ТОП 10:

Методи здійснення юридичної діяльностіМетоди здійснення - це способи та прийоми, які викори­стовуються для досягнення наміченого результату. Розріз­няють два основних метода впливу на суспільні відносини -метод примусу та метод заохочення. Хоча зрозуміло, що в кожному конкретному випадку у зв'язку з тими чи іншими обставинами ми можемо говорити про метод попередження, індивідуального впливу, метод фотографування, проведення допиту або обшуку, метод перевірки інформації, попереднього обговорення. Їх використання та поєднання залежать навіть від того, в якій сфері юридичної діяльності ми працюємо -наука, освіта, практична діяльність. Все залежить від реальної ситуації та складності поставлених завдань.

Існує два основних види юридичної діяльності: кримінальна і цивільна.Наведемо найважливіші дії, які реалізуються у процесі ведення юридичних справ.1. Здійснення юридично важливих дій (допит свідка, винесення вироку, очна ставка та інші процесуальні дії).2. Написання юридичних документів з фіксацією юридично значущих дій.3. Виступи в юридичних закладах, де формуються юридичні вимоги і заяви, потрібні у процесі розгляду юридичної справи.

За інтелектуальним змістом юридична діяльність поділяється так:

• пізнавально-пошукова — збирання повної інформації щодо юридичних явищ;

• реконструктивна — аналіз інформації, розробка версій, напрямку розв’язання юридичної проблеми;

• організаційна — упорядкування і координація дій суб’єктів при веденні юридичної справи;

• реєстраційна — передавання отриманої інформації в письмовій правовій формі;

• комунікативна — спілкування юриста з іншими учасниками і суб’єктами юридичної справи у процесі її вирішення.За суб’єктами розрізняють діяльність судову, арбітражну, слідчу, прокурорську, адвокатську, нотаріальну, юридичне консультування.

За цим же критерієм (тобто за суб’єктами діяльності) розрізняють ще такі види діяльності:• юридичну діяльність органів дізнання (міліція, митниця, пожежний нагляд та ін.);

• криміналістично-судову експертизу;

• діяльність оперативно-пошукових органів (МВС, СБУ);

• діяльність органів виконання покарання.

Залежно від норм права, які реалізуються, розрізняють такі види юридичної діяльності:

• регулятивну, пов’язану з правомірною поведінкою суб’єкта права;

• правоохоронну, пов’язану з неправомірною поведінкою суб’єкта права (із здійсненням правопорушення).

Регулятивна діяльність поділяється на такі види:

• реєстраційно-засвідчувальну (видача посвідчення про право приватної власності на квартиру);

5.2• правонадільну (дозвіл органів нотаріату на право вступу у володіння спадщиною).

Правоохоронна діяльність поділяється на такі види:

• попередження правопорушень (здійснення міліцією профілактики правопорушень);

• припинення правопорушення (здійснюється після початку правопорушення), наприклад затримання за дрібне хуліганство;

• розкриття правопорушень (знаходження правопорушників);

• розслідування правопорушень (встановлення точних деталей злочину);

• визначення судом чи іншими компетентними органами покарання правопорушника;

• виконання покарання.Юридична діяльність виконує в суспільстві певні функції, які розкривають її соціальне призначення та роль у суспільстві. Наведемо визначення цих функцій.Функції юридичної діяльності — це відносно відокремлені, однорідні дії, спрямовані на певні сфери суспільного життя. Розрізняють дві групи функцій: загальносоціальні та спеціально юридичні.

Розрізняють такі загальносоціальні функції юридичної діяльності:

• економічну — забезпечує функціонування економічної системи;• політичну — забезпечує функціонування політичної системи;

• ідеолого-виховну — забезпечує збереження існуючих ідеологічних цінностей.

Спеціально юридичні функції юридичної діяльності поділяються на такі:

• регулятивну — спрямована на регулювання правомірної поведінки громадян; розрізняють дві її підфункції: регістраційно-засвідчувальну і правонадільну;

• правоохоронну — спрямована на запобігання правопорушень, їх розслідування, покарання винних; розрізняють три її підфункції: превентивну, правовідбудовчу, каральну.

Наведемо сучасні тенденції розвитку юридичної освіти:

• спеціалізація юридичної діяльності — розподіл на окремі галузі права чи категорії справ;

• інтеграція юридичної діяльності внаслідок ускладнення суспільного життя, збільшення обсягу нормативно-правових актів.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.4.24 (0.007 с.)