Ідентифікація потреб груп споживачів територіального туристичного продукту дестинації «Подільські Товтри» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ідентифікація потреб груп споживачів територіального туристичного продукту дестинації «Подільські Товтри»Група споживачів Потреби Орієнтовна пропозиція
Вітчизняні туристи - Наявність природних та історко-культурних атракцій; - Наявність закладів розміщення економ-класу; - Транспортна доступність атракцій; - Можливість якісного відпочинку за невеликі кошти; - Одноденні екскурсії історико-культурними пам’ятками дестинації; - Тривалий відпочинок в садибах зеленого туризму; - Тривалий відпочинок на туристичних базах на березі річки Дністер; - Спелеотуризм; - Вело- та пішохідний туризм екологічними стежками;
Іноземні туристи - Наявність умов для комфортного відпочинку; - Наявність ресурсів для активно та екстремального відпочинку; - Наявність розвиненої інфраструктури; - Транспортна доступність атракцій; - Культурно-пізнавальні тури історико-культурними пам’ятками дестинації; - Екстремальні тури незвіданою територією парку; - Активні види туризму, пов’язані із водними видами спорту; - Піші походи, вело походи та кінні походи територією парку; - Зелений туризм; - Спелеотуризм;

Отже, можемо виділити наступні види туризму на яких потрібно зосередитись при формуванні стратегії розвитку дестинації «Подільські Товтри»: активні види туризму (піші походи, вело туризм, водні види туризму, кінні прогулянки, тощо); культурно-пізнавальний туризм; зелений туризм; екологічний туризм; спелеотуризм; пригодницький туризм.

Відповідно до вищезазначених видів туризму розглянемо орієнтовну карту схему місць їх реалізації (рис.3.1).

 

 

Рис. 3.1. Орієнтовні місця реалізації пропонованих видів туризму

Пріоритетними завданнями стратегії є формування конкурентоспроможного туристичного продукту дестинації «Подільські Товтри», формування широкої мережі туристичних маршрутів; сприяння розвитку туристичної інфраструктури; інформаційне забезпечення розробки нових і розвитку наявних конкурентоздатних туристичних продуктів, популяризації дестинації «Подільські Товтри».

Стратегія покликана стати концептуальною базою довгострокового розвитку туризму на території Національного природного парку «Подільські Товтри» як високорентабельної галузі економіки, підвищити рівень туристичної інфраструктури.

Основною метою стратегії розвитку туристичної дестинації «Подільські Товтри» є формування конкурентоспроможного як на національному, так і міжнародному ринках туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби мешканців Хмельницької області та її гостей, шляхом збереження унікального природного і історико-архітектурного середовища. Також створення сучасного культурно-туристичного центру шляхом здійснення заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі на території НПП «Подільські Товтри»; створення та розвиток матеріально-технічної бази і сучасної інфраструктури туризму, сприятливих умов для залучення інвестицій, ефективного використання природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу, забезпечення умов для повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності; підвищення якості та асортименту туристичних послуг, розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів, здійснення системної рекламно-інформаційної діяльності, підтримку в’їзного та внутрішнього туризму, поліпшення кадрового забезпечення галузі. Стратегія розвитку покликана сприяти сталому розвитку туризму дестинації «Подільські Товтри» впродовж 2015-2020 років. Із поставленої генеральної мети стратегії розвитку дестинації «Подільські Товтри» виділимо 2 основні стратегічні цілі представлені на рисунку 3.2.

 

 

 


Рис.3.2. Стратегічні цілі розвитку дестинації «Подільські Товтри»

Вибір наведених вище стратегічних цілей ґрунтувався на регіональних порівняльних перевагах і дієвому використанні визначених можливостей розвитку туристичної дестинації «Подільські Товтри» з метою скорочення слабких сторін і проблем розвитку, а також пом’якшення ризиків.

Для досягнення поставлених стратегічних цілей розвитку дестинації «Подільські Товтри» необхідно виконати ряд стратегічних завдань, таких як:

¾ забезпечення раціонального та гармонійного використання об'єктів природної і культурної спадщини Національного природного парку «Подільські Товтри»;

¾ створення оптимальних умов для життєдіяльності населення, що
проживає на території НПП;

¾ зупинення негативних екологічних та експлуатаційних процесів,
їх впливу на технічний стан будівель та споруд на території
НПП;

¾ ефективного захисту, консервації, реставрації пам'яток
архітектури та регенерації історичного середовища;

¾ створення сучасної соціальної туристичної та транспортної
інфраструктури.

Регіональний туристичний потенціал потребує посилення, щоб туристична дестинація «Поділські Товтри» змогла стати частиною мережі міжнародного туризму. Необхідні заходи з інституційної підтримки, розвитку якості, стандартизації та сертифікації послуг, створення мереж та ділових зв'язків між регіональними суб'єктами та із зарубіжними країнами, розробки продуктів і популяризації туристичної пропозиції та самого Національного природного парку як цікавого туристичного місця.

Інституційна підтримка розвитку туризму має включати створення Регіонального центру розвитку туризму, при адміністрації Національного природного парку «Поділські Товтри» та туристичних інформаційних центрів в окремих населених пунктах.

Навчання та заходи із створення потенціалу для туристичних операторів, місцевих громад і населення будуть сприяти збільшенню масштабів наявних туристичних продуктів і підвищенню якості послуг. Створення регіональних туристичних кластерів та мережі сільського туризму може сприяти консолідації та кращому включенню регіональних туристичних пропозицій у ринок туристичних послуг України.

Кілька заходів буде спрямовано на вдосконалення існуючих та розробку нових туристичних об'єктів, які також потребують модернізації комунального господарства та інфраструктури доступу до них. Рекламні заходи буде зосереджено на покращенні оглядовості, маркуванні туристичних маршрутів, створенні відповідних інформаційних об'єктів, брендингу та туристичному маркуванні найбільш цікавих місць і презентації туристичної пропозиції області через регіональний туристичний веб-портал.

Успішне здійснення програми з розвитку туризму призведе до досягнення таких результатів:

¾ створення регіональних установ для підтримки туризму;

¾ збільшення кількості нових і вдосконалених туристичних продуктів, у тому числі етнічних і культурних виставок і заходів;

¾ покращення можливостей туроператорів, місцевих громад і населення;

¾ покращення взаємодії регіональних туроператорів на основі ініціативи кластерів;

¾ створення мережі сільського туризму;

¾ інвентаризація і розробка історичних, культурних та рекреаційних туристичних маршрутів;

¾ покращена оглядовість та доступність інформації про регіональні туристичні місця;

¾ брендинг і маркування регіональних туристичних об'єктів;

¾ покращення пропозиції і розроблення нових туристичних продуктів; покращення оглядовості регіонального туризму в рамках регіональних рекламних заходів, таких як веб-сайт та туристична карта дестинації.

Головним контролюючим і відповідальним за реалізацію стратегії суб’єктом буде Регіональний центр розвитку туризму при Адміністрації Національного природного парку «Поділські Товтри», що повинен бути створений за умовами даної стратегії розвитку.

Інші суб’єкти реалізації стратегії представлені наступними організаціями:

- Міністерство культури України;

- Державна служба з питань національної культурної спадщини;

- Державний комітет України з будівництва та архітектури;

- Міністерство екології та природних ресурсів України;

- Кам’янець-Подільська міська рада й державна адміністрація;

- Городоцька районна рада та державна адміністрація;

- Чемеровецька районна рада та державна адміністрація;

- Національний історико-архітектурний заповідник ”Кам’янець”;

- Адміністрація Національного природнього парку “Подільські Товтри“;

-Дністровська регіональна державна інспекція екології та природніх ресурсів;

- Постачальники туристичних послуг;

- Приватні інвестори;

Отже, відповідно до засад стратегії розвитку туристичної дестинації «Подільські Товтри», шляхом узгодженої та цілеспрямованої роботи усіх вищеперерахованих органів та організацій, будуть виконані стратегічні та оперативні цілі впродовж наступних п’яти років.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; просмотров: 112; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.28.2.72 (0.011 с.)