ТОП 10:

Типи вищих навчальних закладів які готують юристів: загальна характеристикаВищий навчальний заклад юр.освіти є юр.особою,має самостійний баланс,рахунки в установах банків,печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.
У своїй діяльності вищі н.з. керуються Конституцією України,законами України,постановами Верховної Ради України,указами,розпорядженнями Кабінету Міністрів України.
вони мають право об’єднуватись в навчально-науково-практичні комплекси тощо.
ВНЗ класифікуються за типами відповідно до напрямків та рівня освітньої діяльності.
В Україні ВНЗ,що готують юристів це: університети,академії,інститути,коледжі,технікуми.
Загальним для всіх типів ВНЗ:
-проводять освітню діяльність пов’язану зі здобуттям вищої освіти та кваліфікації на певному рівні акредитації,мають відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення,що відрізняє їх від навч. Закладів інших видів освіти або закладів інших форм соц..діяльності.
Університет- багатопрофільний вищий заклад освіти(4 рівня акредитації) який:

¨ здійснює підготовку фахівців з вищою освітою з широкого спектра природничих, гуманітарних, технічних, юридичних та інших напрямів науки, техніки і культури за освітньо-професійними програмами всіх рівнів;

¨ проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження;

- сприяє поширенню наукових знань і здійснює культурно-просвітницьку діяльність серед населення;
-має високий рівень кадрового і матеріально-технічного забезпечення такої діяльності.
Університети можуть бути класичними(багатопрофільними) чи профільними,тобто технічними,економічними,медичними,педагогічними,аграрними тощо.
Академія- вищий заклад юридичної освіти(4 рівня акредитації) який:

-здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами всіх рівнів в окремо визначеній галузі знань або виробництва;

-проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження;

-є провідним науково-методичним центром у сфері своєї діяльності;

має високий рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Інститут- вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації або структурний підрозділ університету, академії, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить наукову, науково-методичну та науково-виробничу діяльність і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення;

Коледж - вищий заклад юридичної освіти або структурний підрозділ університету, академії, інституту,(2 рівня акредитації) який:

-здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами бакалавра або молодшого спеціаліста з одного (кількох) споріднених напрямів підготовки або спеціальностей;

- має необхідний кадровий потенціал, матеріально-технічну базу.

Технікум (училище) - вищий заклад юридичної освіти(1 рівня акредитації) або структурний підрозділ університету, академії, інституту, який:

- здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста;

- має необхідний кадровий потенціал, матеріально-технічну базу.

 

Акредитація-це процедура надання ВНЗ певного типу права проводити освітню діяльність пов’язану зі здобуттям вищої освіти та кваліфікації.
Рівень акредитації-це офіційно визначений рівень спроможності ВНЗ проводити освітню дяльність пов’язану зі здобуттям вищої освіти та кваліфікації.

В Україні встановлені такі рівні акредитації вищих закладів юридичної освіти:

-перший рівень акредитації - технікуми, училища та інші вищі заклади освіти, що прирівнені до них за результатами акредитації, які готують фахівців на основі повної загальної середньої освіти — з присвоєнням кваліфікації молодшого спеціаліста або базової загальної середньої освіти - з присвоєнням кваліфікації молодшого спеціаліста та з одночасним отриманням повної загальної середньої освіти;

- другий рівень акредитації - коледжі та інші вищі заклади освіти, що прирівнені до них за результатами акредитації, які готують фахівців на основі повної загальної середньої освіти з присвоєнням кваліфікацій молодшого спеціаліста, бакалавра;

-третій і четвертий рівні акредитації - університети, академії, інститути та інші вищі заклади освіти, що прирівнені до них за результатами акредитації, які готують фахівців-юристів на основі повної загальної середньої освіти — з присвоєнням кваліфікацій бакалавра, спеціаліста, магістра або на основі вищої освіти - з присудженням наукових ступенів кандидата та доктора юридичних наук у встановленому порядку.

 

 

Додатки до питання 26:Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.234.207.100 (0.004 с.)