ТОП 10:

Зміст магістерської роботи на тему 130: УправлінняФінансовими ресурсами підприємства в умовах кризи

(на прикладі ПрАТ «Вінницяоблпаливо»)

___________________________________________________________________

З М І С Т

СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ……………………………………………..
ВСТУП ...........................................................................................................................
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ  
    УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ …………………………….
  1.1. Поняття фінансових ресурсів підприємства, джерела їх формування та напрями використання ……………………………..
  1.2. Фінансова політика держави і підприємства як основа стратегій антикризового управління …………………………………..
  1.3. Методичні основи аналізу формування і використання фінансових ресурсів підприємства …………………………….............
    Висновки до розділу 1 ………………………………………….............
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ  
    ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПрАТ «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО» …………………………………..
  2.1. Організаційно-економічна характеристика товариства ……………...
  2.2. Аналіз структури власних і позикових коштів ………………..............
  2.3. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів ……………
    Висновки до розділу 2 ………………………………………….............
РОЗДІЛ 3. СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ  
    ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПрАТ «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО» В УМОВАХ КРИЗИ …………………………………………………...
  3.1. Залучення акціонерного капіталу як основа інвестиційної стратегії товариства …………………………………………….............................
  3.2. Підвищення прибутковості товариства шляхом реалізації стратегії товарної диверсифікації ………………………………………………...
  3.3. Використання інформаційних технологій в процесі управління фінансовими ресурсами товариства ……………………...
    Висновки до розділу 3 ………………………………………….............
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ  
    СИТУАЦІЯХ НА ПрАТ «ВіІННИЦЯОБЛПАЛИВО» …………...
  4.1. Аналіз умов праці на підприємстві …………………………………….
  4.2. Аналіз нещасних випадків на підприємстві …………………………..
  4.3. Розробка заходів щодо вдосконалення системи охорони праці на підприємстві ………………………………………………………….
    Висновки до розділу 4 ………………………………………………….
ВИСНОВКИ ..................................................................................................................
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..................................................................
ДОДАТКИ ...................…..............................................................................................

Додаток Ж.3

Зміст магістерської роботи на тему 146: Управління

Ефективністю виробничо-господарської діяльності підприємства

(на прикладі Немирівського комбінату кооперативної промисловості)

___________________________________________________________________

 

З М І С Т

 

СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ……………………………………………………
ВСТУП ......................................................................................................................................
РОЗДІЛ 1. ТеоретиКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ основи ОЦІНКИ  
    ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ підприємствА ……………………………………………………………
  1.1. Сутність та основні підходи до оцінки виробничо-господарської діяльності підприємства ………………………………………………………
  1.2. Основні напрями підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства в ринкових умовах ………………………………...
  1.3. Методичні засади оцінки ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства ………………………………………………………
    Висновки до розділу 1 …………………………………………………………
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ефективності ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕМИРІВСЬКОГО КОМБІНАТУ КООПЕРАТИВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (ККП) ………………………...
  2.1. Організаційно-економічна характеристика комбінату ……………………...
  2.2. Аналіз показників ефективності використання факторів виробництва
    2.2.1. Показники ефективності використання оборотних коштів і матеріальних ресурсів ………………………………………………………..
    2.2.2. Показники ефективності використання праці ………………...............
    2.2.3. Показники ефективності використання капітальних вкладень і основних фондів ……………………………………………………...............
  2.3. Аналіз узагальнюючих показників виробничо-господарської діяльності ………………………………………………………………………
    2.3.1. Показники фінансової стійкості ………………………………………
    2.3.2. Показники платоспроможності та ліквідності ………………………..
    2.3.3. Показники грошового потоку та ділової активності …………………
    Висновки до розділу 2 …………………………………………………………
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ підвищення ефективності  
    ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕМИРІВСЬКОГО ККП ……………………………………………………
  3.1. Реінжиніринг бізнес-процесів …………………...............................................
  3.2. Оптимізація виробничо-господарської діяльності комбінату ……………...
    Висновки до розділу 3 …………………………………………………………
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ  
    СИТУАЦІЯХ НА НЕМИРІВСЬКОМУ ККП …………………………….
  4.1. Аналіз умов праці на підприємстві ……………………………………….......
  4.2. Розробка заходів щодо вдосконалення системи охорони праці на підприємстві ………………………………………………………………...
    Висновки до розділу 4………………………………………………………….
ВИСНОВКИ .............................................................................................................................
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................................
ДОДАТКИ ...................….........................................................................................................

Додаток З

Приклад оформлення рисунків

____________________________________________________________________

 

 

 

 


Рис. 2.1. Організаційна структура управління ПрАТ «Вінницяоблпаливо»

 

 

Додаток К

Приклад оформлення таблиць

____________________________________________________________________

 

 

Таблиця 2.1Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.38.214 (0.003 с.)