно проживають на його території у сінокосах, випасах, городах і паливі, відповідно до встановлених порядку та нормативів.

Зона стаціонарної рекреації НПП "Подільські Товтри" призначена для
розміщення готелів, мотелів, кемпінгів та інших об'єктів обслуговування його відвідувачів.

В зоні стаціонарної рекреації створюються туристські, екскурсійні та прогулянкові маршрути (лінійні, кільцеві, радіальні), обладнуються місця для ночівлі (хижі, бівуачні зупинки) для відпочинку та огляду місцевості. Вздовж трас маршрутів створюються природозахисні лінійні коридори шириною до 25 м, які повинні обмежувати вільне пересування відвідувачів поза туристською трасою; в цій зоні по спеціально виділених ділянках дозволяється любительське і спортивне рибальство, утилітарна рекреація (збирання грибів, ягід, фотомисливство тощо) під наглядом відповідних служб парку. В зоні стаціонарної рекреації, враховуючи зарубіжний досвід, можуть створюватися рекреаційно-акваторіальні, туристські та інші комплекси.

У межах господарської зони НПП "Подільські Товтри" проводиться господарська діяльність, спрямована на виконання поставлених перед ним завдань, знаходяться населені пункти, об'єкти комунального його призначення, а також землі інших землевласників і землекористувачів, включені до його складу, на яких господарська діяльність здійснюється з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.

Охорона території НПП "Подільські Товтри" покладається на його службу охорони, що входить до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України. До складу служби державної охорони входять: директор, головний природознавець, працівники природоохоронних науково-дослідних відділень, працівники служби державної охорони природо-заповідного фонду.

Рекреаційна діяльність проводиться в НПП "Подільські Товтри", в зонах регульованої та стаціонарної рекреації та організовується його спеціальними підрозділами, а також іншими підприємствами, організаціями на підставі угод з його адміністрацією відповідно до чинного законодавства.
НПП "Подільські Товтри", у відповідних зонах згідно з його Проектом організації території, забезпечує організацію рекреаційної інфраструктури, поширює мережу еколого- і науково-пізнавальних маршрутів, рекреаційних зон для створення сприятливих умов для відпочинку, оздоровлення населення та відвідувачів НПП "Подільські Товтри".

НПП "Подільські Товтри" організовує маркетингові дослідження щодо надання платних рекреаційних послуг відповідно до чинного законодавства.

Фінансування НПП "Подільські Товтри" здійснюється відповідно до чинного законодавства за рахунок державного бюджету України.
Для цієї мети можуть також залучатися кошти місцевих бюджетів, благодійних фондів, кошти підприємств, установ, організацій, громадян (в тому числі - валютних) та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Кошти (в тому числі в валюті) отримані від природоохоронної, наукової, туристично-екскурсійної, рекламно-видавничої, господарської, та іншої діяльності, що не суперечить його цільовому призначенню, є власними коштами НПП "Подільські Товтри" і вилученню не підлягають. Ці кошти використовуються для охорони та відтворення природних комплексів НПП "Подільські Товтри". НПП "Подільські Товтри" звільняється від земельного податку.

Матеріально-технічне забезпечення НПП "Подільські Товтри" здійснюється його адміністрацією відповідно до чинного законодавства.
Для ліквідації наслідків аварій чи стихійного лиха, при яких виникає пряма загроза життю людей, знищенню заповідних природних комплексів, особливо термінові заходи здійснюються за рішенням адміністрації НПП "Подільські Товтри".Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; просмотров: 141; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.28.227.63 (0.009 с.)